7 dec. 2009

Brottsbalken 5 kap. §1-2

Med förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Den som lämnat uppgiften ska inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifter i saken. En ytterligare förutsättning är emellertid att han visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den.

Straffet för brott av normalgraden är böter. Om brottet är att anse som grovt ska det rubriceras som grovt förtal. Påföljden kan då bestämmas till böter eller fängelse i högst två år. Vid bedömandet av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om uppgiften genom sitt innehåll eller den spridning den fått eller på annat sätt var ägnad att medföra allvarlig skada.

En påminnelse till alla små mobbare och ryktesspridare som på sista tiden visat sina fula trynen i klimatfrågan.

5 kommentarer:

 1. Tycker det var väldigt bra att ni lade upp en informativ förklaring till det som kallas förtal! I dagens debatt förekommer "spridande av missuppfattningar, desinformation och rena lögner kring global uppvärmning och forskning" i allt för stor utsträckning! Att anmäla dylika personer vore naturligtvis svårt och tidskrävande, men viljan finns åtminstone. Tänk bara vilken skada angående "klimatdiskussionerna" vissa grupperingar och personer åstadkommit såsom Uppsalainitiativet; F.Reinfeldt; "väder-Per" och icke minst A.Carlgren. Återigen, bra att ni lägger upp fakta kring lagarna som faktiskt existerar idag! Mvh: Mattias.L

  SvaraRadera
 2. Intressant Mattias L; jag kan bara se två alternativ för din del.

  Antingen anser du dig ha så pass bra på fötterna, att du verkigen anmäler de personer du faktiskt namngivit, eller också stänger igen brödkvarnen.

  SvaraRadera
 3. Pehr Björnbom7 december 2009 19:47

  Jag tycker att informationen om rättsläget inte blir så rättvisande om man inte också återger femte paragrafen:

  "5 § Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av annan än målsägande. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser
  1. förtal och grovt förtal,
  2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning,
  3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller
  4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning.

  Har förtal riktats mot avliden, får åtal väckas av den avlidnes efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller syskon samt, om åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, av åklagare.
  Innebär brott som avses i 1-3 §§, att någon genom att förgripa sig på en främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige eller på en främmande makts representant i Sverige har kränkt den främmande makten, får brottet åtalas av åklagare utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket. Åtal får dock inte ske utan förordnande av regeringen eller den regeringen har bemyndigat därtill. Lag (2008:569)."

  SvaraRadera
 4. Jag antar att uttryck som irrpropagandist, ohederlig och rötägg inte är tillräckligt grova för att räknas som förtal.

  Annars hade Uppsalainitiativets Olle Häggström haft anledning att oroa sig.

  SvaraRadera
 5. Bengt A,
  Helt korrekt antagande. Det är framför allt anklagelser om brott eller osedlighet som avses.
  Notera även: "En ytterligare förutsättning är emellertid att han visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den."
  Lars Bern är uppenbarligen en lögnaktig irrpropagandist så det kan inte vara förtal. Rötägg är ett passande personligt omdöme.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet