25 feb. 2014

Notiser och länkar II

Några aktuella notiser och länkar kring klimatvetenskap och klimatdebatt

  • Relaterat till ovanstående. Gavin Schmidt illustrerar [1,2] att "hot spot" i tropiska troposfären inte är unikt förväntat av uppvärmning på grund av koldioxidökning. Vänstra bilden modellresultat vid fördubbling av koldioxidnivån, högra vid en ökning av solinstrålningen med 2%:
  • Ed Hawkins illustrerar osäkerhetsfaktorer i CMIP5 projektionerna. RCP är beroende på vår framtida politiska och tekniska utveckling. Modellerna är de olika klimatmodeller som ingår i CMIP5 och realisationer är spridningen av resultat av samma modell:
Uppdatering:
  • Staddon et al har funnit att överdödligheten under vintern inte efter 1970-talet längre förutsägs av antalet kalldagar i England eller Wales. Det indikerar att det är tveksamt att förvänta sig en minskad vinterdödlighet på grund av mildare vintrar i välutvecklade tempererade länder.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet