11 feb. 2019

Samma gamla visa - första versen


Aktiviteten på den här bloggen har varit ganska låg de senaste 2 åren. Det har delvis att göra med att vi har andra åtaganden (jobb, familj, författande av böcker mm) som har kommit före, men det beror också på att inte mycket nytt händer på förnekarfronten. Det är i stort sett samma gamla debunkade argument som cirkulerade för 10 år sedan. Men i förnekosfären så är sanningn vanligen underordnad kampen mot den (inbillade) stora konspirationen, så det spelar ingen roll för dem att argumenten är fel. Här är några vanliga argumenten som jag har stött på allt för ofta den senaste tiden på platser som Facebook och Quora.

Påstående: ”Endast 3% av koldioxiden i atmosfären kommer från mänskliga aktiviteter”.
Bild från NASA: https://svs.gsfc.nasa.gov/12044

 Ser man på bilden av kolets kretslopp här ovan, så är kolflödena från hav (t.v.) och vegetation och mark (t.h.) till atmosfären (ovan) mycket större än dem från mänskliga utsläpp från bl a fossila bränslen (nere mitten). Det är förmodligen därifrån som idén att av CO2-ökningen i atmosfären inte är mänskligt orsakad kommer ifrån.
Men då förbiser man att det handlar om ett kretslopp. Det går nämligen också flöden från atmosfären till hav och vegetation och mark (gröna pilar). Det finns inget motsvarande flöde från atmosfären till mänskliga utsläpp. Faktum är att hav och vegetation och mark tar upp mer koldioxid än de släpper ut, och skillnaden utgör ungefär hälften av de mänskliga utsläppen. Resten av de mänskliga utsläppen stannar kvar i atmosfären. Våra mänskliga utsläpp tillför alltså nytt kol till kretsloppet har varit ute ur kretsloppet under många miljoner år. Det är därför koldioxiden har ökat så här:
Bild från NOAA: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html
Vi har ett flertal inlägg om kolets kretslopp:
Påstående: ”Ett enda vulkanutbrott kan släppa ut mer koldioxid än hela mänskligheten på ett år."
Detta påstående har ingen som helst förankring i verkligheten. Det är möjligt att någon har tittat på siffror för svavelföreningar från vulkaner och blandat ihop det med koldioxid, och att detta har planterat denna seglivade myt i förnekosfären. Men sanningen är att alla jordens vulkaner släpper ut mellan 1/60 och 1/90 av de mänskliga koldioxidutsläppen. Källa: NOAA.
Här är några inlägg om vulkaner:
Påståenden: ”Växthuseffekten finns endast i klimatmodellerna” och ”Växthuseffekten har aldrig observerats utanför laboratoriet”
Att växthuseffekten skulle vara ett påhitt för klimatmodellerna är rena fantasier. Växthuseffekten upptäcktes långt innan det fanns några klimatmodeller.

De fysikaliska processerna (vilka inkluderar kvantfysik) är väl förstådda. Växthuseffekten är en av de bäst förstådda delarna av klimatet.
Dessutom har man observerat växthuseffekten i atmosfären. Man har rent av observerat hur den förstärks med ökade CO2-nivåer. Det gäller både inkommande strålning till marken och utgående strålning ovanför atmosfären.
Växthuseffekten vilar på en stark vetenskaplig grund, både när det gäller teori och observationer.
Här är några inlägg:
Påstående: ”Koldioxiden står endast för 3% av växthuseffekten”.
Det här felaktiga påståendet kommer troligen från att någon har tittat på koncentrationerna av växthusgaser (vattenånga, koldioxid, metan m.m.) i atmosfären och beräknat deras bidrag utifrån det. Men effekten av en växthusgas vid olika koncentrationer är inte linjär utan logaritmisk. Därför har koldioxiden en betydande effekt även om den finns i mycket mindre koncentrationer än vattenångan. Vattenånga bidrar med runt 50%, moln bidrar med runt 25%, koldioxid med runt 20%, och övriga gaser med runt 5%.
Källa: Schmidt, G.A., R. Ruedy, R.L. Miller, and A.A. Lacis, 2010: The attribution of the present-day total greenhouse effect. J. Geophys. Res., 115, D20106, doi:10.1029/2010JD014287.
Se också det här inlägget:
Påstående: ”Växthuseffekten beror på lufttrycket och inte på några växthusgaser”.
Detta är ett väldigt underligt påstående, som likväl dyker upp ganska ofta. Jag misstänker att det kommer från någon som har misstolkat den ideala gaslagen. Denna lag säger att trycket gånger volymen är proportionellt mot temperaturen för en given gasmängd. Eftersom trycket är högre vid lägre höjd, så tänker man kanske att då måste temperaturen också vara högre där. Man tar inte hänsyn till att luftens densitet blir högre vid lägre höjd, dvs samma gasmängd ryms inom en mindre volym. Det är i alla fall min tolkning av hur denna missuppfattning har uppstått.
Skillnader i tryck är dock viktiga för troposfärens temperaturprofil, och närmare bestämt det adiabatiska temperaturavtagandet: varm luft som stiger uppåt (konvektion) expanderar allt eftersom lufttrycket sjunker, och när luften expanderar kyls den av. Det motsatta gäller kall luft som sjunker och komprimeras: den luften blir varmare. Men dessa processer ska inte förväxlas med växthuseffekten.


29 kommentarer:

 1. Karlsson
  det var en ypperlig systematisk oversikt med gode forklaringer dertil.

  Jeg vil prøve å bidra litt om Påstående 5, hvor jeg har arbeidet og engasjert meg særlig.

  SvaraRadera
 2. Sista punkten hade Loschmidt och Maxwell debatt om i slutet av 1800 talet då frågan också avgjordes till Maxwells fördel, att i jämvikt har en gas i ett gravitationsfält konstant temperatur. "Drakdödarna" som det här gänget brukar kallas efter boken "slaying the sky dragon" ligger bara lite drygt ett sekel efter. T o m Roy Spencer stängde av kommentarerna på sin blogg en tid när han fick nog av hur de förstörde debatten där.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Thomas P
   Kan du gi nærmere forklaring av dette om Loschmidt og Maxwells debatt som jeg aldri har hørt om før. "Slaying the Slayers", WUWT og Spencer er meg velkjent.

   Radera
 3. @Uppsala

  Håer det ikke blir for langt,
  Til påstående 3 må vi minnes at den adiabatiske lapse- rate- modell er en gjenganger minst fra tidlig efter tusenårsskiftet for å motbevise eller gjendrive James Hansens tydning av bakketemperaturene på Venus og alarmismer i kongressen om det samme. Ofte hevdende at det er fysikkens og den heller seriøse og proffe vitenskapens svar på oppgaven.

  Jeg viser til 3 eksempler:

  Dipl Ing Heinz Thieme "Zum phaenomen der atmosphärischen Gegenstrahlung".

  Thieme har flere pamfletter på nettet som jeg ser er klart preget av hans bakgrunn i Partiet og STASI, tidligere teknisk assessor Upstairs ved jernbanen i det gamle Leipzig. Thieme har videre begått orthodoxt DDR- messig karakterdrap på prestedattera Angela Merkel (lovlig diplomkjemiker fra Plancinstituttet i Leipzig) for "religionøøøøø" forskjellig fra Vitenskap! i klimaet. En gjenganger i vide kretser det også, som vitner om Arbeiter und Bauernfakultät i Greifswald, nu nedlagt. Og således manglende Mittlere Reife og Habitur som minstekrav i diplom eller sivil-ingeniørstudiet.

  Thieme er lest og oversatt til Nordgermansk (nynorsk) av en viss "siv. ing" Göran Tullberg i Gøteborg og utgitt hos Klimarealistene.com sammen med Per Engene, "biolog".

  Begrepet "Atmosfæreeffekten" synes conscipert av Thieme.


  Om hamm har jeg et gammelt ordak i orginalspråket:
  "Also schloss er messerscharf dass, nichts seinn kann, was nicht sein darf!"


  Jeg traff på det i November på surrealistenesn møte ved Professor Emeritus Jan Erik Solheim i Astrofysikk, som lanserte en modell fra ca 2010 ved Zeller and Nikolov "unified climate theory" ifølge hvilken avstanden fra solen og atmosfæretrykket ved bakken ene bestemmer temperaturene på stenplanetenes overflater i vårt solsystem, og beviselig med høy presisjon innenfor 1%. Idet luft- artene er irrelevant og kan regnes som en ideell gass.

  Zeller & Nikolov er kritisert på Desmogblog, og aller best av Willis Eschenbach på WUWT january 13 2012. Eschenbach hevder at de har ombyttet årsak og virkning og at deres og Thiemes modellprinsipp vertical adiabatisk konveksjon ikke formår å endre midlere bakketemperatur fra Stefan Bolzmann strålingsbalansen, kun utjevne dag og natt- temperatur.

  Dette er også mitt eget syn.


  Videre vil man kunne finne

  Tscheuschner and Gehrlich "Falsification of the CO2 greenhouse effect within the frame of physics"


  De gjentar Thiemes argument.

  Og er imøtegått av

  Arthur P.Smith "Proof of the atmospheric greenhouse effect."

  Der gjentas og begrunnes Eschenbachs påstand om at

  "...vertical energy transport for a planet With transparent atmosphere only smooths out the daily temperature curve without being able to bring the Surface temperature higher than the effective radiative temperature."

  Så har også Joseph Postma tatt opp og ridd på, markedsført dette, og er gitt omhyggelig så hatten passer på WUWT,


  Slaying the Slayers With Watts 1 & 2, åpenbart hjulpet av Roy Spencer, som der har bidratt sterkt. Og Thomas P fikk med Postma og Spencer.


  Jeg kommer tilbake til den adiabatiske oppvarmingsteori, og påstanden om at Gjenskinnet, som varmer opp bakken, strider mot fysikken og "2 hovedsetning", entropiloven.

  SvaraRadera
 4. @Uppsala

  Jeg fant det, bedre enn jeg kunne forklart det selv.

  www.drroyspencer.com/2016/7/the-warm-earth-greenhouse-effect-or-atmospheric-pressure

  Anbefales intenst, og vi kan ikke der beskyldes for å ha trynet for IPCC eller for varmistene.

  SvaraRadera
 5. En viktig orsak till klimathotsskeptisismen är att media och politiker rätt ofta framför felaktiga eller överdrivna påståenden, som inte har stöd i IPCC´s rapporter. Vetenskapsjournalisten Lena Carlsson kritiserar detta i en artikel i expressen.
  https://www.expressen.se/debatt/de-som-inte-sjunger-med-i-klimatkoren-brannmarks/

  SvaraRadera
  Svar
  1. LEB

   Jeg har sett på hva Lena Carlsson har skrevet, det å bestride de senere raske endringer i havnivåsynkningen/stigningen ved å erklære det som bagatellmessig eller normalt,.... skjemmer vitenskapsjournalismen som representert ved Lena Carlsson.

   Det er slike mulige signaler vi er særlig oppmerksomme på, om vi har vitenskapelig trening i å lese empiriske kurver. Den første og annen deriverte.

   Surrealismen er særlig på vakt overfor just dette og peker vekk fra mulige signaler samtidig som de planter sine egne kurver og signaler og tydninger av samme. Og kaller det "Balanse", "vitenskap" og "debatt!"

   Radera
  2. Heidrun,

   Det som Lena Carlsson, som förresten är dotter till nobelpristagaren Arvid Carlsson, kritiserar är att professorn i oceanografi Anna Wåhlins uttalade om havsnivåhöjningen klipptes bort i public service media. Du bör nog kolla videosnutten i länken en gång till. Jag tvivlar på att man blir professor i oceanografi utan behärska grundläggande matematik.

   Radera
  3. "förklarade Anna Wåhlin att hon inte är bekymrad för klimatförändringarna, eftersom den vattenståndsökning vi ser i dag är normal och densamma som vi haft de senaste 10 000 åren."

   För att nå denna slutsats gör hon en linjär anpassning av havsnivån under dessa 10000 år. Var och en får bedöma hur rimligt det är:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level_rise#/media/File:Post-Glacial_Sea_Level.png
   Jag skrev för säkerhets skulle till henne när jag såg uttalandet, och jo det är precis så hon räknar: 60 meter lägre för 10000 år sedan ger en höjning på 6 mm/år. Strunt i att nästan hela höjningen var precis i början av perioden och nivån därefter legat nästan stilla.

   Radera
  4. Dette at ting klippes bort i Public service media har jeg inntrykk av blir mer og mer vanlig, og jeg er mer og mer blitt utsatt for det selv.

   I den situasjon tror jeg det er viktig å ikke tyde det som mulig intelligente og systematiske handlinger, ikke være paranoid og ikke tro på konspirasjoner og komplotter, og ikke automatisk tyde det ideologisk, for jeg tror det snarere er følgen av det motsatte: Mangel på intelligens og pålitelig konsekvent systematikk, mangel på vett og forstand orden og oppførsel på kropps og individnivå i samfunnets nøkkelroller og stillinger.

   Det het seg i gamle dager ved universitetet i Prag at SENSOR bak jernteppet er full og gal, og må takles derefter.

   Det er den mer rimelige tolkning og fruktbare hypotese også i dag.

   Dette synes meg klart å ha statsreligiøse ideologiske, sosialt sekteriske, nyere militant mmisjonerende, innvandrerreligiøse røtter, mangelen på realskole og artium og siling på individnivå med fare for stryk og stoppede karriærer.

   Det er omseggripende, pansret og vinklet og værnet pøbelvelde også fra gammelt av og som går i arv, se Mendela arvelovewr og læren om fedrenes synder som slår ut i 3dje og 4de ledd.

   Det er feil- pult ganske enkelt, dilettantenes diktatur, og skal behandles som sådant..

   Hvilket kan betreffe både realister og surrealister, men surrealistene er klart frekkere og sykere, som også rimelig er.

   Radera
  5. @Thomas Palm

   Hvis det der er sant, og det var hva jeg antok og tok for gitt, så er det jo en trist og tragisk situasjon for Anna Wåhlin med en slik reputasjon og CV som jeg finner:

   Det er jo som å tigge om heller voksen hjelp i rettskrivingen om ikke mer, da hun også synes å være stipendiat og havforsker.

   En Lars-Eric Bjerke bør nok heller tenke seg om en gang til.

   Summen og formen av Landhevningskurven sammen med Church and white- kurven og senere globale satelittdata på det samme skal jo være barnemat, og bør ikke settes en rett strek over som kalles "helt normalt!".

   Det forulemper og trakasserer i debattene i offentlige media,på autoritært vis, hva heller opplyste, ansvarlige og siviliserte folk har å holde øye med og ofte plikter å svare for. Og bedriver harassemang mot slikt personales eksistensielle lovlige interesser.

   Jeg ser faktisk på det som såpass alvorlig å bedrive offentlig kvakksalveri og spinndoktori.

   Jeg slo på med første og annen deriverte som viktige signaler og analytiske metoder for å kunne lese og forstå empiriske grafer og lese naturtegn.

   Bevis: 16 Feb kl. 1458 d/o og håpet det hjalp.

   Radera
  6. Thomas Palm,
   Jag skulle gissa att Anna Wohlin accepterar IPCC´s slutsatser, som enligt IPCC AR 5 Physical Science Basis kap 13.2.2.2 är att sedan mätningar med satellit började 1992 har havet i medel stigit med ca 3,2 mm/ år. IPCC bedömer också att havsnivåhöjningshastigheten var densamma mellan 1920 och 1950, men lägre mellan 1950 och 1992. Intressantare är kanske att hon inte är bekymrad över havsnivåhöjningarna. Frågade du henne om detta också?

   Att det inte är så lätt att mäta havsnivåer framgår av de peglar vi har i Sverige där medelhavsnivån kan variera flera decimeter mellan åren. För Sveriges västkusts peglar är det svårt att se någon trend förutom en något sjunkande trend för de nordligaste, som sannolikt beror på landhöjningen.
   http://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/179.php

   Radera
  7. Nej, jag tror inte att det är en viktig orsak till klimathotsskeptisismen. Det förklarar inte alla felaktigheter och förvrängningar som kommer från "klimatskeptikerna" (några exempel ser vi i inlägget). Det förklarar inte citatsförvanskningarna, smutskastandet av forskare och konspirationsteorierna.
   Jag tror att den viktigaste orsaken är att man sätter ideologi och egenintresse framför verklighet och etik.

   Radera
  8. Lars Karlsson
   Det förklarar inte alla felaktigheter och förvrängningar som kommer från "klimatskeptikerna" (några exempel ser vi i inlägget).

   Där har du fel,, "klimatskeptikerna" lägger mer ofta på bortet fakta än klimatalarmisterna gör. Dom flesta vetenskapsmännen håller inte med den plitiska gröna vågen som kommer från media tex Svt osv.

   Det har bevisligen slagit fel. Och som tur är har folk börjat få upp ögonen för det. Man ser att det startar många Youtube kanaler som swebbtv som får nu många följare som granskar detta osv.

   Ta tex som väder-pär han vågar aldrig visa eller ta i debatt,, se bara när han sa i "Snön på väg att försvinna för alltid 2006 i expressen " och att Vasaloppet inte överlever sitt 100-årsjubileum 2022


   Radera
  9. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  10. Anonym,
   Här kan du se vad ett antal klimatvetenskapsmän/kvinnor anser. Håller du med dem?
   https://www.skepticalscience.com/nsh/?

   Radera
  11. Lars
   Det var minsann inte många

   Då stämmer undersökningen från Illinois University där medlemmarna i American Geophysical Union

   De som larmar om hotande klimatkatastrof brukar hänvisa till 97-98 % eniga klimatforskare. Detta har de från olika studier, av vilka följande är de mest citerade: Illinois-universitetet 2009, Anderegg m.fl. 2010 och Cook m.fl. 2013.

   - Illinois: av 10.257 tillfrågade svarade 3.246. Det är bara 30,7 % av de tillfrågade och inte representativt. Sedan valdes 77 ut som hade publicerat arbeten specifikt om just mänsklig klimatpåverkan. Av deras svar kunde 75 tydas så att människan är huvudorsak till uppvärmning. Det är 97 % av 77 men bara 0,7 % av de först tillfrågade.

   -Anderegg: av 1.372 tillfrågade valdes 50 ut som hade publicerat arbeten specifikt om mänsklig klimatpåverkan. Av dem menade 49 att människan orsakar uppvärmning. Det är 98 % av 50, men bara 2,3 % av de först tillfrågade

   -Cook: av 11.944 studerade uppsatser höll visserligen 97 % med om att koldioxid är en växthusgas och att mänsklig verksamhet i viss mån kan värma Jorden. Men bara 41 av dem hävdade att människan skulle ha orsakat det mesta av uppvärmningen sedan 1950. 41 av 11.944 är 0,3 %
   I dessa studier ansåg 41-75 forskare (0,3-2,3 %) att främst mänsklig verksamhet värmer Jordens klimat. Vad tiotusentals andra forskare ansåg beaktades inte. De flesta studerar de naturliga processer som faktiskt styr Jordens klimat sedan över tre miljarder år.

   Intressant är att John Christy är med och han är inte på klimatalarmister sida.
   Och vetenskapsmännen själva säger "vetenskapen är inte konsensus" Det är bara ett trick från klimatalarmisterna

   NoTricksZone har sammanställt över 500 publicerade vetenskapliga artiklar som på olika sätt undergräver de klimatföreställningar som för närvarande ligger till grund för vår (och EUs) klimatpolitik. Han delar upp dessa tveksamma föreställningar i fyra kategorier

   Att antalet klimathotsskeptiska artiklar ökat så dramatiskt under senare år är ett tecken på att den lilla snäva krets av klimatforskare kring FNs klimatpanel, IPCC, inte längre kan behålla sin kontroll över vilka artiklar som får lov att publiceras i peer-reviewade vetenskapliga tidskrifter.

   http://notrickszone.com/2019/01/03/consensus-500-scientific-papers-published-in-2018-support-a-skeptical-position-on-climate-alarm/

   Radera
  12. Anonym, du återger resultaten från de studierna på ett missledande sätt. T ex i Andrehegg så var det 98% av de 50 mest publicerade forskarna som höll med, 97% av topp 100 och 97,5% av topp 200. Även för de återstående forskarna (efter topp 200) var det en överväldigande övervikt för att hålla med.
   NoTricksZone är en klimatförnekarblogg utan någon som helst trovärdighet, och det är inte troligt att de på ett korrekt sätt skulle kunna klassificera artiklar.

   Radera
  13. Lars

   Ja att NoTricksZone är en klimatförnekarblogg spelar ingen roll när dom visar på fakta som har visats i nature.com

   "we can build and run complex models of the Earth system, but we do not have adequate enough understanding of the processes and mechanisms to be able to quantitatively evaluate the predictions and projections they produce, or to understand why different models give different answers."

   Det höjer dessutom NoTricksZone trovärdighet i granskningen också! Det finns länkat till alla dom artiklarna också så det är inte något skojeri. Men jag också förstå klimatalarmisterna som inte tycker om det här när dom inte kan möta med fakta

   Radera
  14. Jag tittade på några av artiklarna och det är tydligt att Gosselin på NTZ inte kan klassificera dem korrekt.

   Radera
  15. Lars
   "Jag tror att den viktigaste orsaken är att man sätter ideologi och egenintresse framför verklighet och etik."

   Du har säkert rätt i att ideologi och egenintresse är den viktigaste orsaken hos många ”tunga” skeptiker såsom Donald Trump och republikanska kongressmän. I Sverige kan skeptisismen i stället vara en protest mot det ”politiskt korrekta”. Vi lär oss emellertid allt från grundskolan till universitet att vara ifrågasättande. Detta ifrågasättande av ”etablerade sanningar” förstärks av att media och politiker rätt ofta framför felaktiga eller överdrivna påståenden, som inte har stöd i IPCC´s rapporter, som jag skrev i min kommentar. Forskningen på Chalmers om skeptisismen kommer förhoppningsvis snart att visa om du har rätt, fast rätt många är skeptiska till den forskningen. Då kanske UU kan forska om varför det är så.

   P.S. Roligt att Uppsalainitiativet är i farten igen, så att man kan få kunniga synpunkter på klimatforskningen och gärna också på inlägg på Klimatupplysningen.

   Radera
 6. Lars,

  Jag vill komplettera min förra kommentar med att även myndigheter kan vinkla sina uttalanden om klimatet.
  I augusti förra året hade du ett bra inlägg på bloggen med titeln ”Om denna varma sommar”, som behandlade skillnaden mellan väder och klimat och som också berörde brandrisken. Jag kommenterade detta med att det finns två studier från SMHI och från Göteborgs Universitet, beställda av myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om framtida brandrisker i Sverige. Dessa studier visar att bränderna berodde på vädret och inte på klimatförändringar. Varken MSB (Dan Eliasson) eller SMHI och ingen annan heller nämnde dessa studier i media, var jag vet.

  GU: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28280.pdf

  SMHI: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28030.pdf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bjerke
   Du ser hva Palm melder og som var hva jeg trodde.

   Skal vi da drøfte SENSUR i offentlige media eller skal vi drøfte QVAKK og SPAMM! om mulig vitale ting i professoratene?

   Begge ting synes jeg er like forferdelig, men begge ting er også fritt vilt til enhver tid med alle lovlige midler.

   Radera
  2. Heidrun,
   Jag tycker det bästa vore om reportrarna vore lite bättre pålästa i det ämne de ställer frågor om och kan ställa följdfrågor. I fallet Anna Wåhlin t.ex.
   - Varför är inte du orolig då många andra forskare verkar vara det?
   - Bedömer du att höjningen fortsätter i samma takt eller accelererar?

   Radera
  3. Helt enig Hr Bjerke. Reportere og journalister virker ofte som
   industrialiserte dilettanter fra særskolen manglende høyere allmennutbildning og er tilsvarende frekke og autoritære. Et klassisk sovjettisk eller nordkoreansk syndrom.

   Jeg nevnte første og annen deriverte og følger med på kurvene, og søker å ha tingene bekreftet også av flere ulike slags målinger og fra ulike institutter. Og mener da å se at høyningen akselererer.

   samtidig må vi og vite at det slår ulikt ut på forskjellige steder på planeten.

   Enda en minstekrav er at hva vi tror og mener også må kunne gis en rimelig naturlig og fysisk forklaring, ikke bare være "en observasjon" eller et rykte eller en påstand.

   Holder vi dette tilsammen for viktig, så vil vi også se en relativt klar forskjell på "partene" i klimadisputten.

   Dertil kommer rariteter så som at James Hansen er en siste 68-er av typen "hair", a concerned scientist, men vitenskapelig virker han grunnsolid. En alarmist, javel, men alarmister tar man med en klype salt fra gammelt av.


   Richard Lindzen derimot er en helt annen type, en evig fantast og taper i det saklige, hvis forskning fra før av er mest bare tukkling med uvesentlige detaljer for å sikre seg timelønn og pensjon.

   Og en Joseph Postma virker klart styrt av gammel mescalin.


   Journalister burde sjekkes rutinemessig for dop på linje med toppidrettsfolk.

   Radera
 7. Förstår jag det rätt att om vi lyckas få till ett totalstopp av alla mänskliga utsläpp så får vi en minskning av ca 2-3 ppm / år ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Far

   det er enkelt regnskap slik vi kjenner det men glem ikke at det forutsetter nær stabil likevekt til hav og til land som er meget større flow begge veier.


   L-E B antyder at det allerede kan være skjevt, rimeligvis fordi biosfæren er iferd med å tilpasse seg en uvanlig og radikal økning av menneskelige utslipp.

   men keelingkurven er så jevn, endog med kortvarig dump efter sovjetsamveldets konkurs, at det er ikke grunn til å anta noe annet.

   Radera
 8. Far,
  Koldioxidhalten i atmosfären ökar med ca 3 ppm (volym) per år. S.Staniford har i sin blogg visat att ca 1 ppm (netto) tas upp av biosfären varje år.
  http://earlywarn.blogspot.com/2018/08/global-carbon-sink-holding-up-so-far.html

  SvaraRadera
 9. Tack Lars-Erik , är det då korrekt att säga att om det inte fanns några mänskliga utsläpp så skulle vi få en minskning med 1 ppm /år ?

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet