9 nov. 2016

Öppen tråd 12

Dags för ännu en öppen tråd, avsedd för kommentarer som inte ansluter till ämnet för andra bloggposter. Dagen till ära illustrerar vi med den nyvalde och (troligtvis) blivande amerikanske presidentens mest kända utspel i klimatfrågan; observera dock att Uppsalainitiativet inte ställer sig bakom hans uttalande.

278 kommentarer:

 1. UI har haft vänligheten att öppna en tråd där jag kan kommentera KU trots att jag där är censurerad och utestängd. Jag ät tacksam för detta. Jag försöker först kommentera direkt på KU men går inte detta vänder jag mig till "Öppen tråd 12".

  Så har då KU fått sin president. Värdig dem får man väl säga.

  Mem klimatet är en process över lång, lång tid och även om vi naturligtvis redan borde kommit längre i globala åtgärder så innebär 4 år inte särskilt mycket. Då är andra problem som det global säkerhetspolitik, global handel och USA:s egen inrikespolitiska stabilitet mycket mer akuta frågor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En av frågorna är förstås hur han får igenom sina idéer i senat och representanthus. Med republikansk majoritet lät han förstås inte ha samma bekymmer som Obama. När det kommer till säkerhetspolitik, handel, sociala frågor och liknande, kan det eventuellt ändå finnas vissa divergerande åsikter bland republikanerna. Men känslan (och farhågan) är ändå att han kan tänkas ha en hel del utrymme att riva sönder ganska mycket inom diverse miljörelaterade frågor. Allt detta återstår förstås att se.

   Radera
  2. De hänger ihop därå...

   "Fri"handel -> Större transportsträckor + Sämre reglerade fabriker -> Mer CO2 -> Värme -> Vattenbrist -> Matbrist -> Desperation -> Konflikter -> Konflikter spiller över (terrorism)

   Intressant nog blir det t om en cirkel; Al-Qaida anföll The World Trade Center och pentagon och planet som kraschade hade vita huset som måltavla, men textformatet tillåter mig inte att konnekta sista och första ordet. Dessutom behövs en massa mer pilar; pissförhållanderna i fabrikerna - understödda av frihandelsavtalen som permanentar ojämlikheten - göder också hatet och t ex revolutionen i... öhhh... Eqyptien... tror jag det var... började egentligen som en protest mot usla arbetsförhållanden och för högre löner, men när svaret blev ett brutala polisbatonger, tänk dig North Dakota Pipeline konfliken som pågår just nu, fast värre, så spredde sig protesterna och till slut blev det revolution.

   Hursom, man kan inte ignorera klimatet och tro att man skulle kunna ordna med resten på annat vis. Särskilt inte eftersom all världens diktaturer, och en hel del demokratier också för den delen, bara har ett verktyg i lådan som de säger, och det verktyget är tuffare tag. Som om en batong över skallen gör en mindre hungrig...

   Radera
  3. Säg inte det. På 4 år kan hela klimatalarmismen implodera

   Radera
  4. Svempa,
   det är väl i så fall en följd av att kunskapsläget förändrats till det bättre vilket då naturligtvis är välkommet. Dock inte mycket som pekar på att detta kan ske.

   Radera
  5. "Alarmism"... Vad vore världen utan reaktioner på diverse negativa trender och skeenden? Krigsalarmism i slutet av 60-talet, DDT-alarmism, valfångst-alarmism och you name it. Man kan kalla det vad som helst. Den lilla spillra av högljudda faktoidanhängare som alarmerar om felaktig vetenskapskonsensus i klimatfrågan, får allt större likhet med kreationismrörelsen gentemot evolutionen. Att hela frågan dessutom numera inbegriper genomtydliga politiskt marinerade (och radikaliserade) ståndpunkter hjälper inte förnekarkören ett dugg. Rörelsen sneddar allt brantare ner i ett knepigt hörn där möjlighet till all tänkbar konstruktiv diskussion för länge sedan upphört. Men så är ju "skeptikerna" inte heller skeptiker i dess rätta betydelse.

   Efter att ha följt KU-sidan ett antal år, kan man konstatera att både inlägg och kommentarer numera radikaliserats ganska långt. Borta är de någorlunda (och tidvis) sakliga diskussionerna. Måhända är det en sista(?) konvulsion resulterad av allt tydligare och mer underbyggda konstateranden att antropogen klimatpåverkan är en realitet - samt att det är något som verkligen kräver alarm.

   Men oberoende hur logiskt det borde vara att ty sig till rådande vetenskap, så är det förstås oroande stora mängder människor som inte bryr sig ett skvatt - eller som sitter vid köksbordet och petar ihop hittepåvetenskap och grafer som ska "kullkasta" rådande och konstant granskad expertis-konsensus.

   Radera
  6. Konsensus ? Har förgäves letat efter denna konsensus bland forskare med bäring på klimat.Såg nånstans en undersökning (den hittills bästa )där 4000 naturvetare i USA,många inom klimatvetenskap.48 % höll med om att människan riskerar att påverka klimatet på ett riskabelt sätt.Har hittills inte hittat någon typ enkätundersökning som kommer i närheten av konsensus.Det råder konsensus om att atmosfärens sammansättning har betydelse för klimatet och där vattenånga är fullständigt dominerande.Co2 har ju gått från tiotals hela procent av atmosfärsinnehållet,i jordens första atmosfärer till dagens låga 0,04%.Hela istider har kommit och gått med betydligt mer co2 I luften.

   Radera
  7. Det är lite svårt att debattera när det skrivs att "man någonstans sett den undersökning (den hittills bästa) där..." För egen del håller jag referenserna bl.a. hos Science, Nature och några motsvarande Peer Review källor. Den samlade kåren av forskare är för stor, bred och mångfacetterad för att en utdragen felaktig forskning ska kunna ske inom t.ex. området klimat (eller andra områden för den delen). Klimatet särskådas av alldeles för många forskningsområden för att fel eller rena konspirationer ska kunna fortsätta existera. Luftens CO2 eller historiska temperaturnivåer är i sig inte det intressanta. Att det finns historiska nivåer av ett eller annat som överträffar dagens situation är irrelevant. Det viktiga - och alarmerande - är takten på rådande förändringar. Biotan bryr sig inte om att läsa grafer eller tabeller. Biotan ska överleva i en ovanligt snabbt föränderlig miljö. Alldeles för många organismer är i nuläget hårt trängda av precis just temperaturförändringar och rena kemiska förändringar. Biodiversiteten minskar och t.o.m. tidigare väldigt vanliga arter/former minskar radikalt i antal. Vi människor är beroende av miljön och biodiversiteten.

   Radera
 2. Trump skriver följande om fossil energi respektive klimatet på sin hemsida. (https://www.donaldjtrump.com/)
  - Unleash America’s $50 trillion in untapped shale, oil, and natural gas reserves, plus hundreds of years in clean coal reserves.
  - "We will also scrap the EPA’s so-called Clean Power Plan which the government estimates will cost $7.2 billion a year.

  Det är ju inte helt enkelt för honom att genomföra detta.
  - Oljepriset idag är 43 $/fat och USAs oljeproduktion sjunker nu eftersom det behövs ett oljepris av ca 60-70 $/fat för att nya skifferoljebrunnar ska vara lönsamma och kolproduktionen har redan problem med lönsamheten på grund av det låga gaspriset i USA.
  -Vad gäller klimatlagarna kan förstås Trump och republikanerna i kongressen ändra de federala miljölagarna men de rår inte på delstaterna och kan inte heller kliva ur Parisavtalet förrän om 4 år.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hvorfor heter coal plutselig "clean coal"?

   Radera
 3. Censurerad och utestängd från KU som jag är lägger jag här min kommentar till KU:s senaste inlägg :

  Bland allt strunt man läser där fastnade jag för ".. förlitade sig på allas lika värde..".

  Är det så man uppfattat Trumps budskap har man drömmar som tillhör en förgången tid.

  Vi har sett det förut, genom välkända retoriska knep kan man få missnöjets massor att "trumpa" i en riktning där man på demokratisk väg tillskansar sig en egen maktposition. Den närmaste tiden kan USA:s konstitution komma att prövas avseende maktfördelningens styrka.

  Jag läser också "… leda landet stödd på vetenskap…". Då är det inte mycket man förstått.

  Men visst är detta i grunden en följd av allt för mångas dröm och förhoppning om förändring, om något bättre, något Obama utlovade men inte kunnat leverera, något Sanders fick de yngre generationerna att tro på men inte Clinton. Något Trump lockade äldre generationer med i form av en gammal värld som inte längre finns eller kan uppstå.

  Men Trump gick segrande ur detta och det är vad världen har att förhålla sig till. Klimatfrågan hämmas naturligtvis men eftersom denna handlar om kommande 50-100-200 år är 4 år hanterbart. I närtid handlar det om global säkerhet, global handel och USA:s inrikespolitiska stabilitet.

  SvaraRadera
 4. Censurerad och utestängd från KU som jag är lägger jag här min kommentar till KU:s senaste inlägg ,
  Trumps avtryck i klimatfrågan blir inte av betydelse, i andra delar kan de emellertid bli katastrofala. Naturligtvis borde elektorerna inse sin skyldighet att avvisa en kandidat med så uttalad populistisk agenda som olämplig men riskerna är stora. Vi har en spännande framtid.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var sådana som Trump som elektorerna var tänkta att stoppa. Man borde tvinga Turmp att visa sin deklaration innan elektorsvalet, och man borde noga utreda hans eventuella ryska kopplingar.

   Radera
 5. Censurerad och utestängd från KU som jag är förmedlar jag här mitt enkla budskap som jag på KU kunnat hålla fast vid i flera år:

  Vi påverkar klimatet genom våra utsläpp av växthusgasen CO2, det finns ingen annan väl underbyggd förklaring till de senaste 100 årens exceptionella temperaturuppgång.

  Vi vet inte hur klimatsystemet fullt ut kommer att reagera på denna påverkan, en katastrofal utveckling kan inte uteslutas. Bryts inte känd temperaturtrend kommer vi att passera 2-gradersgränsen runt 2100 och det kommer att dröja lång, lång tid innan vi åter är under denna gräns.

  Naturligtvis skall vi göra vad vi kan inom ramen för fortsatt tillväxt och utveckling för att begränsa våra utsläpp. Kärnkraft, naturgas, energieffektivisering och livstilsanpassning kan tillsammans ge utomordentligt utfall. En samlad massiv global satsning kan tom innebära att den globala tillväxten stärks.

  För KU:s åtgärdsförnekare är detta förödande tankegångar, hur kan man försvara åtgärdsförnekelse om dessa kan ske med fortsatt tillväxt? Deras förnekelse har enbart som grund att åtgärder måste leda till ekonomisk kollaps och därmed hota deras egen bekväma tillvaro.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ju dock ifrågasatt hur mycket av de 0,85 graderna (IPCC 2013)är rent trixande med siffror,var själv på prof.Ole Humlums föreläsning på Lidingö.UHI- effekterna är illa utredda.Hur stor del är en återhämtning från Lilla Istiden ?

   Radera
  2. I de globala studier som gjorts på senare tid, tex Pages 2k, framstår temperaturutvecklingen de senaste 2000 åren enbart som ett långsamt fall ner mot nästa istid. Den medeltida värmeperioden" och "den lilla istiden" utgör där bara olika naturliga perioder i detta fall förorsakat av jordens förhållande till solen som gav ett globalt temperaturmaximum för ca 6-8000 år sen. Detta naturliga förlopp bryts emellertid i mitten av 1800-talet för att övergå i en allt snabbare temperaturuppgång. Ca 0,003 C i temperaturfall per decennium förbyttes i en uppgång om ca 0,1-0,15 C per decennium på ca 100 år, en temperaturstegring som om trenden inte bryts kommer att leda till att 2-gradersgränsen passeras redan runt 2100 med för oss oöverblickbara konsekvenser i det långa perspektivet. Denna utveckling dessutom i utomordentlig korrelation med hur den atmosfäriska CO2-halten stigit de senaste 150 åren. Båda trenderna exceptionellt kraftfulla, möjligen unika, även i ett långt historiskt perspektiv.

   Att det finns de som kallar sig skeptiker och som enbart ägnar sig åt att sprida tvivel i alla riktningar är en naturlig mänsklig men begränsad företeelse. För övrigt något av det enklaste man kan ägna sig åt, USA:s månlandning går att ifrågasätta, vem skulle kunna bevisa motsatsen? En "återgång" kan man alltid ta till eller sprida tvivel om hur stor den globala temperaturuppgången verkligen är.

   Ge istället en annan väl underbyggd förklaring till de senaste 100 årens temperaturuppgång än den forskarvärlden framhåller.

   Radera
 6. Censurerad och utestängd från KU försökte jag utan framgång få fram nedanstående kommentar till aktuell tråd:

  Roger K #62,
  så är det, tack för omtanken.

  SvaraRadera
 7. Censurerad och utestängd från KU som jag är ger jag mina kommentarer här:

  Det är bra när KU håller sig borta från åtgärdsförnekelse och fokuserar på hur väl eller fel samhällen styr mot utsläppsbegränsning, här behövs insyn. Skattesubventioner måste hanteras varsamt, skattefinansierad verksamhet ger lätt korruption den näring som får den att blomma.

  SvaraRadera
 8. Utestängd från KU som jag är….
  Signaturen Lasse #13 i dagens tråd innehåller en intressant länk avseende Arktis
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php
  Isens utbredning i Arktis avviker dessutom anmärkningsvärt från det normala.

  SvaraRadera
 9. Utestängd från KU som jag är….
  KU anfäder dagens tråd till att hylla Trump, naturligtvis helt i linje med vad man kan förvänta sig. Intressant att notera vilka signaturer som är där. Jag hade naturligtvis också varit där om SI vågat släppa fram mig.

  KU, Trump, Brexit, Putin och SD har alla en sak gemensam, de drömmer om en förgången värld i tron att allt då var bättre. De har inte förstått den globalisering som skett de senaste 100 åren, de tror det finns något gammalt att återvända till. Men det finns inte, bara framtiden finns.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte konstigt att många där ser upp till Trump. Han ljuger som en häst travar, han lurar folk på pengar, han sprider rädsla, hat och förakt mot olika grupper, han är hämndgirig, han är skrämmande okunnig och han saknar nästan helt empati. Med andra ord är han en perfekt förebild för sådana som Slabadang & kompani.

   Radera
 10. Det blir fel ibland, synen är inte vad den borde…
  anfäder- det tog en stund innan jag förstod vad jag försökt skriva - använder - hade jag tänkt mig.

  SvaraRadera
 11. Utestängd från KU som jag är …..
  Det är naturligtvis enklare och lugnare för KU. Men man framställer sig som "upplysande" och måste tillgripa utestängning för att freda sina groteska värderingar, hur lågt har man fallit då? Har överlevnadsvillkoren tvingat fram denna åsiktscensurering?

  Är alla på KU bekväma med detta?

  SvaraRadera
 12. Bland kommentarerna på KU (under inlägget om värmeböljan runt Nordpolen 23.11) dök benämningen "lugenpresse" upp (om än särskrivet). Det och många andra unkna utsöndringar visar med önskvärd(?) tydlighet hur det är ställt inom falangen. Det verkar alltså egentligen inte handla om något genuint intresse för klimatvetenskap och fakta - utan snarare om ganska skruvade politiska åsikter där man helt enkelt bara använder klimatet som ett lämpligt käbbelområde. Andrev Walden hade ju en briljant analys av fenomenet i Aftonbladet 4.6.2016. "Om klimathoten bar burka..."

  SvaraRadera
  Svar
  1. En del - men inte alla - av individerna på KU har en tydlig dragning mot fascismen. Det ser man också på deras reservationslösa knäfallande inför Trump.

   Om Lügenpresse-uttryckets återkomst.

   Radera
  2. Som t ex Kenneth Mikaelsson som var den skyldige i det här fallet.

   Radera
  3. Att det finns en tydlig politisk grund för de "upplysningar" KU delger sin omvärld ser man lätt som följd av hur vanliga öppna politiska utfall förekommer och vilken riktning de har. Klimatrelaterad "upplysning" upphörde väl i stort, undantag finns, när Pehr B för något är sen övergav bloggen.

   Utvecklingen, om inget oväntat trendbrott åt rätt håll plötsligt inträffar, kommer allt tydligare att visa vilken oroväckande framtid som väntar kanske tom för innevarande generationer. Att då utmana omvärlden med åtgärdsförnekelse tom inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter är naturligtvis att utmana. Skall bli intressant att se vem i SI eller KU som kommer att lämna skeppet nästa gång.

   Radera
  4. Själv tycker jag deras inställning till klimat och väder är intressant. När skogsbränder härjar i USA, då är klimat och väder totalt orelaterade. Men när forskningsbåtar fryser fast i isen, då är väder totalt avgörande för klimat. Personligen tycker jag som sagt att det är en lite konstigt inställning, men jag är ju visserligen av den klimatreligiösa uppfattningen att man bör ha konsekventa åsikter.

   Radera
 13. Utestängd från KU som jag är, obekväm helt enkelt..

  Är det rimligt att kalla sig "skeptiker" om man är en åtgärdsförnekare?

  Naturligtvis inte, det är bara att inte öppet våga stå för sin förnekelse, att gömma sig bakom ett skynke. Ynkligt, inte ens våga mötas i konfrontation.

  Och upp går temperaturen, upp, upp…och fortfarande ingen annan väl underbyggd förklaring än vår påverkan genom utsläpp av växthusgasen CO2. Hur länge tänker SI fortsätta skämma ut sig inför en medveten omvärld?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Onekligen fascinerande. Men som sagt torde (eller kan) det inte alls ha med vetenskap att göra utan snarare ideologi. Det är det enda svaret jag kan komma att tänka på vad beträffar en människas förmåga att blunda för överväldigande bevis. I mångt och mycket påminner hela debatten om den som pågår mellan kreationism och evolutionsbiologi. Och båda debatterna är synnerligen töntiga, för att inte tala om helt onödiga. Det lustiga är ju att pseudoskeptikerna/åtgärdsförnekarna hänför "alarmisterna" till någons slags klimatreligiositet. Nej SI lär fortsätta in i kaklet och med tanke på typen av inlägg och kommentarer så spurtar de (gör sig till åtlöje) som aldrig förr. Hela KU är ju numera en enda stor parodi på sig själv.

   Radera
 14. Utestängd från KU som jag är …..

  Lasse #15,
  jag tar ett år i taget med förhoppningen om ett trendbrott, 2016 tycks emellertid inte ge något bidrag.

  Vad de närmaste 100 åren beträffar så kommer 2-gradersgränsen att sprängas om trendbrottet uteblir.

  http://www.ladda-upp.se/bilder/tvedlmfufleaad/

  SvaraRadera
 15. Utestängd som jag är...

  Apropå Per W:s inlägg, tydligare kan förnekelse knappast uttryckas. Förnekelse, att avvisa det uppenbara.

  Det som sker lokalt eller regionalt i ett kort perspektiv är naturligtvis väder. Högtryck, lågtryck, stormar osv. När detta väder signifikant avviker från vad som är normalt lokalt eller regionalt då är det extremväder. Det väder som karaktäriserat Arktis den senaste tiden är extremt för regionenen. Tydligast ser man detta i diagrammet avseende temperaturen norr om 80:e breddgraden (källa DMI) där avvikelsen de senaste 2 månaderna är just extrem.

  Det finns inget globalt klimat, det finns ett globalt energitillstånd som vi ger uttryck för genom att fortlöpande uppskatta en globala medeltemperatur mätt där allt liv finns och utvecklas. Ut ur detta energitillstånd med sin periodiska variation, dag och natt, sommar, höst, vinter och vår, utvecklas allt väder. Regionalt ger detta normala årstidsvariationer som vi kallar klimat.

  De senaste 100 åren har den globala medeltemperaturen stigit med ca 1 C, extremt mycket på så kort tid, vi saknar motsvarigheter de senaste 10000 åren. Den enda väl underbyggda förklaring vi har till detta efter mer än 20 års intensiv forskning är att temperaturökningen i allt väsentligt är en följd av att vi genom våra utsläpp under dessa 100 år höjt den atmosfäriska halten av växthusgasen CO2 till en externt hög nivå som vi får gå miljontals år bakåt i tiden för att återfinna dvs långt bortom den tid då livsförutsättningarna på vår jord gav upphov till den moderna människan.

  Allt väder vi har omkring oss är en följd av det energitillstånd vi genom vår förändring av den atmosfäriska växthusgaskoncentrationen åstadkommit. De som förnekar detta är bara löjliga pajaser helt utan underlag för sina utsagor.

  Vad vår förhöjning av jordens energitillstånd får för konsekvenser om 50-100-200 år och därefter vet vi helt enkelt inte men det är uppenbart att inte ens en för mänskligheten katastrofal utveckling kan uteslutas. Tyvärr är det väl också troligt att bekymmersamma konsekvenser visar sig långt tidigare när fortsatt forskning och utveckling tydliggör vad kommande generationer har att förvänta sig inom redan utsatta regioner.

  Men världens alla länder har börjat ta i detta och det är vad vi kan göra.

  SvaraRadera
 16. Utestängd från KU som jag är…

  När katten är borta dansar råttorna på bordet. I
  http://www.klimatupplysningen.se/2016/11/28/hur-mycket-global-avkylning-far-vi-med-overgangen-till-la-nina-del-4/#comments
  lämnas nedanstående bidrag:

  "41 Bengt Abelsson
  2016/11/29 kl. 13:13
  # 38

  Meddebattören LBt brukar ägna sig åt att extrapolera svaga linjära trender över lång tid.

  Med takten 0,1 grad/decennium tar det med den ”logiken” 4000 å innan Antarktis is börjar ens smälta."

  Men redan efter 400 år har den globala medeltemperaturen stigit med 4 C och det är till föga tröst för världen i övrigt, dvs de delar människor och djur bebor, om medeltemperaturen över Antarktis fortfarande är negativ.

  Jag kan emellertid upprepa att om inget trendbrott sker spränger vi 2-gradersgränsen inom 100 år och det är väl detta som är åtgärdsförnekarnas problem. Det är ju så det är.

  SvaraRadera
 17. Utestängd från KU som jag är…..
  Idag läser jag på KU:

  "…..är övertygade om att vi står inför ett allvarligt klimathot inom en snar framtid …."

  Nej, få tror att vår generation står inför ett klimathot. Det är framtida generationers tillvaro som är hotad men det är vår livsstil som utgör hotet. Det är därför en överväldigande del av världens alla länder nu ställer sig bakom åtgärdsprogram.

  Man skulle kunna tro att åtgärdsförnekarna inte förstår detta samband men tyvärr är det nog värre än så...

  "...vad som än händer så går det inte särskilt fort…" så åtgärder behövs inte…
  Eller?

  SvaraRadera
 18. Utestängd från KU som jag är…

  Några på KU försöker idag argumentera mot Lennart B:s stillsamma påpekande om att till och med UAH antyder att temperaturen stiger och att vi faktiskt inte har någon annan förklaring än stigande koncentration av växthusgaser.

  När skall poletten trilla ner? Nej, det handlar om att avvisa det uppenbara, dvs förnekelse.Hhur länge skall man klara av att exponera sig på detta sätt?

  SvaraRadera
 19. Utestängd från KU som jag är....

  Från KU läser jag inlägget 20161202

  ”Alternativen till AGW-modeller utgörs av …. NV-modeller … de utgår från tanken att forna, nuvarande och framtida temperaturförändringar huvudsakligen … styrs av astronomiska skeenden ... ”

  Det är ett antagande man kan göra men sen skall man leverera.

  ”Beroende på vilka skeenden man främst fäst avseende vid har två huvudgrupper av NV-modeller utkristalliserats:”

  Redan här blir problemen bekymmersamma, modellerna har så otydlig verklighetsförankring att det finns flera helt olika att välja bland.

  ”Solaktivitetsbaserade NV-modeller …. grundar sig på de samband man tycker sig se mellan jordens temperaturutveckling och diverse mått på solaktiviteten (t. ex. antalet solfläckar).”

  Kan man uttrycka sig mer vagt? Knappast.


  ”Våganalytiska NV-modeller tar fasta på att temperaturpåverkande astronomiska skeenden ofta är av cyklisk karaktär (dag/natt, sommar/vinter, glacialer/interglacialer).....”

  Visst. Och vad i de senaste 100 årens temperaturutveckling är typiskt cyklisk? Det finns ett tydligt underordnat 60-årigt cykliskt inslag av storleksordningen 0,005-0,01 C per decennium som troligen har sin grund i havsrörelser. Men resten, övriga 0.09 C eller mer var finns den globala cykeln?

  Skulle Humlum et al. I sitt Grönlandsdiagram visa något? Ja en lokal företeelse inget mer. Vad vi känner från de senaste 100 åren är en global utveckling. Detta är väl klimatskojarnas vanligaste vaneföreställning , att lokala uppgifter kan ges globalt betydelse. Ständigt återkommande.

  Och solaktivitetsdiagrammet. Skall visa korrelation antar jag. En extremt stark temperaturuppgång, nära 1 C på hundra år saknar globalt motstycke de senaste 10000 åren, ställs mot en mycket blygsam påverkan från solaktiviteter. Att KVA med sin vetenskapliga grund ser svårigheter i detta är lätt att förstå. Detta skall ställas mot AGW-hypotesens mycket tydliga korrelationen mellan en extrem temperaturuppgång och en lika extrem tillväxt i atmosfärisk CO2-halt, dessutom en förändring väl förankrad i vår livsstil för att inte tala om i känd fysik.

  Men världen har förstått att så länge kunskapsläget är oförändrat skall vi göra vad vi kan för att begränsa vår påverkan. Åtgärdsförnekarna får helt enkelt se på och det är naturligtvis bäst så.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ”Beroende på vilka skeenden man främst fäst avseende vid har två huvudgrupper av NV-modeller utkristalliserats:”

   Det är iofs inget konstigt med att man använder den statistiska modell som är mest förklarande på stora rådata-set, eller att man exkluderar parametrar, innan man liksom "vet" vad det är man letar efter (även om de på statistik-kursen säger att man ska välja en modell först, så ser det ju inte alltid ut så i praktiken).

   Däremot ska man ju vara medveten om Texas-sharpshooter fallacy;
   https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_sharpshooter_fallacy

   Alltså, om man har observations-data som hur man än beter sig inte vill stämma med verkligheten, och man till slut hittar en modell som fungerar (notera skillnad mellan data som ser ut som skit i 99 modeller av hundra och bra i en, och data som nästan ser bra ut i 8 modeller av tio och riktigt bra i 2 modeller av tio) då är det passande med en viss ödmjukhet. Eller om man testar 100 parametrar och i slutändan behåller 5 - då ligger man rent statistisk precis där 5% konfidens säger att du borde hitta samband, av slumpen!!!

   Som en säkerhetsventil, efter att man hittat en modell som fungerar för ett dataset, då skall man kunna extrapolera den igen, och igen, och igen på liknande dataset och då ska den fungera igen, och igen, och igen (eller i vart fall i 19 dataset av 20 om man vill ha 95% säkerhet).

   Närhelst det inte finns repeterbarhet så finns det viss fog för självkritik, skulle jag säga. (Notera dock att att det inte finns repeterbarhet måste ju inte heller vara dödsstöten, te x kanske det finns parametrar man inte insett, ett labb som försöker kopiera ditt experiment missförstår eller saknar erfarenhet att utföra ett känsligt moment, din mät-maskin fungerade halvbra när du utförde experimenten första gången men har nu just servats och den nya datan blev konstig för att du kände inte till det osv - men när det finns en konkurrerande teori utan samma grundläggande problem, som i detta fall, tja...)

   Radera
  2. För att en modell faktiskt ska kunna förklara något så måste den ha en fysikalisk grund. Det måste finnas fysikaliska samband som förklarar varför olika parametrar korrelerar, och storleksordningen på effekten måste också vara fysikaliskt rimlig.

   Radera
  3. Snarare tvärtom, skulle jag säga; en del teorier kan avfärdas med "Cluedo-metoden" (och till slut finns det bara en teori kvar, ibland, och ibland inte).

   I väldigt mycket vetenskap gäller istället detta;
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Svart_låda

   Exempelvis är det fortfarande idag väldigt mycket medicin som vi inte har en aning om hur de fungerar, vi vet bara ATT det fungerar. Det är dock inget hinder för att exkludera somligt, t ex homeopati, därför att input och (önskat) output inte korrelerar.

   (Och kanske också, som du säger, därför att tanken att en spädning av ett aktivt ämne till en biljondel skulle fungera bättre än ett outspätt ämne inte är fysikaliskt övertygande... men betänkt medicinen med den okända funktionen. Hur fysikaliskt övertygande är den? "Jo... öhhh... någon aktiv substans... eller det kanske finns flera av dem... går in i cellen... antar jag... och påverkar... öhhh... någonting... viktigt.., åsså blir man frisk!")

   Radera
 20. Utestängd från KU som jag är, vågar de inte möta mig?

  Jag läser från KU-inlägget 20161207:

  ”Om man rensar bort sådana vetenskapligt ovederhäftiga resultat (dvs datorsimuleringarnas resultat) , så kvarstår väsentligen inte något som helst klimatologiskt oroande i rapporterna. I varje fall ingenting som kan relateras till antropogena utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.”

  Vad är det för ett märklig ogrundat, okunnigt och ologiskt påstående?

  De senaste 100 årens temperaturuppgång om ca 1 C kvarstår och vi vet att om inget trendbrott sker bryter vi 2-gradersgränsen redan runt 2100. Vi vet att en förhöjd koncentration av växthusgaser innebär en förhöjd global temperatur och detta är fortfarande den enda väl underbyggda förklaring vi har till känd temperaturuppgång. Vi vet att våra exceptionellt stora utsläpp från fossil förbränning väl överensstämmer med dramatiskt snabb tillväxt av atmosfärisk CO2-halt vars korrelation avseende känd global temperaturuppgång dessutom är anmärkningsvärt god.

  Allt detta vet vi och inget har med några datormodeller att göra.

  AGW-hypotesen har utomordentligt stöd i såväl observationer som fysik, inte ens äkta skeptiker ifågasätter denna del.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt,

   IPCC säger följande i Fifth Assessment Report (AR5): The ECS is likely between 1.5°C and 4.5°C." "Likely" betyder att sannolikheten är större än 66 %.
   Om jämviktsklimatkänsligheten skulle ligga neråt 1.5°C eller lägre, vilket då har en sannolikhet av ca 15 % bör vi alltså inte ha något större problem med AGW. Jag tycker naturligtvis inte att man bör chansa på dessa 15 %, men jag kan ej heller vara mer säker på AGW än forskarsamhället d.v.s. IPCC.

   Radera
  2. Lars-Eric B,
   jag menar att forskarvärlden är helt överens om att vi påverkar klimatet genom våra utsläpp men håller frågan om med hur mycket öppen.

   Att IPCC anger sannolikheten för ett utfall större än 4,5 C till i trakten av vad "Rysk roulett" ger är dock skrämmande.

   Rysk roulett där man inte siktar på sig själv kan emellertid kanske uppfattas som enbart en lek.

   Radera
 21. Utestängd från KU som jag är, det är väl det bästa de kan åstadkomma.

  Att KU:s agenda framförallt är politisk är ingen nyhet, dagens inlägg är inte heller någon överraskning.

  Upplysningsvis kan tillfogas att klimatet går sin egen väg och kommer så att göra alldeles oberoende vilken våg KU eller andra "trumpar".

  SvaraRadera
 22. Lars-Eric B,

  inte behöver du sträcka dig längre än vad forskarvärlden gör.

  Men tolkar du inte ca 15% som att vår livsstil inte kommer att innebära problem för framtida generationer och att det är så det blir?

  Jag tolkar det som att risken för att det blir värre, kanske tom mycket värre, är ca 85% och att vi naturligtvis bör försöka göra något åt detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt

   Mitt svar på din fråga "Men tolkar du inte ca 15% som att vår livsstil inte kommer att innebära problem för framtida generationer och att det är så det blir?" är följande.

   Precis som jag skrev har jag ingen avvikande uppfattning från IPCC om klimatkänsligheten d.v.s. att det är 15 % sannolikhet för att AGW är ett mindre problem och 85 % sannolikhet för att det är ett problem eller blir en katastrof om vi inte kan begränsa utsläppen. Dessutom är det viktigt att minska bruket av fossila bränslen av flera andra skäl.

   Vår livsstil är ett problem för nuvarande generation och kommande generationer av många skäl i tillägg till fossileldning.

   Radera
  2. Lars-Eric B,
   men vad bra.

   Håller dessutom med dig om att det finns många skäl till att minska vårt fossila beroende.

   Radera
  3. "Vår livsstil är ett problem för nuvarande generation och kommande generationer av många skäl i tillägg till fossileldning."

   Men det där är bara delvis sant. Devisen "Man ska leva som man lär" är enligt mig skit, därför att de som lär ut nästan aldrig lever därefter. Vi är biologiska varelser, formade av evolutionen för att överleva, men vi är också intellektuella varelser. Det finns en motsättning däri; försimplat* så säger vår överlevnadsdrift åt oss att roffa medan vårt intellekt talar om för oss när roffa är suboptimalt, av anledning XYZ. T ex, betänk att man är en stenhård och principiell domare som plötsligt ombeds döma i en rättegång där den misstänkte är en god vän - det är i detta fall VÄLDIGT svårt att förhålla sig objektiv och att inte leta i botten av tunnan efter förmildrande omständigheter vilket är varför vi har jäv-skrivelser (även om de i praktiken aldrig följs, så som bevisat i rättegången mot TPB). De flesta av oss har inga problem med att, säg, rösta rätt, men det är oerhört mycket svårare att agera korrekt. Som exempel, du kan vara för korrekt djurhållning, men när du står i charken och svenskt kött kostar 169 kr kilot och dansk 69 kr kilot, då kan det visa sig att du inte är lika principiell. Anledningen till detta är distansen till den egna vardagen; när distansen är stor (som när du röstar) då är det lättare att lystra till intellektet, t om är det sannolikt att överlevnadsdriften inte ens gör sig hörd. Men när du stirrar ner i din halvtomma plånbok och står i valet och kvalet mellan kött från glada djur och kött från mindre glada djur, då är det relativt sannolikt att överlevnadsdriften överröstar intellektet. Jag säger inte att ingen klarar det, för somliga, till och med många, klarar det. Men det är definitivt inget för alla - jag erkänner villigt att jag själv oftast inte är tillräckligt stark. Ytterligare problematiskt är att vi faktiskt också är rivaler; om jag självspäkar mig själv för ett högre mål, då blir jag en mindre attraktiv partner, och den skenhelige gynnas därmed på min bekostnad.

   (*Iaf tills vi når tillfredsställande, de flesta av oss kan mättas + vi har andra instinkter oxå, till exempel slår de flesta av oss inte ihjäl våra föräldrar när deras arv gynnar oss mer än deras assistans, eller om de till och med blivit en börda.)

   Men om samhället läggs om, så att det goda alternativet subventioneras alternativt det onda alternativet straffskattas eller till och med förbjuds, då blir det mycket lättare att följa sitt samvete (igen, med vissa undantag. Det finns visst de som skulle börja smuggla dansk köttfärs, men de är ej i majoritet.)

   Härav kommer paradoxen; vi röstar gärna för ett gott samhälle, men när vi på individnivå ombeds vara goda är det (oftast) en annan visa. Det är därför jag inte tycker om devisen "Leva som man lär" - isåfall får ju de flesta av oss bara lära ut egoism, och ett nihilistiskt samhälle gynnar ingen.

   Hursom, summa kardemumma är att vi (lr iaf de flesta av oss) lever inom de ramar vi "tillåts" att leva. Om man med lagstiftning, värdegrundsdialoger, straffskatter eller vad det nu kan vara stramar upp samhället, då kommer en majoritet av oss anpassa vår livsstil efter den nya normen.

   Därför tycker jag att det är kontraproduktivt att peka finger "Skäms för din livsstil"; det får ett magert resultat, i vart fall om ifall syftet är att anpassa mänskligheten till en bättre livsstil. Om syftet är att skuldbelägga varandra för att slippa faktiskt göra något, då är det däremot väldigt effektivt.

   Det vi behöver är en enad satsning på hög nivå; det är så man åstadkommer att intellektet överlistar överlevnadsdriften, istället för tvärtom.

   Radera
 23. Utestängd från KU som jag är, de kände sig naturligtvis tvungna.

  I dagens KU-inlägg läser jag så småningom:

  "Berättelsen, mina damer och herrar, berättelsen är ju det viktigaste."

  Ja visst, vi har alla vår berättelse.

  När skall KU:s innehålla en bättre förklaring till de senaste 100 årens exceptionella temperaturuppgång än den forskarna presenterar dvs den lika exceptionellt stigande atmosfäriska halten av växthusgaser? När skall de ens försöka?

  SvaraRadera
 24. Det är väl iofs inget att hymla om beträffande populärmedias lilla fäbless för "alarmistiska" rubriker. Men det gäller ju i stort sett alla tänkbara ämnen. Rubriker är förstås till för att fånga läsare och mediahusen vet vilka formuleringar som säljer. KU är ganska flitiga med att utnyttja detta. De angriper således ofta den rapportering som sker i andra, tredje eller fjärde led istället för att lyfta upp och analysera den ursprungliga forskningsrapporten och dess innehåll. Vid enstaka tillfällen är det någon sällsynt länk till t.ex. Nature eller motsvarande granskad/granskande publicist, men med tanke på frekvensen av klimatartiklar i nämnda Nature (och/eller Science) så är det förstås extremt snedvridet i KU's referensflora.

  Jag betvivlar att kirurger fortbildar sig - eller ens bildar sig uppfattningar i medicin - genom populärmedia. Men det blir väl som det blir när en liten skara ska tuta ut den där "berättelsen" på sådan volym att innehållet ska lyckas överrösta vedertagna ståndpunkter. Och de lyckas ju ganska bra. Det finns (antagligen därför) trots allt en förvånansvärt stor andel personer som tror att antropogen klimatpåverkan ännu är ett vetenskapligt omtvistat ämne. Vet inte när den frågan senast dryftats i typ Science, Nature eller annan peer review-källa. Det måste vara länge sedan.

  SvaraRadera
 25. Utestängd från KU som jag är, man får förstå desperationen.

  Dagens inlägg där är ovanligt korkat. "Vädret varierar men klimatet består" med hänvisning till några temperaturgrafer. Till och med ett otränat öga ser i samtliga grafer den tydligt stigande trenden, runt 1-2 C.

  För övrigt ett i globalt klimatperspektiv ovetenskapligt och ointressant inlägg eftersom det bara handlar om lokal och regional information. Ett fattigdomsinlägg som man kan tycka någon borde hålla sig för god för att framhålla, dock en vanlig KU-variant.

  SvaraRadera
 26. Med risk för att det blir onödigt mycket fokus just på KU... men de tre senaste inläggen ("Vädret varierar men klimatet består", Öppen tråd och "Trump skrämmer klimatalarmisterna") och - framförallt deras kommentarer - känns som om de börjar slå alla tänkbara rekord i unkenhet. JAg blir orolig över mig själv också. Går nämligen mestadels in på deras sida för att ta del av någon slags makaber "underhållning" - något slags mentalt självplågeri. Försöker begripa om det hela faktiskt är verkligt eller om det är en surrealistisk fars/tragedi.

  När signaturen LarsW (i "öppen tråd") ifrågasätter tonläget får han sådana os(m)akligheter i retur som tydligt bekräftar att han är helt rätt i sin frågeställning. KU blir stadigt allt mer likt avpixlat. Man frågar sig hur många som egentligen tar den sidan på allvar.

  Som ung hade jag Lars Jonsson som en självklar favorit när det handlade om fågelskildringar. När han dök upp i SI kändes det lite märkligt. Hade upplevt honom som en saklig person. Han skrev väl iofs också några av de mer sansade inläggen på KU och han kommenterade i enstaka sammanhang försynt och med försök till några slags fakta som stöd. Nu har han lyst med sin frånvaro ganska länge. Måhända den allt mer extrema snedvridningen på KU blev obekväm?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Pehr Björnbom var en flitig skribent men lämnade KU för något år sedan. Det fanns mycket som jag inte höll med Björnbom om när det gällde klimatet, men han stod i alla fall upp för alla människors lika värde. Jag kan tänkta mig att han ibland kände sig obekväm på KU.

   Sedan Trump vann så verkar vetenskapsfientligheten och de fascistiska tendenserna stegras upp på KU.

   Radera
  2. Jag trädde som lekman för några år sen in på KU med budskapet

   "Så som kunskapsläget är måste vi naturligtvis medvetet vidta utsläppsbegränsande åtgärder men vi får inte sträcka oss längre än vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter".

   Budskapet var inte välkommet, åtgärder måste innebära ekonomisk kollaps allt annat var ovälkommet. På en direkt fråga erkände Pehr B sig emellertid till att åtgärder inom ramen för vad tillväxt och utveckling tillät var ett rimligt steg att ta.

   Och visst var det så att KU för några år sen till och från hade intressanta och kunniga inslag värda att ta del av. Men det var då det, nu är åsikterna fastlåsta i ren åtgärdsförnekelse utan verklighetsförankring. Lever man inte upp till detta "troll"-förklaras man helt enkelt eller som i mitt fall utestängs.

   Radera
  3. Det där med tillväxt är ett litet frågetecken för min del. Ibland tror jag mig förstå argumenten. Samtidigt blir jag tidvis skeptisk (eller förnekare?). Det finns ett flertal personer som vill hävda att teknologi är räddningen på våra miljöproblem. Visserligen är det säkerligen en del av lösningen. Men jag frågar mig om viljan är tillräcklig - dvs. om vi människor verkligen i praktiken använder teknologi för att i slutändan minska utsläpp av olika slag samt andra typer av föroreningar.

   För en vecka sedan skickade min lokala elleverantör ut ett informationsbrev i vilket de bl.a. konstaterade att elförbrukningen i den lilla staden jag bor i, hade ökat med 8% på bara ett år. Nationellt är den siffran 3% (Finland). Vad jag vet har vi lokalt inga stora nytillkomna företag (industrier) men eventuellt kan den allmänna ekonomiska trenden vara lite stigande med mer produktion som följd.

   Oberoende...

   Alla våra nya prylar må vara mer energisnåla än gamla varianter. Men samtidigt har vi bara mer och mer grejer. Fem datorer (+ routrar, externa hårdskivor, osv.) som surrar i varje hem, Alla har varsin smartphone samt dessutom en padda som blir eltörstig av all nätuppkoppling och you name it. Varje kåk börjar ha fasadbelysningar till tusan och trädgårdarnas infarter påminner om flygfältens landningsbanor även när det inte är jultider.

   Hur är det med vinstmarginaler för företag och tillväxt i ekonomiskt goda tider? Går verkligen "överskottet" till utveckling av miljöfrämjande teknologi i tillräckligt stor skala? Klarar verkligen industrin och samhället av att vara så pass långsiktigt? Hittills har väl t.ex. CO2-utsläppen alltid återspeglat världsekonomin. Dvs. de har inte ökat lika mycket under dåliga år för att sedan ta fart när det går bättre?

   Samtidigt som den "nya bra teknologin" ska tas fram "jobbar ju den gamla på" parallellt. Så innan den "nya bra teknologin" börjar kompensera bort våra miljöbekymmer kommer även utvecklingen av den att belasta någonting i någon form. Eller?

   Jo jag luftar antagligen en del pessimism som eventuellt kan vara överdriven. Trots allt har ju ändå en hel del i vår miljö blivit bättre. Östersjön lider fortfarande hårt av allt som runnit dit under åren, men den nya tillförseln av dynga och gift är trots allt mindre än tidigare. Så många saker har vänt i rätt riktning.

   Nu har jag iofs ännu inte snokat genom UI's sidor för att kolla om ni redan skrivit något om dylika frågor. Men måhända någon har en kommentar?

   Radera
  4. Tillväxt är ett kortsiktigt begrepp, något nu och några få år framåt. Tillväxt kommer inte i sig att tackla klimatproblemet, tvärtom på många sätt. Jag menar emellertid att vi knappast kan undvika 2-gradersgränsen med mindre än nya upptäckter, innovationer och ny teknik. Detta kräver tillväxt så att vi kan/vågar satsa framåt.

   Skulle vi sträcka åtgärdsprogrammen därhän att världsekonomin störs och stagnerar drabbas all form av utveckling och det har framtiden inte råd med. Ett samhällssystem där inte ständig tillväxt är motorn kan säkert vara önskvärd men det år inte vad vi har och vägen dit är lång, krokig och smal, det kommer att ta generationer att transformera dagens samhälle dit.

   Radera
  5. Precis! Den största frågan är väl hur den där viljan ser ut - dvs vad vi i praktiken gör av överskottet under tillväxt.

   Jag är väl personligen en cyklande miljömupp (iofs äger och använder jag bil också) som irriterar mig på att alla småstäderna här i Österbotten - där allt egentligen finns på cykelavstånd - fortfarande "utvecklas" för ökad bilism. Cykelvägarna är under all kritik vilket verkligen inte lockar folk att ta det mer hälsosamma alternativet. Och så länge "tillväxt" på ett personligt plan tillåter oss oss att förbränna mera så tenderar vi göra det.

   Ännu på 70-talet fanns här bussar mellan stadscentrum och storindustrin i utkanten av stan. Säkerligen i svenska mellanstora städer också. De som inte pendlade med de bussarna cyklade. Orsaken är förstås att man på 50- och 60-talet inte riktigt hade råd att köpa bil i samma utsträckning som på senare år. Idag sitter alltså alla arbetarna i varsitt 1,5 ton tungt fordon och transporterar sig själva till och från jobbet. Hur "utvecklar" vi bort den trenden? Hur får vi en ekologisk teknologi intressant när oerhört många egentligen bara vill ha lite större bil med lite starkare motor?

   Jag tvivlar alltså inte på ny teknologi. Den behöver iofs börja vara ganska revolutionerande. Annars lär den inte vända på någonting tillräckligt snabbt. Det är mänsklighetens vilja jag betvivlar. Det är antagligen den viljan som leder vissa in på rena förnekelse-banor för att inte behöva försvara eller rent av skippa nya SUV'en eller kommande Thailand-resa.

   Radera
 27. Robert Back,
  Enligt Statistikcentralen verkar elförbrukningen ha minskat i Finland de senaste åren. http://www.stat.fi/til/ehk/2015/ehk_2015_2016-12-07_kuv_006_sv.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. 2016 har det (fram till september) svängt uppåt.
   http://www.stat.fi/til/ehk/2016/03/ehk_2016_03_2016-12-21_tie_001_sv.html
   Det börjar gå bra för Finland igen :)
   Österbotten är en förhållandevis "driftig" del av landet. Här finns massor av sk. företagaranda och allmän påhittighet. Österbotten brukar således inte dippa fullt lika mycket när det går neråt och man är ganska raskt på fötterna när det svänger till ekonomiskt bättre tider.

   Radera
  2. Robert,
   Statnett och Vattenfall bygger elkablar med en kapacitet av 3500 MW från Norge till England, Holland och Tyskland. Den sista är klar 2021 http://www.statnett.no/Nettutvikling/Mellomlandsforbindelser/. Dessa länder har ju mycket högre elpris än vi i Norden. England betalar idag 56 Eur/MWh mot vi 29 Eur/MWh. Om inte Olkiluoto 3 blir klar snart och därmed Finland fortsätter att ha ett stort importbehov från Sverige/Norge/Ryssland kommer elen att bli dyrare i Finland (och Sverige och Norge). Ni i Österbotten borde väl ha bra möjlighet till mer vindkraft än de knappa 2 % av elen som gäller idag. Då får ni också bra möjlighet att ladda elbilar och jobbarna kan då avstå från buss till jobbet med gott samvete. Om bilåkarna vill minska miljöskulden idag kan de ju välja biodrivmedel från finska St1 på motsvarande sätt som svenskarna kan välja Svanenmärkt diesel från Preem.

   Radera
  3. Er det Björneborgarnas Marsch dere repeterer her? Jeg har undersøkt alle variantene på Youtube.

   Surstrømming er en russisk oppfinnelse i mangel av salt, men den viste seg særlig effektiv til å markere revir kun for innvidde og skremme fienden med, og er derfor kommet helt over på det svenske fastland.

   Men har man bare litt salt så kan man få til Matjes i alle varianter og grader, og dertil Stabburets og Engelsvikens juleansjos.

   Som er heller Skarpsill sprattus sprattus sprattus L forskjellig fra Harengus harengus harengus L.

   Sprattus eller Skarpsill er faktisk heller min favoritt og finnes også nedover på "Västkusten".

   Radera
  4. Heidrun,

   Precis så- i Runebergs text, tredje raden står det "Än har Finlands kraft ej dött" fast man tvivlar då man tänker på Olkiluoto 3. Björneborgarna marsch skall dock ej lyssnas till på YouTube. Den ska bara spelas vi högtidliga tillfällen, eller hur Robert.

   Radera
  5. Lars-Eric// En av huvudorsakerna till den lilla höjningen (3%) var två månader av relativt kallt väder i början av året. Kallare än de föregående varma vintrarna alltså. När jag nyss kollade timmarna på värmeväxlaren/pumpen (bergvärme) noterade jag samma uppgång i driftstiden på uppvärmningen.

   Det har planerats många vindkraftsparker här i Österbotten. Men det i stort sett lika många inlämnade besvär och väldigt få av projekten ser ut att verkligen realiseras.
   I stället byggs ytterligare ett kärnkraftsverk på Hanhikivi i Pyhäjoki. Bara ett stenkast norrut.

   Biobränsle finns inte på många stationer (än). Får hoppas det inte innehåller palmolja. Jag tror på cykel som första val framom elbil.

   God jul allihopa! (om nu admin alls kollar och godkänner detta under julafton)

   Radera
  6. Björneborgarnas marsch har jag faktiskt inte lyssnat på sedan vi själva sjöng den i lågstadiet på 70-talet. :)

   Radera
 28. Utestängd från KU som jag är...

  God Jul alla ni som för kommande generationers räkning på olika sätt är beredda att bidra till globala utsläppsbegränsningar även om det kanske kan innebära uppoffringar för egen del.

  God Jul även till er få för vilka bara utdelning här och nu gäller, ni kan behöva det.

  SvaraRadera
 29. Utestängd från KU som jag är.

  Skall bli intressant att följa vilka signaturer som där ger dagens inlägg "I Trumptider" sin hyllning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men kan det verkligen bli värre än diskussionen om Obamas födelseattest för några dagar sedan?

   Radera
  2. Det är förresten väldigt typiskt att drygt halva "Trumptider"-inlägget är citat från Heartland-institutet. De där människorna är så duktiga på att tanklöst svälja propaganda.

   Radera
 30. Men dere, I dag er det Sefanus.

  Det er sensasjonelt

  Good King Venceslas looked out
  at the feast of Stephen
  when the snow lay all about
  deep and crisp and even
  Brightly shone the moon that night
  and the frost was cruel
  when a poor man came about
  gathring Winter fuel....

  King Vaclav var konge av Bohemia. Det var 2 brødre som delte arven og riket mellom seg. Vaclav var god, mens den andre var ond.

  Vaclav innførte kirken og kom med brød og vin og delte videre ut fyringsved til folk. For dette er han blitt Bohemernes evige konge og evig populær.

  Men den onde arving inviterte dem til fest og drepte Vaclav og overtok hele riket..

  Teksten er fra meget senere og er en irsk protesvise med politisk moralsk innhold.

  Men melodien er svensk og adskillig eldre, så den må dere kunne. Den er er rekvirert fra Piae Cantoris fra tidlig 1600- tallet.

  Moralen er at det varmer allerede å gå i King Vaclavs fotspor.

  SvaraRadera
 31. Jag vill påminna om vår modereringspolicy, som säger att vi undanbeder oss:
  "Utpekande av individer eller grupper som fuskare och dylikt, om inte goda sakliga grunder anges." (Apropå en nyligen avvisad kommentar).

  SvaraRadera
 32. Utestängd från KU som jag är läser jag där:

  ”...skatter för att svälta ut folk i glesbygden och göra medelklassen till energislavar...”

  Tagit intryck av Trump får man förmoda för det är väl inte bara dumhet.

  Vi får nog finna oss i att många som enbart ägnar sig åt kampanjer fortsättningsvis tror sig kunna dra nytta av att Trumpifiera sina utfall. Genom grova förolämpningar utan verklighetsförankring kan man säkert säkert i slutskedet av en valkampanj imponera på en osäker, lättpåverkad och okritisk mindre grupp och därmed få vågskålen att tippa över på egen sida.

  Klimatets ”tipping points” följer emellertid fysikens lagar och låter sig inte påveras av kampanjer och val.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tipping points följer väl inga lagar-det är därför de kallas för tipping points!

   Radera
  2. Joda, Oppti.

   Tippingpoints er helt vanlige i naturen og fysikken og kjemien og vi bruker dem ofte i teknikken og ellers i livet, og kan forutse, og bruke dem eller unngå dem.

   Det er ustabile, forskjellig fra stabile likevekter. Det har gått så bra hittil, men så er det glatt og så er det en nærmest usynlig men meget distinkt grense, og da dratter du utfor og på ræva. Det skulle du forstått og sett og skjønt før du kom så langt. Eller du kan utnytte det til et praktfullt skihopp.

   Og nyttårsfyrverkeri,...i regelen så tenner det eller det tenner ikke, Tertium non datur. I Eksplosjoner og kjedereaksjoner har du også tippingpoints. Som kan beregnes og arrangeres nøye.

   Det kan beskrives som overgangen fra negativ til positiv feedback der systemet vil være særlig kilent, følsomt, og labilt.

   Og det vet vi å utnytte hvis vi skal bevege på store og tunge sleder og vogner og møbler og stor sten for eksempel.

   Så bruker vi det i geværlåser, alskens finurlige trigger og styrings-mekanismer, og i rottefeller.

   Dertil brukes finurlige og kritiske, kilne tippingpoints og labiliteter, mer eller mindre innsiktsfullt i politikken.

   Radera
  3. Oppti,
   ingalunda. Det handlar om helt vanliga fysikaliska förlopp som på grund av omständigheterna blir självförstärkande och rusar. Dock fortfarande ett fysikaliska förlopp.

   Ljudet, mikrofonen,förstärkaren och högtalarna och nytt (o-)ljud är kanske det enklaste exemplet. Värme som smälter permafrost och frigör växthusgaser som genererar värme är ett annat. Båda kan vara stabila men båda kan också rusa om de hanteras oförsiktigt.

   Radera
 33. Fasinerande att följa KU:kommentatorernas fantasier om hur våra utsläpp inte längre kommer att höja den atmosfäriska halten och den globala temperaturen.

  Men det är ju så med förnekelse, fantasien ser här inga gränser för att uppnå syftet, det uppenbara skall avvisas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt-När du fick vara med så återkom du hela tiden till linjära temperaturtrender och såg dessa som unika för vår tid.
   Det var då en del av kommentarerna och ingalunda hela innehållet.
   Så funkar en öppen omodererad debatt när den är som bäst. Alla får komma till tals.
   Varför du vart portad har jag ingen aning om, men du tillförde inget nytt, men det du skrev var förutsägbart!
   Fö så har jordens medeltemperaturen rasat de senaste månaderna-är det en trend du vill haka upp dig på?

   Radera
  2. LBt är knappast den enda som upprepar sig på KU, och många av de andra har långt mindre av substans att komma med.

   Ett par månader gör ingen trend, och trots att temperaturen har "rasat" så är den fortfarande på en hög nivå. Hur kommer det sig?

   Radera
 34. Oppti,

  visst återkommer jag till det uppenbara som att
  - vi påverkar klimatet
  - vi har ingen annan väl underbyggd förklaring till den exceptionella temperaturuppgången än att den är en följd av den lika exceptionellt snabbt växande atmosfäriska halten av växthusgasen CO2
  - sker inget trendbrott bryter vi 2-gradersgränsen runt 2100 med konsekvenser där vi inte kan utesluta en katastrofal utveckling

  och vi skall naturligtvis som följd av detta göra vad vi kan för att begränsa de globala utsläppen dock bara inom ramen för vad världsekonomin tillåter

  Enkelt, uppenbart och sammantaget ohanterligt för SI/KU som ju avvisar det uppenbara, avvisar alla former av medveten strävan mot minskade utsläpp till gagn för de generationer som inte kan påverka den utveckling vår fossilt grundade livsstil innebär.


  SvaraRadera
 35. Överlever man ännu ett år som åtgärdsförnekare och Trump-hyllare ( Putin )? De observanta har kanske noterat att Trump inte levererat någon alternativ förklaring till känd temperaturutveckling, han avvisar istället det uppenbara som alla andra förnekare.

  Ja, hur det går får vi se. Klimatutvecklingen påverkas inte av kampanjer, hackers eller vindsnurror. Klimatet påverkas av atmosfärens halt av växthusgaser, det vet vi, och de stiger. Nästa år bestäms emellertid mest av väder, typiskt eller dramatiskt, vi får se. Vad Trump beträffar får han nog se upp med hur han låter fingrarna dansa på sitt Twitterkonto. Jag skulle tro att staben runt honom kommer att avgöra var allt tar vägen, kan de hantera honom eller blir det han som driver dem? Skall också bli intressant att se vem som hanterar vem, Trump eller Putin, Trump eller Kineserna, och några till.

  I morgon börjar ett Nytt År, Gott för alla får vi hoppas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Trump har naturligtvis ingen aning om klimatvetenskapen, liksom han inte har någon aning om många andra saker som en president borde ha koll på. Det som han främst har koll på är att det finns många dumskallar som ändå tror på honom så länge han säger vad de vill höra.

   Radera
 36. @ Uppsala & al

  Godt nyttår allesammen,og takk for det gamle.

  Guten Rutsch.

  Våre ønsker og drømmer... er fremdeles lovlig.

  Men veien til helvete er ifølge selveste Carl Marx brolagt med gode forsetter, så unngå nyttårsløftene, mitt gode råd for 2017.

  Det har vært ekstremt varmt hittil, men nå er det meldt blåfrost fra nordøst.

  Jeg må stadig minne om nettstedene Yr.no og Earth.Nullschool.Net

  SvaraRadera
 37. Utestängd från KU som jag är...

  SI/KU representerar en sorglig samling, istället för att erkänna vad som är uppenbart och fokusera på vad som är rimligt att göra tex satsa på det enda effektiva sättet att bekämpa utsläppen så avvisar man kategoriskt alla tankar på medveten utsläppsbfegränsning. Korkat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då följer frågan kring hur stora påverkare SI sist och slutligen är. Förnekarskaran tycks trots allt innehålla en viss mängd människor. Vad jag kan se hänvisar flera av signaturerna (bland kommentarerna) tidvis till Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet. Det torde betyda att en del av läsarna är Finlandssvenskar (liksom jag). Jag brukar krångla en del i finlandssvenska mediadebatter (Vasabladet, Svenska YLE) angående bl.a. klimatfrågor och vet att här finns en del förvillare. En del av dem har vissa kopplingar till diverse styrande organ i olika samhällsposter. Hur stor effekten av det är i slutändan vågar jag inte sia om. Media håller sig generellt till vetenskapskonsensus. Tippar att det är samma reaktion här som i "Falska nyheter"-inlägget på KU. Men så är ju antagligen all media förutom Avpixlat ren vänstergröntalibanpropaganda.

   Radera
 38. Utestängd som jag är ….
  Från dagens tråd på KU läser jag
  "…..men ändå ”bara” ca 1 grad på hundra år…."

  1 C per hundra år är extremt mycket som global medelvärdesförändring. Ingen period sen vi lämnade den senaste istiden bakom oss har varit i närheten. Globala värderingar avseende de senaste 1000 åren pekar på ett kontinuerligt långsamt fall om ca 0,03 C per 100 år inkluderande både värmeperioder som små istider som helt vanliga naturliga utfall i den globala klimatförändring vårt förhållande till solen innebär. Men nu sen ca 150 år förvänt i en 30 gånger snabbare uppgång som följd av påtvingad påverkan och där vi inte kan skönja någon avmattning.

  Klimatskojarna och åtgärdsförnekarna vill framställa den förändring vi nu upplever som "naturlig" och som något vi tidigare under innevarande mellanistid upplevt. Som stöd redovisar de lokala och regionala ointressanta uppgifter som verkligen några på KU borde hålla sig för goda för att luta sig mot. Ingen nämnd, ingen glömd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var därför du blev utslängd LBt.
   Faktaresistent och helt utan förmåga till variation.
   Medeltida värmeperioden och Lilla istiden?
   Frusna Themsen och bosättningar på Grönland.
   Lokala bevis på andra klimatförhållanden.
   När glaciärer drar sig tillbaka och blottar pilspetsar så innebär det något!
   När Arktis nu isbelagda stränder uppvisar svallmärken så bevisar det något.
   När 1940 års värmeperiod avslutas med 30 års kallare klimat så är det inte CO2 som spökar.

   Du kan väl försöka ta till dig detta i Uppsala i stället!

   Radera
  2. "Faktaresistent och helt utan förmåga till variation."

   Den beskrivningen passar nästan alla på KU.

   Om historiska klimat: PAGES2K.

   Radera
  3. Oppti,
   håller med dig, SI/KU kan helt enkelt inte försvara sig mot det faktum att det enda de kan ställa mot känd global medeltemperatursutveckling är lokala uppgifter utan globalt värde. Hela deras värld (även din?) rasar inför detta faktum, därför var de tvungna att stänga mig ute.

   Vet du förresten vad ett medelvärde är? En uppgift någon på KU gärna kommer tillbaka till för att visa på tidigare dramatiska klimatförändringar är Yngre Dryas för ca 13000 år sen och som gjorde tydliga avtryck på Grönland och i nordatlanten, även Sverige.

   Men på Antarktis finns blott ett mindre avtryck ca 500 år senare. Av detta kan man dra slutsatsen att det globala medelvärdesavtrycket av händelsen, troligen ett lokalt issjögenombrott i norr som spred sig runt klotet, gav upphov till en marginell närmast försumbar global medelvärdespåverkan. Intressantast i sammanhanget är att vare sig den medeltida värmeperioden eller lilla istiden har egna globala avtryck utan finns bara som olika perioder i en naturligt långsamt fallande global medeltemperatur.

   Men vad vi nu upplever och ser har ett extremt tydligt globalt avtryck, något liknande har mänskligheten inte upplevt de senaste 10000 åren. Däremot både varma somrar och kalla vintrar. Här och där, till och från. Lokalt klimat och lokalt väder utan globalt avtryck.

   Radera
  4. PAGES2K var intressant.
   Den visar väl hur lite vi vet och hur korta mätserier vi har om vi inte går över till proximetoder.
   Problemet är då speciellt osäkerheten, vilket fick Mann att skarva det med verkliga mätningar.
   Problemet vi har idag är att exakta mätningar och korta mätperioder dras ut i långa orimliga trender.
   Naturlig periodicitet som idag kan mätas ger upphov till alarm!

   Radera
  5. Oppti,
   du har återigen rätt, PAGES2K är mycket intressant eftersom det är ett försök till global värdering och entydigt pekar på att globalt följer temperaturen vad som vi naturligt kan förvänta oss som följd av vårt förhållande till solen. Efter ett maximum för ca 8000 år sen ett långsamt fall ner mot nästa istid, ca 0,03 C per århundrade de senaste 1000 åren fram till mitten av 1800-talet då allt successivt vänder uppåt, nu med en magnitud som är ca 30 gånger den naturliga utvecklingen och uppåt istället för nedåt.

   Men du har också rätt i osäkerheten, lustigt bara att då det gäller sådant som passar dina drömmar då blir både gamla lokala värmeperioder och små istider pålitliga informationsbärare avseende globala värderingar. För att inte tala om att du lyckas foga in de senaste 150 årens globala temperaturuppgång i något med "naturlig periodicitet" ur vilken en framtida utveckling skall kunna skönjas.

   Själv vill jag se en antydan till trendbrott i den utveckling vi väl känner sen 150 år, och som entydigt pekar på att vi spränger 2-gradersgränsen runt 2100, innan jag avskriver vårt fossila bruk som en riskfaktor för kommande generationer.

   Radera
 39. @Oppti

  Huffameg.

  Det er mulig du har misaktet og oversett det gode råd fra Carl Marx d/o til nyttårs 2017.

  Det er dette evige politiske veaaaa- taket.. og så driver man videre og trixer og vrir på detaljene og dataene i og med instruksen, for å oppfylle kvoten og partiets ( eller i virkeligheten religionens ) planer også for 2017.

  Sånt holder jo ikke, det må du da begripe og skal du da ha lært. Sånt går jo ifølge Carl Marx lukt til hælvete. Og man behøver da ikke engang å være religiøs for å begripe noe så primært.

  SvaraRadera
 40. Utestängd från KU som jag är
  kan jag notera att dagens inlägg där i huvudsak följer vad jag i årtal fört fram, inom ramen för fortsatt tillväxt och utveckling gör man vad man kan för att begränsa de globala utsläppen. Det handlar om kärnkraft, naturgas, vattenkraft, energieffektivisering och livsstilsanpassning. I Exons prognos vänder utsläppsökningen nedåt runt 2030 framförallt som följd av mer kärnkraft och naturgas.

  Om detta räcker vet vi inte. Det är mer än 10 år fram till 2030 och naturligtvis kommer kunskapsläget att förbättras avsevärt under tiden. Det finns säkert en hel del ytterligare att ge inte minst avseende energieffektivisering och livsstilsanpassning. Självkörande transportfordon som snart snabbt kommer att revolutionera transportsektorn kommer att innebära mycket. Därtill kan man hoppas på att ny säker och billig kärnkraft kanske skall nå marknaden.

  Tänk att ”medvetna utsläppsbegränsningar inom ramen för vad tillväxt och utveckling tilåter” blev för mycket för åtgärdsförnekarna på SI/KU. Det hade inte varit fel om de istället åtminstone vågat erkänna kärnkraft som det enda effektiva sättet att begränsa utsläppen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @LBt

   Hva vet du om hva som blev for "Mycket" for SI/KU ?

   Radera
  2. heidruns hønseri,
   en hel del faktiskt.

   Radera
 41. Utestängd...

  Några tidigare gästskribenter har fått ett allt större utrymme som inläggsförfattare på KU sedan man där för något år sedan helt lämnade saklig kunskap och vetenskap som grund och rakt igenom låter sin politiska hemvist diktera agendan.

  Nödvändigt förstås, saklighet och vetenskap ger ju inget utrymme vare sig för SI, KU, Trump eller Heartlandinstitutet. Ingen av dem vågar ju närma sig vad som skulle kunna vara en annan väl underbyggd förklaring till känd och för fullt pågående temperaturstegring än den forskarvärlden sen länge förklarat som orsaken till temperaturstegringens merpart dvs 50-100 %.

  Hur länge skall SI/KU orka driva sin märkliga kampanj som inte ens tillåter utsläppsbegränsande åtgärder inom ramen för fortsatt tillväxt och utveckling? För vilka åtgärdsförnekelse är enda alternativet. Hur länge skall de skämma ut sig genom att tokhylla Trump?

  Vi får väl se.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dr.LBt

   Jeg har mange formler og forklaringer fra fakultær og inter- fakultær side om dette.

   En kommunistisk celle skal behandles som det organiske molekyl den er, på sine resonanser og mangler på resonanser, på sine reflexer og mangler på reflexer, og på sine reaksjoner og mangler på reaksjoner. Der har jeg som fakultær kjemiker med dybdepsykologi og lærehistorie i tillegg, et heller overlegent grep.

   Som støttelitteratur er det viktig å kunne se dem dypest i bakleksa og skoleveska helt tilbake og ned i smusslitteraturen 0g katekismegrunnlaget. Der bør man kjenne

   1, Arthur Schopenhauers Eristische dialektik om hvordan å ha rett når man har urett. Skal studeres og kjennes fra ende til annen.

   2, Lenins "The 21 conditions" også kalt "Moskvatesene" skal likeså være kjent og bevisstgjort som arbeidsformel.

   3, Maos lille røde bok.

   Alle kinas fluer, spurver katter bikkjer realskolelærere gymnaslærere og universitetslærere er folkets fiender og skal stappes i trangest mulige kurver og vises for føreren og expederes til Gulag.

   (jeg har også flere og viktige hovedsetninger fra Maos lille røde bok)

   Så må man vite å takle et bakvendtland hvor disse ting er manifest, for å bruke et særlig stygt og belastet ord.

   SENSORbakJææææÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæææærnteppet er full og gal.

   Derfor skal han kun ha rottegift i billigste papir å ete, sendt rekommandert og med il-bud. Da dør han langsomt og pinefullt, han eter allerede grassat og mye vil ha mer. Gi ham hva ham behager og hva som styrker ham.

   Slik dreper vi et sovjettsamvelde, langsomt og pinefullt.

   Dertil kveler og dreper det seg selv i sitt eget hemmelighetskremmeri.

   Metoden er instruert meg fra Universitetet i Prag og kalles DIE PRAGER PILLE. Den dreper langsomt og uvegerlig og smertefullt.

   Vi må vite at hva som organiserer seg på det nivå og forskanser seg på det vis er klassisk mafia og racketeers, Ganoven, Banditter, og kjeltringvesen, smil smil.

   Man må dertil konsekvent true dem med urinprøver og snusebikkjer så de aldri får fred men lever i angst.

   Klarer de ikke å leve i lyset og opptre sivilt i offetlig som, så skal de treaaaaaaa- nes til å mure seg selv inn i sine egne rottehuller.

   Rottejakt er like krevende som bjørnejakt. Man kan skyte dem på hi, men da må man ha løyve. Adskillig lurere er å legge diskret frem fristende og duftende åter.... og når de forsvinner så er rotta så god som død. Jeg er kjemiker mer enn fysiker og gjør det heller på den måten.

   Kan de ikke være sivile, så skal de hele tiden holdes i skrekk og age, forskanset og i harnisk.

   Radera
 42. Utestängd….

  KU frossar naturligtvis i de möjligheter man ser i Trump, de lever ju i samma lilla värld. Liten i tid och rum med drömmar om hur det en gång varit men aldrig blir igen. Som Brexitanhängarna, Putin, SD…..

  Klimatfrågans perspektiv handlar om 50-100-200 år och därefter. Trump, som själv inte vet vad han gör förrän han gjort det, stannar inte länge på tilltänkt post, garanterat högst 8 år, möjligen inte ens 4.

  Världen har nog anledning att bekymra sig mer om världens ekonomi och säkerhet än om hur han kan komma att påverka klimatutvecklingen.

  SvaraRadera
 43. I gårdagens tokhyllning av den tillträdande presidenten på KU läser jag

  "..men vad vill folket?"

  ja, om detta vet vi med bestämdhet att det i valet var fler som ville ha H Clinton som president än D Trump och detta utan att spekulera i vilken betydelse extern påverkan dessutom kan ha haft.

  Känns bra att Xi Jingping pekade med hela handen beträffande hur man ser på framtiden och därmed ger marknaden något att tro på och hålla sig till.

  Märkligt att det finns de som tror att vi lämnat något bakom oss som vi kan återvända till, att ett EU i upplösning eller ett USA bakom protektionistiska murar skulle vara något som för världen framåt.

  SvaraRadera
 44. Utestängd….Kan man inte bättre kan man inte.

  Bland dagens kommentatorer på KU läser jag bla:

  "Som sagt den globala uppvärmningen på högst någon grad beror sannolikt på mer växthusgaser men är inget att få sömnlösa nätter för. Svenska folket borde ha helt andra saker att oroa sig för."

  Men vare sig svenska folket eller forskarvärlden oroar sig över denna grad, det borde den som lägger kommentaren veta. Merparten av svenska folket och den helt dominerande delen av forskarvärlden oroar sig över vad vår fossila livsstil kan tänkas innebära om 50-100-200 år och därefter.

  De som enbart lever i sin egen lilla värld bör lämna klimatfrågan åt andra.

  SvaraRadera
 45. Utestängd från KU bla därför att jag envist hävdat att vi naturligtvis bör göra vad vi kan för att minska de globala utsläppen men att det måste ske inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter. Exempelvis genom kärnkraft, naturgas, energieffektivisering…

  Jag välkomnar därför dagens inlägg på KU. mer sånt. Äntligen ett inlägg värt att ta till sig, äntligen ett inlägg som handlar om medvetna utsläppsbegränsande åtgärder.

  Håller med inläggsförfattaren, det är naturligtvis illa om våra makthavare genom subventioner håller tillbaka möjlig utveckling.

  SvaraRadera
 46. Utestängd som jag är, man vågar väl inte möta mig.

  Dagens KU kan vara värt att kommentera. Jag läser bla:

  "Gammelmedia i Sverige är i klimatfrågan DDR-lik. Inga avvikande åsikter för komma fram.", känns igen. För övrigt

  Klimatet är inte kaotiskt, det är anmärkningsvärt att denna villolära ges spridning. Möjligen har den sin grund i tankefelet att ett kaotiskt väder innebär ett kaotiskt klimat. Summan av något kaotiskt är i allmänhet inte alls något kaotiskt.

  Tvärtom är klimat en synnerligen stabil och förutsägbar företeelse, vår, sommar, höst och vinter har allt levande anpassat sig till under oöverskådlig tid. Klimatet är inte ens kaotiskt regionalt eller lokalt, den svenska våren skiljer sig återkommande från den sydafrikanska. Vad som är kaotiskt är blott en svag överlagring som innebär att en vår kan bli kallare än normalt eller en sommar blötare.

  Sprider man villoläran att klimatet är kaotiskt ger man åtgärdsförnekarna utrymme att beskriva nu känd temperaturuppgång som följd av något kaotiskt som händer då och då och som man kan ta med en axelryckning.

  I själva verket är den globala temperaturuppgång om nära 1 C på 100 år en extrem förändring helt utan känd motsvarighet de senastec 10000 åren. Möjligen gav issjökatastrofen under Yngre Dryas upphov till något liknande men tom detta är tveksamt. Det genomgående tankefelet bland klimatskeptiker och åtgärdsförnekare i denna del är att ge lokal/regional information global betydelse.

  Vad Lindzens Iris-hypotes om att ett varmare hav ger minskande mängd Cirrusmoln och därmed större utstrålning så kan vi väl ändå slå fast att det är en än så länge obekräftad teori, temperaturen strävar envis och i oförminskat tempo uppåt. Teorin får inte heller sin bekräftelse i den snabbaste naturliga klimatförändring vi känner i övergången från sträng istid till den mellanistid där vi nu befinner oss, en förändring där den globala temperaturen steg med ca 0,05 C per 100 år att jämföra med dagens.

  Lindzens flört med Trump är väl knappast förvånande men inte heller något som stärker hans CV.

  SvaraRadera
 47. Utestängd som jag är kan jag inte direkt kommentera dagens gästinlägg på KU men jag uppskattar när KU ägnar sig åt vad som är av verkligt intresse.

  Hur bör vi på bästa sätt möta de problem vi i en framtid kan tänkas förorsaka som följd av vår genom fossil förbränning grundade livsstil? Att förneka frågeställningen är ju bara barnsligt trams, att ta sig an den innebär emellertid inte att det finns ett enkelt svar.

  SvaraRadera
 48. Utestängd fråm KU som jag är …......

  I dagens öppna tråd på KU berörs bla begreppet klimat och klimatexperter, det senare möjligen syftande på vilka som skall ha rätt att uttala sig. Jag tar emellertid mig friheten trots att jag inte är något annat än en lekman....

  Vaneföreställningen att klimatet är kaotiskt är knappast ett expertutlåtande, inte heller att pågående global uppvärmning är blygsam eller att den fysikaliska klimatkatastrofen är nära förestående.

  Klimat är något i hög grad förutsägbart. Djur och växtliv runt hela vårt klot känner väl och sen lång, lång tid tillbaka årsvariationerna vår, sommar, höst och vinter. Men klimaten är regionala, svensk vår skiljer sig från sydafrikans både i tid och till karraktär.

  1 C i förhöjd global medeltemperatur på 100 år är en extremt snabb tillväxt, man kan tex jämföra med den 120-tusenåriga klimatcykelns ”snabba” förlopp vid övergången från sträng istid till behaglig mellanistid då naturens krafter verkar som våldsammast. Då är förändringstakten ca 0,05 C per hundra år. I båda fallen talar vi om för lång tid bestående förändringar i jordens klimatgenererande fysik, kanske 1000-tals år.

  Vad som är nära förestående är behovet av åtgärder, inte den fysikaliska katastrofen. Dock finns tydliga och mycket oroande tecken på att människomassor börjat röra på sig, katastrofal folkvandring kan alltså redan vara på gång.

  SvaraRadera
 49. Utestängd fråm KU som jag är …......

  Visst har SI/KU och Ingemar N fått sin president och visst är det sorgligt för alla som ser en annan verklighet än Trumps alternativa. Visst kan man tänka sig utfall från Trumps sida där han i sin verklighet jämför FN och FN:s verk med vad historiens värsta krigsherrar åstadkommit.

  Nu är det knappast Trumps klimattro, för något annat är det ju inte, som är det största problemet. Om 50-100-200 år och därefter finns det knappast några klimatavtryck av betydelse från den korta tid i Vita huset han har framför sig. Nej, mycket värre kan i detta korta perspektiv avtrycken i global ekonomi och säkerhet visa sig bli.

  Ingemar N borde nog riktat sin avslutning

  ”…. kanske ägna sig åt vetenskap istället för kampanjande.”

  åt annat håll.

  SvaraRadera
 50. Har de senaste veckorna inte besökt KU särskilt ofta. Orkar helt enkelt inte bry mig tillräckligt eftersom de sprutar ur sig nonsensmumbojumo i så enorma mängder. Det blir för stor dos helt enkelt. De gånger jag kikat in har jag bara ögnat genom lite halvsnabbt. Noterade nyss det nya inlägget "Klimatalarmisterna deppar" - som i sig är underhållande på något galet sätt (jag tillhör trots allt den sk. ironiska generationen) - men som i största allmänhet känns ganska slitet.

  Det är länge sedan KU försökte sig på något slags vetenskaplig koppling. Nu är allt bara politik utan någon som helst förankring i vetenskap. Det är iofs en ganska naturlig utveckling eftersom vetenskaplig lyhördhet och perception varit en synnerligen sällsynt egenskap i sällskapet. Evolutionen har väl med tiden finslipat KU-organismen och plockat bort allt oväsentligt.

  SvaraRadera
 51. Utestängd från KU som jag är känner jag tacksamhet över att UI ger mig detta utrymme. På KU läser jag idag bl.a.

  ”Vi kan inte förutsäga nästa årstids avvikelse från ett medelvärde.......med kanske en lätt övervikt mot lite varmare..”

  ”...men knappast märkbart för gemene man då en uppvärmningstrend drunknar i de naturliga variationerna...”

  De senaste 50 årens globala temperatur och klimatutveckling är välkänd. Den har ingen kaotisk karaktär, den följer i allt väsentligt känd atmosfärisk tillväxt av CO2-halt. Det är också välkänt att såväl djur som växtvärld reagerat på känd klimatförändring trots att den signifikanta delen ännu ryms inom blott ett halvsekel.

  Det är beklagligt att dessa villoläror, kaotiskt klimat och blygsam temperaturuppgång, sprids och ger åtgärdsförnekelsen näring när vi istället borde fokusera på vad som är rimligt att göra, globalt såväl som regionalt tex i Sverige. Åtgärdsförnekelse leder bara till polarisering där en ytterlighet föder en annan.

  SvaraRadera
 52. Utestängd från KU som jag är vill jag kommentera vad jag idag där läser.

  Klimatskojarna dvs de som ”kallar sig skeptiker” återkommer gärna till påståenden som ”klimatet ändrar sig hela tiden” och ”kaotiskt klimat”. De behöver dessa falska utsagor eftersom de inte har någon egen förklaring till känd temperaturuppgång.

  Klimatet är ingen kaotisk företeelse, klimatet har sen miljontals år varit högst förutsägbart för djur och växtliv undantaget naturkatastrofer av gigantiska dimensioner långt före den moderna människans tid. Om klimatets normala utveckling fått fortsätta vår påverkan förutan hade det troligen och högst normalt inneburit ett temperaturfall om ca 0,03 C per 100 år de närmaste 10-20 tusen åren där som vanligt vår, sommar, höst och vinter följer varandra runt om hela vårt klot.

  Men nu är det inte så, nu stiger istället den globala medeltemperaturen med ca 0,1-0,15 C per 100 år. Detta är inte normalt men det innebär inte att klimatet blivit kaotiskt, det är fortfarande förutsägbart, det blir nu snabbt varmare. Den avvikelse som kan ge en kall vår eller en blöt sommar är vad vi kallar väder, inget annat. De finns de som uppträder i klimatdebatten som faktiskt borde vet och avhålla sig från att ge uttryckt för något annat. Sen finns det andra där man just inte kan förvänta sig något bättre.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Råkade bli en 10-potens fel och även om 0,03 - 0,1 åt olika håll kan vara illa nog så är det 0,o3 -1 eller värre per 100 år som är det verkliga förhållandet.

   Ville naturligtvis bara kontrollera er uppmärksamhet :)

   Radera
 53. Utestängd från KU men läsa kan jag. Idag läser jag bla

  ”Öppen debatt, respekt för vetenskap, lagar, allmän hövlighet och hederlighet....”

  som alla förstår syftar författarinnan inte på den dagordning som nu ligger på skrivbordet i ovala rummet.

  I gårdagens tråd läser jag bla
  ”.... mycket större datamängd av proxies som bekräftar såväl MWP som LIA, så att hockeyklubbans raka skaft var fel är ingen tvekan om...”

  Så..., både Ljungqvist med fler och Pages 2k bekräftar väl snarare det raka skaftet från medeltiden och framåt.

  SvaraRadera
 54. SI med sin styrelse och KU med sina kommentatorer har falnat till en liten blygsam skara som sen länge just inte tillför något i klimatdebatten utan enbart vänder och vrider på gammal skåpmat som för länge sen passerat bäst före datum och härsknat. De få som fortfarande opponerar sig mot galenskaperna lever naturligtvis farligt, det gäller att att inte gå för hårt åt sekten för då kan man hamna bland dem som utesluts.

  Dags att lämna dem åt sitt öde, de kan säkert med Trumps hjälp överleva ytterligare något år. Dock förbehåller jag mig rätten att återkomma om någon tar sig friheter som sträcker sig bortom vad som är rimligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stockholmsinitiativet och deras blogg med det orwellskt klingande namnet har väl så vitt jag kan minnas aldrig bidragit med något av värde i klimatdebatten?

   Radera
  2. De misstänkliggör och smutskastar klimatforskare men tror blint på republikanska politiker och konservativa tankesmedjor och lobbyister. Det är bortom all parodi.

   Radera
 55. Ivan Arpi har en läsvärd ledare i SvD "Faktaresistenta är vi allihopa" ( https://www.svd.se/faktaresistenta-ar-vi-allihopa/av/ivar-arpi ) om hur det går till när vi ändrar uppfattning. Han tar upp forskning inom området t.ex. studier som visar att människor som motbevisas inte blir mer benägna att omvärdera sin position, utan tvärtom ofta blir ännu mer tjurskalliga. Det kallas för ”bakslagseffekten”.
  Jag tycker också vi som sympatiserar med Uppsalainitiativet bör beakta detta t.ex. har skribenterna i flera trådar haft svår att acceptera att IPCC´s scenario RCP 8.5 inte är möjligt på grund av bristande fossila reserver. Detta framgår bl.a. av pappret "Depletion of fossil fuels and anthropogenic climate change – a review," (http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:DiVA.org:uu-182885?tab2=abs&language=en )
  Pappret är en sammanställning av den geovetenskapliga forskningen på området och jag har hänvisat till det ett par gånger men inte fått något gehör från skribenterna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lars-Erik, det finns en grupp med Aleklett i spetsen som hävdar att det inte finns tillräckligt med utvinningsbara fossilbränslereserver, men det beror helt på teknikutvecklingen vad som är utvinningsbart eller inte, och den är svår att förutse. Därför gör IPCC helt rätt som tar med även höga scenarier.

   Som det tycks just nu kommer vi inte hamna där eftersom alternativa energikällor, främst sol, sjunker i pris så snabbt, men jag ser inte att man kan avfärda dem så kategoriskt som en del gör.

   Radera
  2. Det är ungefär så jag ser det också. Kolbrytningsteknologin kommer säkert att fortsätta utvecklas, men frågan är om det räcker till för att kompensera för den ökande svåråtkomligheten och den minskande kvaliteten för de kvarvarande kolreserverna. Det är väl sannolikt att energiteknologier som solenergi kommer att springa förbi kolet.

   Radera
  3. Lars Karlsson och Thomas P,

   På tal om faktaresistens. Jag exemplifierade med IPCCs scenario RCP 8.5, som postulerar att kolproduktionen år 2100 är ca 4 gånger större än idag och att oljeproduktionen har sitt maximum år 2070 med 160 Mfat/dag att jämföra med dagens 90 Mfat/dag. Jag vill nämna att för råvaruutvinning av begränsade reserver är en grov bedömning att hälften av reserverna finns kvar i marken då utvinningen når sitt maximum.
   I exemplet refererade jag till en forskningsöversikt gjord av två disputerade forskare inom området, Höök, Uppsala universitet och Tang, China University of Petroleum, som visar att RCP 8.5 inte är möjligt och det med stor marginal.
   Som reaktion fick jag då som svar från er att IPCC ändå gör rätt i att använda RCP 8.5, och jag tolkar detta så att forskningsöversikten, som är publicerad i Energy Policy år 2013 är felaktig, alternativt att man bör bortse från forskningen då man väljer scenarier.

   Det är naturligtvis så att en ökad utstrålning från vår jord av 8,5 W/m2 kan uppnås även med begränsade fossila reserver exempelvis om klimatkänsligheten är högre än förväntat, om man postulerar en enorm avskogning eller om metanutsläppen blir högre än vad dagens kunnande ger. Men om man som IPCC har valt ett utsläppsscenario bör detta ligga inom dagens geovetenskapliga begränsningar. Klimatberäkningar påverkas huvudsakligen av två parametrar- klimatkänsligheten och koldioxidutsläppen. För att få en rimlig bedömning av kommande temperaturhöjningar anser jag att vetenskap bör användas vid analys av storleken av båda dessa parametrar. Där finns inget utrymme för faktaresistens.

   Om man, som ni föreslår, vill ta fram ett scenario med stora utsläpp, kan man t.ex. på liknande sätt som för klimatkänsligheten, ta fram ett 66 procentigt konfidensintervall för geofysikernas analyser av maximal fossil utvinning och använda sig av övre gränsen för detta intervall.

   Radera
  4. Lars-Eric,
   du skriver
   "Men om man som IPCC har valt ett utsläppsscenario bör detta ligga inom dagens geovetenskapliga begränsningar. "

   Så är det naturligtvis inte, skall man försöka värdera vad som är tänkbart 2100 är det de geovetenskapliga begränsningar som då kan tänkas gälla man måste försöka förstå. Och inte bara det utan även vilka eventuella helt nya kolreserver som då kan vara möjliga att utnyttja, kända och okända.

   Det kanske fanns politiker och beslutsfattare under 40-talet som fantiserade om ett Sverige år 2020 där medborgarna fortfarande fick sitt dagliga bröd från den dagens landsomfattande småjordbruk som inte ens motoriserats men det var väl i så fall inte särskilt bra.

   Radera
  5. Notera också att utsläpp av starka växthusgaser som freoner är möjliga som del av RCP-er. Se tex: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-011-0156-z

   Radera
  6. Samtidigt skall vi naturligtvis glädja oss åt att det blir allt tydligare att "värsta-fallet-senariet" nu med kraft körs över av utvecklingen.

   Men också bekymra oss över att ena halvan i vad som kanske fortfarande är världens största ekonomi tycks tro att det finns en gammal värld att återvända till, att det var bättre förr.

   Radera
 56. Lars-Eric,
  Jag har nu äntligen läst den artikel av Höök och Xu som du länkat till. Det är en högst läsvärd översikt som bl.a. ger en, vad jag förstår, berättigad kritik av SERS-scenarierna som ligger till grund för IPCCs framtidsbeskrivningar. Tydligen har teamen som arbetat med dessa scenarier dominerats av ekonomer, som i vanlig ordning inte tagit någon som helst hänsyn till kunskaper från geofysiker och andra om peak oil, gas, och coal.
  Men det innebär inte att vi då kan slå oss till ro och som Pangloss mena att allt ordnar sig till det bästa. Huvudintrycket av läsningen är att den ger en varning om att innan klimatförändringarna når katastrofala nivåer har vi att vänta oss katastrofala ekonomiska och samhälleliga konsekvenser av energibrist. Det hela påminner om Limits of Growth, en rapport som författarna också refererar till med uppskattning.
  Och om vi nu skulle lyckas begränsa dessa kriser till överkomliga nivåer, så har vi fortfarande klimatförändringarna att beakta, även om de nu skulle växa fram långsammare än vad IPCCs scenarier förutspår.

  SvaraRadera
 57. LBt,

  Jag syftade på att IPCCs scenarier bör ligga inom de begränsningar som fysisk resursteoretikerna ger om möjliga framtida reserver. Att bestämma dessa reserver (1P, 2P och 3P), resurser (total mängd råvara i jordskorpan) och möjlig utvinningshastighet är ju hela syftet med vetenskapen.

  Jag vill bara ge ett exempel på att framtiden nog inte är så avlägsen: Oljan är den mest undersökta råvaran i jordskorpan både vad gäller reserver, resurser och utvinningshastighet. I Höök/Tangs forskningsöversikt kan man läsa: ” A most comprehensive summary of over 500 peer-reviewed studies on oil concluded that a global peak before 2030 appears likely and there is a significant risk of peaking before 2020 (UKERC, 2009). Sorrell et al. (2010) “. Detta strider helt mot RCP 8.5´s scenario på 160 Mfat/dag år 2070. Men om du kan visa på nyare studier som motsäger dessa 500 är jag efter genomläsning villig att ompröva min ståndpunkt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Grejen är också att det är enormt svårt att förutsäga framtiden både ekonomiska kostnader för utvinning och resurser... vist vi vet en hel del men och jag hoppas innerligt att de värsta scenarierna är nest intill omöjliga...men IPCC tog inte fram dem för att de trodde att de kunde gå så... osv... http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2010/03/brist-pa-olja-och-kol-raddar-inte.html lägg där till att tex avskogning och avgång från mark har varit svår att sia om... förhoppningsvis blir sol och vind så billigt snart att vi får en peak på grund av de... det är väl lite de som ser ut att hända i Kina... även om det kanske inte bara är pris som styr där.

   Radera
  2. Lars-Eric, vad som är en "möjlig reserv" beror på tillgänglig teknik, och detta är inte lätt för någon att förutsäga. Hur bra var t ex dessa expert på att förutsäga explosionen i fracking? Vad skall man tro om UCG?
   https://en.wikipedia.org/wiki/Underground_coal_gasification

   Det som kommer begränsa fossilbränslen torde snarare vara ekonomi och miljötänkande än tillgången på utvinningsbara resurser. Exxon skrev nyligen av stora tillgångar av oljesand. Oljan finns naturligtvis där fortfarande, man bedömer bara inte att den blir ekonomiskt lönsam att utvinna.

   Radera
  3. Lars-Eric,
   finns i olika former bundna metanhydrater med i vad resursteoretikerna betraktar som reserver?

   Som jag uppfattat det har IPCC tidigt förklarat att man avsiktligt valt att inte blanda in möjliga resursbegränsningar i de olika utvecklingsscenarier man arbetar med och beskriver. Det finns, menar jag, goda skäl till detta:
   - okända resurser är okända
   - okänd teknik är okänd
   - utöver kol, gas och olja finns metanhydrater som kan frigöras och berika atmosfären som följd av pågående uppvärmning men också genom förbränning   Radera
 58. Mitt inlägg gällde ju Ivan Arpis ledare om faktaresistens. Det var intressant att läsa era kommentarer till RCP 8.5 i ljuset av hans ledare. En alternativ kommentar kunde ha varit:
  Lars-Eric,
  Du tycks ha hyfsat på fötterna i din kritik av IPPC vad gäller scenariot RCP 8.5. Eftersom detta scenario ofta används som exempel på hur klimatet kan förändras t.ex. på SMHI hemsida är det viktigt för förtroendet för klimatforskningen att det är korrekt. Som du också påpekat, kan en ökad utstrålning från vår jord av 8,5 W/m2 uppnås även med en realistisk förbränning av fossila reserver, men det försvarar inte en användning av orealistiska indata till RCP 8.5. Jag är inte expert inom området fysisk resursteori, men i mån av tid ska jag se om jag kan hitta några väl belagda invändningar mot ditt inlägg, alternativt att någon av bloggens läsare gör detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lars-Eric, jag tror att du sannolikt har rätt. En fortsatt expansion av fossila bränsleproduktionen kommer att vara beroende av kol, och jag tror att marginalerna kommer att bli för små och flaskhalsarna för trånga för att det ska kunna fortgå.

   Men min läsning av litteraturen har varit mycket begränsad och ganska ensidig. Finns det forskare inom ditt område som har motsatt uppfattning och hur argumenterar de?

   Radera
  2. Lars,
   Enligt BPs statistical review för året 2016 ökade energikonsumtionen med 1 % per år i.s.f. tidigare 1,8 % per år. De största bidragen till ökningen kom från olja, fossilgas och förnyelsebar energi i den ordningen. Kolkonsumtionen föll med 1,7 %. Koldioxidutsläppen från energi ökade med 0,1 %. (Vad gäller kolkonsumtionen tycker jag det är intressant att jämföra den med IPCCs scenario RCP 8.5, som postulerar att kolkonsumtionen ska öka med 490 % till år 2100). http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
   SMHI har på sin hemsida en ny karttjänst om framtida havsnivåhöjningar. Där får man lätt den uppfattningen att RCP 8.5 är det för närvarande mest troliga scenariot.

   Radera
  3. Lars-Eric B,
   men visst finns det väl kol i bunden form som räcker för RCP 8.5? Handlar de t inte enbart om kostnader och känd teknologi?

   Rätta mig gärna, jag är enbart ute efter verkligt förhållande.

   Radera
  4. LBt och Lars Karlsson,

   BPs ”Statistical review of world energy” är nog den mest använda statistiken för energiproduktion. https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
   Jag använder mig dock av siffrorna för 2015.

   För RCP 8.5 gäller (omräknat i Gbarrels of oil):

   Olja
   Reserver: 1700 Gb
   Utvinning 2014: 32,4 Gb
   Utvinning 2014-2100 enl. RCP 8.5: 4070 Gb
   Kol
   Reserver: 3400 Gb
   Utvinning 2014: 31,1 Gb
   Utvinning 2014-2100 enl. RCP 8.5: 6630 Gb
   Gas
   Reserver: 1170 Gb
   Utvinning 2014: 21,7 Gb
   Utvinning 2014-2100 enl. RCP 8.5: 3670 Gb

   I verkligheten finns det andra restriktioner än reserven som begränsar produktionen. För olja gas och kol har det visat sig att man kan max utvinna ca 2 % av kvarvarande reserv. Det är ungefär vad vi gör idag för gas och olja. För t.ex. kol innebär det att för att klara utvinningen år 2100, som enligt RCP 8.5 är 131 Gb, bör reserven då vara 6550 Gb.

   Nu kan man med fog hävda att reserverna brukar öka med tiden i varje fall 1P och 2P reserver (bekräftade resp. sannolika) och en del brukar i stället för reserver titta på ”resurser” d.v.s. hur mycket råvara det finns i jordskorpan. Å andra sidan finns en hel del restriktioner för att bara kunna utvinna dagens reserver. För den som vill titta på detta djupare rekommenderas ”Global coal productionoutlooks based on a logistic model, M Höök et.al.” http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A329110&dswid=-9830#sthash.Ol1f7Uh4.dpbs

   Min slutsats och de flesta geologers är att RCP 8.5 ligger inte ens i närheten av det möjliga. Om man funderar på ekonomiska faktorer kan man också se att kolproduktionen har fallit ganska brant de senaste åren. Se t.ex. sid 50 här: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf

   Radera
  5. Lars-Eric B,
   jag noterar att du inte svarat på min fråga.

   IPCC förklarade tidigt att man inte tänkte pröva under hur lång tid framöver som världens energiproduktion skulle använda fossila råvaror i någon form dvs även sådana som man idag inte ens sneglat åt. IPCC menade att en sådan värdering var omöjlig att göra vilket den naturligtvis också är. IPCC har väl heller aldrig antytt att RCP 8.5 utgör ett sannolikt utfall utan bara ett utfall vi får om en viss tänkt tillväxt i energibehov täcks fossilt.

   En tydlig mycket möjlig utveckling framdeles är att vi inte kan utforma en rimlig ersättning till dagens billiga fossila innan idag nyttjade former gas, olja och kol börjar sina. Vad gör vi då? Börjar bruka andra fossila resurser eller lär folk att snåla eller vad? Vi talar väl inte om de närmaste 10-20 åren utan snarare 50 och därefter. Vare sig BP eller någon annan marknadsaktör har detta perspektiv. Jag tycker inte IPCC skall spekulera i att framtiden löser sig.

   För övrigt är det ju välkänt att det både i hav och mark finns fossila resurser som mycket väl kan tänkas börja läcka signifikant.

   Radera
  6. LBt,

   Är din fråga om hur mycket fossila resurser det finns verkligen av intresse? Jordens atmosfär bestod före prekambrium, precis som Venus atmosfär idag, nästan enbart av koldioxid. Nästan all denna koldioxid har ju lagrats i jordskorpan som kol eller kolföreningar. De fossila resurserna borde därför räcka till att återskapa den atmosfär och det klimat jorden hade på den tiden.
   • När det gäller klimatanalyser tror jag att klimatforskarna ligger närmast sanningen, om inte annat visas och när det gäller utvinningsbara fossila reserver tror jag på motsvarande sätt på fysisk resursteoretikerna. I detta fall d.v.s. scenariot RCP 8.5 anser jag därför att IPCC avviker från vetenskapen eller i varje fall inte berättar hela sanningen (att RCP 8.5 är ytterst osannolik), och därför vilseleder oss lekmän och beslutsfattare, vilket inte är bra för IPCCs och SMHIs trovärdighet. IPCC säger ju att ”RCP´erna representerar rimliga alternativa scenarier för framtiden men är inte förutsägelser eller prognoser för hur framtiden kommer att utvecklas.”

   Jämför vad jag skrev i denna tråd den 3 mars 2017 om faktaresistens.

   Radera
  7. "Är din fråga om hur mycket fossila resurser det finns verkligen av intresse?"

   Du avvisar frågan ungefär som åtgärdsförnekarna avisar känd temperaturuppgång som "naturlig" dvs något man inte behöver besvara.

   IPCC har aldrig framställt RCP 8.5 som ett sannolikt utfall, de framställer RCP 8.5 som ett möjligt utfall om ett tänkt växande energibehov täcks fossilt och detta mot bakgrunden av att vi faktiskt inte vet hur behovet skall kunna täckas. Insiktsfulla som de är förstår de att de enorma bundna kolresurser som finns naturligtvis inom kommande 50-årsperiod och längre kan utvinnas om andra ekonomiska alternativ saknas.

   Jag hoppas och tror att bättre alternativ kommer att växa fram men vi är verkligen inte där och mot den bakgrunden tycker jag att IPCC med all rätt framställer framtiden på ett helt korrekt sätt.

   Radera
 59. Utestängd som jag är från KU kan jag inte gå i svaromål ens när min signatur där aktualliseras. Inte ens försök från min sida ger synliga spår. Det är censur i sin prydo, det är så man tystar obekväm oppositon i extrmera diktaturer.

  Som upplysning till dagens öppna tråd på KU vill jag bidra med att det är uteslutet att jag skulle försöka uppträda där under annan signatur än LBt, inte bara där för övrigt. Så Jonas N, som ibland vill framställa sig som naturvetare, kan vara lugn, han behöver inte frukta mothugg vad han än vräker ur sig, vilket han för övrigt naturligtvis är väl medveten om.

  SvaraRadera
 60. I tråden diskuterar jag ju klimatet och mänskligt beteende t.ex. faktaresistens. Jag vill ta upp ett annat exempel på mänskligt beteende:
  Enligt en SIFO-undersökning i år beställd av SR är de tre frågor som vi oroar oss mest för kriminalitet, invandring och miljö och klimat. Den diesel som Preem säljer på sina mackar har det nordiska miljömärket Svanen just för att den ur klimatsynpunkt är bättre än konventionell diesel då den har 50 % förnybar råvara (raffinerad tallolja). Vi med dieselbilar kan alltså minska våra koldioxidutsläpp rejält bara genom att byta mack. Varför gör vi inte det? Preem har bara ökat sina marknadsandelar med futtiga 1 % trots stora reklamkampanjer under flera år

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lars-Eric,
   många olika trådar och jag hamnade på fel nivå med 11 mars 20:11, det var inte meningen, ber om ursäkt.

   Radera
  2. Dr.LBt

   Nå må vi samle oss, det nytter ikke bare å skryte av at man er ut-kastet ex-communisert, for hvem er ikke det?

   Min Psychiater forklartde at ut-kastet er noe vi er.

   Når vi fødes så kastes vi ut,.....og så kastes vi videre ut...og han selv var ut-kastet av legeforeningen, jeg fra avdeling for Biofysikk. Og når vi dør, så kastes vi atter ut.....

   Det der er normalt og ikke noe å skryte av.

   Radera
 61. Hoppas jag hamnar rätt den här gången :)

  En gigantisk kamp mellan globalisering och 50-tal pågår runt om vårt klot. Fascinerande men också skrämmande. Låt oss hoppas på det bästa , just nu efter de senaste dagarna väger vågskålen kanske åt rätt håll.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt

   Her har jeg faktisk vært med og deltatt selv.

   Det globale eller sfæriske verdensbillede er faktisk gammelt, jeg tør nevne Erarostenes fra Alexandria som på basis av skyggenes lengde i Alexabdria og samtidig er sted nede i Assuan og antall dagsrdeiser og kamel- skritt imellom som han lot telle opp,... så beregnet denne Erarostenes jordens omkrets i Stadier,Jfr et stadion flere stadier,.. med bare 2% feil, som må være usikkerheten i Kamel- skritt, for argumentet er riktig.

   OG de må ha kjent og kunnet begrunne størrelsen Pi allerede i det gamle Alexandria.

   Kirken har alltid holdt jorden for å være rund, men Kirken er da også et klassisk gresk fenomen. Ikke alle fenomener er det.

   Så spørsmålet er heller når blev jorden flat?

   Ifra Gøteborg har man seilt helt til Østen og tilbake sønnafor Kapp begge veier.

   Reisen kunne ta flere år.

   Vi merker oss også Evert Taube, en bauta og et landemerke i svensk begripelse. E.Taube seilte både på Østen og Vesten. Man skal med andre ord ikke alltid kimse ad svenskene. I alle fall noen få av dem må ha behersket metodisk sfærisk geometri og var i alle fall klart globalt bevisstgjorte.

   Det globale begrep og den globale bevissthet og fornemmelse er beviselig gammel ved flere eksempler.

   SPECVLVM REALE fra 1220, antagelig fra Erkebispegården i Nidaros, er en helt klar global chosmologi og fysikalsk geografi og etikk, samt en klar politisk katechisme på basis av dette. Jeg tror det er St.Andrew og de gamle Fransciscanere som har undervist Nidaros Erkebispedømme i Skriftens bokstav, global oppfattelse og geometri og havforskning og klimavitenskap, som synes å ha stått imponerende sterkt i det gamle Nidaros.


   Fridtjof Nansen tok eksplisitt utgangspunkt i Kongespeilet som begrunnelse for sine polferder. Nansen var biolog og oceanograf ved Universitetet i Bergen, i dag Bjerknessenteret samme sted.


   Så sent som Vinteren 1910-11 fant arme Captain Schott Roald Amundsens telt på Sørpolen innenfor synsvidde i et meget flatt og meget hvitt landskap, i kuling og -30-40 kuldegrader i minst 3 km høyde, slå den! Og de hadde kun Styrmannseksamen i global bevissthet samt skipschronometer og klassisk sekstant og Pascals hjul og telleaparat (skritt-teller) til rådighet begge to.

   slå den også!

   Så den globale bevissthet må ha vært sterk så sent som i 1910 -11

   Det er bra Hollenderne i alle fall ikke finner seg i alternativene der jorden er flat, se Valgresultatet. De har jo vært pionerer på så mange andre vis også.

   For i Holland er det meget flatt.

   Men jeg tror det ganske enkelt kan skyldes Waterstaat og De Pompers og de Dijks en de grachts en de polders som bekymrer og opptar dem aller mest dypest sett og preger deres nasjonalstolthet.

   Hvilket kan ha hatt endel å si for valget..

   Jeg glemte det, Nordenskjøld må også ha stilt med en global bevissthet?

   Radera
 62. Tänker mig en ny tråd…
  Dagens gåta på KU
  19531, grattis Thomas P, eller….?

  SvaraRadera
 63. Jag läser på KU

  ”Humlum skriver: “.... ingen tvekan om att vi lever I en relativt varm period.”

  Det känns som en rimlig slutsats.
  Vidare läser jag

  ” ... någon större tveksamhet om att den innevarande klimatförändringen inte är onormal”

  Lite försiktigare här. Läser

  ”eller att den ligger innanför de naturliga variationer man kan förvänta sig”.

  Förvänta sig? Från ett långsamt fall om ca 0,03 C per århundrade har vi fått en temperaturuppgång om nära 1 C de senaste 100 åren. Var finns underlaget till påståendet att detta är något vi naturligt kan förvänta oss?

  Detta var ett återkommande kärt ämne för mig på KU och med känt resultat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @LBt

   Jeg har truffet Hummmm- lummen noen ganger på Pelles Pizza, Klimapizza i Oslo. Den er pære dansk og jovial, jeg får mye ut av den.

   Man skal kjenne nettstedet Climate4you.
   Dessuten kan man søke Klimarealistene.no hvor Hummmm- lummen har skrevet en "årsrapport".

   Det er flere ting å sette fingeren på i den rapporten, men generelt sett vil jeg si at det virker som han mangler Matematikk forberedende til realfagstudiet, i likhet med mange. Og således har besynderlige vansker med multivariabel analyse eller systemanalyse.

   Det virker som de er blanke i analytisk geometri så de kan ikke tyde grafer og ta standpunkt til slike ting som den første og annen deriverte og til integralet.

   Om null- linjer og trender og former og figurer og tendenser, der synes de ikke å ha særlig rede på tingene.

   Å kalle en tiger eller en sebra eller en brannete katt for en sykkel, det er verre, altså.

   Radera
 64. For å ta Humlumen litt til.

  Det var TV- program med Ole Humlum og Dag Hessen. Hvis kritikk av Humlum var at han ikke bekymret og brød seg om fysikken. Hessen ville gjerne ha mulig naturlige forklaringer, ikke bare "at" det er slik og slik men også rimelige forklaringer på hvorfor, og hvordan tingene henger sammen. "The Why and the Causes" de aristoteliske årsaks- kategorier.

  Dette er en viktig støtte og korreks til våre forestillinger, foruten en lykt til å lyse og lete med. I og med disse naturlover og prinsipper så er det "ventelig" at det er slik og slik, eller umulig at det kan være slik.

  Det er Aristoteles Metafisica 1 kap 1 om visdommen.

  Surrealistene svermer for sykkelen og slår om seg med en sykkel, men så lett er det nok ikke å gjenta suksessen til Milancovic.

  Dere kjenner vel arbeidet til Humlum & al om historiens berømte varmeperioder de siste 3-4000 år som skal ha syklet.

  I fjor høst kom en artikkel på Kollokvium.no om Kelvin- Helmholz- skyer, og jeg så med en gang hva det var, rugleskyer eller makrellskyer, som kan ligge både høyt og lavt. Og hadde griseflaks med nytt camera, hele 12 hvite hester eller sauer på rad om man også legger godviljen til, like over huset hvor jeg bor. Så jeg fotograferte videre makrell- eller rugleskyer, og samlet et stort materiale.

  Som er diskutabelt.

  Om man ser snurten av en tiger,.. hvor lang er den? Kan den ekstrapoleres? Hvor lang er en makrell og hvor lang er en sebra?

  Det er slett ikke så kurant.

  Milancovic la til grunn en naturlig og fysikalsk årsak i tiden, nota bene hele tiden, og da hjelper det. Men årsaken er meget svak og trenger en positiv feedback for å slå ut klart i jordens klima og vises også geologisk til alle tidsepoker.

  Hvilket slett ikke er gitt ved hvasomhelst av vær og vind og klimafenomener, coherent og klart rytmisk natur og fenomenologi. CHAOS er vel så naturlig og vanlig.

  Velvel, så der har vi Humlummen. Det er charmerende med ønsketenkere, men han er sannelig ikke den beste musikkakustiker og tyder og operatør med klangfigurer, for det er jeg.

  Hva må til for å gi en god tone og en god klang? Og hvor lang er en makrell? eller en stripete Åbor?

  Hvor mange hester løper det på rad? og om det kommer 3 eller 5 hester store og små, er det da gitt at det kommer fler?

  Det kalles også klyser og agregasjoner eller populasjoner av fenomener, og det er et krevende fag hvor man må være realistisk.

  Og det holder ikke med statistikk og konfidens. Man må bestemme tiger ja eller nei, hest ja eller nei. Troll ja eller nei eller Drake ja eller nei.

  SvaraRadera
 65. Utestängd som jag är…

  Ingemar N på KU, professor gudbevars, i det samhälle vi lever når ju typiskt många så småningom sin egen inkompetensnivå, har idag levererat ett ovanligt korkat inlägg.

  Grunden utgörs av enkel fysik, värmekapaciteten hos vatten är avsevärt större än hos luft. Ingemar N har av allt att döma låtit sig fångas fångats av WUWT liksom Trump till och från fångas av galenskaper på Fox NEWS.

  Skillnaden i värmekapacitet innebär i praktiken att luft låter sig påverkas temperaturmässigt betydligt enklare och snabbare än vatten, 5-te klass kunskap. Har Ingemar N helt tappat bort det faktum att vi människor, merparten av alla djur och växter lever i just den marknära atmosfären och att klimatproblem består i den påverkan vi där gör oss skyldiga till? Visst dämpar haven denna påverkan men det är en långsam, trög process. Nära 1 C på hundra år en extremt snabb förändring långt bortom vad vi historiskt känner som ”naturliga” förlopp.

  SvaraRadera
 66. Utestängd som jag är.

  ”I huvudet på en förnekare

  ...att benämna mig klimatpolitiksmotståndare. Jag sa också att det är det som framför allt förenar oss – vi är motståndare till (i stort sett) all klimatpolitik.”

  Det är alltid bra när man är tydlig och detta är ett tydligt besked, det handlar inte om klimathot eller tvivel det handlar bara om politik eller snarare vad politiker inte skall få befatta sig med. Rör inte min tillvaro.

  SvaraRadera
 67. Kan man inte bemöta MP med något annat än munkavel kanske det är dags att ompröva sin roll i debatten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu tycker jag du är lite orättvis mot vännerna på Klimat Underhållningen. De har tidigare kommit med flera andra förslag om lämpligt bemötande av Misshagliga Politiker. Ett är att sända dem till Nordkorea, med enkel biljett.

   Radera
  2. Mats A
   Kanske så. Jag har ett vagt minne av detta utfall och jag tror inte ens att jag kommenterade det trots att man då fortfarande gav mig detta utrymme. Munkavel känns ju faktiskt måttfullt i sammanhanget.

   Radera
 68. Guy #23 i Grönköping

  Och hur ser du på att du inte behöver bli bemött av mig på KU? Bra eller?

  SvaraRadera
 69. ”...det räcker med enkel logik och sunt förnuft för att vem som helst ska kunna dra sina egna slutsatser ...”

  Förvisso.
  Vi påverkar klimatet. Vi vet inte med hur mycket men vi har trots mer än 20 års intensiv forskning ingen annan väl underbyggd förklaring än att temperaturuppgången om osannolika nära 1 C på blott 100 år i allt väsentligt är en följd av vårt fossila bruk. Inte ens en katastrofal framtida utveckling kan uteslutas. De enda som förnekar detta enkla faktum är en marginaliserad grupp som ”kallar sig skeptiker ”.

  Naturligtvis skall vi göra vad vi kan för att begränsa riskerna och inom ramen för fortsatt tillväxt och utveckling vidta de åtgärder som kan minska våra utsläpp. Det är ju också den väg världen valt att gå och även om en och annan galenpanna säkert kommer att försöka backa är vägen framåt utstakad. Bilindustrins gigantiska satsning mot eldrift, solenergins landvinningar som ekonomiskt direkt konkurrerande energikälla och den samstämmiga uppfattningen hos
  all värdens länder är tydliga tecken.

  Om det sen räcker återstår för kommande generationer att se.

  SvaraRadera
 70. Naturen ges rättigheter och juridisk status!!

  Kanske ett av de viktigaste stegen mänskligheten tagit sen demokratins första dagar. Intressant, spännande.

  SvaraRadera
 71. Enkel logik har uteslutit mig från KU. Man kan inte försvara sig.

  Vi påverkar klimatet, vi vet inte med hur mycket men ingen kan utesluta att utvecklingen kan bli katastrofal. Vi måste därför självfallet göra vad vi kan för att begränsa riskerna. Vad vi kan inom ramen för vad fortsatt utveckling och tillväxt tillåter. Det är ju också vad en enig värld valt att göra och inte ens en pajas som med tvivelaktigt minoritetsstöd kommit till makten tycks tillfälligt kunna störa denna utveckling.

  Hur länge skall SI/KU orka med att exponera sin åtgärdsförnekelse till allmän beskådan? Vem blir näst att ta sitt förnuft till fånga och lämna sällskapet?

  SvaraRadera
 72. Likheterna mellan hur Trump basunerar ut sitt budskap, sin verklighet, sin ”sanning” och hur SI/KU basunerar ut sin är slående. Likheten mellan hatobjekten är också slående, massmedia, vetenskapsvärlden, politikerna.

  Men var finns det väl underbyggda alternativet till forskarnas förklarig att temperaturuppgången är en följ av stigande koncentration av växthusgaser. Okända naturkrafter? Solfläckar? Är det allt, är ni vuxna?

  SvaraRadera
 73. KU, öppen tråd 29.4 #88.
  Mitt i KU's täta flöde av tarvlighet och gravt politiserad improvisationsvetenskap, dyker denna briljanta kommentarspärla upp. Mitt sinne - som är fostrat i den ironiska generationens epok - kan inte låta bli att underhållas av slutklämmen "sakligt och förhoppningsvis informativt".

  SvaraRadera
 74. Beträffande Sten K:s senaste inlägg på KU där han prövar ett resonemang med målet att jordbruk skulle uppstått lie här och där som följd av att ökad koldioxidhalt gav mer villebråd och att jägarfolken därmed valde att bli bofasta och börja idka jordbruk så känns resonemangets logik föga övertygande. Sökte han måhända ett eget mål istället för ett vetenskapligt förutsättningslöst? Det är väl i så fall vad som typiskt präglar SI.

  Får jag rekommendera Karin Bojs – Min europeiska familj – De senaste 54000 åren. Den är inte bara läsvärd, det vetenskapliga underlaget är dessutom gediget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hr LBt

   Jeg synes ikke det er så ille å få en ide eller sette seg et mål og dernest arbeide av alle krefter og bruke alle midler for å nå det målet eller gjøre den oppdagelsen eller føre det beviset, for jeg har ofte gjort sånn selv og har da hatt særlig god nytte av å ta vitenskapen til hjelp.

   Så jeg tror ikke det er der det sitter.

   Feilen er heller ofte at man gjør det uten å ha særlig peiling på hvordan man heller da tar vitenskapen til hjelp.

   Vi lærte til forberedende matematikk at hvis det er noe man ikke klarer å bevise, så snu på flisa og søk heller å bevise at det er galt eller umulig, hvilket faktisk er en generelt nyttig regel i livet.

   Og så har jeg i alle fall to ganger i mitt liv endelig klart å finne metoden og finne opp apparatet the cruxive Experiment som entydig skiller lort og pannekake eller gull og kråkesølv. Og det viser seg at jeg har trodd og tenkt feil hele tiden. Steika, der glapp den nobelprisen også sonm lokket i det fjerne,...men jeg omtaler og lanserer det som en stor seier for vitenskapen.

   Jeg tror det er meget viktig å sette seg et mål om hva resultatet skal bli istedenfor å bare drive der og lete og forske verdinøytralt og saksnøytralt, og tror nok at sånt i regelen bare er for å kunne være høy på pæra og kalle seg "forsker" og skrive timelønn.

   CAVSA FINALE, målets årsak, er svært viktig i alt menneskelig arbeid.

   Fordi saken er ofte den at man må sette seg det mål å komme til India koste hva det koste vil, hvis man skal ha håp om å oppdage Amerika.

   Og så må man være kritisk til resultatene og oppdagelsene og ikke minst ærlig i omtalen. Kom man virkelig til India ved å seile vestover eller kom man til et helt annet og nytt sted?

   Radera
 75. Men Uppsala,

  Nå er det på tide at dere lager en ny Öppen tråd, for her går det for langt, og nå går vi rett inn i våren og treblomstringen.

  Jeg har rapportert fra Valpurgisnacht og 1.ste Mai og vær ute med båten og gjort mange viktige observasjoner i science og i klimaet.

  Vi må ha et sted hvor dette kan publiseres og drøftes.

  SvaraRadera
 76. Att följa vad som skrivs på KU är pinsamt, är det vuxna som ger uttryck för sina värderingar, är det inte enbart sandlåderetorik?

  Ett isfritt Arktis innebär naturligtvis inga problem i sig det är helheten för jorden och mänskligheten i ett längre perspektiv verkliga forskare oroar sig. Inte för vad som sker i Uippsala utan globalt över världen. Och inte heller i första hand nu, även om det finns områden som drabbats, utan för vad vår fossila livsstil nu kan tänkas innebära om 50-100-200 år och därefter.

  Naturligtvis skall vi göra vad vi kan för att begränsa vår påverkan, en hel värld har insett detta och agerar därefter. Hur länge skall åtgärdsförnekarna på SI/KU orka föra sin meningslösa kampanj och exponera sina etrema åsikter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. De är fundamentalister, så svaret på frågan är för all framtid, eller i vart fall tills de upplever att ingen längre lyssnar. Då hittar de en ny konspirationsteori att pusha, typ att akrylamiden i Hallandsåsen egentligen är ofarlig, och alla kor avlivades i onödan.

   Radera
  2. Nei, det er (obs! obs! Skjdellsord) dia- lektiske materialister, har jeg funnet ut. Men det kan gå ut på det samme.

   Radera
 77. I en kommentar på KU påpekas stillsamt och med tydlig referens att KU framför allt ägnar sig åt väder. Och det är ju så det är, SI/KU:s perspektiv är här och nu inte om 50-100-200 år och därefter. Inte heller globalt, knappast ens regionalt, Uppsala får stort utrymme både bland tyckare och andra som borde veta bättre.

  Lena K tycker det är svårt att förstå Ulrika som är rädd eftersom smältande Grönlandsis nu får haven att stiga med 0,7 mm per år. Lenas perspektiv är nu, Ulrikas om 50, 100, 200 och därefter, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas.

  Vi får leva med att det finns de som sätter sin egen bekväma tillvaro främst, det är en mänsklig egenskap, som väl är domineras mänskligheten av andra egenskaper och det är väl därför vi fortfarande finns. En enig värld har ju dessutom, SI/KU till trots, i avtal enats om att göra vad man kan för att begränsa vår påverkan.

  SvaraRadera
 78. Inte ens Trump!!

  Nu är det väl i stort sett bara SI/KU som avvisar det uppenbara. Vi vet inte vilka konsekvenser vårt fossila bruk får om 50-100-200 år och därefter. Inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas.

  Hur länge orkar SI/KU skämma ut sig?

  SvaraRadera
 79. Mogen för riksrätt?

  Trump borde vara det som följd av att han själv erkänt att han hade den mot hans valkampanj pågående FBI-undersökningen om rysskontakter i åtanke när han avskedar den som ansvarar för att denna undersökning fullföljs.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt,
   Jag diskuterar också ofta Trump, men det här är kanske inte rätt plats om det inte har kopplingar till klimatet.

   Radera
  2. Lars K,
   jag skall naturligtvis följa dina anvisningar men vill också påpeka att just nu är nog Trump och vad som sker med honom den överlägset viktigaste frågan i klimatdebatten.

   Radera
  3. Det håller jag med om. Trumps försök att stympa EPA och byta ut forskare mot industrirepresentanter och eventuellt hans avsikt att ta USA ur Parisavtalet är allvarliga hot mot både vetenskapen och mänskligheten.

   Radera
 80. @ LBt & Karlsson

  Vansken her synes mest å være at det ikke lenger hersker så stor enighet blant folk, både om hva vitenskapen og om hva mänskligheten er.
  Det er som Neil de Grasse Tyson er inne på, når science blir borte eller blir misaktet, da er det oppskriften på velstandens og frihetens og demokratiets ruin, og det er ikke det samfunn han er oppvokst i og husker og vil ha.

  Men la meg få ri en av mine egne kjepphester. Når jeg er henvist til å måtte psychoanalysere folk for å vite om de er pålitelige og hederlige, så er det i alle fall min stil at jeg tar dem til examen i science, nota bene hva jeg selv har lært og oppfatter som science

  Det er dette gamle newtonske fra Royal Society om ADVLTERARE, falskmyntneri. Man veier det over og under vann og regner ut tettheten, og så prøver man med en lille dråpe Salpetersyre, og begge metoder er Scientific. Analysanden eller observanden avslører seg da ofte allerede ved at den er vettaskremt, rase og religions og klassefientlig mot sånne metoder, og begynner å forhåne slike metoder som sådant, og belærer at det gir ikke sikre svar som kan bygges på i politikken..

  Dette har vi jo sett i lengre tid ved Trump. Og da viser det seg ofte og er slett ikke så uvanlig, tvert imot det korelerer ofte,..at da er man likeså absurdistisk eller defekt i forhold til det juridiske og lovlige.

  Det har jo også vist seg lenge, men han synes efterhvert å ha visse opp- passere så som Ivanka og dertil Rex Tillerson, som passer på ham til daglig og representerer ham utad og ber ham om å sømme seg.

  For meg så går disse ting, Science og Juss, likesom naturfag og science og etikk, religion og verdispørsmål mye overens og over i hverandre, og tåler ikke disse strengt kategoriske jerntepper mellom tro og viten og tanke og følelse (som vi har drøftet)

  Men jeg tror her at dette er en viktig anledning til å lære å ta disse likheter og sammenhenger mer alvorlig.

  Rakner det i science, og har man ikke treningen der i ryddighet og renslighet og empirisk systematisk ansvarlighet,.... så kan det stå videre dårlig til med det etiske og juridiske og konstitusjonelle, som man må se videre opp for.

  SvaraRadera
 81. I ett inlägg på KU kan man idag bla läsa:
  "…..Spencer menar att det blir ett felaktigt resultat om man plockar en dataserie som avslutas med en El Nino där temperaturen tar ett kraftigt hopp uppåt ….." och detta som argument mot en vetenskapligt granskad och läsvärd artikel (https://www.nature.com/articles/s41598-017-02520-7).

  Om Spencer haft synpunkter på resultaten då man "plockar en dataserie som börjar med en El Nino där temperaturen tar ett kraftigt hopp uppåt" vet jag inte men att SI/KU/Ingemar N i många, många år lutat sig mot den trend som tar sin början 1998 är välbekant för alla som följt KU och den vetenskapliga ohederlighet som genomsyrar åtgärdsförnekarna där.

  SvaraRadera
 82. KU:s problem med Paris-avtalet är rörande. Avtalet som världens alla länder med några få undantag ställt sig bakom har nu även ratificerats av ca 3/4-delar. En enastående resultat och framgång.

  Söker man på synonymer till överenskommelse finner man:
  avtal, uppgörelse, kontrakt, avslut, deal, pakt, fördrag, traktat, konvention

  och söker man på avtal får man:
  överenskommelse, uppgörelse, fördrag, pakt, traktat, kontrakt, deal, löfte

  så vad är det egentligen skojarna på SI/KU försöker säga? Sandlådans barnsliga retorik det är vad det är.

  SvaraRadera
 83. Författarinnan till dagens inlägg på KU, som ju för övrigt följer ett för henne välkänt mönster, talar gärna om utsläpp men ogärna om per capita.

  Men det är en spännande dag, vågar verkligen Trump? Tänker han skämma ut sig och USA inför världen i övrigt samt rulla ut den röda mattan mellan EU, Kina och Indien? Och vad gör England, åsnan mellan hötapparna.

  SvaraRadera
 84. Så bidde det då inte ens en tumme, vi går ur men vi går in igen. Men han hinner inte ens gå ur innan det är dags för nytt ledarskap.

  I morgon kan vi kanske se den röda mattan rulla, Trump skänker bort USA:s ledarskap, "He is making USA smal".

  SvaraRadera
 85. Ingemar N, han titulerar sig professor emeritus, har hittat en gratistidning i Skåne där han ser chansen att sprida sina villoläror. Jag läser bla:

  "Vi vet exempelvis att medeltiden var minst lika varm som den globala temperaturen idag."

  Det vet vi inte alls men framför allt vet vi att Ingemar N vet att vi inte vet att det då var lika varmt eller varmare än nu. Det han ger uttryck för är med andra ord ren och skär ….

  SvaraRadera
  Svar
  1. Slike emeriterte vesener som Ingemar Nordin trives og overlever kun i drivhus you see. But, how do they Draw out their cash?

   Radera
  2. @LBt @ al

   Jeg ser du hisser deg mye opp for sånne som KU og Ingemar Nordin. Jeg tror ikke det er så effektivt fordi det synes å være noe de er yrkesmessig trenet, pansrede og skarpskodde for. Det synes å ligge i deres esoterisk trenede stil og rutine.

   Hva de ting gjelder så har de partiets krigsskole befalskole og personlighets styrkings- akademi, lukket studium. (The Donald synes faktisk også å være krigsskolekadett)

   Sånt som Nordin, professor emeritus i vitenskapsteori og filosofi fra et universitet i provinzsen langt inne på skogen, som synes å exellere i absurditeter og definitivt ukvalifiserte og antikvalifiserte forestillinger,... synes tilsiktet hårreisende av typen In der Grösse der Lüge liegt ein Faktor des Geglaubtwerdens, merk også King Donald den en- vise eller grusomme som hersker i samme stil.

   Virkeligheten og sannheten preller av dem som vann på gåsa. Det synes grandgivelig å virke som resultatet av omhyggelig trening i å kunne virke lav- adelig , immun, rettslig fritatt, dette å kunne markere og demonstrere faktaresistens.

   Jeg tror det er tilsiktet og systematisk hær- verk både mot språket og mot rettsvesenet. Det er systematisk trening i å amputere hjernen så man i neste omgang lettere vil kunne sluke kameler.

   Så jeg prøver mer å krysspeile dem esoterisk politisk religiøst og finne og publisere deres såreste eie, deres egentlige og dypeste ståsyted i bunn og grunn, smuss og katekismelitteraturen aller dypest i bakleksa og skoleveska fra før de blev tørr bak ørene, ja i bleien.

   Vi drøftet Donald Trump i dag i selskap med Rhode Island tilstede. Dommen derfra var at han er ganske håpløs idet at han prøver å føre USA 50 år tilbake i tiden.

   Da har jeg et bedre forslag. Han er ca 70 år i 2017. Regn da tilbake til lille Donald den envise var fjortis eller elvis. Da kommer vi til 1961 og 1959. Som vil være der han står sjelelig mentalt som det barn i voksne klær han er.

   Og hva særlig kan ha preget ham og kan han ha festet seg ved så det sitter for livet fra den gang lille Donald den en- vise var elvis eller fjortis?

   Det er en meget effektiv letehyotese i psychoanalysen når man står overfor fixe og uniforme ideer hos barn i voksne klær.

   Det samme vil gjelde Genosse Nordin, men han kjenner jeg ikke så nøye. Men kryss- peil ham der og sikt ham akkurat der, nøyaktig og konkret under beltestedet hvor han jo også tigger om å få det, aller dypest i skoleveska og i bakleksa og bodybuildingen.

   Annet en råskap forstår de nemlig ikke der de mangler BACCALAVREVS 1 og innvielses- andakten til samme av kroppslige årsaker.

   Og de klarer karakteristisk nok heller ikke å opperere annet enn i lukkede anstaltformer i et bakvendtland.

   Man må finne det lukkede skolehjemmet deres og ta dem på reglemanget for orden og renslighet og kroppskultur og indretjeneste der.

   Radera
 86. Bland kommentarerna till dagens inlägg på KU hittar jag en som ger mig anledning till nedanstående:

  De som levde för 300 år sen påverkade inte klimatet, vår planets livsförutsättningar. För merparten handlade istället livsgärningen om att ge kommande generationer bättre förutsättningar än de själva haft. Denna inställning präglar fortfarande stora människomassor runt vårt klot.

  De som levde för ca 350 år sen gav oss under stora uppoffringar de landgränser vi nu har och dessa försvarade sedan våra förfäder tappert under ytterligare 150 år. Allt för kommande generationers räkning.

  De känns bra att världens alla länder i avtal kommit överens om att också nu blicka framåt och ta ansvar. Att det finns de som inte vill delta får man förstå, dessutom är de få.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ojojoj, vilket inlägg: komplett med konspirationsteorier och en länk till Breitbart.

   Radera
  2. Lars,
   I dagens inlägg på Klimatupplysningen skriver Ingemar Nordin om att tillsätta ett Rött lag och Ett blått lag. Det vore intressant om Uppsalainitiativet ville bjuda in Stockholmsinitiativet på en "match".
   Förslagsvis kunde vardera sidan ta upp ett ämne och sedan svarade motståndarsidan på detta varefter inläggsförfattarna fick en replik. Förslagvis tas tre ämnen upp per lag

   Radera
  3. L.E.Bjerke

   Ved første øyekast er jeg ikke så begeistret for forslaget, for jeg holder ikke materien for å være dialektisk.

   Det er ikke slik vi evaluerer og eksaminerer og bedømmer vitenskapelige forhold og sammenhenger, det gjøres ikke ved to og bare to "leire", sider, klasser, Parter, eller armeer i "kamp".

   De må heller prøves ved å trekkes ene til examen på individnivå for åpne dører, i publisert pensum uten adgang til fusk, med fare for stryk og stoppede karriærer..

   Idet, en sak har ikke nødvendigvis to og bare to sider. Hvor mange sider har til eksempel en kule? eller en terning? eller et ikosaeder?.

   Og om jorden er aldri så rund så er den dog ikke flat som en penge med to sider for- og imot.

   Dessuten, Wolleyballen gitt ved to laug med manner som baller hvor man skal ta balla og ikke manna og særlig ikke fly på og stoppe de manna som bare baller for de er jo hellige,....

   .....slikt er ingen pliktig eller sunn visnings og laboratorieøvelse i liturgi til konfirmasjon og innvielsesandakten i science og videre i generell verdighet, hederlighet, og ansvarlighet.

   Tvertimot så er det felles pliktig kroppsøvingsfag til mulig folkerepublikansk identitet, delaktighet og riktig blodtype (eller "kjemi" , rase-identitet, som det samme heter så fint i dag)..

   Men forslaget kunne, om det arrangeres kyndig, virke til å svekke den forskansede folkerepublikken, sekten, eller konventikkelen der, som ikke holder fakultære normer..

   Som George Brown (Fhv British prime minister) sa ganske vred: "They og against the very grain of science, ... they are not Gentlemen!"

   Denne Ingemar Nordin mangler Baccalaureus 1 og vil arrangere wolleyball på sin egen idrettsbane i sitt eget bakvendtland.

   Radera
 87. I Ingemar N inlägg, i vanlig ordning fyllt av ounderbyggda påståenden, fäster jag mig som utestängd från KU särskilt vid:

  ”Men som sagt, det ingår i alarmisternas strategi att förhindra en öppen debatt.”

   Mina frågor som blev för obekväma är:

  Vilken annan väl underbyggd förklaring menar KU finns till de senaste 100 årens globala temperaturuppgång om ca 1 C utöver våra utsläpp av växthusgasen CO2?

  Vilka andra historiska klimatförändringar menar KU har varit i närheten av en global medeltemperatursförändring om ca 1 C på blott 100 år?

  Hur kommer det sig att man på KU tom avvisar medveten utsläppsbegränsning avgränsad till vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter dvs i grunden vad Paris-avtalet handlar om?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Naturligtvis hade jag inte förväntat mig några svar.

   Det finns ingen annan väl underbyggd förklaring till de senaste 100 årens temperaturökning än att den är en följd av vår påverkan.
   Det finns inget stöd för att det tidigare funnits klimatförändringar av storleksordningen globalt ca 1 C på blott 100 år.

   Och Sigurd Friborg #27 på KU i "Öppna upp klimatdebatten":
   De snabba temperaturförändringar vi känner utöver den nu 100-åriga sträcker sig över några få år tex som följd av vulkanutbrott (temperaturfall, återgång) eller ElNino (uppgång och fall). Båda karaktäriseras av förändring och återgång utan att lämna något bestående efter sig. Under perioden runt 40 hade vi en ovanligt lång El Nino och runt 98 en ovanligt kraftfull liksom nu 2016. Ingemar N ger dig en länk till ett högst ovetenskapligt dokument som påvisar snabba förändringar i iskärnor men det är alltså högst lokala uppgifter utan globalt medelvärdesintresse. Vad värmeperioder beträffar har de helt rätt som påtalar att dessa inte tillnärmelsevis inneburit så snabba förändringar som de nu aktuella. I själva verket var det helt enkelt varmare förr. De senaste 1000 åren föll temperaturen naturligt fram till mitten av 1800-talet med ca 0,03 C per 100 år, därefter har den vänt uppåt och stiger nu med ca 0,1-0,15 C per 10 år. Tittar vi på perioden år 0 till 1000 föll temperaturen sannolikt något mindre än 1000-1850, perioden -1000 till 0 ytterligare något mindre osv till då den stod som högst för 7-8000 år sen. Sammantaget är temperaturen nu kanske något högre än för 1000 år sen och når vi 2-gradersgränsen är vi troligen i trakten av vad den var som högst.

   Radera
  2. Det är självklart att CO2 spelar stor roll:
   http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/to/plot/hadcrut4gl/from:1970

   Åtminstone efter 1970

   Radera
  3. Ja optik, efter 70 är detta tydligt. Dessförinnan är ju inte heller CO2-halten dominerande. Men mycket tyder på att även en periodisk 60-års cykel finns med maximum 1880,1940 och 2000. Minimum 10 och 70. Troligen som föll av havsrörelser. Men på samma sätt som vulkaner och ElNino (runt 40 och 98) så lämnar den inget efter sig. Kvar finns då fortfarande en temperaturuppgång om våra 1 C de senaste 100 åren och till vilken vi inte har någon annan förklaring än påverkan från utsläpp av växthusgasen CO2.

   Radera
  4. Oppti ledsen, min syn är dålig och det blir fel ibland särskilt när någon tar över. Övertalig tex i nedanstående skulle varit övertydlig.

   Radera
 88. Ibland blir man på KU närmast övertalig avseende hur man ser på klimatfrågan. Det är här i vårt lilla land och nu som gäller. Man känner igen det från Trump och hans vita hus.

  Men världens alla länder ser annorlunda på detta. Liksom bla MP och C. Och som våra förfäder såg på tillvarons plikter för några hundra år sen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hr.LBt

   Så lenge antipassaten er en realitet og vannstanden er betraktelig og wateret også er en realitet, så gjelder det også regionalt.

   Jeg har kjellerpumpe, dens aktivitet er de siste 42 år rett proporsjonal med Keelingkurven og ellers forholder jeg meg til nettstedet Yr.no hva dette gjelder, og de sier ikke noe annet.

   Men nå har Melania flyttet inn i det hvite hus, vil det hjelpe?

   Putin blekner i forhold til hva som foregår der borte nå.

   Radera
 89. Din dåliga syn är i alla fall ursäktad!

  SvaraRadera
 90. Som ”klimatalarmist”, dvs en som inte utesluter att vi genom våra utsläpp av växthusgasen CO2 kan förorsaka en kastastofal utveckling om 50-100-200 år eller därefter, tillhör jag dessutom dem som menar att kärnkraft är vår enda möjlighet att effektivt begränsa våra utsläpp.

  Är det därför KU uteslutit mig, blir detta för dem en ekvation de inte kan hantera? De kan ju vare sig ge någon alternativ förklaring till pågående temperaturuppgång, referenser till liknande historiska klimatförändringar eller utesluta em möjlig katastrofal utveckling.

  Jag vet att jag inte är ensam som kärnkraftsförespråkare, miljörörelsen sitter fast i ett historiskt arv från den tid då vi ännu inte uppmärksammat klimatutvecklingen som ett problem. Men visst vore det bra om vi fick ett alternativ tex i form av billig säker kärnkraft utan avfallsproblem.

  SvaraRadera
 91. Det handlar inte om att snabbavveckla de fossila bränslena. Det är skrämselpropaganda.

  De handlar om att göra vad vi kan inom ramen för fortsatt tillväxt och utveckling. Var och en inom ramen för sin förmåga och på frivillig grund. Det är vad Paris-avtalet handlar om och vad all världens länder ställt sig bakom.

  Skulle det vara kunskap som håller Trump och hans Vita hus utanför? Den del av USA som representerar kunskap, och den är i överlägsen majoritet, har tydligt förklarat sig stå bakom avtalet.

  Och det handlar väsentligen inte om klimatet de närmaste 50 åren utan därefter. Måhända svårt att ta till sig men de flesta kan.

  SvaraRadera
 92. Jag läser idag på KU bla:

  ”Precis som Stockholmsinitiativet så tror Klimarealistene att mänskliga koldioxidutsläpp INTE kommer att ändra temperaturen dramatiskt.”

  Tror. Så uttrycker sig Trump också liksom andra åtgärdsförnekare. De menar genomgående att tro räcker för att avstå från de åtgärder som möjligen är nödvändiga för att undvika en katastrofal utveckling om 50-100-200 år och därefter. Och 1 C på 100 år är redan det dramatiskt även om det ännu inte är skadligt. Historiskt saknar det helt motstycke. Åtgärdsförnekarna kan inte ens ge ett trovärdigt alternativ till vad som kan ligga bakom denna grads temperaturökning.

  Men världens alla länder, även USA bortsett från Vita huset, menar att så länge vi inte vet skall vi genom medvetna åtgärder förebygga en katastrofal utveckling. Denna hänsyn är vi skyldiga kommande generationer.

  Men naturligtvis bara inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter. Det är ju också vad Paris-avtalet handlar om.

  SvaraRadera
 93. LBt,

  Det är intressant att fundera på vilken tidshorisont vi människor väljer för vårt handlande. Små barn har ett kort tidshorisont. Människor som är hungriga eller frusna prioriterar mat och värme. Sjuka vill ha vård snabbt. Sverige har under en period av relativt lugn, fred och välstånd tonat ner behovet av polis, försvar och samhällsskydd. Underhåll av järnvägen, vatten och avlopp har avsiktligt hållits lågt och ges resurser först då långa förseningar eller vattenbrist är ett faktum. Eldistributionen förbättrades rejält först efter att stormar som Gudrun visade på svagheter. Däremot har reservkraftförsörjningen minskat år från år efter avregleringen genom att man avvecklat gasturbiner, oljekraftverk (Stenungsund) och pumpkraftverk. Vi har ju stängt två kraftverk i Oskarshamn och stänger två i Ringhals 2019 och 2020. (Tyvärr kan inte vindkraftverken ersätta dessa för effektproduktion.) Vi konsumerar 90 miljoner fat olja per dag trots att vi vet att detta är möjligt i kanske högst 10 år till. Människor klarar ofta inte av att ta kloka beslut under osäkerhet, ibland tenderar man att chansa. Vi skulle kanske skulle låta spelbolagen eller försäkringsbolagen bestämma klimatpolitiken, de är ju proffs på att bedöma sannolikheter och kostnader. Det ända riktigt långsiktiga beslut jag känner till är att dimensionera slutförvaret av kärnbränsle för 100 000 år.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lars-Eric B
   Du berör något viktigt. Tid och rum har avgörande betydelse för hur man ser på och beskriver klimatfrågan. Mycket av vad du räknar upp hanterades förr med bättre framförhållning. Det moderna samhället och marknadskrafternas perspektiv är alltmer för stunden.

   Mot denna bakgrund blir åtgärder nu för att nå resultat om 50-100-200 år och därefter svåra att förstå för många. Men Paris-avtalet är hoppingivande, mänskligheten i stort förstår vad det handlar om. Om detta sen räcker kan bara framtida generationer ge svar på.

   Radera
 94. Åtgärdsförnekarna på KU är festliga. Alla argument de för fram talar ju för att vi naturligtvis bör hushålla med jordens fossila tillgångar så att de räcker så länge som möjligt. Dvs begränsa vår fossila förbränning inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter

  Det är ju också vad Paris-avtalet handlar om.

  SvaraRadera
 95. Idag läser jag bla på KU:

  "Enligt dem som larmar om ett kraftfullt och mycket snart kommande klimathot ……"

  Hotet finns redan, agerar vi inte nu kan utvecklingen bli katastrofal om 50-100-200 år eller därefter. Är besvärligt för somliga att hålla begreppen isär. Men de flesta kan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och idag har de ännu en Trump-hyllning. Det säger allt man behöver veta om KU.

   Radera
 96. Saxat ur A L-H's inlägg 29.6: "Han [Trump] rör runt och luftar i det ena träsket efter det andra..."

  Vet inte, men min syn är snarare så att den luftning som sker snarare är övriga världspolitiker (typ Macron, Merkel, etc.) vilka börjat lufta ett och annat pga. metanbubblan Trump som sväller upp i nämnda träsk.
  Men med den kommentaren tvingas jag tyvärr erkänna att jag sänker mig ner mot samma träsknivåer som kommentarerna under det där KU-inlägget.

  ... varpå man åter igen frågar sig hur det är möjligt att vuxna människor författar den typ av kommentarer som där finns att läsa - speciellt med tanke på att KU i något slags hänseende ska låtsas ha någon slags vetenskaplig relevans. Hur är det möjligt att KU kan tillåta kommentar efter kommentar vars innehåll, ton och agenda inte inbegriper annat än rent häcklande - speciellt om de hoppas kunna leverera minsta lilla trovärdighet utåt? Eller riktar de sig allt mer bara till chemtrail-anhängare och motsvarande New Order-troende?

  Å andra sidan är det väl symptomatiskt för hur man faller in i viss jargong när redan grundinnehållet i sig brister gentemot verifierbar vetenskap. Att i grunden basera sig på konstpirationsteorier leder sällan till att efterföljande debatt blir sansad. De misslyckas även med att notera sin egen klimatförändring.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "... luftar i det ena träsket efter det andra ...". - det påståendet är stor komik när man ser vad han verkligen gör.

   Radera
 97. I dagens inlägg slår Per W egna rekord i osaklig smörja. Han har väl lärt sig av Trump och Ingemar N.

  Men han avslöjar också sina verkliga skäl.

  ”…..det handlar om att överföra pengar från de rika i-länderna till de fattigare u-länderna”

  Lustigt, i andra sammanhang tycker jag mig minnas hur KU ondgör sig över att det är just de fattigaste länderna som kommer att drabbas av den förda klimatpolitiken.

  En överenskommelse är ett avtal tom en frivillig sådan och IPCC har inte sagt att de VET att det kommer att bli 1.5-4.5 grader varmare. Snarare borde slutsatsen vara att åtgärdsförnekarna vet att utveckklingen inte kan bli katastrofal men sanningen är att de bryr sig inte, de drabbas ju knappast.

  SvaraRadera
 98. KU 9.7.2017 (Den oväntade klimatutvecklingen)
  SI's klimat blir allt kyligare. När Sigge beklagar sig över hån får han mera hån mot sig.
  När Olle R reagerar på samma hån-ivriga typ (KM) kommer Ingemar Nordin med en tillrättavisning och ber honom (Olle R) sluta med "meningslösa kommentarer". KM får fortsätta med sitt fula och skräniga häcklande och mobbande utan minsta reaktion från SI. Den där sidans unkenhet manifesterar sig om och om igen... allt som ett resultat av ren [klimat]hysteri. De tycks elda under varandra rejält i den där kretsen.

  SvaraRadera
 99. Dags för SI att ge upp och erkänna det uppenbara? Sten K tycker man skall erkänna sig till AGW-hypotesen och istället fokusera på att AGW inte behöver innebära en katastrof.

  Med andra ord helt i överensstämmelse med vad IPCC säger. Och visst finns det positiva sidor hos vår påverkan, mest påtagligt är att vi naturligtvis skjuter nästa istid framför oss. Hushållar vi med de fossila tillgångarna kanske vi till och med kan undvika den helt. Men då får vi naturligtvis inte ”elda för kråkorna” genom att höja temperaturen långt över vad som krävs för att hålla växande albedo borta.

  Nu väntar vi bara på att SI även skall ge Paris-avtalet sitt stöd. Frivilliga åtaganden för att försöka begränsa uppvärmningen till så nära 1.5 C som möjligt.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet