2 aug. 2009

Koldioxidens värmeabsorption demonstrerad

I nedanstående filmklipp från "Earth: The Climate Wars" demonstrerar Ian Stewart med hjälp av IR-kamera den värmeabsorption hos koldioxid som Tyndall upptäckte för 150 år sedan.


Det går att se hela programserien online här

Uppdatering: Ett annat exempel med ett ansikte från en Amerikansk sajt för undervisning.

44 kommentarer:

 1. Är det inte så att det enda man bevisar i filmen är att CO2 i en tät cylinder isolerar bort värme signaturen från ett ljus.

  Koncentrationen av CO2 i cylindern kan ju vara i princip 100% medan halten CO2 i atmosfären endast är ca 350ppm.

  Vad händer om man fyller cylindern med valfri annan gas eller aerosol?, förmodlingen samma sak.

  Mvh Robert

  SvaraRadera
 2. Snyggt! Men emissionsspektrat från sterinljuset lär ju vara mer eller mindre dessamma som hos absorbtionsspektrat hos just koldioxid. Eftersom det mesta av gasen i ljuslågan troligtvis är koldioxid. Vore intressant att se hur stor andel av IR-spektrat från en svartkroppsstrålare som absorberas.

  SvaraRadera
 3. Robert, om du fyller cylindern med syrgas, kvävgas eller ädelgaser såsom helium eller argon får du ingen absorption. Anledningen till att det är så är inte helt enkel att förstå, utan är något man lär sig på högskolekurser i spektroskopi. Vad gäller koncentrationsberoendet gäller Beer-Lamberts lag.

  De optiska egenskaperna hos aerosoler är komplexa, men en tumregel är att långvågig strålning, exempelvis infraröd, påverkas mindre är kortvågig, såsom synligt ljus eller ultraviolett.

  SvaraRadera
 4. Anonym:
  Filmen är en demonstration av det fysikaliska fenomenet. Inte ett bevis. Som du ser ökar absorptionen med ökande halt. Och just det koldioxiden i atmosfören absorberar inte all värmestrålning av ljus, eldar och Jorden i övrigt men en del. Den relevanta fysiken kan du läsa om tex här eller här


  Lifesigns:
  Bra tänkt, men mycket av värmestrålningen kommer från sotpartiklar, veken och annat som strålar svartkroppsstrålning.
  Denna demonstration med ett ansikte visar att det inte handlar om koldioxiden utan det går precis lika bra med en fast kropp.

  SvaraRadera
 5. Det här måste vara bluff. För det kan väll inte vara så att tusentals forskare har rätt? Var finns konspirationen?
  Jag tror att Sadam och Celin Dion ligger bakom. Typiskt dem.

  SvaraRadera
 6. Filmen är inget bevis?
  Nähä, varför visar ni den då?
  Eller måste man ha gått på högskolan för att förstå det? ;)

  Hade det inte varit bättre att göra demonstrationen med en IR-lampa med rätt våglängd?

  SvaraRadera
 7. Patrik:
  I den mån man gör bevis inom naturvetenskap gör man det i väl beskrivna försök som publiceras. Detta behövs om man vill övertyga sina kollegor om att ens hypotes håller edy.
  Detta är en demonstration av effekten precis som de demonstrationer du troligen fått se i grundskolans fysik. Alltså det visar ett välkänt fenomen på ett tydligt sätt i undervisande syfte.

  "Hade det inte varit bättre att göra demonstrationen med en IR-lampa med rätt våglängd?"
  Varsågod, gör gärna experimentet själv.
  Annars kan du ju titta på varianten med ansiktet som jag uppdaterade inlägget med och som finns länkat till i min kommentar.

  SvaraRadera
 8. Anders Martinsson: Jag förstår, men:

  Ligger det inte i teorin att CO2 endast absorberar vissa våglängder av IR?
  Är det så att den kamera som här används endast mäter dessa våglängder? Det framgår inte riktigt.

  Att jag kan göra experiment själv stämmer givetvis, frågan är om jag har råd med utrustningen. :)
  Vad är den avgörande skillnaden mellan experimentet med ljuset och det med ansiktet då det rör min fråga menar du?

  SvaraRadera
 9. Patrik:
  Om värmekameror De är känsliga inom ett brett våglängdsintervall.

  Våglängdsberoendet för absorptionen kan mätas med IR-spektrometer och härledas ur atomfysikaliska teorier. Absorbtionslinjerna ligger tätt inom ganska breda våglängdsområden.
  Läs mer här och här

  SvaraRadera
 10. Patrik:
  Det är ingen avgörande skillnad mellan ljuset ansiktet eller om jag förstått din fråga rätt värmelampan. (En värmelampa har vanligen en glödtråd och andra fasta ämnen för värmeproduktionen och strålar alltså svartkroppsstrålning). Jag har nog missuppfattat vad du vill framföra...

  SvaraRadera
 11. Jo, det jag vill ha sagt är att om det är så att CO2 anses absorbera IR-strålning inom ett begränsat intervall våglängder - då är det ju i så fall märkligt att man vid demonstrationen ser att den absorberar/hindrar över ett mycket bredare intervall.
  Men det du säger är alltså att CO2 absorberar ett ett omfång av våglängder som är bredare än eller lika brett som vad IR-kameran kan registrera?

  SvaraRadera
 12. Patrik:
  Då är jag med.
  Ja, koldioxid absorberar inom ett stort intervall i IR-området. Dock skiljer sig effektiviteten stort mellan olika delar av det intervallet. Det är svårt att se denna selektiva absorbtion på ett bra sätt i kameran då den inte registerar spektrum utan intensitet i ett brett intervall.
  I atmosfären, liksom i demonstrationen, betyder det att det inte sker någon saturering vid en viss mängd koldioxid utan värme absorbtionen fotsätter att öka ända upp till mycket höga mängder av gasen. Detta då de svagare absorptionsområdena bidrar även när de områden med stark absorption saturerats med ökande mängd gas. Se även här om vad som sker i atmosfären.

  SvaraRadera
 13. Ok, sannolikt finns det detaljer med termografi som jag inte begriper, men:

  Enligt det absorptionsdiagram som du försåg mig med så kan man hitta betydande absorption för CO2 vid ca 2-3, 4-5 samt 10-25 mikrometer.

  I beskrivningen av termografi så sägs det att man med IR-kamera typiskt tar upp i områdena 3-5 samt 7-14.

  Om man jämför dessa intervaller så kan man se att det finns "glapp" vid ca 3-4 samt ca 5-7, där rimligen IR borde "smita" emellan och kunna tas upp av IR-kamera.
  Alltså vid en liknande demonstration som de två ni länkar till.

  Det skulle då kunna betyda att det faktiskt är något annat vi ser här än den dokumenterade absorptionen från CO2.
  Den saknade pusselbiten i det resonemanget är då frågan vilka våglängder som ljuset resp. ansiktet kan förväntas emittera - men borde det inte vara mer eller mindre samtliga?

  SvaraRadera
 14. Patrik:
  Värmestråliningen från ansiktet, och även från ljuset, är nära svartkroppsstrålning. Se referensen i förra svaret till dig om dess fördelning beroende på temperaturen.

  CO2 absorberar klart mest i de områden du beskriver. Men som jag försökte förklara ovan (och som står i länkarna jag gav till dig) så är det inte endast där CO2 absorberar utan även i mellanliggande områden. Men dock betydligt svagare där. Vid låga halter av CO2 absorberar bara de starkaste absorptionsområdena en märkbar mängd strålning. Vid ökning ökar den absorberade andelen tills nära nog all strålning i områdena absorberas. Då kommer en ökning av mängden koldioxid inte leda till mer absorption i dessa områden. Men, och det är ett viktigt men, med fortsatt ökande mängd CO2 kommer de mindre starka absorptionsområdena att börja märkbart absorbera strålning i dessa områden. När röret ytterligare fyllts på med CO2 absorberas till slut i stort sett all värmestrålning inom ett mycket stort frekvensområde. Kameran kan inte "se" ljuset genom gasen.

  SvaraRadera
 15. Jag är inte fysiker, men innebär svartkroppsstrålning att den spänner över hela IR-spektrat?

  Du säger att de områden som har lägst effekt till att börja med vid högre saturering höjer sin effekt, gäller det även områden som har 0 i effekt från början. Tänker närmast på området ca 5-10.

  Jag kan förstå resonemanget kring att en liten effekt växer vid högre mättnad, men att en effekt som är 0 växer är svårt att ta till sig.

  Om det är så att området ca 5-10 aldrig ökar, så har vi ju där ett glapp där strålning borde synas vid kamerans upptagning mellan ca 5-7.
  Alltså, i detta glapp så borde kameran fortfarande registrera strålning.
  Bilden borde alltså inte bli helt "blå".

  SvaraRadera
 16. Patrik:
  Man kan notera att en liten del av ljusets värmestrålning når kameran även i lutet av demonstrationen. Denna är säkerligen den del av den som "smiter igenom" i de områden du tar upp.

  SvaraRadera
 17. Drygt 20% av strålningen borde smita igenom.

  SvaraRadera
 18. Patrik:
  "Drygt 20% av strålningen borde smita igenom."
  Kan kanske stämma. Vet inte hur du räknat ut det. Torde bero på kamerans egenskaper och inställning samt temperaturfördelningen i lågan. Men det kan ju vara rätt. Hur sen dessa 20% ser ut på bilden är ju svårt att säga.

  SvaraRadera
 19. forts.
  En gissning är att färgen på bilden är ett ungefärligt mått på temperaturen. Den blå lågan som finns kvar är den långvågiga svansen till lågans värmestrålning som går genom "fönstret" i koldioxidens absorption.

  SvaraRadera
 20. Nu blir jag lite förvirrad...
  Läste lite i "Principles of Atmospheric Science" på Google Books.
  Där står det att CO2 absorberar och återstrålar vid ungefär samma våglängd (ca 15000 nm).

  En fråga angående experimenten med IR-kamera uppstår då:

  Hur kommer det sig att kameran inte "ser" denna återstrålning?

  SvaraRadera
 21. Patrik, när värmestrålningen absorberats tappas all information om riktningen som strålningen kom ifrån. Du får diffus strålning i alla riktningar.

  SvaraRadera
 22. ErikS>> Ja det förstår jag, men det man tydligt ser är att i stort sett noll och intet återstår i experimentet.
  Även en diffus återstrålning hade väl synts i viss mån.
  Håll med om att det är märkligt?
  Om vi ska gå på vad experimentet faktiskt visar så försvinner värmestrålningen och sedan händer inget mer - eller?

  SvaraRadera
 23. För att förtydliga mitt föregående inlägg:

  Om AGW-hypotesen stämmer så borde hela tuben börja dra åt gul-orange-röda hållet. Den borde inte bli blå (=kall).

  Dessa filmer bevisar ju faktiskt att CO2 INTE släpper ifrån sig absorberad IR.

  Kommentarer?

  SvaraRadera
 24. Patrik, eftersom din förståelse för fysikaliska fenomen inte riktigt verkar matcha ditt självförtroende blir det lite svårt att förklara det här. Så fort det är något du inte förstår utgår du från att någon annan tänkt fel.

  Den uppvärning av gasen som absorbtionen av strålningen från är naturligtvis liten, jämfört med bakgrundstemperaturen och eftersom energin sprids i alla riktningar blir skillnaden svår att uppmäta.

  SvaraRadera
 25. ErikS>> Oj, nu verkar det som att du vill bli personlig av någon anledning.
  Är det inte ok att ställa frågor här så är det bara att säga till, det finns garanterat andra som kan svara.

  Det finns alltså inget sätt att mäta denna återstrålning?

  I så fall kvarstår det jag säger; dessa videos kan bara bevisa motsatsen till vad ni menar att de skulle bevisa.
  Jag skriver "kan", för först och främst är det en förutsättning att IR-kameran endast tar upp strålning i de våglängder som CO2 anses absorbera.
  Men om de IR-kameror som används i experimenten faktiskt gör det, vilket alltså inte framgår, så ser man ju inte den kända teorin kring CO2-molekylens förhållande till IR-strålning.

  Man ser att den absorberar IR. Punkt.

  SvaraRadera
 26. Patrik:
  För det första upprepar jag att det inte är något bevis utan en demonstration. Koldioxidens och andra gasers absorption är väl förstådd och experimentellt belagd och en integrerad del av modern atomfysik. Du tycks trots att du själv skriver att du inte är någon fysiker utgå från att om du tycker något inte stämmer så beror det på att det är något fel på fysiken inte att du kanske bör lära dig mer. Ter sig lite märkligt...

  Har du funderat på varför inte rummet blir lika varmt som ljusen när du tänder adventsljusstaken? Luften, du och väggarna absorberar ju ljusets värme liksom koldioxiden i tuben på videon.

  Videon visar koldioxidens absorption av värmestrålning. Så enkelt är det. Ljuset syns lika bra men mycket lite av dess värme når kameran.

  SvaraRadera
 27. Videon visar att CO2 absorberar IR, precis som ni skriver. Det är ju faktiskt det enda ni skriver, även på huvudsidan.

  Det enda jag säger är att det är ju det enda som videon visar.
  Den visar ingen återstrålning.
  Men ni menar att ev. uppvärmning som sker i tuben är omätbar?

  Har för övrigt inte menat att någon teori är fel, som ni tycks vara inne på. Är medveten om att jag skrev "...att CO2 INTE släpper...", vilket kanske är att gå ett steg för långt, men åtminstone kan man säga: "...inte att CO2 släpper..."

  Återigen; Videoklippen visar endast att IR absorberas av något i tuben.
  Eller menar ni att man kan dra ytterligare slutsatser från klippen?

  SvaraRadera
 28. För att förtydliga mig;

  Det hade ju varit intressantare att se ett klipp där man faktiskt kan se att CO2 återstrålar IR.
  Är det verkligen omöjligt att genomföra?

  SvaraRadera
 29. Jag antar att man kunde placera IR-kameran på samma sida som ljuset...
  om nu värmen i tuben (som sprids åt alla håll) blir tillräckligt stor för att detekteras av IR-kameran.

  Jag är inte fysiker, men jag förmodar att enligt termodynamikens andra lag så måste CO2-molekylerna ge ifrån sig värmestrålning (emittera IR) när de värms upp (absorberar IR). Eller något åt det hållet...

  SvaraRadera
 30. Patrik skrev: "Om vi ska gå på vad experimentet faktiskt visar så försvinner värmestrålningen och sedan händer inget mer - eller?"

  Värmestrålningen från ljuset kan inte bara försvinna - den energi som den innehåller måste ta vägen någonstans. I det här fallet: till att värma upp koldioxiden.

  SvaraRadera
 31. Precis, Lars. Och pga termodynamikens andra huvudsats måste molekyler som absorberar i ett visst våglängdsområde även emittera i samma våglängdsområde.

  SvaraRadera
 32. Nåväl, om CO2 följer termodynamikens andra lag, så ska den alltså sträva efter jämvikt med omgivningen.
  Problematisk blir ju den tanken om man tar in i beräkningen att solen varje dag tillför värmeenergi till jorden.
  För: rimligen skulle då även en konstant mängd CO2 orsaka en skenande uppvärmning av atmosfären.
  Eftersom växthusgaserna anses absorbera och återstråla IR, och resten av atmosfären inte gör det, så skulle de med sin utjämnande strävan kontinuerligt höja temperaturen på omgivande atm.
  Just eftersom ny värme tillförs av solen vareviga dag.

  Måste det då inte vara så att växthusgaserna, om vi ponerar att andelen är konstant, blir "mättade" efter en ganska kort tid?

  SvaraRadera
 33. Patrik, effekten avtar logaritmiskt vilket betyder att kraftigt höjda CO2 halter från dagens nivåer krävs för att, i teorin få någon effekt överhuvudtaget.

  Som jag påtalade i mitt senaste inlägg som helt enkelt ignorerats så säger detta experiment ingenting.

  Däremot har en mycket intressant ordväxling mellan sakkunniga pågått i Kemivärlden.

  Där hävdas att CO2 halten varit betydligt högre än idag bara under de senast århundradena och att siffror extraherade ut endast is är otillförlitliga. Framförallt så har andra mätmetoder framförts som betydligt säkrare och dom talar ett annat språk.

  Det blir allt klarare för var dag hur smala antaganden som egentligen ligger till grund för hela den påstådda AGW konsensusen. Debatten I Kemivärlden visar det med all önskvärd tydlighet.

  Ett vanligt argument för AGW är mängden peer-review artiklar som stödjer AGW. Hur många samhällsinrättningar som också gör det och så håller det på. Samtidigt häcklas kreationism i alla dess former för sin ovetenskaplighet. Men med samma logik borde ju exempelvis mängden biblar, den globala spridningen och inte minst, hur citerad den är tveklöst betyda att den redovisar fakta. Nu är det knappast så men det gäller i lika hög grad AGW teorin.

  Vad vi än synar så är osäkerheterna förkrossande. Vi vet alltså inte ens med något sånär tillfredsställande säkerhet om vi haft en stigande CO2 halt överhuvudtaget?? Innan den frågan är klarlagd så har vi knappast någon AGW teori att ens ta ställning till.

  SvaraRadera
 34. Hahn,

  Att koldioxidens värmeabsorbtion är logaritmiskt avtagande är något som upprepas ad nauseam från skeptiker, trots att det är väl känt sedan mycket länge. Det är alltså på grund av detta som klimatkänsligheten anges som funktion av en fördubbling av koldioxidhalten i stället för av förändringar i absoluta tal. En ökning med till exempel 280 ppm får stor effekt om den sker från en nivå på 280 ppm, medan den knappast hade märkts alls då atmosfärens koldioxidhalt var 2000 ppm.

  Diskussionen om iskärnorna är säkert intressant. Jag har ingen kompetens i sakfrågan, men det är avslöjande att den främsta källan är Energy & Environment, snarare än någon av de erkända vetenskapliga tidskrifterna. Skulle någon lyckas prestera en trovärdig studie i ämnet skulle den garanterat få rejält genomslag. Det har inte hänt ännu.

  När du jämställer granskade vetenskapliga publikationer och forskarsammanslutningar med Bibeln och kreationister ger du prov på en vetenskapssyn som är så märklig att jag undrar varför du diskuterar här över huvud taget.

  Slutligen: Din förra kommentar avvisades för att den helt uppenbart bara var avsedd att provocera. Med andra ord var den helt enkelt för dum. Var snäll och håll en högre nivå i fortsättningen.

  SvaraRadera
 35. Hahn skrev:
  Ett vanligt argument för AGW är mängden peer-review artiklar som stödjer AGW. Hur många samhällsinrättningar som också gör det och så håller det på. Samtidigt häcklas kreationism i alla dess former för sin ovetenskaplighet. Men med samma logik borde ju exempelvis mängden biblar, den globala spridningen och inte minst, hur citerad den är tveklöst betyda att den redovisar fakta. Nu är det knappast så men det gäller i lika hög grad AGW teorin.

  Man blir förstummad...

  SvaraRadera
 36. Anders och Lars. Jag och många med mig tycker inte heller att antalet citat eller självklara svar på ledande frågor i någon pseudoundersökning är speciellt övertygande bevisföring.

  Vad jag, troligen förgäves, försöker få fram är det enkla budskapet att den stora massiva bas som ställer sig bakom AGW bygger på ett mycket litet och oklart vetenskapligt material i botten.

  Att studien skulle vara publicerad av den eller den, i det här fallet Energy & Environment och därigenom logiskt felaktig köper jag inte som argument (fortfarande). Jag kan dock enkelt sätta mig in i tankegångarna eftersom jag har samma skeptisism gentemot IPCC.

  Jag anser mig kunna beslå IPCC med lögner. Jag kan enkelt lista ut att dom har ett egenintresse av alarmrapporter. Det är en politisk organisation med en politisk agenda illa dolt bakom vetenskap. Påståenden om antalet vetenskapsmän bakom IPCC och så vidare har ju offentligt dementerats framför kameror av en del utpekade vetenskapsmän.

  SvaraRadera
 37. Hahn,

  Förlåt om frågan verkar ohövlig: Har du läst IPCC-rapporterna?

  SvaraRadera
 38. Hahn,
  Om du, till exempel, studerar litteraturförteckningen i IPCC AR4 WG1 kommer du att finna att det vetenskapliga materialet är mycket stort.

  Att en studie är publicerad av E&E gör den inte per automatik felaktig. Däremot är det ett indicium på att innehållet inte är särskilt solitt, eftersom det i sådana fall hade förtjänat publicering i en "riktig" vetenskaplig tidskrift, och då också fått betydligt större uppmärksamhet. Vilket ju rimligtvis borde ha varit upphovsmannens mål.

  SvaraRadera
 39. Patrik,

  Om du klickar runt lite i vår blogg hittar du många av svaren på dina frågor. Se till exempel:

  Negativ återkoppling

  Absorption

  SvaraRadera
 40. Patrik:
  En liten fråga du kan fundera på med anledning av detta som du skrev "Problematisk blir ju den tanken om man tar in i beräkningen att solen varje dag tillför värmeenergi till jorden.
  För: rimligen skulle då även en konstant mängd CO2 orsaka en skenande uppvärmning av atmosfären.":
  Varför blir inte rummen varmare och varmare på vintern trots att elementen hela tiden tillför värme?

  Läs gärna länkarna som jag och andra hänvisat till.

  Visst kan vi svara och reda ut dina funderingar men då det tycks vara mycket som du inte riktigt har greppat inom fundamental fysik föreslår att du läser gymnasiekurserna i fysik om du vill sätta dig in i värmeläran och diskutera vetenskapen bakom global uppvärmning. (Detta är ett allvarligt menat råd. Har man inte läst någon fysik är det lätt att gå vilse i alla begrepp och samband som nämns.)

  SvaraRadera
 41. Anders Martinsson>>
  Är tveksam till ifall man kan jämföra ett slutet rum med atmosfären, men om man hårddrar det så är det väl helt solklart att värmen i rummet fortsätter att öka sålänge man tillför värme tills balans har uppnåtts mellan den nivå av värmeenergi som tillförs och den som rummets luft uppnått. Om vi förutsätter att det är hermetiskt tillslutet.
  Men den jämförelsen haltar givetvis betänkligt.

  Hela UI-gänget>>
  Men för att återgå till experimentet som visas på klippen:
  Man får anta att utrymmet i tuben är mer eller mindre fyllt av CO2 mot slutet av experimentet.
  Förklaringen till att man inte ser någon värmeutveckling i tuben, efter att "det blivit blått", skulle kunna vara att jämvikt faktiskt har uppnåtts. Ni skulle alltså ha kunnat lista ut det och använda det som argument för teorin som säger att CO2 agerar GHG.
  Alltså; om CO2 återstrålar tills jämvikt uppnåtts med omgivande molekyler så slutar CO2 såklart att återstråla i en tät tub där bara CO2 finns.
  Det är alltså antagligen inte så att IR sprids sfäriskt och därför inte kan ses av kameran. Hade man kunnat mäta denna infamösa effekt med en IR-kamera så gissar jag att man hade gjort det för länge sedan.
  Jag frågar mig varför man inte utför detta videoexperiment med en betydligt lägre andel CO2 i tuben och därefter mäter temperaturförändring. Det skulle inte efterhärma atmosfärens, havens och kosmos beteende, men det skulle åtminstone kunna bevisa principen.
  Varför gör man inte detta?

  Men samtidigt; även om CO2 agerar enligt ovan, så kommer den ju att återstråla inom ungefär samma IR-intervall som den absorberar vid - det har vi ju redan gått igenom.
  Då får man ju titta på vilka övriga ämnen i atmosfären som kan absorbera dessa våglängder:
  Tittar man på diagrammet som du gav mig, Anders (http://members.shaw.ca/sch25/FOS/absorbspec.gif) så ser man att det enda ämne som förekommer i ngn betydande grad som kan absorbera vid dessa våglängder i viss mån är kväve. Egentligen kommer väl vatten på första plats, men detta förekommer i mkt lägre och mer varierande andel än vad kväve gör i atmosfären.
  Syret i luften kan förvisso ta upp lite, men det är nära noll.
  Kväven absorberar endast ett extremt smalt band av det som CO2 kan återstråla.
  Stämmer detta antagande, alltså att H2O förvisso har stort "upptagningsområde", men förekommer i tusendelar i atmosfären, och att kväve har ett smalt upptagningsområde men förekommer i betydande del i atmosfären (ca 30%?).

  För mig innebär det, väldigt förenklat såklart, att CO2 enligt teorin i princip endast kan värma kväve och H2O av de ämnen som förekommer i atmosfären enligt diagrammet.

  Totalt sett har dock H2O det överlägset bredaste upptagningsområdet.

  Problemet med teorin är ju dock att precis vid de IR-intervall som andra ämnen kan värmas upp av CO2 vid - så har de sannolikt redan absorberat samma mängd IR-strålning som de får från CO2.
  Alltså råder jämvikt hela tiden - konstant. Allt annat är omöjligt.
  Alltså kan inte CO2 värma något i en "blandad" atmosfär.

  Skulle det finnas "IR-täta skott" mellan CO2 och övriga ämnen i atmosfären och endast CO2 skulle IR-strålas under en tid och om man efter ett tag tar bort dessa "IR-täta skott" - ja då skulle denna jämviktsprocess inledas och efter en tid slutföras.

  Spelar heller ingen roll att t.ex. kväve initialt vid ca 4-5 mikrometer bara har kunnat absorbera ca 0.8 - det kan fortfarande inte absorbera mer, oavsett om det är CO2 eller jordytan som strålar.

  CO2 kan endast värma sig självt, precis som övriga ämnen kan. I en blandad atmosfär.

  SvaraRadera
 42. Patrik,

  Värme kan överföras mellan gasmolekyler genom att de kolliderar med varandra. Dessutom kan värmestrålning från gaser värma upp marken, som i sin tur värmer gasmolekyler vid markytan genom direkt kontakt (konduktion) och dessa molekyler kan sedan stiga uppåt (konvektion).

  SvaraRadera
 43. Lars K>> Ja, förstår detta, men är det verkligen betydande effekter i sammanhanget?
  Hur som helst så har det väl inget med CO2:s förmåga att återstråla IR i en blandad atmosfär att göra?
  Kväve kan väl antas vara mer eller mindre konstant mättat med IR i atmosfären.
  Återstår gör H2O som väl förvisso cirkulerar en hel del i atmosfären, alltså kan man anta att det förekommer kontakt mellan icke IR-mättad H2O och CO2 med "IR-last".
  Men är detta verkligen något som går att räkna på i CGM:er? Alltså: cirkulation av vattenånga i atmosfären, är inte det något av det mest kaotiska man kan tänka sig?

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet