22 aug. 2009

Uppsalainitiativet i Norrbottenskuriren: "Fullt av argumentationsfel"

Uppsalainitiativet svarar på Anders Edwardsson krönika i Norrbottenskuriren

På kurirens ledarsida den 15 augusti skriver Anders Edwardsson att Ian Plimers bok Heaven and Earth förmodligen kommer att gå till historien som början till slutet för växthusteorin. Redan i andra meningen är han ute och virrar. Växthusteorins ursprung hittar vi redan runt 1820 då Joseph Fourier visade hur en atmosfär kan värma en planet. Den svenske nobelpristagaren Svante Arrhenius vidare-utvecklade sedan teorin 1896 då han försökte beskriva hur koldioxid i atmosfären kraftigt skulle kunna förändra temperaturen på jorden. Under de följande dryga 100 åren har "växthusteorin" etablerats och förbättrats.

Att människan har en stark påverkan på den globala temperaturen råder det ringa tvivel om. De tillgängliga vetenskapliga publikationerna som finns har sammanställts av FNs klimatpanel IPCC och dessa målar en tydlig bild av hur människan påverkar klimatet.

Huvuddragen i IPCCs rapporter stöds av alla vetenskapliga akademiker i hela världen, som uttalat sig i frågan. Dessutom gjordes år 2005 en genomgång av närmare 1.000 vetenskapliga artiklar i ämnet, publicerade i granskade publikationer, av den amerikanska geologen och vetenskapshistorikern Naomi Oreskes. Hennes slutsats var att andelen artiklar som ifrågasatte konsensus-uppfattningen var 0 (noll) procent.

Mot detta ställs en icke vetenskaplig granskad bok som bland annat fått följande recension: "Plimers påståenden om människans roll i klimatförändringarna är naiv, visar på dålig förståelse om klimatforskning och bygger på återanvända och förvridna argument som tidigare har blivit överbevisade." Barry Brook, institutet för forskning kring klimatförändringar och hållbarhet vid Adelaide University (samma universitet som Plimer).

Flera forskare har också påpekat att Plimer inte underbygger sina påståenden eller diagram med källor eller fakta, där ibland David Karoly meteorolog vid Mellbourn Universitet. "Felen, icke vetenskapen och allt nonsens i Plimers bok gör att den borde klassas som science fiction." Extremt hårda och ovanliga ord i vetenskapliga kretsar. Det finns många fler forskare som yttrat liknande kritik.

Edwardsson räknar efter detta upp några naturliga processer som kan påverka klimatet på jorden, som till exempel jorden och solens bana och vulkanism. Men detta är något klimatforskarna är mycket väl medvetna om och har med i beräkningarna. Sedan klämmer Edwarsson in ett felaktigt påstående om att få moln ger högre temperatur och fler moln ger lägre. Så enkelt är det inte, molnens effekt beror bland annat också på vilken höjd över jorden de befinner sig på. Men inte heller detta är något nytt för klimatforskarna.

Krönikan i Kuriren är full av argumentationsfel. Till exempel hävdar Edwardsson att eftersom en varmare planet leder till högre koldioxidhalt i atmosfären kan inte ökad halt koldioxid i atmosfären leda till ökade temperaturer. Det är som att påstå att eftersom hönor kläcks ur ägg kan de inte lägga ägg. Att koldioxid frigörs ur varmare jord och hav står inte på något sätt i motsättning till att gasen värmer jorden.

Ett liknande fel finns i argumentet att eftersom planeten Mars blir varmare kan inte jordens uppvärmning bero på en ökad växthuseffekt. Argumentet faller eftersom forskarna pekat ut att den troliga mekanismen bakom den eventuella uppvärmningen av Mars är starka vindar som barlagt svart sten som minskat planetens albedo (vår förståelse av Mars och andra planeters klimatsystem är mycket sämre än jordens). [Se tex här]

"Växthusteorin" är en mycket väl förankrad vetenskaplig teori som tydligt visar att vi måste agera nu för att sänka våra utsläpp av växthusgaser för att vi inte ska drabbas av hårda konsekvenser.

1 kommentar:

  1. Värt att tillägga kan vara att Ian Pilmer nyligen har utmanats av journalisten och miljödebattören George Monbiot att försvara sina ståndpunkter. För att kunna bemöta sakfrågor tydligt och med enkel tillgång till referenser föreslog Monbiot en bloggbaserad debattform, medan Pilmer å sin sida ville ses i en tv-studio för en mer retoriskt präglad debatt.
    För att möta honom halvvägs godtog då Monbiot ett studiomöte om Pilmer i sin tur gick med på att tydligt och med referenser svara på frågor om ett antal kritiserade uttalanden i ”Heaven and Earth”. Pilmer accepterade. Men istället för att faktiskt svara på frågorna skickade Pilmer en lista på egna, ofta nonsensartade frågor. Jag personligen tolkar det som att Pilmer är medveten om att han inte har täckning för sina uttalanden och hellre försöker flytta ämnet till att tala om något annat. Fortsättning följer...?

    I vilket fall är detta en tydlig indikation på hur Pilmer förhåller sig till faktaunderlag och argumentativ hederlighet. Rekommenderad läsning, inte minst för Norrbottenskuriren.

    SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet