14 mars 2009

Stockholmsinitiativet vilseleder om klimatvetenskapen

Olle Häggström som länge deltagit i debatten mot klimatskeptikerna och deras pseudovetenskapliga förvirringstaktik har idag (14/3-09) svarat Stockholmsinitiativet i Västerbottens-Kuriren. I samarbete med Olle publicerar vi även här hans svar.

I en debattartikel (12/3) ondgör sig miljödebattören Jonny Fagerström, tillsammans med nio medförfattare, över "alarmister" på klimatområdet. Av författarna presenteras inte mindre är fem som professorer och en som docent, vilket kan synas ge trovärdighet åt artikeln - tills man granskar deras argumentation.
Deras påstående att "man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar" visar på djup okunskap om forskningsläget. De utnämner också klimatvetenskapen till "ett allvarligt hot mot hela vetenskapssamhällets trovärdighet". Men i själva verket är det inte den seriösa klimatvetenskapen som står för detta hot, utan artikelförfattarna själva, då de viftar med sina fina professorstitlar trots att artikeln enbart bjuder på löst tyckande utan förankring i den vetenskapliga litteraturen.

Vidare påstås att klimatforskarnas datormodeller "är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning". Härmed antyder de att forskarna väljer modellernas mekanismer och parametrar helt godtyckligt, eller (ännu värre) i syfte att uppnå så dramatiska resultat som möjligt. Det intryck som härmed frammanas är grovt vilseledande.
Klimatmodellerna bygger på experimentellt och empiriskt välunderbyggda mekanismer som exempelvis koldioxidens växthusgasegenskaper och annan grundläggande fysik. Vissa av de fysikaliska parametrarna är kända med mindre precision, men i sådana fall körs modellerna gång på gång med olika val av parametervärden, för att på så vis ge en uppfattning om hur stor osäkerhet i resultaten som den bristande parameterprecisionen ger upphov till.
Inlägget i VK är bara det senaste i en lång rad av snarlika inlägg från en sammanslutning kallad Stockholmsinitiativet, som sedan i somras ihärdigt spridit desinformation om klimatfrågan i svensk dagspress. Det finns inte här utrymme att i detalj gå in på pseudovetenskapligheterna i deras påståenden.
Jag vill istället rekommendera läsaren att ta del av min granskning av Stockholmsinitiativet i tidskriften Folkvett 4/2008, samt den efterföljande diskussionen i Folkvett 1/2009.

Låt mig slutligen kommentera detta med "alarmism" - ett i sammanhanget mycket märkligt skällsord. När vetenskapen upptäcker att mänskligheten står inför stora faror bör den givetvis slå larm.
Man kan undra vad som skulle hända om Jonny Fagerström oaktsamt kliver ut i gatan utan att notera den framstormande lastbilen, och en medtrafikant ropar "Akta dig!". Måhända svarar Fagerström då medtrafikanten med ett indignerat "Förbaskade alarmist!".

Olle Häggström
professor i matematisk statistik, Chalmers

Till VK 12/3

Uppdatering:Idag också i SvD

4 kommentarer:

 1. Det kändes oerhört befriande att läsa Häggströms insändare i Svenskan i morse. Det är oerhört värdefullt att det finns människor som orkar ta debatten med de s.k. klimatskeptikerna! All heder!

  SvaraRadera
 2. En bra artikel. Kanske också att den borde skickas till några av de andra tidningar som har publicerat Stockholmsinitiativets text: Skaraborgs allehanda (2009-02-25), Gotlands allehanda (2009-03-04), Nya Ludvika tidning, Västerbottens-kuriren (2009-03-12), Dalarnas Tidningar (2009-03-02) och Sundsvalls tidning (2009-03-13).

  SvaraRadera
 3. Det har även tidigare kommit till vår kännedom att Stockholmsinitiativet seedar lokalpressen. Tack för alla tips, det är mycket uppskattat.

  SvaraRadera
 4. I en replik i dagens Västerbottens-Kuriren dristar sig företrädarna för Stockholmsinitiativet att psykoanalysera mig. Deras diagnos - oklart dock vad den grundar sig på - är att jag lider av en "underliggande skräck för en hearing i klimatfrågan".

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet