27 feb. 2009

Vad bidrar rubriksättare med?

Idag på DN heter det att ”den senaste rapporten från FN:s klimatpanel underskattar allvarligt de globala sotutsläppens betydelse för växthuseffekten”. Det är alltså i DN:s ingress, som så vitt jag vet inte skrivs av författarna där detta återfinns. Finns det stöd för detta i resterande del av artikeln (som jag för övrigt tycker är mycket bra skriven)? Nej...

För att citera författarna ”Den grundläggande informationen fanns dock med i huvudrapporten”. Man kallar det för övrigt en kommunikationsmiss.

Jag finner detta alltjämnt irriterande då annars bra artiklar om både faror och fel i klimatdebatten får målande rubriken som är satta för att väcka så mycket uppmärksamhet som möjligt.

Den som är intresserad av själva vetenskapen bakom kan läsa en bra review av ämnet i Nature Geoscience, här.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet