10 jan. 2015

Björnboms långa näsa

Se uppdateringar längst ner (senast 2015-02-06).

Det här inlägget kommer tyvärr att handla om någonting trist, och jag är rädd för att det kommer inte att innehålla så mycket klimatvetenskap.

Alldeles innan julhelgen så skrev jag ett inlägg som bemötte en "klimatskeptisk" insändare i Expressen. Skribenterna påstod bl a:
 Sedan 18 år har ingen uppvärmning uppmätts. 
Jag bemötte detta påstående så här:
Påståendet om de 18 åren kan lätt testas med den här trend-kalkylatorn. 18 år bakåt tar oss till slutet av 1996. Tittar vi på de viktigaste globala temperaturserierna så får vi de här trenderna:
GISTEMP:   0,084 ±0,106 °C/decennium (2σ)
NOAA: 0,057 ±0,101 °C/decennium (2σ)
HADCRUT4: 0,067 ±0,103 °C/decennium (2σ)
RSS: -0,005 ±0,181 °C/decennium (2σ)
UAH: 0,100 ±0,185 °C/decennium (2σ)
Det är alltså bara en enda temperaturserie (RSS) som kan sägas inte visa någon uppvärmning. Övriga serier visar en uppvärmning som är ungefär i nivå med den för hela 1900-talet. Lägg dock märket till att felmarginalerna är så stora att varken en betydligt högre uppvärmning eller ingen uppvärmning alls kan uteslutas (med 2σ).
Lägg särskilt märket till den sista meningen, eftersom den är viktig för vad som följer:
 Lägg dock märket till att felmarginalerna är så stora att varken en betydligt högre uppvärmning eller ingen uppvärmning alls kan uteslutas (med 2σ).
 Med andra ord, även om de uppmätta trenderna är positiva (utom för RSS) så kan vi inte utesluta att detta var på grund av rena tillfälligheter (kortsiktiga variationer, mätfel mm). På samma sätt kan vi inte utesluta att  sådana tillfälligheter drog ner trenden, och att den egentligen är t ex  på eller över 0,15.  Men att en 0-trend inte kan uteslutas innebär inte att "ingen uppvärmning uppmätts". Problemet är att felmarginalerna är så stora, vilket i sin tur till stor del beror på att perioden 18 år är ganska kort i klimatsammanhang. Kortsiktiga variationer (väder) kan ge ett stort utslag under så korta perioder.

Den 9 januari skriver så "klimatskeptikern" Pehr Björnbom ett inlägg på bloggen med det orwellskt klingande namnet "Klimatupplysningen", där han försöker ta Expressen-skribenterna i försvar. Björnbom citerar samma stycke från mitt inlägg som står här ovan. Sedan fortsätter han (det som följer är alltså Björnboms text, och "han" i texten syftar på mig):
Han påstår alltså att de värden på uppvärmningstrenden som han beräknat är en test som visar att det finns en uppvärmning utom för RSS. Detta trots att i alla fem fallen så finns värdet noll, ingen uppvärmning, inom de angivna osäkerhetsgränserna.
Lars Karlsson har här gjort ett felaktigt statistiskt test, han har använt falsk matematik om vi använder ett ordval av Karin Bojs (se nedan). Han har visat konfidensintervall utgående från en given konfidensgrad/signifikansnivå och påstår att dessa visar något som de inte visar. Han påstår att dessa konfidensintervall visar en uppvärmning, men eftersom uppvärmningstrenden inom intervallen omfattar noll och negativa värden så drar han slutsatser som inte är förenliga med vad vetenskapen säger utgående från sådana konfidensintervall.
Lars Karlsson ger alltså sken av att vara vetenskaplig trots att han säger något helt annat än vad vetenskapen enligt allmänt vedertagna konventioner accepterar som slutsatser utifrån sådana konfidensintervall.
Björnbom kommer med liknande påståenden även i avslutningen av inlägget, och i kommentarstråden.

För att göra det här väldigt tydligt så upprepar jag det sista meningen i citatet från mitt inlägg igen:
 Lägg dock märket till att felmarginalerna är så stora att varken en betydligt högre uppvärmning eller ingen uppvärmning alls kan uteslutas (med 2σ).
Jag säger här tydlig att "varken en betydligt högre uppvärmning eller ingen uppvärmning alls kan uteslutas". Detta citeras alltså i Björnboms inlägg alldeles ovanför Björnboms därmed uppenbart felaktiga påståenden om att jag påstår att mina värden "är en test som visar att det finns en uppvärmning utom för RSS" och  att "dessa konfidensintervall visar en uppvärmning".

Björnbom, pensionerad kemiprofessor, är en vetenskapligt bildad person. Jag är övertygad om att han förstår vad jag menar när jag skriver (här kommer det igen):
 Lägg dock märket till att felmarginalerna är så stora att varken en betydligt högre uppvärmning eller ingen uppvärmning alls kan uteslutas (med 2σ).
Och jag förutsätter att han har läst det.  I det här läget återstår bara en slutsats: Björnbom ljuger.

Man måste vara en riktigt förhärdad lögnare om man ljuger om en text som man själv citerar bara ett stycke ovanför. Men på en blogg som Klimatupplysningen där det så villigt sväljs lögner så kan man komma undan med det.

Så det här inlägget handlade om något trist. Tyvärr behöver sådan här inlägg skrivas. Individer som Björnbom gör med sin ohederlighet stor skada på klimatdebatten, och därför är det viktigt att i alla fall ibland bemöta dem och avslöja deras felaktigheter och - i en del fall - avsiktliga lögner.
Jag har inget hopp om att Björnbom själv kommer att be om ursäkt och korrigera sina påståenden. Mitt intryck är att Björnbom i det här fallet drivs av ett hämndbegär sedan vi tidigare har kritiserat en del av hans påståenden, och att han tog till den här klumpiga lögnen eftersom han inte  hade någonting riktigt att komma med. Och det hämndbegäret lär knappast vara släckt. Björnbom kommer säkert att försöka slå till igen.

Uppdatering 2015-01-16: Björnbom har nu i ett nytt inlägg uppmärksammat att jag skrev att "felmarginalerna är så stora att varken en betydligt högre uppvärmning eller ingen uppvärmning alls kan uteslutas (med 2σ)". Likväl vägrar han med karaktäristisk ryggradslöshet att ta tillbaka sina tidigare falska påståenden.

Uppdatering 2015-01-18: I en uppdatering från idag visar Björnbom åter vilken genomförhärdad lögnare han är genom att komma med en bortförklaring som är så krampaktigt ansträngd att jag har svårt att tro mina ögon.

Uppdatering 2015-01-23: Björnbom har ett nytt inlägg om trender. Den här gången drar han slutsatsen:
Till slut kan vi konstatera att uppvärmningspausen är verklig och att den kan komma att få, och kanske redan har, stor betydelse för riskbedömningen av klimatförändringarna.
Han gör inga som helst reservationer: hans påstående är kategoriskt. Det lustiga är att Björnboms egna beräkningar visar att trenden för 1997-2015 är 0,064 ±0,103 °C/decennium (2σ), dvs inte signifikant skild från 0,16 °C/decennium. Om trenden verkligen skulle vara så hög som 0,16, vilket inte kan uteslutas, så kan man knappast kalla det för en "paus". Inte heller mittvärdet på 0,064 kan man egentligen kalla en "paus": det är inte långt under trenden för 1900-2014 (0.076 ±0.009 °C/decennium).  Björnbom har alltså själv gjort sig skyldig till vad han tidigare felaktigt anklagade mig för att göra: han har här gjort ett felaktigt statistiskt test, han har använt falsk matematik!

Uppdatering 2015-02-06: Mer felaktig statistik och falsk matematik av Björnbom. Återigen drar han slutsatsen att det finns en uppvärmningspaus, trots att han är långt ifrån någon statistisk signifikans. Den här gången beräknar han inte ens trender utan jämför bara år parvis, och tittar på felmarginalerna för de årliga mätningarna. Om ett år ligger inom ett annat års felmarginal (som 2014 och 1998), så låtsas han som att temperaturen är oförändrad. Suck!

32 kommentarer:

 1. Din bloggpost andas frustration, Lars - en frustration som jag förstår och delar fullt ut. Björnboms skiter, som vi ser här och som vi sett så många gånger förr, fullkomligt i grundläggande hederlighethetskrav, och agerar på så vis som en diskussionsförstörare, ett troll och en totalt skamlös lögntrut. Att debattera med honom är att befinna sig i Absurdistan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det som är mest frustrerande är att Björnbom inte är ett isolerat fall. Hans beteende inte bara accepteras utan rent av applåderas på bloggen Klimatupplysningen, bland annat av personer med akademiska titlar som verkligen borde veta bättre.

   Radera
 2. Jag tror hämndbegär är det mindre i sammanhanget. Björnbom är en lojal lagspelare som alltid känner ett starkt behov av att hoppa in så fort någon på hans sida kritiseras. Det var precis samma sak när Michael Mann i en bok skrev ett kritiskt ord om Karlén. Björnbom gick omedelbart ut och fördömde Mann för att han använde ordet "denier", trots att det inte ens var klart att det var Karlén som åsyftades och med användning av förnekarnas vanliga knep att associera förnekare med förintelseförnekare. Alla de angrepp som hans egen sida ägnar sig åt struntar han dock fullkomligt i.

  Samtidigt får man konstatera att Björnbom ändå är den på den där bloggen som när han känner för det ändå gör något för att sätta sig in i sakfrågan. Jämför med Nordin eller Stilbs som trots alla år de intresserat sig för frågan påvisar total okunskap om det mest grundläggande. Tyvärr är Björnbom alldeles för lojal för att kritisera dessa herrar ens när det handlar om sådant där han vet att de har fel.

  SvaraRadera
 3. Joacim Jonsson11 januari 2015 08:05

  Karlén m.fl. skrev ju i Expressen att "Sedan 18 år har ingen uppvärmning uppmätts" snarare än "Sedan 18 år har ingen statistiskt signifikant uppvärmning uppmätts" om man nu ska gå in på detaljer.

  Och när vi ändå är inne på detaljer, om jag inte räknat fel så får jag att GISTEMP har en statistiskt signifikant uppvärmning (på 5%-nivån) fr.o.m. 1999: 0.102 ±0.124 °C/decade (2σ). För de andra fyra dataserierna får jag det till 19-23 år. Så om 10 år kan man börja svettas om det fortsätter som nu. Så att säga...

  SvaraRadera
 4. Joacim, du menade kanske 1996 som ger 0.108 ±0.101 °C/decennium (2σ) för GISTEMP.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Joacim Jonsson12 januari 2015 05:35

   Lars: Nej. Jag menade 1999. Jag fick ett z-värde (1,645) som låg precis under motsvarande 5%, fast det kanske är olämpligt med z-test? Dock fick jag ingen signifikans för 1998. Det är väl slumpen som styr i så små intervall.

   Radera
 5. Åren går. Första gången jag hörde talas om Pehr Björnbom var 2010. Jag har inte haft anledningen att ändra mitt omdöme om honom.
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article2479814.ece#comments

  /Christer B

  SvaraRadera
 6. I samma changer http://www.vk.se/1358629/solvariationer-forklarar-temperatursvangningar?mobil förnekarna förnekar sig inte...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herre j****r!

   Ribbing skriver: "Figuren ovan visar att den globala medeltemperaturen är högre när flera solfläckar observeras."

   Men i figuren, som visar temperatur och solfläckar sedan 1976, är solfläckarna flest vid solmaximina runt 1980 och 1990. Just nu är de väldigt få, och det har de varit de senaste 10 åren. Det borde vara väldigt kallt nu!

   Radera
  2. Men se han kopplar in kosmisk strålning (Svensmark) och oidentifierade kopplingar till molnbildning.

   Radera
  3. Ribbing skriver: "Forskningen visar att nettoeffekten av moln är kylande. Det innebär att många solfläckar ger färre moln och större soluppvärmning. Färre solfläckar ger omvänt ett kallare klimat. "

   Eftersom vi har ungefär hälften så många solfläckar nu som runt 1980, så borde det blivit kallare. Nåväl, man skulle kunna använda den mekanismen för att förklara varför uppvärmningen går långsammare nu, men inte för att förklara varför det har blivit c:a 0,4 grader varmare sedan 1980.

   Radera
  4. Det visade sig att det enda Ribbing hade att komma med var en korrelation mellan längden på en solcykel och temperaturen under den efterföljande solcykeln ... på Svalbard!

   Det kanske låter som ett skämt, men jag hittar inte på!

   Radera
 7. Merkurius

  Jag slutade läsa Uppsalainitiativet för två år sedan. Nu vid nytt besök kommer jag ihåg varför !!

  Lycka till med alarmismen och den rabiata inställningen!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du föredrar bloggar där man ljuger dig rakt upp i ansiktet så bör du hålla dig till Klimatupplysningen. Smaken är som baken....

   Radera
 8. "Men att en 0-trend inte kan uteslutas innebär inte att "ingen uppvärmning uppmätts". Problemet är att felmarginalerna är så stora, vilket i sin tur till stor del beror på att perioden 18 år är ganska kort i klimatsammanhang. Kortsiktiga variationer (väder) kan ge ett stort utslag under så korta perioder."

  Det verkar har blivit ett språkligt missförstånd(?). Jag uppfattar att "ingen uppvärmning uppmätts" betyder "ingen (statistiskt signifikant) uppvärmning uppmätts", men vem orkar skriva det? Och, ska jag tillägga, det betyder ju samtidigt att man inte kan utesluta en uppvärmning, håller med om detta. Däremot vänder jag mig emot att 18 år i sammanhanget skulle vara en (alltför) kort tid. Ni känner själva till hur CIMP5-modellerna har misslyckats att återge denna temperaturstasis. Det som är anmärkningsvärt är att CO2-forcing borde vara högre än någonsin sedan tempserierna startades i modern tid, dvs det borde med tiden vara allt lägre sannolikhet för slumpmässiga interna variationer att "stå emot" en stigande trend. Ändå har vi en mycket lång period just nu. Utan vulkanutbrott, aerosoler av annat slag, så kan slutsatsen bara bli att klimatkänsligheten måste justeras ned. Det har man redan gjort i senaste IPCC-rapporten genom att kapa de värsta scenariorna. De flesta artiklar i ämnet sedan 2011 (med några få undantag) pekar också på att klimatkänsligheten måste skruvas ned. Om man inte gör det måste man nämligen "skruva upp" de interna variationerna och då hamnar man i den intressanta situationen att om naturliga variationer kunde skapa dagens temperaturstasis, varför skulle den inte också kunna ligga bakom ökningen mellan 1979-1998? En ungefär lika lång period.....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jan, om man menar "statistiskt signifikant" så bör man också skriva det, annars kan det bli väldigt missvisande. Man bör nog också förklara vad detta innebär, i synnerhet eftersom vi befinner nära gränsen för statistisk signifikans. Att "skeptiker" inte gör detta tror jag inte beror på att man inte orkar. Man har nog andra, mindre förmildrande skäl.

   Se här om ENSOs roll i den långsammare uppvärmningen.

   Radera
 9. Om felmarginalerna är så stora att varken en betydligt högre uppvärmning eller ingen uppvärmning alls kan uteslutas, då tycker jag att både ”alarmister” och ”skeptiker” borde lägga ner stridsyxan och avvakta utvecklingen.
  Det är på längre sikt man eventuellt kan se tendenser till temperaturförändringar.
  Det som skeptiker och alarmister borde enas om att det är bra att avveckla fossilenergin i vilket fall som helst, för att den gör oss sårbara ekonomiskt och miljömässigt oavsett om koldioxiden påverkar klimatet eller inte.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt, vi kan redan titta på längre sikt. Gå tillbaka ett par år till, så blir trenderna statistiskt signifikanta (och felmarginalerna krymper).

   Vanligtvis, om du ligger nära statistisk signifikans, så betyder det att du behöver mer data.
   Den här leken med att hitta en period som inte ger statistisk signifikans handlar om att göra tvärt om: att välja ut tillräckligt lite data för att undvika statistisk signifikans. Det handlar inte om att söka kunskap, utan om att söka okunskap.

   Radera
  2. Dvs gå tillbaka ett par för början av intervallet. Låt det fortfarande sluta med 2014.

   Radera
  3. Förlåt om jag nu uttrycker mig ofint, men jag tycker faktiskt att det retoriska grepp som Bengt och många andra klimatförnekare använder sig av - att klippa ut en pytteliten bit av den klimatvetenskapliga kunskapsmassan, att låtsas som om den ugör allt vi vet, och ropa "Vi vet ju inte hur det ligger till!" - är falskt och direkt fånigt. Och låt mig göra en prediktion: inga klimatvetenskapliga framsteg kommer någonsin att få dem att upphöra med sitt retoriska grepp.

   Radera
  4. Jag är ingen klimatförnekare. Jag vill ha balans i diskussionen. Det är inte svartvitt. Det måste gå att ta in både det som talar för och det som talar mot en fråga. Klimat, väder och temperaturer är komplexa frågor och beror på många olika faktorer.
   Temperaturmätningar som visar på 0, någonting grader hit eller dit är för abstrakt och osäkert för att bygga en uppfattning på. Däremot är glaciärsmältningar, trädgränser och andra tecken i naturen mer konkreta exempel på klimatförändringar. Jag tror på att det har blivit klimatförändringar och att människans aktiviteter har en del i de förändringarna, men det är ingen anledning till klimatpanik Jag tycker att det är synd att människor i olika läger gräver ner sig i skyttegravar och skjuter på varandra.

   Radera
  5. Vi ska inte råka i panik, men om vi bara tuffar på som förut och inte försöker göra något så kan vi mycket väl hamna i en situation där panik är allt som återstår.

   Radera
  6. Bengt,
   jag tror att man får se upp både med "falska balanser" och duala uppdelningar, typ att det finns två vetenskapligt sett jämbördiga sidor i diskussionen och att sanningen nödvändigtvis ligger mittemellan. Jag hoppas att du t.ex. genomskådar Björnboms argumentation som nämns i inlägget.

   Min uppfattning om klimatdebatten stämmer ganska bra med Michael Tobis graf i detta inlägg. Sedan finns det en mängd olika uppfattningar om både vetenskap och politik som man behöver många fler dimensioner för att få grepp om.

   Radera
 10. Ja, det finns en mängd olika uppfattningar om både vetenskap och politik som man behöver många dimensioner för att få grepp om. Jag deltar i en hel del debatter på nätet och tycker att det är intressant med människor som har en helt annan synvinkel än jag har.
  Men, det jag störs av är när debatter går ifrån sakfrågan och blir till personangrepp.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt, det här inlägget är en kritik av en viss persons oacceptabla beteende. Mer generellt kan det ses som en kritik av en viss subkultur där ett sådant beteende uppskattas. Det hade varit trevligt om alla i klimatdebatten betedde sig på ett anständigt sätt, men det är tyvärr inte fallet.

   Radera
  2. "Men, det jag störs av är när debatter går ifrån sakfrågan och blir till personangrepp."

   Med den information du har framför ögonen, kan du dra någon slutsats annat än den att Björnbom inte agerar i god tro? Nej? Så varför kräla i stoftet för Björnbom?

   Reagerar du själv med den sortens neutralitet inför, säg, miljöpartister som fått någonting om bakfoten - och som i sanning agerar i god tro?

   Radera
 11. LK:
  Jag förstår inte dina uppdateringar från 16/1 resp 18/1. Kan du inte utveckla dem vidare? Jag har läst PBs tråd inne på den andra bloggen men förstår inte varför du blir så arg på PB i dina uppdateringar. Vänligen förklara noggrannare för en matematisk analfabet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Först är det enda Björnbom har att komma med: "Men jag kan inte se att denna mening på något sätt motsäger min kritik att Karlsson har gått emot ovannämnda vetenskapliga konvention, dessutom utan att ge någon som helst förklaring." Detta är totalt innehållslöst. Han har helt enkelt inget försvar.

   Sedan lägger han till i sin uppdatering: "Att Lars Karlsson i sitt resonemang använder konfidensintervall och anmärker att felmarginalerna är stora och att ditt eller datt inte kan uteslutas gör inte saken bättre. Hans resonemang får därmed en skenbart vetenskaplig prägel som leder fel genom att det är felaktigt. Han ger sken av vetenskaplighet trots att han använder konfidensintervallen på ett sätt som inte är vedertaget."
   Här är han långt borta i Absurdistan.

   Radera
  2. OK men jag förstår ändå inte i vad hans lögner består enligt dig? Du skriver själv:

   "varken en betydligt högre uppvärmning eller ingen uppvärmning alls kan uteslutas"

   men menar ändå att artikeln i Expressen är felaktig? Vad består då PBs lögn i?

   Jag uppfattar dig ungefär såhär: 'artikeln i Expressen är fel eftersom det bevisligen har skett en uppvärmning under perioden. Hade artikeln i Expressen skrivit ingen statistiskt signifikant uppvärmning hade den varit korrekt'.

   Som jag läser PBs inlägg så är parallellen till undersökningen om svält hos mormödrar relevant, men det är uppenbarligen något jag missar eftersom du så starkt motattackerar PB. Jag behöver därför vägledning särskilt angående korrekt språkbruk. Jag hade föreställt mig att det förutsattes statistisk signifikans avseende temperaturtrender och att man därför inte talade om uppvärmning om 0 inkluderades i intervallet (då det ju rimligen också kunde vara fråga om en avkylning)?

   Radera
  3. Nej, felet med artikeln är att man inte kan säga att vi inte har en uppvärmning de senaste 18 åren. Man kan bara säga att det är troligt men inte är helt säkert att vi har en uppvärmning.

   Jag har förresten skrivit ett nytt inlägg där jag förklarar hur lite sådana påståenden egentligen säger oss. Man kan alltid hitta en period med "ingen statistiskt signifikant uppvärmning" : det är bara att minska på periodens längd tills konfidensintervallet blir stort nog för att innefatta 0.

   Radera
  4. Problemet med Björnbom är däremot att han påstår saker som att "Han [dvs jag] har visat konfidensintervall utgående från en given konfidensgrad/signifikansnivå och påstår att dessa visar något som de inte visar" när jag är mycket tydlig med att en noll-trend inte kan uteslutas.

   Radera
 12. Ett av Björnboms favorituttryck är "meta adhominem", med vilket han menar kritik mot en person som själv begår personangrepp. Björnbom anser att meta ad hominem är ett giltigt sätt att argumentera.

  I en kommentar på KU förklarar han nu, när en annan kommentator använder uttrycket "vår egen AGW-Stasi-stiker", att meta ad hominem inte behöver handla om kritik av den andre personens personangrepp - vad som helst duger tydligen bara den andre personen tidigare har begått personangrepp:

  "
  AG #10,

  Det var en kvick benämning, visserligen ad hominem, men den som själv använder nedsättande epitet mot andra får finna sig i att bli bemött med samma mynt, även kallat meta ad hominem."


  Därmed ger han uttryck som "AGW-Stasi-stiker" sin välsignelse.

  Och därmed har han ironiskt nog nästan helt suddat ut gränsen mellan "ad hominem" och "meta ad hominem". I princip alla som någon gång har kritiserat en annan person blir då tillåtna måltavlor för godtyckliga tarvligheter, eftersom sagda tarvligheter då räknas som meta ad hominem.

  Hans kommentar imploderar sedan omedelbart i oavsiktlig ironi och totalt hyckleri, när han fortsätter (och det här är inte riktat mot den som skrev "AGW-Stasi-stiker"):

  "Man kan också fråga sig om det som går ut på att genom diverse hatord få andra att sluta att diskutera någon viktig vetenskaplig fråga, såsom uppvärmningspausen i detta fall, verkligen kan kallas debatt. Det liknar ju mer en tankepolisiär verksamhet där man med disciplinära åtgärder vill få folk att sluta upp med att tänka tankar som man finner obekväma av en eller annan anledning."

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet