14 sep. 2014

Justin Lancasters version

För ett par år sedan skrev jag i samband med ett referat av boken Merchant of Doubts om Justin Lancaster, kollega och assistent till den banbrytande forskaren Roger Revelle. Huvudpersonen i historien var Fred Singer, föregångare bland "klimatskeptikerna" och fortfarande aktiv. Singer har även varit på industrins sida i flera andra miljö- och hälsofrågor.  Bland "klimatskeptikerna" har Singer dock uppnått något av helgonstatus. Så här skrev jag (det hela utspelades i början på 1990-talet).
Samtidigt utnyttjade Fred Singer på det skändligaste sätt Roger Revelle, en pionjär inom forskningen om koldioxiden i atmosfären och haven, och en gång lärare till Al Gore. Revelle var då 81 år och svårt sjuk, och Singer manipulerade honom till att bli medförfattare till en artikel där det hävdades att den globala uppvärmningen endast skulle bli måttligt stor. Revelle avled inom kort, och Revelles anhöriga och närmsta kolleger protesterade mot artikeln, som hade kommit att utnyttjas som ett politiskt slagträ. Singer slog tillbaka. En kollega till Revelle, Justin Lancaster, blev rent av stämd av Singer och belades med yttrandeförbud under tio år.
Nu har Justin Lancaster gett sin version av vad som hände på bloggen Rabett Run. Rekommenderad läsning! Här följer ett utdrag:
I was 95% certain that I would win my case in court. But my wife was terrified. In fact, she was terrorized by this lawsuit. We had three young children. I was a Harvard postdoc now needing to find a next academic posting. She was a graduate student at Harvard. My wife was worried about that 5% risk. She was scared we could lose our house and all our assets. We new it would be a 2-3 year ordeal that would drain our resources and attention. The folks at NRDC and EDF chose to not step in; we couldn't afford the $100k+ that the lawsuit would cost. Defending for a year took an enormous amount of my time. That is the meanness and force of a SLAPP suit.

7 kommentarer:

 1. Den förtalskampanj som inte bara från Singer och hans närmaste mannar utan också från mer allmänt klimatförnekarhåll drivits mot Revelle och Lancaster har varit fruktansvärt smutsig, och vi skall inte glömma att även svenskar bidragat, som t.ex. Stockholmsinitiativets totalt skamlöse och skrupelfrie frontfigur Peter Stilbs.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan det vara mer enkelt - en domstol har fastslagit att Lancaster förtala Singer .

   Hur kan det då vara tvärt om ?

   Olle det är DU som refererar en i domstol fastlagd lögn ... I så måtto har Stilbs rätt

   Radera
  2. Anonym, det blev aldrig något domstolsutslag.

   Radera
  3. Dr.Anonymus

   Man bør ikke konsekvent drive og demonstrere og markedsføre politisk kommersielt at man er en dia- lektisk materialist mens jeg sitter og ser på.

   For da mistenker jeg folk for å være barne- konfirmerte både adolfister og stalinister og ulbrichtister i virkeligheten, kun omkledte i blå celolofan i nyere tid, men det lyser og det dunster igjennom.

   Det er slett ikke så politisk kurant å gå ut i politisk klassekamp og etnisk utrenskings- krig mot bicarbonatbufferen og mot ramløsa- sodaen ved kjøleskaps og ved værelsestemperatur og ved vannets kokepunkt og slå om seg med expertene og med "vetenskapen! " i bestemt form entall. For da mistenker vi vitenskapelig sosialisme og arbeiderklassens erfaringer. Vi aner generaldirektøren og verksmesteren og sjefsrørleggeren og vaktsjefen og personalsjefen på cernnobyl bak, så faaaag og så profff og så voksen og så seriøs.

   Radera
 2. Uppsala

  Det er traurige saker.

  Mitt kall og glade budskap er at for å score gull i olympiaden må man passe på ikke å konkurere på bortebane. Tverimot, da må man eie, og måle opp banen det skal løpes på, instruere reglemanget og øvelsene, eie dommerkollegiet og TV- selskapet og publicum.

  Bevis: Lillehammer Olympics,

  slå den!

  Moral: Jeg tror ikke det er så strategisk lurt og være furten og forurettet, for det har nå i en årrekke vært thinktanks og populistenes egen idretts- gren og spesialøvelse. Men dette får dere vurdere selv.

  Jeg slår heller på med Vitis vinifera L og Malus domesticus L som begge bør være kjent i Uppsala og konkurerer heller på det nivå.

  Vi må også vite å slå om oss med den store svenske astronomen Cewlsius, han med glassrøret og med kokende vann og kram snø og barometertrykket notert ved siden av i protokollene.

  Så bruker jeg folkeskolens lære om Wateret og de kommuniserende rør, og Lang- tikk- takken og lang- kikkerten på fast montering i Observatoriegaten 1 med elektrisk telegraflinje (se H.C.Ørsted) ned til DOMVS ACADEMICA Carl Johansgate 47. med Ibsen foran presis på slaget.

  Tenk, ikke før hadde jeg sagt det EX AVDITORIVM i DOMVS ACADEMICA, så gikk Vaktmestern , som viste seg å være en av sjefs- klima- surrealistene ned og låste seg inn og stoppet den klokka og stilte viserne helt vilt.

  Jeg juger ikke.

  Jeg har klart å få det publisert på nettet at professor Sprellestad mangler nivå og at profeten Pengene er klart fremmedkulturell allerede til glødelampen og til stearinlyset.

  Og tror personlig mer at slik kan iallefall jeg hugge til benet og så det blør, ved å vise borgerkrigen og religions- krigen som åpenbart er militant trenet, mot naturfagene og mot science allerede på det mest obligatoriske og elementære, og ikke med de store politisk spinndoktorale fakter og ved å vise til expertene.

  Der har Al Gore dessverre gått skjevt ut og har spilt på bortebane.

  FI må fristes til å dø for sitt land og begå feilene og brølerne for åpen scene.

  ======0000

  Det synes å være selveste Ole Rømer som oppfant glassrørtermometeret. Rømer kalibrerte null til skarpsalta snø, og kokende vann satte han til 80 og interpolerte videre lineært i forhold til dette,. En viss candidat Farenheit skal faktisk ha vært der på besøk og stått ved siden av og sett på og lært. Fahrenheit beholdt Rømers nullpunkt men satte Pisslunka til 100.

  Celsius definerte så kokende vann til null og kram snø til 100, og gav så bort et slikt glassrør til selveste Carl von Linne for bruk i drivhusene. Linne fant dette upraktisk. Han ville heller ha 100 inne ved ovnen der det kokte og null borte i andre enden av drivhuset der det frøs, og alle potteplantene på rad imellom. Og tok så bare og snudde på scalaen til Celsius. Så egentlig er det Linnes temperaturer vi drøfter.

  Men selveste Robert Boyle stifteren av Royal Academy hørte om forsøkene til en viss Torricelli, og skaffet seg U- rør som var gjensmeltet i den ene enden. Og prøvde med luft i den lukkede enden og kvikksølv i røret. Ved bare å tippe på røret fant han da at PV er konstant. Men så at ved å varme opp på den lukkede enden at V også beveger seg med temperaturen. Derav PV = kT hvor k er gassmengden. Slik at egentlig er det ikke Kelvin men Boyle- temperatur vi drøfter.

  Størrelsen er praktisk når vi drøfter gasser men sannelig også når vi drøfter høytemperaturkjemi, slaglodding og sveis, støperi, glassverk, teglverk og jernverk og må følge med i glødefarvene og strålingens intensitet som øker dramatisk eftersom temperaturen eller "glødefarven" stiger.

  Det er meget praktisk visdom så vi slipper å spørre og stole på expertene.

  Og vi kan trygt slå fast at spinndoktoriet og surrealismen idag er ute i religionskrig imot den mest obligatoriske og elementære folkeskole og REAL- skolelære i praktisk og generell, orienterings og yrkes og dugelighets og sømmelighets- lære.

  Det er også klart den arena de ikke behersker og som de klart avskyr, og som vi derfor må friste dem ut på og drepe dem på.

  SvaraRadera
 3. @Uppsala

  Jeg har sett nærmere på Roger Revelle og det er svært interessant. Jeg tror så avgjort vi vil hedre hans minne best ved å søke å forstå hva han har gjort.

  Til min store overraskelse har jeg selv måttet flikke sammen en lignende forståelse av det samme av de kilder og metoder jeg har og behersker, helt uten å kjenne Roger revelle, for å ha forutsetninger til å kunne gå klimadisputtantene kritisk efter i sømmene og rekvirerer da systematisk kunnskap og kilder som garantert ikke er forurenset - biased av noen klimadisputt av nyere tid. Og har der bygget mye på Ernst G.Riesenfeldts Lehrbuch der anorganischen Chemie, Nobelinstituttet Stockholm 1946, en gullgrube for innsikt i eldre tysk metode og visdom. Og Sillen & Lange & Gabrielsons "FYSIKALISK KEMISKA RÄKNEUPPGIFTER" Almqvist & Wiksell, 1962, Stockholm Göteborg Uppsala.

  Som jeg har måttet slite med i hele 2 semester i min studietid. Og der det synes å ligge en nobelpris i hver oppgave.

  La meg prøve å fortelle hva man må vite for å gå Roger Revelle efter i sømmene.

  For det første, iflg Riesenfeldt løses 1 liter CO2 i 1 liter vann ved 20 celsius og 1 bar. Og det dobbelte ved vannets frysepunkt. Bevis. det kjellerkalde ølet og champagnekjøleren og en flaske Ramløsa som man tar frem fra kjøleskapet og åpner og setter på kjøkkenbenken i ett døgn. Dernest varmer man opp det innholdet til kokepunktet og ser hvor mye det videre bobler og bruser.

  Riesenfeldt synes å ha helt rett.

  Så hevder Riesenfeldt at reaksjonen CO2 Aq over til bicarbonat er noe treig og tar ca 20 sekunder. Noe jeg tror man må sjekke med manometer, at CO2 gasstrykket i et to- fasesystem av vann og CO2 synker omtrent med den farten.

  Neste informasjon: Georg Goldschmidt, far til den berømte Viktor Moriz Goldschmidt . (der mangler vi en Nobelpris...) Innførte ca 1915-1918 Oxoniumet , molekylet H3O+ fremfor H+, og gjendrev "Underklorsyrlingen" HClO, ved det Kgl Frederiks Kristiania. Akkurat samme forståelse av- slører og gjen-driver også den berømte kull- syren eller Die Kohlensäure, molekylet H2CO3 som gammel overtro. Det molekylet eksisterer ikke i universet. Og vi kan forvisse oss om det selv ved å blande de to pulverne natriumbicarbonat og vinsyre og slå vann på. Det futter rett av som CO2 og dannes ingen "kullsyre" eller Kohlensäure.

  Die Kohlensäure er snarere et dikt av Goethe i Carlsbader Elegie da han var på kur i Carlovy Vary og drakk av vannet der. Jfr:

  Wasser aleine macht stumm
  das beweisen im Meere die Fische.
  Wein dagegen macht dumm,
  das beweisen die herren am Tische.
  Als ich weder dumm noch stumm mag sein
  trink ich mit Wasser vermischt den Wein.

  SANN!

  CO2- gass har som kjent ingen lukt men en svakt syrlig smak i høy konsentrasjon. Hva man smaker er heller oxoniumet som dannes på slimhinnene i kontakt med vann.

  Men hva som synes prosederbart er likevekten CO2 + 2H2O <-> H3O+ + HCO3- , og vi ser av hva vi nå vet at den likevekten vil være temperatur og pH- avhengig.og tar en viss tid ca 20 sek for å innstille seg.

  pH- begrepet synes oppfunnet av selveste Brønsted ved Carlsberg laboratorier i og med Brønsteds syre og baseteori. På dansk "Brintkoncentrationen" så sent som i 1927.

  Så må vi kjenne Linus Paulings hydrogenbindinger, atter en nobelpris, som avslører at H2O kun er vannets molekylformel i gassfasen , mens i flytende form er det heller H12O6, noe som oppklarer Vannets paradoxalt høye frysepunkt og kokepunkt samt snekrystallenes karakteristiske sekskantform. H2O polymeriserer i sekskant- ringer ved Paulings berømte hydrogenbindinger. .

  Til slutt van der Waals- kreftene, nobelprisen i fysikk av 1910. Gassene løses og bindes flytende som gass- hydrater ved svake krefter, og disse rakner ved oppvarming.

  Da har vi tilsammen hva vi trenger for å drøfte Roger Revelle, som også i dette lys synes å ha vært et typisk barn av sin tid ajour til siste nytt ved forskningsfronten og har kunnet begå pionerarbeid der basert i disse omtrent typisk samtidige ting.

  Forts. neste nummer.

  SvaraRadera
 4. Fortsettelse...

  Så var det Roger Revelle som ifølge Wikipedia har levert Revelle- indexen, som der er skrevet

  (deltaCO2/CO2) / (deltaDIC/DIC)

  hvor DIC betyr Dissolved Inorganic Carbon.

  Riesenfeld fører at løseligheten av CaCO3 i vann er 1 : 60 000 , mens løseligheten av Ca(HCO3)2 er omtrent som for gips, ca halvannen prosent eller så. Dette kjøper vi for det forklarer en rekke ting såsom dryppestenshulene og at CaCO3- fjell går raskt i løsning der det gasser vulkansk CO2, samt "Kesselsteine", at det felles CaCO3 av Ca-bicarbonatholdig vann i kaffemaskiner og dampkjeler osv hvor vannet varmes opp så CO2 kokes ut.

  "DIC" kan trygt hevdes å være bicarbonat , molekylet HCO3- i vandig løsning.

  Revelle- indexen hevdes å være et bevis for antropogent CO2,, hvilket vel er feil, men så avgjort et saklig mål for å drøfte mulig carbon sink i to-fase- systemet CO2 partialtrykk over vannflaten grenseskiktet, som klart vil være både temperatur og pH- avhengig og dessuten noe treig utifra klassisk kjemiske betraktninger av Revelles samtid, slik jeg har forsøkt å forklare.

  Vi kan også trygt tillate oss å påstå at CO2 har en heller lav affinitet til vann.

  Mitt begrep er hva som bindes og synker nemlig "carbon sink", det bindes heller biologisk aktivt og imot meget høyt osmotisk trykk, ved solkraft. Atter må vi slå et slag for fotosyntesen og de grønne verdier.

  Hva som ikke skjer og som jeg har sett ført av klimareligionen er at CO2 fosser ned og synker i havet med regnet og som bevis underviste trollet oss om "Carbonsyren....likesom svovelsyren..." ..

  ........og jeg formoder at det er professor Sprellestad (Ellestad) som underviser de kadaverlydige og religiøst ukvalifiserte og ukristiske internt på møter om disse ting.

  Så om Roger Revelle.

  Roger Revelle synes å ha motsatt seg at personalet ved "DC-Fakultetet" eller universitetet sverger ed mot kommunismen under McCarthy- tiden, og dessuten har vært hoved- initiativtager for det Internasjonale geofysiske år 1957.

  Da forstår man visse ting adskillig bedre.

  Om slike ting strides nemlig de lærde, faktisk til de grader at de kan tillate seg hvasomhelst , både å gå av skaftet og ta til kniven.

  Det er da noe vi vet om de lærde ?.....

  For da går det jo på livet løs. Da går det jo på stillingene og karriærene og honorarene og gasjene og pensjonene og den borgerlige aktelse løs.

  Det kan late til at endel av Revelles uvenner fra anno dazumal i sin nød senere har falt tilbake på å måtte fiske i gammelt og meget grumsete og forurenset vann i mangel av andre metoder.,....

  ....alt mens Revelles metoder virkelig synes renslige nok. Jeg må si det var hyggelig å få vite at jeg i klimadisputten ikke har rotet meg helt bort i Riesenfeld og brusflaska og romtemperaturene men at det også gjelder i praksis.

  Man har ikke lært å kaste tørrisbiter ut i fjøsbrønnen for ingenting i den fysikalske kjemi, lenge før man ble tørr bak ørene.

  Men jeg håper at det kjellerkalde ølet og champagnekjøleren og en flaske ramløsa og kjøleskapet og værelsestemperaturen og en kokeplate samt noe meget fint,... en stor brusflaske med skrukork og vanlig vann og en tørrisbit og vinsyre og natron kan virke til at man vet å orientere seg selv bedre så man slipper å spørre og stole på expertene.

  (@Sprellestad & al i fysikalsk kjemi:

  Vi fordrar ikke den fortsatte faglig korporative raaaaaa-sekampen mot Georg og Victor Moriz Goldschmidt ved det Kgl Frederiks.
  Han synes å være hånlig fritatt i og med partisekretæren i laboratorieøvelsene i fysikk og kjemi til gymnas og kan ikke ha kommet lovlig inn på studiet og bedriver raaaaaa- sekamp mot det personale som heller har arbeidet hederlig og som leverer de brukbare resultatene.

  Vi formoder at Sverige har et tilsvarende problem i forhold til "professor doktor " Mörner, som ikke engang tør å gå opp Carl Johan med Ønskekvist for oss.)

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet