10 sep. 2016

Årets minimum för arktiska havsisen det näst minsta som har uppmätts

Så här i september brukar den arktiska havsisens utbredning nå sitt minimum. Det är troligen fortfarande ett par veckor kvar innan vi har den slutgiltiga siffran för 2016, men redan nu kan vi se att 2016 har gått om 2007, ett år som ansågs som exceptionellt när det begav sig.  Nu har en så låg utbredning blivit normal. Data kommer från NSIDC.


Här är en graf där jag har satt in september 2016 (rött) med ungefär samma utbredning som september 2007, för att kunna göra en preliminär jämförelse med tidigare september-utbredningar. Den hittills lägsta utbredningen var september 2012. Även om utbredningen 2016 kommer att minska något till som kommer det inte att räcka för bräcka 2012. 

NSIDC nämner också att två starka arktiska cykloner under andra halvan av augusti kan ha bidragit till avsmältningen genom att sprida ut havsisen.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet