1 nov. 2015

Välkommen till Lars Berns bisarra värld!

 
Att klimatlarmen blivit den angloamerikanska oligarkins perfekta storm i deras strävan efter världsherravälde är lätt att inse. Genom att tvinga på folkrika utvecklingsländer en energianorexi skulle man slå två flugor i en smäll. Man skulle reglera befolkningstillväxten genom massvält samtidigt som det skulle effektivt stoppa ländernas ekonomiska tillväxt. Två hot mot västvärldens elits dominans skulle elimineras.
Citatet ovan är inte från ett kasserat synopsis för filmen Kingsman, utan kommer från Lars Berns (bilden) penna. Så kulminerar nämligen del III av Lars Berns episka konspirationsteoriska utläggning "Klimatmötet COP21 handlar inte om klimatet" på bloggen Antropocene. Det finns också del I, II, IV och V (och fler är sannolikt på väg). Berns konspirationsteorier har stora likheter med dem som Jacob Nordangård torgför på bloggen "Klimatupplysningen" (sic!),  men sin vana trogen så drar Bern åt skruven ett par varv till.
Berns serie av ordrika inlägg tar upp många saker som inte har direkt med klimathotet att göra, och jag lämnar dem därhän i detta inlägg. Jag fokuserar på de delar som har direkt koppling till klimathotet. Det blir tyvärr ett inlägg som är ganska tunt på vetenskap, men för att förstå "klimatskepticismen" så är det viktigt att även studera de konspirationsteorier som är så centrala för den.
Man ska komma ihåg att allt i en konspirationsteori inte behöver vara falskt. Tvärtom så är det viktigt att det finns vissa element av sanning, men dessa är noga utvalda och tolkade för att kunna vävas in i den konspirationsteoretiska gobelängen. De mest långsökta samband kan accepteras om de passar in, medan man förbiser alternativa förklaringar liksom alla fakta som inte passar in. När det gäller Bern så brer han också, sin vana trogen, på med ett generöst lager av lögner och förvanskningar.
Det hela börjar med Rockefellers och andra inflytelserika familjer vars förmögenheter byggdes upp i början av 1900-talet. Det engelska kungahuset är tydligen också med på ett hörn, liksom Bill Gates och Oprah Winfrey. Enligt Bern är det dessa som ligger bakom allting (del II):
Självklart inser den angloamerikanska oligarkin att rädsla är ett nödvändigt instrument för att vidmakthålla och konsolidera deras globala makthegemoni. Häri ligger själva roten till mycket av den alarmism som dagligen sköljer över oss.
Eftersom det gällde att hämma tillväxten i en rad utvecklingsländer kom fokus till en början att läggas på skrämselpropaganda om befolkningsutvecklingen.
Avsikterna är alltid onda och alla andra reduceras till medlöpare eller offer. Det gäller även forskarna, som enligt Bern villigt lät sig köpas en masse (del II). Naturligtvis dyker pseudoskandalen "Climategate" upp i resonemanget och ogrundade påståenden om att man förfalskar temperaturdata:
Tanken var att västvärlden med sin betydligt högre utvecklade teknologi, industri och tekniska forskning skulle ha lättare att hitta alternativa energikällor. Genom att sätta en tvångströja på hela världen och tvinga fram en utfasning av den fossila energin, räknade man med att kraftigt kunna bromsa upp tillväxten utanför väst och samtidigt sätta käppar i hjulen för Mellanösterns oljestater och Ryssland. Inom FN bildade man år 1988 IPCC för att samla in ”forskningsdata” som skulle underbygga budskapet att mänsklighetens utsläpp höll på att förstöra klimatet. Den svenska klimatforskaren Bert Bolin utnyttjades som en av många nyttiga springpojkar.
Först ut att utnyttja den nya strategin var Margaret Thatcher. Hon råkade ha ett stort problem med Storbritanniens besvärliga kolarbetarefack. Genom att motivera nedläggning av kolgruvor och utbyggnad av kärnkraft med att man ”måste” minska koldioxidutsläpp kunde hon lösa problemen med facket. År 1990 startade hon det första politiserade ”forskningscentret” för att fabricera klimatdata som skulle underbygga den globala kampanjen mot koldioxiden – Hadley Centre for Climate Prediction and Research. Centret blev senare helt skandaliserat i den s.k. Climategateskandalen. Thatcher kom längre fram på bättre tankar, men då hade hon redan släppt ut anden ur flaskan.
Även de amerikanska instituten anklagas för förfalskning av temperaturdata (del III):
Holdren ligger bakom en stor del av Obamas stora klimatbedrägeri där man fått amerikanska myndigheter att sitta och ändra i historien, likt Stalinisterna på sin tid.
Förutom klimathotet så utnyttjar man även flyktingkrisen (del IV):
Lyckas man inte försvaga nationalstaten med energianorexi och tvångströja på livsmedelsförsörjning, så kan man även underminera den sociala strukturen i vårt samhälle genom att rasera nationsgränser med växande migrationsströmmar. 
I del V så kommer Bern äntligen fram till grundandet av IPCC:
För ändamålet bildades IPCC år 1988 som en förment vetenskaplig panel för att ta fram underlag för FN:s klimatpropaganda. Att detta inte rörde sig om någon förutsättningslös kartläggning av klimatförändringar och deras orsaker framgick redan i panelens uppdragsbeskrivning som lyder: IPCC ska analysera - på ett uttömmande, objektivt, öppet och transparent sätt - den vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information som är relevant för att förstå den vetenskapliga grunden till riskbedömningen av klimatförändring orsakad av människan, dess möjliga påverkan och möjligheter till anpassning och mildring av effekterna.
 Eftersom klimatet i flera miljarder år och långt innan det ens fanns några människor har påverkats och förändrats p.g.a. en lång rad faktorer, kan man inte begränsa sig till att bara studera en faktor – den antropogena – om man vill göra anspråk på vetenskaplighet. Men det är exakt det man gjort och man har därtill spridit en myt om en helt enig vetenskapsvärld.
Men IPCC är inte begränsade till att studera bara antropogena (mänskligt orsakade) faktorer. De skulle inte kunna genomföra sitt uppdrag om så vore fallet. Och IPCC-rapporterna tar faktiskt upp naturliga faktorer, och de skriver om perioder innan det fanns någon mänsklig påverkan (se t ex här för den 5:e rapporten, AR5). Här ägnar sig Bern åt rent fabulerande.
Och hur passar egentligen IPCC in i den angloamerikanska oligarkins dominans? I IPCC deltar forskare och tjänstemän från hela världen, inklusive de länder som enligt Bern är oligarkins måltavlor för massvält och ekonomisk tillbakagång. Den föregående ordföranden för IPCC var från Indien, och den tillträdande är från Sydkorea. Varför skulle alla dessa människor spela med?
Dessutom, hur kan USA, där oligarkin borde ha störst inflytande, vara ett av de länder där "klimatskepticismen" är som starkast, och som nu omfattas av ett av de två stora partierna (republikanerna)? Det går helt enkelt inte ihop.

Bern påstår också i del V att den påstådda klimathotsbluffen fick en skjuts av att det var ett stort vulkanutbrott 1991 (Pinatubo) och en kraftig El Nino 1998, vilket gav sken av en stark uppvärmning under perioden 1991 till 1998.


I själva verkat har temperaturen stått still de senaste 25 åren, ljuger Bern:
Om man besvärat sig att observera hur det verkligen förhöll sig och räknat bort vulkan- och El Ninio-effekter och utgått från de enda tillgängliga tillförlitliga globala temperaturmätningarna (de satellitmätningar som gjorts) så skulle man sett att den globala medeltemperaturen varit stabil i 25 år. De framtagna modellerna som egentligen är det enda som stödjer klimatalarmisterna, saknar kontakt med den observerbara verkligheten.
Det finns forskare som har räknat bort effekter från solcykeln, vulkaner och ENSO och de kom fram till en väldigt tydlig ökning av temperaturen (studien går visserligen bara till 2010, men de senaste åren lär knappast förändra bilden mycket):
I samband med den missledande diskussionen om temperaturen de senaste 25 åren så passar Bern ironiskt nog också på att uttala sitt stöd för politiskt motiverad förföljelse av klimatforskarna från NOAA:
Att Putin inte är ute i ogjort väder framgår dagligen av alla uppgifter på nätet om hur Obamas myndigheter krampaktigt sitter och frisserar historiska temperaturdata för att förstärka intrycket av en global uppvärmning trots att den avstannat sedan 25 år. När USA Kongressen begär ut uppgifter om varpå dessa datamanipulationer stödjer sig, vägrar ansvariga forskare i strid med vedertagen vetenskaplig praxis att läna ut data.
Faktum är att NOAA har lämnat ut relevanta data, men eftersom de som driver förföljelsen (med Texas-republikanen Lamar Smith i spetsen) inte kan hitta något komprometterande där så har de också begärt ut intern kommunikation mellan forskarna. Det är det sistnämnda som NOAA av förståeliga skäl inte har gått med på. Det finns ingen vetenskaplig praxis att lämna ut intern kommunikation. Tvärtom är det viktigt att forskarna kan diskutera fritt och öppenhjärtigt utan att behöva oroa sig för att saker de säger eller skriver tas ur sitt sammanhang och utnyttjas av fientligt sinnade politiker. Men det är tydligen inget som Lars Bern håller med om.

Uppdatering: Här har vi skrivit om NOAAs studie.

Uppdatering 2015-10-02: Del VI  är uppe nu. Det verkar (tack Gode Gud) bli den sista delen. Där fortsätter Bern sitt ältande om perioden 1992 till 1998 och dess påstådda betydelse för att övertyga folk om klimathotet. Där försöker också Bern svepa sig i martyrskapets mantel:
Personer som jag själv som i samhällsdebatten varit skeptiska till larmen och pekat på den faktiska utvecklingen, har man försökt tysta på alla möjliga sätt. Man har likt forna tiders inkvisitorer kallat oss förnekare och kättare. De gamla etablerade medierna inom Public Service och MSM som nuförtiden bara är maktens försvarare, har frusit ut oss så att vi blivit hänvisade till forum som denna blogg. 
Den som har läst Berns inlägg kan nog komma på andra och mycket rimliga skäl till att han har svårt att göra sig hörd bland medierna. Jag menar, det räcker med att läsa det inledande citatet i det här inlägget. Vilket redaktör med vettet i behåll skulle vilja publicera något sådant?

7 kommentarer:

 1. En annan förvillare som hejar på häxjakten mot NOAAs forskare är Ingemar Nordin, skribent på KU och professor i vetenskapsfilosofi.

  Nordin tar till rena fabrikationer för att försöka svärta ned NOAA-forskarna, som i den här kommentaren:


  109
  Ingemar Nordin Inläggsförfattare
  2015/11/02 kl. 17:31

  Guy #108,

  ” Förändringen i antalet mätställen i förhållande till varann gör att trenden blir fel.”

  Du sätter fingret på problemet med att blanda så olika mätmetoder. Det är trenderna som är intressanta, inte om den ena visar lägre/högre temperaturer än den andra. Men Tom Karl et.al. ”trick” är just att blanda mätmetoderna och låtsas som om det inte spelar någon roll att det relativa antalet mätpunkter ändras.

  Tricket är plumpt, ovetenskapligt och missledande. Hade det hamnat inför en disciplinnämnd så borde det föranleda forskningsförbud under ett antal år, sänkt lön eller t.o.m. avsked pga medveten vilseföring. Om Tom Karl hade hamnat på en disputation med denna artikel som en del av avhandlingen så skulle den bli underkänd. Men på något märkligt sätt så verkar det inte vara samma vetenskapliga standards för varmingar som för oss andra.


  Men Karl et al beskriver sin metod så här:

  First, several studies have examined the differences between buoy- and ship-based data, noting that the ship data are systematically warmer than the buoy data (15–17). This is particularly important, as much of the sea surface is now sampled by both observing systems, and surface-drifting and moored buoys have increased the overall global coverage by up to 15% (see supplemental material for details). These changes have resulted in a time-dependent bias in the global SST record, and various corrections have been developed to account for
  the bias (18). Recently, a new correction (13) was developed and applied in the Extended Reconstructed Sea Surface Temperature dataset version 4, which we use in our analysis. In essence, the bias correction involved calculating the average difference between collocated buoy and ship SSTs. The average difference globally was -0.12°C, a correction which is applied to the buoy SSTs at every grid cell in ERSST version 4. [Notably, IPCC (1) used a global analysis from the UK Met Office that found the same average shipbuoy difference globally, although the corrections in that analysis were constrained by differences observed within each ocean basin (18).] More generally, buoy data have been proven to be more accurate and reliable than ship data, with better known instrument characteristics and automated sampling (16). Therefore, ERSST version 4 also considers this smaller buoy uncertainty in the reconstruction (13).


  Detta är uppenbart en metod som tar hänsyn till att antalet mätpunkter från olika mätmetoder förändras. Ju fler bojar, ju fler punkter som justeras. (Se här för ytterliggare detaljer). Nordin har helt samvetslöst fabulerat ihop en anklagelse mot NOAAs forskare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men det är i alla fall bra att Nordins häxjaktsinlägg så tydligt visar hur man ser på forskningens frihet hos Stockholmsinitiativet: att klimatforskare behöver övervakas av politiker ner till deras email-kommunikation, att forskarna ska anses skyldiga tills motsatsen bevisats, och att om man inte hittar något så får man helt enkelt hitta på. Fullständigt mörker!

   Radera
 2. Det är faktiskt och verkligen en fullständig självklarhet att forsking ska vara transparent och att forskarningsresultat ska vara öppna för granskning -- det är själva grunden och förutsättningen i den vetenskapliga processen. Att lilla, svagt besökta Uppsalainitiativet inte säger sig förstå en sådan sak, är dock bara väntat, eftersom ni inte sysslar med vetenskap, utan bara pretenderar till propaganda och lobbyism.

  SvaraRadera
  Svar
  1. NOAA-forskarna har redovisat sina data och metoder, och det är det som transparens inom vetenskapen handlar om. Deras data och metoder är öppna för granskning. Det har aldrig funnits ett krav inom vetenskapen att man redovisar alla sina interna kommunikationer.

   Det är naturligtvis trist att du har låtit dig luras av Nordins ohederliga propaganda, men nu vet du förhoppningsvis bättre och är lite försiktigare med att aningslöst tro på vad som skrivs på en desinformations- och smutskastningsblogg som "Klimatupplysningen".

   Radera
 3. Faktum är: nej, NOAA har inte redovisat alla data och metoder de bör redovisa. Dessutom förutsätter jag att ni också vet att USAs kongress har sin konstitutionella rätt att granska och utreda sina underordnade myndigheter. Till yttermera visso förutsätter jag att ni egentligen vet mycket väl att det är ni som sysslar med smutskastning, av den enkla anledningen att ni måste ta i från fotsulorna för att beskriva Stockholmsinitiativets företrädare som ohederliga, ljugande, smutskastande skurkar etc, medan Stockholmsinitiativet bara har ett mycket marginellt intresse för er -- och i dessa fall behandlar er med en hövlighet som ni inte förtjänar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om data eller metoder skulle saknas så kunde man be om dessa specifikt. Det motiverar inte att rota igenom en massa email. Och kongessen har kanske formellt rätt att begära ut email, men det har ingenting med vetenskaplig transprens att göra. Det rör sig snarare om ett missbruk av denna rätt för att intimidera forskare vars resultat man inte gillar.

   Beträffande SIs ljugande och smutskastande, så läs min första kommentar i den här tråden. Det Nordin ägnar sig åt är ett solkart exempel på ohederligt smutskastande. Men jag vet av lång erfarnehet att sådant är fullständigt accepterat på KU.

   Och att SI skulle behandla oss med någon slags hövlighet är en uppenbar lögn. Jag försökte behandla dig som någon som argumenterar i god tro i mitt första svar, men jag kan tyvärr inte göra det längre. Så det är ingen idé att vi fortsätter den här diskussionen.

   Radera
 4. @ Anonymus
  Idet jeg ikke er ukjent med faget og ikke bare har beveget meg innenfor nasjonal og lokalsosialistisk terreng på ultra venstresiden og i deres anstalter og fabrikker og kaserner.........

  .........Så ser jeg klart at denne Ingemar Nordin knapt er noen vitenskapsfilosof eller teoretiker, men snarere en uforbederlig og uhelbredelig kadresoldat og anstaltmisjonær og skarpt skjermet og arrogant fagidiot av leninskolen og rødegardismen DDR-ismen dilettantenes diktatur, og utover dette ikke særlig interessant.

  Dette gjelder også han samtloige fulle støtter og klakkører og klassekamerater. De mangler jo ikke bare artium og forberedende men også middelskole på lovlig bestått nivå. Det er følgen av industrialisert og faglig korporativt og skjermet examensfusk og forskningsfusk.

  Det er klart Arbeiter und Bauernfakultät i Greifswald, nu nedlagt. Men provinsen er konservativ og det fakultetets filialer og conventikler / basisgrupper på ultra venstresiden kan ha fungert inntil heller nylig på skjermet nivå i provinsen.

  Det er hva jeg identifiserer og gjenkjenner det som.

  Og for å ta det nøyere må vi sikre en urinprøve.

  Det er nemlig blodet eller den riktige kjemien som det så fint heter idag, som det er noe markant og særlig med.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet