20 juni 2016

Peabody Energy konkar - stöd för klimatförvillare avslöjat

Bildkälla: Peabody Energy
Peabody Energy, USAs största kolbrytningsföretag, har ansökt om konkursskydd. I de handlingar som företaget har lämnat in i samband med ansökan framgår det att företaget har en lista med fordringsägare som inkluderar många olika tankesmedjor, forskare och politiska organisationer som ägnar sig åt klimatförvillande. Bland de som kolbrytningsföretaget är skyldiga pengar hittar vi George C Marshall Institute, en konservativ tankesmedja som har varit pionjärer inom klimatförvillarbranschen, och Center For a Constructive Tomorrow (CFACT), en libertariansk lobbygrupp som bl a har producerat propagandafilmen Climate Hustle. Där hittar vi också astrofysikern Willie Soon, en klimatförvillande "forskare" som har ett par otroligt dåliga artiklar på sin resumé. Hans inkompetens i kombination med hans bristande integritet har gjort honom till något av en hjälte bland klimatförvillarna.

Det framgår inte hur stora summor det handlar om. Jag misstänker att det inte är några riktigt stora summor till var och en: klimatförvillande handlar inte om att göra riktig forskning, utan om att skriva insändare, skriva på bloggar, ge understöd åt fossil-finansierade politiker och på sin höjd publicera en och annan undermålig artikel i någon tidskrift med bristfällig kvalitetskontroll. Detta är aktiviteter som är bra mycket billigare än riktig forskning. Skulle man någon gång behöva några data så kan man bara ladda ner dem som riktiga forskare har samlat in, och kan man inte hitta sådana data så kan man alltid skicka in FOI-krav på dessa data (FOI står för "freedom of information") samtidigt som man försöker misstänkliggöra forskarna. Så klimatförvillande är billigt: de flesta jobbar rent av gratis.

Se också Huffington Post och Newsweek.

11 kommentarer:

 1. @ Uppsala

  Nå er vi inne på Humaniora, den menneskelige side. Hvem betaler? Og vil man kunne klare å bestemme nærmere den dypere, bakenforliggende oppdragelse, ideologi og generelle åndelige eller esoteriske trening?

  Det siste er jeg nemlig aller mest interessert i efterat det geofysiske og naturfaglige- realfaglihe synes avklart iallefall i grove trekk. That science is settled så nå driver vi der mest bare med detaljene.

  Jeg har merket meg og tar utganspunkt i eksempler, eksotiske sådanne, hvor det synes å være svære svartsladder, høler, ja Kratere! i pliktig allmennpensum. Det ligner ofte mest på Goebbels "In der Grösse der Lüge liegt ein Faktor des Geglaubtwerdens!" Slike besynderlige høler og kratere vidner ofte om eiendommelige personlige fritak av esoterisk art.

  Men det skjer åpenbart med ren, iallefall omhyggelig spesial-trenet samvittighet, og frekkheten er iallefall omhyggelig trenet og stålsatt.

  Jeg så en gang Niels Axel Mörner i show. Og kunne bestemme ham som en svært dyktig og charmerende, åpenbart høyt show-trenet scenevant magiker og bedrager. En svært dyktig yrkes og livstrenet sådan scenekunstner, og slett ingen realist eller scientist.

  Jeg mener å se generelt og iallefall grovt sett at de store kanoner og deres klakkører og kadaverlydige beundrere rir på en dypere og grunnleggende dia- lektisk materialistisk esoterisk grunntrenet bakgrunn av generell art, og kaller det bøttekottfakultetet, førerlinja, lukket studium.

  Og bruker i mangel av noe bedre Maos lille røde bok, og Lenins "Twenty one conditions" også kjent som "Moskvatesene" som rimelige katekismer til det grunn- esoteriske. Men se også Ludwig Feuerbachs Eristische Dialektik, læren om hvordan å få rett når man har urett, som orienteringsgrunnlag.

  Jeg tror ikke det er så avgjørende at man sponses og tjener penger på det for eksempel, når man allikevel er emeritert og har en trygg pensjon.

  Men se opp for at det kan være gammel yrkes- vane blant folk som tidligere har trening og som har lykkes med å komme seg opp og fram ved industrialisert eksemensfusk og forskningsfusk. Willie Soon og Richard Lindzen kan muligens tjene som eksempler på dette.

  Dessuten er det heller ikke så sikkert og gitt at dette med miljø og klima er så viktig for dem.

  Den eristiske dialektik og vedlikehold av gammel yrkes-erfaring med samme i høy alder, nemlig pensjonsalder..... kan være det egentlige og sterkeste motiv og som alltid vil vite å finne seg et beite. Det kan være krangel for krangelens skyld og bedragerier for bedragerienes skyld.

  Så kan det dertil være klassiske ape- streker.

  Hans Magnus Enzensberger skrev en gang "Politik und Verbrechen" hvor han påviste at de små kjeltringer og forbrytere klart tar eksempel av og aper efter de store og aller største i samtiden, bare på mer plump og dilettantisk måte. Dette var jo samfunns og politikerkritikk fra Enzensbergs side, for følgelig må jo de største kanoner og politikere og fyrster også være forbrytere og kjeltringer.

  Hvordan går det med Putin forresten? Putin synes klart å ha format.

  Og vi sitter og gremmer oss over den amerikanske valgkampen.

  SvaraRadera
 2. Mao skrev -Må tusen blommor blomma-vilket kan tolkas som en öppenhet mot oliktänkande.
  Denna blogg kallar de som ifrågasätter och problematiserar för förnekare. Då finns det således en sanning att förneka. Hur ser den ut?
  1,5 -4,5 graders höjning med risk för högre värden om inget görs.
  Det finns lite utrymme för optimism och pessimism i dessa siffror!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förnekare (eller mer vanligt, förvillare) kallar vi dem som blint upprepar sedan länge motbevisade argument, och som kommer med smutskastning och konspirationsteorier.

   Radera
 3. Vad kallar ni dem som försöker visa att klimatkänsligheten ligger i det nedre intervallet av IPCCs prognoser.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Forskare förväntas inte ha en agenda på det sätt du beskriver. De skall utgående från tillgängliga data göra bästa möjliga skattning av klimatkänsligheten. En som försöker visa att klimatkänsligheten har ett visst värde har frångått den principen och hans resultat bör granskas extra skeptiskt. Roy Spencer är ett exempel på en forskare som ägnat sig åt sådant med högst tvivelaktigt resultat. Det blir väldigt lätt rent önsketänkande som kommer ut.

   Radera
  2. Hej Oppti,

   Jag gjorde ett diagram för att illustrera, hoppas det hjälper.

   Hypotes --> Datainsamling / Datautvärdering --> Slutsats = Vetenskap
   Slutsats --> Noggrann selektion av data --> Samma slutsats = Inte vetenskap

   Radera
  3. Om vi ändrar frågan till att gälla "dem som argumenterar att klimatkänsligheten ligger i det nedre intervallet av IPCCs prognoser" så skulle jag säga att beror på hur de argumenterar och hur säkra de säger sig vara. Det finns ett antal studier som pekar på en sådan klimatkänslighet (ofta baserade på de senaste 100 åren), liksom det finns studier som pekar på motsatsen (ofta paleo-studier).
   De som jag kallar "klimatförvillare" brukar dock anse att negativa återkopplingar dominerar, vilket skulle innebära en klimatkänslighet under 1 grad (vilket är utanför IPCCs intervall).

   Radera
  4. En endring på 1 eller 2 grader er dog bagateller, sammenlignet med hvor mye temperaturene svinger til daglig og lokalt. Det vi kanskje burde se mer opp for er f. eks frysepunktet, og når kommer våren og når kommer høsten, som dog er mer vitale og dramatiske virkninger. Så er det nedbøren, blir det flom eller blir det tørk? også svært dramatisk. Og endrede havstrømmer. Hva med golfstrømmen?.

   Vannstanden er ikke så farlig, den overlater vi til danskene og hollenderne. Vi bare trekker oss en meter høyere opp på fjellet. Men klimaflyktninger og de som må flykte fra tørk og havnivå kan bli mer alvorlig.

   Så har jeg sett diskusjoner om matvaresituasjonen. Der synes man heller ikke enig. Det bør være opplagt at klimaet der vil spille en rolle i alle fall, men forslagene til løsninger spriker meget, og hva jeg tror kan bli det mest alvorlige er at den økologiske stabilitet blant microber og farsotter og invasive arter forrykkes.

   Og så er det det at hvis man ikke klarer å bli enig om skogen og havet og isen og klimaet og været engang og ikke minst fisket og hønseriet og svineriet,.... hvordan skal man da kunne bli enig om forsvaret og militærpolitikken og rettsvesenet?

   Radera
 4. Jeg har litt maskinproblemer her.

  @ Dr.Oppti: Hva hjelper det å kreve at tusen blomster skal blomstre når det er plastikkblomster fra Hongkong?

  @ Dr.2 Oppti : Dem kaller vi for pruttefiser og kranglefanter, ikke seriøse i handel og vandel. En enda skarpere karakteristrikk er dia- lektiske materialister. Det er ultra- leftistene fra partiets misjons- og krigs-skole.

  SvaraRadera
 5. @ Drake ICN

  Det der er et svært og komplisert kapittel.

  Jeg har diverse på pensum, Bertrand Russel, Arne Næss, C.G.Jung, og SIR! A. Eddington på pensum for å fatte det.

  En hyggelig dame fra New Age som hjalp meg med mye, sa at forskjellen på henne som drev med yoga og meditasjon og astrologi, og jeg som drev med science og amatørastronomi,.. var at hun først så de indre stjerner, og dernest så hun ut om dette stemmer. Mens jeg så først de ytre stjerner og prøvde så å danne meg et indre stjernesyn.

  Men dette stemmer jo ikke. Man hører og leser om stjernene og ser dem kanskje glimtvis og drømmer om dem, og så forlanger man stjernekikkert så man kan se dem bedre. Det indre stjernesyn er svært primært.

  Det som da vel heller skiller er hvorvidt man i det hele tatt lar seg korrigere både på det ytre og det indre nivå, og har en viss interesse av at de ting kan bli til en helhet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Givetvis, det finns, enligt mig, ett oförtjänt förakt bland en del vetenskapsvänner och forskare för det vi kan kalla för intuition eller kanske yrkeserfarenhet, samt 'icke-nedtecknade' observationer, eller observationer från källor som inte brukat sig av den puristiska vetenskapliga metoden.

   Angående den senare, To Youyou fick just ett Nobelpris, för att hon använt källor från "häxdoktorer" och sedan bekräftat dessas kunskaper med den puristiska vetenskapliga metoden. Likadant finns det antika källor om jordbruk, navigation, smide och liknande som vi i dessa dagar återupptäcker, efter envisa historikers arbete. Vi har inte ett problem i att inte lita på utsagor som inte gått genom den puristiska vetenskapen - dessa utsagor måste ju trots allt testas för att valideras - utan ett problem i ett tänk "allt de gjorde före den vetenskapliga metoden är skit och bör ignoreras".

   Vad gäller intuition så rör det sig ofta om sådant som är svårbevisat, eller det inte föreligger ekonomiskt intresse att faktiskt undersöka saken närmare. Vi, som individer menar jag nu, vet faktiskt inte hur våra hjärnor fungerar. De är som en maskin där man stoppar in information och slutsatser kommer ut i andra änden, och man har därför svårt att validera hur pålitliga metoderna hjärnan använde faktiskt var. Det vi däremot kan säga är att filosofer och mystiker ibland vetat saker långt innan den puristiska vetenskapen vetat det, det mesta kända exemplet måste väl vara Demokritus och atomen. Men, av samma anledningar som vi dissar antika källor tenderar vi att tycka att yrkeserfarenhet, intuition, insikter etc också är skit.

   Min åsikt är igen, att detta är fördomar. Man kan mycket väl ha rätt med en intuitiv åsikt, till och med mer rätt än vetenskapen. Som ett exempel, stora delar av vetenskapen har avfärdat kritiker mot bruket av "säkra" bekämpningsmedel, men nu på senare tid har man börjat intressera sig för cocktail-effekten (dock utan ett ödmjukt "förlåt" mot miljörörelsen, bör tilläggas). Min kritik mot den puristiska vetenskapen skulle därför vara övertillförliten på "vetenskapligt godkända" källor - man missar ofta helhetsbilden. En parallell kan här dras till juridiken. Efter att man upptäckt DNA-profilering så blev en massa dömda folk frikända, medan en massa frikända folk blev dömda. Om man bara tar hänsyn till källor 'man kan se' så missar man ej ännu upptäckta källor, som kanske hade kunnat leda till radikalt annorlunda slutsatser. Einstein sade en gång om en teori han hade "Den stämmer. Jag vet, därför att den är elegant." Likadant, anser jag ett en liknande skepticism kan läggas på all vetenskap; om det 'känns' som en teori inte stämmer, då kanske det också är så. Särskilt underrättelsetjänster, om man betraktar dem i efterhand, exempelvis från andra världskriget, skulle tjänat på en sådan inställning till teorier.

   Men då, åter igen, vill jag göra mig påmind om min tidigare åtskillnad mellan ignorans och förnekelse. Det finns nog horder av individer som 'känner' att klimatvetenskapen inte stämmer. Men även framför de som medvetet ljugor, känslor är lätt framkallade - se bara på placebo. Om man blåser på ett barns finger slutar det göra ont - vilken smärtlindrande mekanism kan man peka på i detta fall. Mitt råd att gå på känsla gäller därför helt enkelt bara i ämnet djupt insatta samt intellektuellt ärliga individer, som både en och två gånger övervägt möjligheten att deras känsla bara är placebo.

   Radera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet