20 mars 2010

Isbjörnen ohotad? Nyheten bakom rubrikerna

Enligt till exempel Vetenskapsradion är isbjörnen inte längre en hotad art. Detta efter ett beslut taget av FN:s organ för skydd mot handel med utrotningshotade arter, CITES.

Det här låter ju lovande, men vad har handel med klassning av utrotningshot att göra? Låt oss granska nyheten lite närmare.

Det organ som klassar utrotningshot är inte CITES, utan IUCN: the International Union for Conservation of Nature. IUCN är världens äldsta miljönätverk, grundat 1949. Enligt deras egen informationssida är organisationen "en demokratisk medlemsunion med mer än 1000 statliga och icke-statliga medlems-organisationer, samt närmare 11 000 frivilliga forskare i mer än 160 länder." Forskarna involverade i IUCNs arbete väger samman all tillgänglig information om arters status och publicerar sedan denna i det som kallas IUCNs rödlista.

Vill man veta om en art är hotad eller inte så är det således IUCNs rödlista man ska konsultera. Bemödar man sig att läsa i rödlistan kan man enkelt konstatera att isbjörnen fortfarande är klassad som sårbar (uppfyller inte något av kriterierna för vare sig "akut hotad" eller "starkt hotad", men löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd i ett medellångt tidsperspektiv). Senaste uppskattningen skedde 2008 och ingen ny har gjorts sedan dess. Klassningen som sårbar är gjord trots det stora antalet isbjörnar som IUCN uppskattar finns i Arktis (20-25 000). Klassningen baserar sig på förväntade effekter av den globala uppvärmningen på isbjörnens habitat.

Den här kartan (från U.S. Geological Survey) visar de modellerade förlusterna av isbjörnshabitat från 2001–2010 till 2041–2050. Rött indikerar förlust av habitat, blått ett utökat habitat.

Men om ingenting har hänt vad gäller isbjörnens status som sårbar, vad är det för beslut som Vetetenskapsradion refererar till egentligen?

Det som har hänt är att CITES har avslagit ett förslag angående stopp för handel med isbjörnsprodukter. Så här säger Yvonne Lundell på Naturvårdsverket, som deltar i CITES pågående konferens i Qatar.
Populationen är såpass stor att det inte är ett hot mot arten som sådan. Den är inte utrotningshotad. Så biologiskt hotas den inte, och det finns inte så stor handel heller med arten.
Isbjörnar är inte tillräckligt hotade och tillräckligt handlade med för att motivera ett handelsstopp, helt enkelt. Men ingen förändring har skett i bedömningen av de problem isbjörnen kommer att möta om den globala uppvärmningen tillåts fortsätta.

Handeln med isbjörnsskinn är säkrad.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet