20 mars 2009

Herslow plockar körsbär på Newsmill

Det är ledsamt att se Ernst Herslow på Newsmill upprepa den "körsbärsplockning" som genomsyrar rörelsen som förnekar att människan kan förändra klimatet och som vidare menar att om människan kan förändra klimatet så är det säkert bara bra, och som vidare hävdar att om det trots allt skulle vara farligt för någon att förändra klimatet, så är det säkert inte jag själv som drabbas och om det ändå är jag som drabbas så var det ändå inte mitt eget fel.

Körsbärsplockningen innebär att välja ut enbart de erbarmligt få undersökningar, de erbarmligt få forskare och det erbarmligt lilla statistiska urval som stämmer överens med den egna övertygelsen och sedan anklaga alla andra - som naturligtvis har fel - för att bedriva en komplott och konspiration.

Där det inte finns någon data som stämmer med den egna övertygelsen kan man istället hitta på. Herslow påstår att Arktis vinteris inte visar någon märkbar förändring för de senaste 30 åren. I själva verket saknas 1 miljon kvadratkilometer is. Den som inte märker en sådan förändring, kan säkert undgå att märka precis vad de vill.

Arktis vinterisutbredning 1979-2009 enligt NSIDC

Det är givetvis möjligt att Herslow har missförstått detta, och missförstått hur temperaturförändringen över tropikerna ser ut, men sammantaget ser det istället ut som att Herslow medvetet försöker måla upp en bild som inte stämmer genom att välja ut "rätt" data där det passar honom och upprepa felaktiga påståenden, där det passar bättre.

Jag hoppas innerligt att ingen verkligen tror att politiker skulle ha upptäckt den globala uppvärmningen före klimatologerna eller att kostnaden för att bygga bilar som inte går på bensin skulle vara större än kostnaderna för ett översvämmat Europa.

Jag hoppas även innerligt att ingen fortfarande tror att cigaretter är ofarliga, trots att det var så många som så länge sa att de var rent ut sagt hälsosamma för andningen och om inte hälsosamma så var de åtminstone inte farliga och om de var farliga så var det åtminstone inte ditt fel.

Ändå ser jag människor som röker och människor som tror att det går att argumentera bort det faktum att mänsklig industri har förhöjt den atmosfäriska koldioxiden med 100 ppm på 150 år och att vi vet mycket väl vad koldioxid i atmosfären har för effekt.

Uppdatering:
Med anledning av kommentarerna och diskussionen om isutbredningen före satellitmätningarna påbörjades lägger jag in diagrammet i IPCCs rapport som sammanfattar resultaten av forskningen kring detta.
Röd linje är isutbredningen kring sommarminimum och blå linje kring vintermaximum.
För mer information läs rapporten /Anders M

15 kommentarer:

 1. "Saknas" innebär att det skulle finnas någon slags statisk normalnivå - vilket inte är sant. Vi började mäta via satellit 1979 - och det är enda orsaken till att vi utgår från det året. Vi är inom en standardavvikelse ifrån ytutbredningen då, och slutet på 70-talet var ganska kallt. Läser vi skeppsloggar och andra ögonvittnesskildriningar från tidigare århundraden ser vi att det ingalunda är på något sätt onormalt med ett mindre istäcke än 1979.

  http://newsbusters.org/blogs/noel-sheppard/2007/09/09/reports-record-arctic-ice-melt-disgracefully-ignore-history

  SvaraRadera
 2. Ja, visst är det märkligt med alla mätningar av klimatparametrar. Dom tycks tamigtusan alltid börja vid en tidpunkt som skulle antyda att ni "skeptiker" har fel.

  SvaraRadera
 3. @ErikS Jag förstår inte riktigt din kommentar. Menar du att något i det jag skrev ang. ögonvittnesuppgifter från tidigare år/århundraden skulle vara felaktigt?

  Ang. Pers "1 miljon kvadratkilometer" så stämmer det inte med JAXA, men det kan säkert bero på olika mätmetoder. (De har anomalin till mindre än 0.6Mkvm - och det är endast 4% under genomsnittet för 1979-2000)

  Diagram över de senaste årens isutbredning i arktis

  (Ifrån forumet på solarcycle24.com)

  Med tanke på att vi försöker påstå att 4% skulle vara någon form av katastrof blir det väldigt viktigt att veta om just 1979 var exceptionellt eller inte - och det är därför beskrivningar av arktis istäcke från tider innan satellitmätningar blir viktiga.

  SvaraRadera
 4. Troed:
  Du har inte lämnat några ögonvittnesskildringar som motsäger någonting. Du refererar till en tidningsartikel med lite text om Nordvästpassagen. Läs på om denna tex här och du ska se att varken Larsen eller Amundsen åkte genom ett isfritt område. Det tog tre år för Amundsen för övrigt.

  Hur du kan läsa ut någon korrekt bedömning av förändringen hos Arktiskt is de senaste 30 åren från bilden du letat upp är för mig en gåta. Varför duger inte NSIDC? Sedan misstolkar du minskningen på 4% jämfört med medel 79-00. Eftersom isutbredningen minskat under hela denna tid är den totala minskningen större än minskningen från medel. Se diagrammet i inlägget.

  Du vill också flytta målstolparna. Frågan är inte om det är katastrofalt. Frågan är om det är märkbart. Vilket uppenbarligen det är och därmed har Herslow bluffat.

  SvaraRadera
 5. För en vetenskaplig genomgång av äldre isdata rekommenderas IPCC AR4 kapitel 4 sid 351-.

  SvaraRadera
 6. @Anders I artikeln står precis det jag ville visa på i första inlägget. Skepp navigerade nordvästpassagen flera gånger under förra århundradet. Det finns alltså ingen historiskt korrekt anledning till att påstå att vi skulle ha onormalt lite is i arktis just nu.

  Ang. Herslows uttalande får han såklart stå för det själv, men han har helt rätt i att om man tittar på satellitbilder över istäcket just nu är det väldigt svårt att se någon skillnad jämfört med t.ex 90-talet.

  isutbredningskarta

  Vill man titta på trender så ser man i JAXAs data (bilden jag länkade till) att vi hade en nedåtgående trend från 2003 till 2006/2007 som nu avslutats och istäcket växer till sig igen.

  helårsbild för 2002-2009

  Ang. varför jag lagt in en bild med data ifrån JAXA istället för NSIDC - varför inte? Menar du att det är japanerna som har fel på sin data? ;)

  Felaktig sensor bakom NSIDC-data (ta det här humoristiskt)

  SvaraRadera
 7. Troed:
  "Skepp navigerade nordvästpassagen flera gånger under förra århundradet. Det finns alltså ingen historiskt korrekt anledning till att påstå att vi skulle ha onormalt lite is i arktis just nu."
  Att skepp navigerade, en isfylld, Nordvästpassage är väl inte ett argument varken för eller emot att det är onormalt lite is i arktis. Läs i wikipedia länken jag gav.
  Har du för övrigt läst IPCC-rapportens avsnitt som jag rekommenderade?

  Nej det har inget med Japaner att göra naturligtvis. (JAXA är en del av det internationella samarbetet kring Aqua satelliten och de delar på samma data som NSIDC.) Det har att göra med att om man ska se förändringen av vinterisens utbredning under 30 är så måste man rimligen använda diagram som visar detta på ett tydligt sätt. (Gäller även bilderna du presenterat.)
  Varför undviker du de tydligaste diagrammen?

  Förstod du hur du missuppfattade förändringen på 4%?

  Du kanske kan gissa varför Herslow inte valde sommarisen?

  SvaraRadera
 8. @Anders Jodå, det är ett väldigt tydligt argument, och syftningskedjan börjar i mitt första inlägg. Det handlar alltså om huruvida 1979 var "normalt". Om 1979 var onormalt kallt påverkar det alla slutsatser som man kan försöka dra ifrån variationer i isutbredning sedan dess.

  Havsströmscykler förändras ofta i intervall på tiotals år, och att dra en slutsats från endast den ena sidan av en sinusvåg (t.ex) är vanskligt.

  Ang. vad du anser vara tydligast diagram resp. vad som skulle räknas för missuppfattningar får de stå för dig - jag håller inte med ;) När du inte vet något om 1979 kan du inte säga något om vad som är mer eller mindre "rätt" att prata om 4% skillnad mot - 1979 eller ett medel 1979-2000 - eller något annat.

  SvaraRadera
 9. Troed:
  "Det handlar alltså om huruvida 1979 var "normalt". Om 1979 var onormalt kallt påverkar det alla slutsatser som man kan försöka dra ifrån variationer i isutbredning sedan dess."
  Inte slutsatsen om förändringen under senaste 30 åren vilket var det som togs upp i inlägget du kommenterar och i Herslows artikel.
  Men för att veta om 1979 var ovanligt kallt så måste man veta hur det såg ut innan. För att så bra som möjligt veta det så får man gå igenom forskningen kring isutbredning före 1979 vilket står i den IPCC-rapport jag gett dig länk till. Läs och begrunda om du nu inte tycker ett blogginlägg om Nordvästpassagen är mer trovärdig.
  (Spoiler: Vintern 1979 var inte ett extremt isigt år historiskt sett och vinterisutbreningen har varit över 16 milj. km2 hela 1900-talet före 1978. Sinusvågorna lyser med sin frånvaro.)

  "Ang. vad du anser vara tydligast diagram resp. vad som skulle räknas för missuppfattningar får de stå för dig"
  Om du vill använda diagrammet för att bedöma om Pers 1 miljon kvadratkilometer är korrekt, vilket du uppenbarligen ville, måste diagrammet innehålla data för hela 30-års perioden vilket inte JAXA-diagrammet gör. Det har bara ett medelvärde och en interpolation mellan 79-02. (Vilket inte är så underligt då satelliten som datan till diagrammet kommer från sköts upp 2002.)

  "När du inte vet något om 1979 kan du inte säga något om vad som är mer eller mindre "rätt" att prata om 4% skillnad mot - 1979 eller ett medel 1979-2000 - eller något annat."
  Hur ska du ha det? Det var du som använde JAXA-diagrammet för att tala om 4% och 0.6 miljoner kvadratkilometer nyss. Varför tog du upp det om du menar att man inte kan säga något om det?

  Men du har faktiskt fel. Det går utmärkt att tala om skillnad mot 1979 oberoende av hur "normalt" det året var. Det kanske inte är viktigt klimatologiskt om 1979 var ett extremt år men det var inte det som var poängen i inlägget. Nu är inte 1979 extremt på något sätt vilket du kan läsa i IPCC-rapporten.

  Ditt matematiska fel var att du inte tänkte på att om förändringen är lika stor hela tiden så är skillnaden mellan medel hälften av skillnaden mellan max och minpunkten. I detta fall motsvarar det 0,6*2=1,2 miljoner kvadratkilometer. Vilket stämmer väl med NSIDC-diagrammet i inlägget ovan. Verkliga skillnaden är något lägre då minskningen var långsammare i början av perioden. Det finns ingen diskrepans mellan JAXA och NSIDC.

  Läs nu rapporten.

  SvaraRadera
 10. @Anders Läs om mitt senaste inlägg, då du tydligen inte förstod det till fullo.

  Ang. IPCC-rapporten är jag osäker på vad det är du vill få fram.

  Vinje (2001) compiled information from ship reports in the Nordic Seas to estimate April sea ice extent in this region for the period since about 1860. This time series is also shown in Figure
  4.10 and indicates a generally continuous decline from the start
  of the record to the end. Ice extent data from Russian sources
  have recently been published (Polyakov et al., 2003), and cover
  essentially the entire 20th century for the Russian coastal seas
  (Kara, Laptev, East Siberian and Chukchi). These data, which
  exhibit large inter-decadal variability, show a declining trend
  since the 1960s until a reversal in the late 1990s. The Russian
  data indicate anomalously little ice during the 1940s and 1950s,
  whereas the Nordic Sea data indicate anomalously large extent
  at this time, showing the importance of regional variability


  (och det fortsätter likadant - så - vad är "normalt"? Varför skriver Per "saknas"? Jämfört med vad?)

  Diagrammet på sid 352 visar dessutom på det jag skrev om att vi haft mindre isutbredning under 1900-talet flera gånger jämfört med just ~1979.

  (Btw, varför anser du att information är "blog" bara för att en källa hänvisas till via Internet?)

  Nåja. Till skillnad från dig och Per är jag betydligt mer intresserad av vad som är korrekt fakta ifrågan än vad Herslow skriver - vilket framgår tydligt av mitt första inlägg här.

  SvaraRadera
 11. Troed:
  Jag tror du blandar ihop vinter och sommaris. Se figur 4.10 blå linje för vinterisen som är den som det handlar om i detta fall. Det är denna jag har beskrivit ovan och det är denna Per och Herslow skriver om. Där råder ingen större variation mellan olika år.
  Jag borde ha påpekat det redan i mitt första svar till dig. Fel av mig.

  Eftersom du är intresserad av sommarisen så bör röda linjen i figur 4.1 vara extra intressant. Inte heller här är början av satellitmätningarna speciellt isiga jämfört med tidigare år utan trenden är ganska kontinuerlig sedan innan.

  Angående blogg:
  Du anförde en tidnings/blogg-artikel med anekdoter av tveksamt natur som argument. Jag undrade bara varför du inte använde dig av den vetenskapliga litteraturen som finns? Du vill ju ha korrekta fakta.

  SvaraRadera
 12. @Anders Jag har ingen åsikt om vinter resp. sommaris - över lång tid finns det ingen mening med att särskilja dem.

  Jag är nyfiken på vad du anser vara "tveksam natur" i det jag hänvisat till? Menar du att det kanadensiska maritima museet i Vancouver (t.ex) ljuger? Isf får du gärna berätta hur du kommit fram till det. Jag hittar inget på deras website som får mig att tvivla det minsta på vad St Roch gjort - men du gör mig såklart väldigt nyfiken nu.

  http://www.vancouvermaritimemuseum.com/page122.htm

  (Det är kanske så att du är lite oklar på hur "vetenskap" fungerar? Jag kan förklara isf, men bloggkommentarer lämpar sig knappast)

  SvaraRadera
 13. innan satelliterna var det svårt att ha bra koll på hur isen förändrades då lokala variationer kan ske oberoende av varandra... mer is på vissa mindre på andra.

  Satelliterna visar en tydlig nedåtgående trend för arean av is på norra halvklotet. (som sagts kan detta ses och läsas i IPCC:s rapport.)

  SvaraRadera
 14. Troed:
  Rättelse. Röda linjen i figur 4.10 ska det vara i kommentaren ovan kl 21.24

  "Diagrammet på sid 352 [Figur 4.10] visar dessutom på det jag skrev om att vi haft mindre isutbredning under 1900-talet flera gånger jämfört med just ~1979."
  Här kan jag inte hålla med. Det är de röda prickarna som visar år för år det som motsvarar satellitdatan. Alltså hela Arktis is. Det ingen tidigare som är lägre än 1979.

  SvaraRadera
 15. Troed:
  "Menar du att det kanadensiska maritima museet i Vancouver (t.ex) ljuger?"
  Jag har inte påstått något så fånigt som du försöker göra det till.
  Vad jag säger är att du inte kan dra slutsatsen om att det var mindre is i arktis förr på grund av att Amundsen, Larsen med fler lyckats ta sig genom passagen. Passagen är lättare att ta sig igenom nu än den var när de gjorde det. (Se tex. Wikipedia sidan.)
  Jag hoppas att du är medveten om att alla passager av Nordvästpassagen har skett på sommaren (eller under flera somrar i rad med infrysning under vintern.) samt att det alltid varit is i passagen före år 2000.

  Med tanke på dina resonemang här så har du helt rätt. Att du ska försöka lära mig hur vetenskap fungerar passar inte i dessa kommentarer.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet