22 maj 2009

Glaciärer och havnivåhöjning

Bildserie som dokumenterar glaciärminskning i Kanada. Bilden är lånad härifrån.

Vi har tidigare beskrivit hur glaciärer smälter samt hur avsmältningen kan påverka mänskliga samhällen. En annan rätt lättbegriplig följd av glaciäravsmältning är havsnivåhöjning. I sin senaste rapport skriver IPCC att i det mest pessimistiska utsläppsscenariot (A1F1) kommer havnivån att höjas med 260-590 mm fram till åren 2090-2099, förutsatt att inga drastiska förändringar sker i det sätt på vilket isen flödar. Om detta skulle hända kan vi få betydlig högre höjningar av havsnivån.

I en aktuell vetenskaplig artikel i Geophysical Research Letters (ett så kallat preprint finns att läsa här) beskriver David Bahr och hans medarbetare nya beräkningar av hur glaciärerna kommer att utvecklas. Forskarna diagnostiserar 53 representativa glaciärer världen över med hjälp av kvoten (AAR, Accumulation Area Ratio) mellan den yta där glaciären växer till och glaciärens totala yta. För varje glaciär har AAR ett visst värde då glaciären är i jämvikt och varken växer eller krymper. Om AAR understiger jämviktsvärdet krymper glaciären och vice versa. Man kan även beräkna hur mycket glaciären måste smälta för att nå jämvikt om AAR är för låg.

Resultatet av analysen är föga överraskande att AAR generellt är lägre än jämviktsvärdet. Även om den globala uppvärmningen skulle avstanna, skulle glaciärerna behöva minska sina massor med 27 % för att nå jämvikt. Detta skulle medföra bidrag till havsnivåhöjningen på 184 +/- 33 mm det här seklet. Om temperaturen fortsätter stiga enligt den nuvande trenden, beräknar forskarna att bidraget kommer att vara 373 +/- 21 mm de närmsta hundra åren.

De här resultaten gäller alltså bara världens glaciärer och tar inte med andra källor till höjd havsnivå, såsom avsmältning av de stora landisarna på Grönland och Antarktis eller termisk expansion av haven. Det här arbetet ger en fingervisning om vilka havsnivåhöjningar smältande glaciärer kan orsaka men som vanligt är detta inte det slutgiltiga svaret, utan med mer forskning kommer uppskattningarna förfinas.

Graf över avsmältning av glaciärer världen över. Lånad från Wikipedias sida i ämnet.

4 kommentarer:

 1. Så om uppvärmningen magiskt stannar idag skulle världens glaciärer fortsätta minska med ytterligare en fjärdedel av sin nuvarande volym och spä på havsnivån med cirka 18 centimeter till?

  Vilken slags miljöpåverkan på havskuster skulle det ge?

  Minskar smältvattensfloderna proportionerligt med glaciärvolymen? Påverkas kanske vissa glaciärformer annorlunda än andra?

  / Per

  SvaraRadera
 2. Per E, uppvärmningen har väl avstannat sedan närmare 10 år va? "Magiskt" passar kanske bättre på den oklara eventuella marginella temperaturhöjning vi haft under 1900 talet.

  Men om nu glaciärer överlag redan smält så mycket som påstås. Varför har inte havsnivån höjts?

  SvaraRadera
 3. Anonym,

  Åter igen nej, enstaka toppnoteringar som 2005, 1998 eller 2002 innebär inte att den långperiodiska trenden skulle ha vänt under de sista 4 åren.

  Wikipedia: "Outlier"NOAA: Global Surface Temperature AnomaliesHavsnivån stiger för närvarande med nästan 3 mm per år. Ökningen uppmäts dels med mareografer och dels av satelliter i omloppsbana.

  Proudman Oceanographic Laboratory Training Center

  UCB: Global mean sea levelHavsnivåhöjningen är med andra ord säkerställd, men precis som Erik skriver i artikeln ovan är glaciärers avsmältning inte den enda orsaken till ökningstakten.

  / Per

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet