28 nov. 2011

Vetandets värld: Klimatforskarna blir allt säkrare på sin sak

I dagens Vetandets värld (SR P1) ledde Klotets Johan Bergendorff ett samtal  kring rådande vetenskapsläge där Michael Tjernström medverkar tillsammans med geografiprofessor Gunhild Rosqvist och Kevin Noone.
Lyssna: Vetandets värld

6 kommentarer:

 1. Tack för att ni lade upp det här inslaget. Mycket intressant. Samtidigt är det ett bra exempel på hur klimatförvillarna mer och mer marginaliseras i massmedia (åtminstone i rationella delar av världen). De tre forskare som bjudits in företräder konsensusuppfattningen och Vetenskapens värld såg sig inte tvingade att bjuda in "skeptiker". Det är skönt att se att seriösa journalister mer och mer inser att konflikten inte finns att återfinna i forskarsamhället utan i förvillarnas huvuden. Tyvärr betyder det såklart att framtiden ser varm ut ...

  SvaraRadera
 2. Men är inte Andreas kommentar alldeles fantastiskt typisk. "De tre forskare som bjudits in företräder konsensusuppfattningen...etc.

  Ja konsensus uppstår när bara forskare med samma uppfattning träffas.

  Om man vore så säker på sin sak så skulle man givetvis älska att debattera med forskar med avvikande uppfattning.

  CL

  SvaraRadera
 3. Anonym,

  Jag är säker på att de skulle varit intressade av att diskutera med andra forskare som på ett seriöst sätt kan argumentera för en avvikande uppfattning.

  SvaraRadera
 4. Anonym har missförstått. Konsensus har inte uppstått för att forskare med liknande uppfattning "träffats". Konsensus har uppkommit genom att den vetenskapliga metoden använts för att ta reda på hur jordens klimat fungerar och hur det har och kommer att förändras med förändrade halter av växthusgaser. Majoriteten forskares uppfattning har formats efter vad man kommit fram till. Inte tvärtom.

  Min poäng var att då man bjuder in forskare för att tala om klimatet kommer dessa högst troligen att tillhöra konsensusuppfattningen eftersom det finns mycket få klimatforskare som inte håller med denna uppfattning. Sk skeptiker är ju som känt väldigt sällan forskare inom klimatvetenskaper (även om det finns några få undantag).

  Och som Lars påpekar har forskare, vilket ämne de än studerar, sällan några problem med att diskutera med kollegor med avvikande uppfattningar. Tvärtom är det en viktig del av den vetenskapliga processen.

  SvaraRadera
 5. Ca 95% av aktiva forskare på området håller med om koncensusuppfattningen. Om man slumpmässigt samlar tre aktiva forskare i en radiopanel torde alltså i över 85% av fallen panelen bestå av forskare som delar koncensusuppfattningen. Talar vi om forskare med stor erfarenhet på området så blir det än sannolikare att en slumpmässigt urvald panel består av personer som delar koncensusuppfattningen. Något att tänka på för de som tycker att "klimatskeptiker" får för lite plats. Noteras kan även att trots att man delar den grundläggande koncensusuppfattningen så finns det mycket spännande och ibland högst kontroversiell forskning att tala kring.

  SvaraRadera
 6. Klockrent Anders! Bara att absorbera dina kloka ord...
  EaA

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet