28 mars 2012

Planet under Pressure

Den 26-29 mars pågår en stor internationell konferens i London, Planet under Pressure. Tanken är att sätta fokus på klimatfrågan, ekosystemförstöring, livsmedelsförsörjning och fattigdomsbekämpning, med mera. Sverige representeras bland annat av Stockholm Resilience Centre.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet