27 mars 2009

P-O Eriksson förvirrar Swedbank

Swedbank gav nyligen P-O Eriksson möjligheten att förvirra i klimatfrågan via SvT. På den lilla tid P-O fick prata (Ca. 70min in) hans följande fel med, något förenklat:


1. Det är lika farligt att elda biobränsle som kol (växthuseffekts relaterat)
2. Det kommer att växa bättre på grund av högre koldioxidhalt
3. ”Den som tror att haven kommer att bli sura, glöm det /.../ ingen kommer kunna mäta skillnaden.”
4. Koldioxid är en relativt liten växthusgas, en liten förändring som den som sker idag kan därför bara förändra någon tiondels grad.

Låt oss reda ut begreppen:
1. Resonemanget att det skulle vara lika farligt att elda biomassa som kol kommer oftast från att man antar att om man eldar ved så avger de koldioxid eldar man kol så avger det koldioxid. Men att en person som ska ta avgörande beslut åt företag inte klarar av att tänka ett steg längre gör mig orolig för det svenska näringslivet.

Kol bildas genom geologiska processer som ur ett mänskligt perspektiv tar enormt lång tid. Till skillnad från detta så bildas biomassa relativt snabbt. Detta betyder att när biomassan växer upp binder den koldioxid som sen avges när den eldas och medan den eldas binds ny koldioxid i ny biomassa. När man eldar kol däremot ger den i stort sett ett rent tillskott av koldioxid i atmosfären eftersom bildandet av nytt kol tar så enormt lång tid.

(Att elda med biomassa kan dock ge tillskott av koldioxid i atmosfären beroende bland annat på hur marken användes innan, men inte på samma sätt som kol.)

2. Om inget annat förändras kan en förhöjd koldioxidhalt göra att det växer bättre men bara om andra saker inte sätter stopp. Detta kan vara saker som till exempel, vatten, kväve, fosfor och temperatur. Det är alltså viktigt att försöka göra en sammanfattat bild av vad som händer med växtligheten när klimatet förändras. Detta är inte enkelt ett försök att titta på delar av problemet har gjorts och artikelförfattarna David och Rosamond och de höjer ett varningens finger, om inte åtgärder tas kan klimatförändringarna ställa till med allvarliga konsekvenser för matproduktionen. Detta är ett relativt nytt forskningsfällt och sista ordet lär inte vara sagt men jag har inte sett några vetenskapliga publikationer som pekar på att koldioxid skulle vara det som primärt begränsar växtligheten idag, snarare tycks vattenbrist, annan näringsbrist och temperaturförändringar styra.

Det finns också en vetenskaplig artikel som tittar på förändrad växtlighet i regnskogen i Panama och Malaysia. Författarna skriver där bland annat att resultat de fått fram starkt motsäger hypotesen om ökad växtlighet av träd i tropikerna genom kolgödsling.

3. Haven blir redan surare på grund av förhöjd koldioxidhalt i atmosfären, man har uppskattat att pH förändringen sedan den industriella revolutionen är lite mindre än 0.1, vilket inte låter så mycket. Men pH är en logaritmisk skala och en så liten förändring på den logaritmiska skalan är här en förändring i H koncentration på ca 25%. Konsekvenserna av en försurning av haven är så klart inte helt utredda men det innebär ett stort hot mot de underbara korallreven och de ekosystem som omger dessa. De kan också kanske förstärka växthuseffekten.

4. Att de förändringar som sker idag bara kan förändra temperaturen med någon tiondelsgrad bygger förmodligen på felaktiga antaganden om mättnad i atmosfären, koldioxidens cykel i naturen och att man ignorerar andra effekter som en förhöjd koldioxidhalt för med sig.

Detta har vi berört i tidigare poster: Satureringar, logaritmer och verkligheten och Hur snabbt tas koldioxiden upp av naturen? Väl värda att läsa!

Återstår då bara att fundera på om Swedbank alltid ser så glada ut att bjuda in denna typ av förvirrare, förhoppningsvis hade man bättre rådgivare när man gjorde sina affärer i Baltikum.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet