25 maj 2009

"The Callendar Effect"

DN recenserar idag tre böcker om Klimatförändringens vetenskapshistoria och fokuserar på pionjären Guy Stewart Callendar. Han var den förste att koppla ihop ökande koldioxidnivåer med klimatförändringar. I ett flertal artiklar från 1938 fram till sin död 1964 argumenterade han för kopplingen mellan koldioxidutsläpp och klimatförändringar.

Underlaget var under många år dock inte tillräckligt för att fullt ut övertyga meteorologerna. En vanlig invändning var att haven, och andra naturliga processer, absorberade den koldioxid som släpptes ut i sådan takt att någon väsentlig ökning av atmosfärens halt inte skedde. I mitten av 50-talet började det dock komma resultat från olika analyser som visade att halten ökade och att förbränning av fossilt kol var den viktigaste orsaken till denna ökning. Dessa resultat och fördjupad förståelse för samspelet mellan koldoioxid och vattenånga i atmosfären ledde till att risken för framtida problem på grund av växthuseffekten började debatteras på allvar.

The New York Times 28 oktober 1956

13 kommentarer:

 1. Jag kommer börja tro på allt som har med "global warming" att göra när jag får en bra förklaring varför temperaturen höjs när koldioxidhalten ökar.

  Många kända vetenskapsmän vänder ju på det hela och säger att koldioxidhalten ökar när det blir varmare, dvs att CO2 blir en biprodukt av en temperaturhöjning.

  Således tror dom på global warming men INTE att temperaturen höjs av CO2. Däremot har dom hittat ackurata kopplingar mellan solfläckar och temperaturhöjningar. Varför skriver INGEN om detta?

  SvaraRadera
 2. Patrik, det var enbart vänlighet mot nykomlingar som gjorde att din kommentar godkändes. Om du inte har något mer substantiellt att komma med kommer dina kommentarer refuseras i fortsättningen.

  SvaraRadera
 3. http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xthusgas

  Eftersom CO2 är en växthusgas...

  SvaraRadera
 4. Patrik:
  Med tanke på tonen i din kommentar undrar jag om du vill förstå.
  Nå väl. Här är en förklaring på en mellanhög fysikalisk nivå.Vilka dessa "många kända vetenskapsmän" är lämnar du visst till oss att gissa. Vet du själv?
  Antar att du talar om istiderna. Du kanske ska läsa på om dem.

  Varför "ingen" talar om solfläckar och global uppvärmning är för att solcykeln är just cyklisk och kan därför inte bidra till en långsiktigt trend. Men du kan läsa mycket om inverkan av solens variationer på klimatet i bland annat IPCCs rapporter. Tex här kap. 2.7

  SvaraRadera
 5. Patrik,

  Läs noga nu, för sådan här information hittar du inte på "Climate Scam"-bloggen:

  Alla seriösa vetenskapsmän vet (a) att högre temperatur leder till att haven släpper ifrån sig koldioxid, och (b) att mer koldioxid i atmosfären leder till att det blir varmare, eftersom koldioxid är en växthusgas.

  Detta är två fysikaliska samband som är kända sedan länge.

  Förresten händer det just nu att koldioxidhalten ökar i atmosfären samtidigt som haven faktiskt tar upp mer koldioxid än de släpper ifrån sig. Det senare leder till att pH-halten i havens ytvatten sjunker.

  SvaraRadera
 6. För den som vill fördjupa sig i vetenskapshistoria rekommenderar jag Spencer Wearts The Discovery of Global Warming.

  SvaraRadera
 7. Lars Karlsson (och andra:


  "(b) att mer koldioxid i atmosfären leder till att det blir varmare, eftersom koldioxid är en växthusgas"

  Är inte detta vad som kallas för cirkelresonemang ???

  Och har någon av herrarna funderat över koldioxidens roll i övre atmosfärslager ?

  ledning: Hur överförs övre atmosfärens värmeenergi ut i världsrymden ?

  SvaraRadera
 8. Hej Peter,

  Menar du att koldioxid inte är en växthusgas? Menar du att stigande koncentrationer i atmosfären inte leder till ökad temperatur?

  Se tidigare inlägg:
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2009/02/satureringar-logaritmer-och.html

  Har du något vetenskapligt publicerat att komma med?

  SvaraRadera
 9. Peter, att koldioxid värmer pga. att den är den växthusgas är inget cirkelresonemang. Koldioxidmolekylens egenskaper gör att den kan emittera och absorbera fototer i vissa infraröda band. Om du placerar ett lager koldioxid mellan en varmare och en kallare yta som utbyter strålning kommer värmeöverföringen gå långsammare. Om tillförseln av värme till den varma ytan är konstant kommer den varma ytan bli ännu varmare om det tillkommer mer koldioxid emellan dem.

  Stratosfären kyls mha värmestrålning från växthusgaser, bla. CO2. Vad är problemet med det?

  SvaraRadera
 10. Peter S:
  Vore intressant att läsa vilket fatalt misstag världens fysiker, meteorologer och klimatologer gjort de senaste 150-åren. Kan du inte berätta?

  SvaraRadera
 11. Magnus & Erik,

  Jag tror att professor Stilbs bara är ute efter att retas lite. Så låt oss ge igen med samma mynt:

  Ett cirkelresonemang? Intressant - kreationister brukar påstå samma sak om evolutionsteorin.

  SvaraRadera
 12. Erik S, en kul fråga är varför stratosfären kyls medan troposfären värms av mer CO2. Skriv inte ned svaret direkt, det kan vara värt att klura på ett tag för dem som anser sig kunna lite om klimatet.

  SvaraRadera
 13. Stilbs,

  Mot bakgrund av vad ditt läger hävdar om återkopplingseffekter blir det omedvetet (?) komiskt när du misstar dem för cirkelresonemang.

  Visst har de vissa likheter. Om A ger B som ger A som ger B, är det då ett cirkelresonemang eller en helt korrekt beskrivning av ett återkopplande system?

  Sanningen är märkligare än fiktionen.

  / Per

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet