16 sep. 2015

Se hur den arktiska havsisen "återhämtar" sig

Den arktiska havsisen verkar ha nått sin minimala utbredning för i år (fast vi får vänta ett tag till innan det är säkert). Det är den fjärde minsta utbredningen som har uppmätts av NSIDC (vi har mätningar tillbaka till 1979), och det skiljer bara en hårsmån från trean (2011).  Enligt NSIDC har det varit högt lufttryck nära havsytan och anticykloniska förhållanden (dvs moturs atmosfärisk cirkulation runt polen) vid arktisk, och det gynnar en liten havsisutbredning.

Det är klart, enligt klimatförvillarnas förvridna retorik räknas allt som inte är ett rekord som att den arktiska havsisen uppvisar "en ökning" eller "en återhämtning", eller "är tillbaka på det normala". Men vi förväntar oss inte att isen ska minska varje år: vissa år kan det gå uppåt, men det går oftare nedåt. Den långsiktiga trenden är en tydlig minskning av den arktiska havsisens utbredning och volym, särskilt under sommar och höst.

Samtidigt ser vi en långsiktig men mindre ökning av havsisen runt Antarktis, även om dess utbredning under den senaste månaden periodvis har varit mindre än normalt. Denna ökning kan bero på många olika faktorer som mer nordliga vindar som sprider ut isen, mer snöfall på isen, samt tillflöde av sötvatten från inlandsisen längs kusterna.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet