25 nov. 2011

Utsläppsscenarier - framtida utsläpp

Det är lätt att glömma bort att den infrastruktur vi bygger idag kommer att stå över lång tid och därmed ge konsekvenser över lång tid. När man pratar framtida avveckling av fossila bränslen bör man ha detta i bakhuvudet. Vi har redan mer eller mindre bundit oss vid framtida utsläpp genom den infrastruktur vi bygger idag och eftersom den är betalad och klar kommer den vara mycket svår att snabbt "byta". Vad detta får för konsekvenser har Kevin Anderson tittat på och bland annat kommit fram till att vi kommer få kämpa hårt för att klara tvågradersmålet.


Filmen är lång men det är inte bara en presentation, det hela avslutas med en frågestund.

Kanske funkar bra mellan idolerna ikväll.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet