3 apr. 2013

"Klotet" om klimatet


Vetenskapsradions program och blogg "Klotet" har ett par intressanta inslag om klimatet, där man intervjuar svenska klimatforskare.
  • "Klimatkänsligheten kan vara något lägre - men den globala uppvärmningen fortsätter", med Markku Rummukainen, Lund, och Deliang Chen, Göteborg.
    – Många av de senare studierna tyder på att de väldigt höga värdena inte verkar lika troliga, sannolika eller lika möjliga, som utifrån den tidigare forskningen. Det finns också nya studier som tyder på att värdet skulle kunna ligga i det nedre området.
  • "Många sammanlagda studier behövs för att bedöma hur känsligt klimatsystemet är", med Erik Kjellström och Patrick Samuelsson från SMHI i Norrköping.
    – Modellerna är ju, som alla modeller, förenklade beskrivningar av verkligheten. Även om de är ganska komplexa.. Det betyder också att man inför osäkerheter och fel i sina beskrivningar av hur det kommer att bli i framtiden. Så har man två olika modeller kommer de att ha litet olika representation av de här väsentliga processerna och därför kommer svaren att skilja sig åt litetgrann.
  • "Djuphavet absorberar en del av den globala uppvärmningen", med Erland Källén, Reading.
    – När man tittar på havsytetemperaturerna så har de inte värmts upp lika kraftigt de senaste 10-15 åren som de borde ha gjort med tanke på ökningen av koldioxidhalten. Och nu har vi hittat en möjlig förklaring till det, nämligen att värmen har försvunnit ner i djuphaven istället.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet