22 jan. 2011

SVT Vetenskap gör också bort sig

SVT Vetenskap rapporterar om en studie om klimatförändringarnas effekt på livsmedelsproduktionen som förutsäger att jordens medeltemperatur år 2020 kommer att ligga på 2,4 grader C ovanför den förindustriella nivån. Studien, vars orimliga resultat borde ha fått någon på vetenskapsredaktionen att reagera, kommer från Universal Ecological Fund, en ideell organisation. Bloggen RealClimate förklarar vilka studiens misstag är: man har använt begreppet CO2-ekvivalens på fel sätt, och man har inte räknat med att havens värmeupptag fördröjer uppvärmningen.
Bo Jonsson på bloggen Piprök kommenterar också SVTs fadäs.


Uppdatering: Läs också gärna Skeptical Science reflektioner apropå detta fel.

Uppdatering 2011-01-24: SVT Vetenskap har nu tagit bort artikeln. Det tackar vi för!

Uppdatering 2011-01-25: SVT Vetenskap kommenterar:
Det är mycket beklagligt när den här typen av larmrapporter som saknar saklig grund publiceras, och även vi på SVT har all anledning att vara självkritiska. Även om den absoluta majoriteten av klimatforskarna idag är helt överens om att världen står inför en höjning av temperaturen vilket kommer att få allvarliga konsekvenser, främjas inte arbetet för att begränsa jordens uppvärmning av att den här typen av alarmistiska rapporter sprids.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet