30 sep. 2009

Isbjörnen - en bra symbol?

Den globala uppvärmningen illustreras inte sällan av en bild på en isbjörn på ett lösflytande isflak. Men är isbjörnen verkligen en bra art att ha som symbol för klimatförändringarna?


En isbjörn på ett isflak är inte är något konstigt eller alarmerande. Det är inte så att isbjörnar plötsligt börjat fastna på isflak och flyter ut för att möta en säker död ensamma till havs. Tvärtom så är polaris isbjörnens naturliga habitat, så de vore konstigt om man inte såg isbjörnar på isflak.

Därmed inte sagt att isbjörnarna inte har problem.

Organisationen IUCN (International Union for Conservation of Nature) sammanställer varje år en rödlista över tillståndet för de arter som det finns populationsuppskattningar för. Dessa rangordnas av IUCN i följande grupper:
 • Försvunnen (RE, Regionally extinct)
 • Akut hotad (CR, Critically endangered)
 • Starkt hotad (EN, Endangered)
 • Sårbar (VU, Vulnerable)
 • Missgynnad (NT, Near threatened)
 • Livskraftig .
Isbjörnen är för närvarande klassificerad som "sårbar", vilket innebär en den löper en hög risk att bli utrotad i vilt tillstånd. Man beräknar att det för närvarande finns 20-25 000 vilda isbjörnar, så det är inte det låga antalet som föranlett klassificeringen.

_______________________________
Edit: Här stod tidigare fel, grundat på en felläsning i IUCNs rapport om isbjörnar. Det nedanstående stycket är därför rättat.
Istället har isbjörnen klassats som sårbar eftersom antalet isbjörnar förväntas minska med >30% de kommande 45 åren. Orsaken till de minst sagt drastiska framtidsutsikterna är trefaldig: (1) en minskning av isbjörnarnas utbredningsområde, (2) en minskning i antalet isbjörnar som finns inom de områden där isbjörnar fortfarande finns, och (3) en allmän försämring av kvaliteten på isbjörnshabitaten.
Tack till Lena Krantz för rättningen.

Isbjörnar är extremt specialicerade för sitt liv i Arktis. De som har tillgång till havsis året runt kan jaga hela året. Men på de ställen där isen försvinner helt varje sommar får isbjörnarna översomra på land, till största delen överlevandes enbart på sina fett-reserver.

Det är här klimatförändringarna kommer in, eftersom sommarisens utbredning i Arktis minskar. Detta innebär att de isbjörnar som översomrar på land ibland får klara sig månadsvis på sina fettreserver. En studie av isbjörnar i Hudson Bay-området har visat att isbjörnarnas höstvikt stadigt minskat mellan 1980-2004. Fettreserverna är i sin tur avgörande för hur väl en isbjörnshona klarar att föda upp sina ungar. De isbjörnar som löser problemet genom att följa med iskanten norrut får istället mindre yta att leva på.

Isbjörnar uppvisar en mycket långsam reproduktiv cykel. Deras långa generationstider i kombination med sin extrema specialisering gör en snabb anpassning till nya levnadsbetingelser osannolik. Fortsätter sommarisens utbredning att minska kommer därför isbjörnarnas antal fortsätta att minska.

Det förekommer siffror i debatten om att isbjörnarna kan komma att vara utrotade om 100 år. IUCN menar dock att den siffran förutsätter en minskningstakt på mer än 50% på 45 år, så de håller en så pass snabb utrotning för osannolik. En mer realistisk siffra anser de vara en minskningstakt på 30% på 45 år, en siffra som dock inte är det minsta betryggande eller "ofarlig".

Framtidsutsikterna för isbjörnarna är därför inte så ljusa, tyvärr. Orsaken till detta är till stor del klimatförändringarna. Dessa mörka framtidsutsikter delas av många arter. Det finns därför fler symboler att välja på för den som är trött på isbjörnar.

(...om man nu ska fästa tillit till resultat som rapporteras av den globala konspiration som går under namnet "vetenskap"...)

Du kan själv läsa IUCNs studie av isbjörnen här. Du kan också läsa om IUCNs allmänna bedömning av arters känslighet för klimatförändringarna här.

43 kommentarer:

 1. Vad menas med "minskningstakt" i det här sammanhanget?
  För på min miniräknare så ger en minskningstakt (så som jag tolkar ordet) med 30% per år resultatet att de är utdöda om 4 år.

  SvaraRadera
 2. Patrik L

  Det skadar kanske inte att ocskå nämna att en av världens främsta experter på isbjörnar, Dr Mitchell Taylor, inte tilläts vara med på IUCNs möte i Köpenhamn.

  Taylor har bl.a. konstaterat att av de 19 olika populationer av isbjörnar vi har i arktis just nu är det bara två som inte ökar eller är på optimal nivå. Taylor fick mail ifrån IUCN (eller Polar Bear Specialist Group = PBSG som det egentligen handlar om här) att hans ståndpunkt var "...extremley unhelpful".

  Den fina rapport som du länkar till är alltså sammanställd av en grupp experter där man uteslutit folk som inte håller med. Är det detta man kallar vetenskaplig konsensus?

  SvaraRadera
 3. Du har rätt, Patrik. Det ska vara 30% på 45 år (inte på ett år), precis som för den observerade minskningen.

  SvaraRadera
 4. Blev det verkligen rätt nu? Vad jag har förstått så mår isbjörnarna alldeles utmärkt:
  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/5664069/Polar-bear-expert-barred-by-global-warmists.html

  SvaraRadera
 5. Det var inte hans syn på isbjörnarna som var "extremely unhelpful", det var hans ståndpunkt i klimatfrågan, där han för teser som inte är relevanta för diskussionen.

  Om man ska diskutera klimatfrågan och dess hot mot en djurart är det ingen poäng att ha med en haverist som förenklar och förnekar den vetenskapliga forskningen.

  Att isbjörnen just nu har en bra numerär är icke-relevant, det är framtiden med den smältande isen det handlar om.

  Att ni bara orkar, vad för mekanism styr er? Märkligt är det, ur ett psykologiskt perspektiv...
  Christer B

  SvaraRadera
 6. Här är en intervju med Mitchell Taylor för den som vill ha lite riktig information om isbjörnspopulationens tillstånd.

  Minskningstakt på 50% och 30% år? Förstår man överhuvudtaget något om isbjörnar när man gör sådana skrivfel? Största hotet från mänskligheten när det gäller isbjörnar har varit jakt och tack vare att den begränsades under 1900-talet så ökade stammen. Från 1950 och framåt har totala antalet isbjörnar ökat 5 ggr!

  En av Taylors viktigaste synpunkter är att vi är beroende av ett gott samarbete med inuiterna som har viss jakträtt. Om man inför totalt jaktförbud på populationer som är stabila eller växer kanske vi förlorar inuiternas förtroende. Gansk bra poäng! Det är inte heller så att Taylor förnekar att det har blivit varmare i arktis och att det hotar att påverka de olika populationerna negativt. Han är inte dum på det viset!

  Det är bara det han är skeptisk mot AGW och därför inte önskvärd när man ska skriva dokument inför Köpenhamnsmötet.

  SvaraRadera
 7. Christer B>> Du undrar vad som driver skeptiker, precis efter att du har meddelat att "...det är framtiden med den smältande isen det handlar om."
  Ja, det är nog precis detta som driver många skeptiker:
  Att man inte riktigt litar på att framtiden enligt IPCC är så väldans solklar.
  Denna misstro kommer sig nog, i sin tur, av att man inte riktigt har sett särskilt många fall där vetenskapen faktiskt har kunnat se in i framtiden 50-100 år med någon särdeles imponerande precision.

  Går det att ha förståelse för ovanstående resonemang?

  SvaraRadera
 8. Nicklas E och Bengt A,
  Att isbjörnarna har det bra tycker inte Mitchell Taylor som refereras till i Telegraph-artikeln:
  "FC: To conclude, are you, as one of the world’s most prominent polar bear scientist, worried about the future of the polar bear?

  MT: Yes. I’m quite worried about the future of the polar bear but not because I believe anthropogenic carbon dioxide is going to cause uni-directional climate change. I’m worried because the last ten years have seen a warming trend in the Arctic that has already impacted a couple of populations, and I don’t think we really understand the root cause for that warming yet. I’m really worried that by insisting that all populations are being affected at the present time, when they’re not, that researchers are alienating our strongest allies in conservation … which are Inuit that have harvest rights to polar bears. So we’re hurting ourselves when we really need their help and we may be missing something that’s going to become really important in the future. It’s just not productive."
  härifrån
  Så han tror inte att koldioxiden är boven men han är oroad över utvecklingen pga av att Arktisk blivit varmare.

  Sedan kanske man inte ska tro på allt man läser i tidningen.(Även om man gillar det som står där.)
  Taylor är pensionerad och därför var han inte med på inbjudningslistan.

  SvaraRadera
 9. Anders M

  Det verkar som vi är överens om vad som är Taylors viktigaste synpunkt - Du citerar på engelska det jag översatt till svenska två snäpp ovanför ditt inlägg! Läste du inte mitt inlägg?

  Då hoppas att jag att du orkar igenom hela följande stycke. Det är ett email från (avgående) ordförande för PBSG till Taylor där han förklarar att Taylor inte är önskvärd p.g.a. sina åsikter om AGW. Kan det sägas tydligare? (Hämtat här)


  Hi Mitch,

  The world is a political place and for polar bears, more so now than ever before. I have no problem with dissenting views as long as they are supportable by logic, scientific reasoning, and the literature.

  I do believe, as do many PBSG members, that for the sake of polar bear conservation, views that run counter to human induced climate change are extremely unhelpful. In this vein, your positions and statements in the Manhattan Declaration, the Frontier Institute, and the Science and Public Policy Institute are inconsistent with positions taken by the PBSG.

  I too was not surprised by the members not endorsing an invitation.

  Nothing I heard had to do with your science on harvesting or your research on polar bears – it was the positions you’ve taken on global warming that brought opposition.

  Time will tell who is correct but the scientific literature is not on the side of those arguing against human induced climate change.

  I look forward to having someone else chair the PBSG.

  Best regards,

  Andy (Derocher)

  SvaraRadera
 10. Jag har jobbat en period på svalbard och hade turen att få se isbjörn på nära håll, inte från en båt, utan på en långtur till fots. Väldigt spännande, och vackert när björnmamman reste sig och en unge följde efter! Läs gärna artikeln här.

  Angående att björnstammen ökat detta århundrade skall man komma ihåg att den var i stort sett utrotad pga jakt dessförinnan. Som påpekats så spelar denna tillväxt liten roll i sammanhanget om vi antar att björnens jaktområde (flytande is) helt försvinner framgent.

  SvaraRadera
 11. Bengt A; jag skulle inte använda en länk från en bloggsida, med ett sådant brev om jag inte kollat källorna mer än en gång... För du kan väl knappast påstå att du refererar till en primärkälla?

  Jag tycker rent ut sagt att brevet ser löljigt ut, och inget att fästa sig vid.

  SvaraRadera
 12. Bengt A,
  Jag skrev mitt (samt passade minstingen) medan du skrev ditt. Därför gick vi omlott.

  Så han blev inte inbjuden då hans påståenden om koldioxidens effekt går helt mot vetenskapliga litteraturen och att detta skulle kunna vara ett sammarbetsproblem då man ska hantera bevarandet i framtiden.
  En svår gränsdragning. Jag vet inte hur det har fungerat i grupper han varit med i tidigare. Det har inget överhuvud taget med björnstammen idag och oro för denna att göra. Där är de som vi båda visat överens.

  SvaraRadera
 13. Patrik A:
  Vad pratar du om? Världen blir varmare, vi har en teori som är empiriskt bevisad i över hundra år, vi har ett stort antal vetenskapsmän som PER DEFINITON sysslar med att ifrågasätta tidigare resultat (det är vad vetenskaplig forskning går ut på). Och du och ett litet antal människor (ja, mycket litet jämfört med de som inser faran) vill försöka påstå att bevisen inte finns, att vetenskapen har fel.
  Jisses!

  Såg förresten "Maggie vad hon nu heter" på en videokonferens där hon på fullt allvar tog DDT som ett exempel på vad "miljöfascister" ställt till med tidigare...
  Sant, hon menade på fullt allvar att malarian och dess utbredning var värre än DDT i sig...

  Jadu Patrik.. Om vetenskapen har rätt och ni fel, men vi inte vidtar åtgärder, vad kan vi göra då? Inget, då är det kört.
  Vad händer om vi har fel och ni har rätt? Ja, chansen är att vi får en rättvisare värld, men att vi kanske inte får den tillväxt som vi skulle fått om vi gått på som vanligt och världen var oändlig som vissa tror...
  Spelar du Lotto eller Stryktips? Vinner du ofta?

  Nu vill du att vi ska satsa hela jordens framtid för att ni (skeptiker) inte kan ta att andra har rätt, bara för att de har utbildning och säger samma sak.

  Ja, det är märkligt, ur ett psykologiskt perspektiv. I övrigt fullständigt ointressant.
  Sorry...
  Christer B

  SvaraRadera
 14. Christer B>> Ajdå, jag kan ju inte begära att du ska ha förståelse av en som inte ens förstår, sorry.

  Försök att ge mig exempel på vetenskap där man har gjort lyckade förutsägelser av komplexa system 50-100 år fram i tiden.
  Och försök inte ens låtsas att det inte spelar någon roll.

  Eller förstår du fortfarande inte vad jag menar, i så fall kan du låta bli att svara.

  SvaraRadera
 15. Patrik, nu är visserligen detta off topic, men du borde läsa denna länk för att öka din förståelse för vad mänsklig påverkan kan göra:
  http://tinyurl.com/yb2lewf

  SvaraRadera
 16. Bo J

  Jag håller med dig – brevet är löjligt!

  Anders M

  Nej, Taylor blev inte inbjuden och det är väl inte världens största nyhet. Jag ska försöka att inte tjata mer om honom.

  Patrik L

  Jag betvivlar inte ett ögonblick att du kan tänka. Och jag förstår att det var ett skrivfel. Vad jag menar är att 50% minskning per år är ganska mycket och är man duktig på populationsekologi så skulle man kanske inte göra ett sådant skrivfel. Vill också påpeka att klimathaverist inte är en bra beskrivning på mig och på det hela taget ett ganska korkat uttryck, men vill du kalla mig det så - var så god!


  Utifrån isbjörnarnas perspektiv vore det naturligtvis bättre om det blev en global nedkylning, men det mesta talar för att isbjörnarna klarar sig igenom detta värmeoptimum och får ett behagligare (d.v.s. kallare) klimat om något tusental år när nästa istid börjar. Isbjörnen som art har klarat sig igenom både Holocene optimum och MWP (den medeltida värmeperioden) då det var mindre sommaris på arktis än nu. Jag är ganska trött på bilder av döda isbjörnar. Det tillför inget i debatten om koldioxidens roll i klimatförändringarna.

  SvaraRadera
 17. Bengt,
  Jag försäkrar dig att jag gjort betydligt värre misstag, både i skrift och i andra sammanhang. Det är en av vetenskapens fördelar - den är tillåtande mot misstag. Får man inte göra misstag hämmas tänkandet. Nästa steg är att ändra sig och gå vidare när man har fel. Du verkar ha en annan approach, det är ditt val.

  Vad gäller föregående klimatförändringar så har dessa gått långsammare än den nuvarande. Problemet med att en art ska kunna anpassa sig till nya livsbetingelser är att den måste (1) ha förutsättningar, och (2) hinna med. I isbjörnens fall är det punkt två som är problemet, av orsaker som jag specificerade i det ursprungliga inlägget.

  Om du är trött på isbjörnar så länkade jag till andra arter som har problem på grund av klimatförändringarna. Tyvärr är det bara att välja och braka.

  SvaraRadera
 18. Oops nu skrev jag fel igen. :-) Vraka skulle det förstås vara.

  SvaraRadera
 19. Att isbjörnen utrotas är en värdelös symbol för klimatförändringar. Att havsytan stiger 2 meter är en petitess i sammanhanget.

  En mer relevant symbol för globala uppvärmningens effekter för oss människor är hur några av världens mest produktiva åkrar kan omvandlas till torra savanner eller i princip öknar.

  http://climateprogress.org/2009/09/24/giant-dust-bowl-hits-eastern-australia-next-stop-the-us-southwest/

  http://climateprogress.org/2009/01/26/noaa-climate-change-irreversible-1000-years-drought-dust-bowls/

  http://climateprogress.org/2009/09/28/uk-met-office-catastrophic-climate-change-could-happen-with-50-years/#more-11977

  http://www.livingrivers.org/archives/article.cfm?NewsID=765

  http://climateprogress.org/2009/06/27/energy-and-global-warming-news-for-june-27th-dust-bowl-ification-spreads-to-southern-italy-clean-energy-by-nobel-prize-wining-grameen-bank-dc-metro-crash-symptom-of-crumbling-public-infrastructure/

  SvaraRadera
 20. En kraftigt minskande arktisk is drabbar massor av djurarter i hela näringskedjan. Den som har dykt bland isflak däruppe vet att det frodas ett enormt djurliv - bla mindre fiskarter och yngel - UNDER isflaken. Denna resurs försörjer stora fågelpopulationer, liksom sälarna. Många sälarter föder sina ungar på isen, och är i behov av grov is med mycket snö på för att hålla sina kutar gömda från bla isbjörn.

  Så varför är då just isbjörnen en bra symbol? Tja, den är på många sätt unik som djurart överhuvudtaget. Kanske det enda däggdjur som ser människor som föda! Ett enormt stort djur - kan väga nästan 700 kg. Vackert som bara den. Kan simma miltals i öppet nollgradigt hav. Intelligent, komplicerat, svårförutsägbart.

  Symboler handlar inte om rationella argument, utan just om symbolik. Att ett så mäktigt djur kan vara så utsatt är kraftfull symbolik.

  SvaraRadera
 21. Patrik L

  Att tidigare klimatförändringar skulle ha gått långsammare än den nuvarande vet vi inget om. Det finns inte vetenskapligt underlag att påstå detta.

  Största hotet mot utrotningshotade djur är inte klimatförändringar, utan mänsklig verksamhet i form av överjakt/fiske och att vi förstör habitat. Så har det varit tidigare i historien och kommer säkert att vara framledes också. Kan du nämna någon djurart som gått under p.g.a. klimatförändringar? Vi kan väl tänka oss tidsperspektivet från förra istiden och framåt.

  SvaraRadera
 22. Jag vet inte riktigt vad du skulle acceptera för bevis eftersom du är något avfärdande mot det vi andra kallar vetenskap. Räcker det med att hela Sahara torkade ut för att istiden tog slut eller måste du ha en lista på fossil på djurarter som man bara hittar innan denna uttorkning men inte efter?

  SvaraRadera
 23. För nöjes skull gjorde jag en snabb Googling på några av de stora massutdöendena för att se om någon av dessa hade klimatanknytning. Här har du info om en av dem: http://www.absoluteastronomy.com/topics/Ordovician-Silurian_extinction_events#encyclopedia
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ordovician%E2%80%93Silurian_extinction_event

  SvaraRadera
 24. Patrik L

  Lite of topic, men det var väl så att Sahara var lika torrt under istiden som nu. När istiden tog slut blev det blötare, för att åter bli torrt ett par millenier senare. Visst hittar paleontologerna många utdöda djurarter i Shara men de är av betydligt äldre datum.

  De massutdöenden du pratar om är kopplade till antingen geologiska händelser eller temperatursvängningar som är betydligt större än vad man hittar under den mellanistid som vi lever i nu.

  SvaraRadera
 25. Du har alldeles rätt om Sahara, förutom att en hel del djur försvann vid slutet av avsmältningsperioden då Sahara torkade ut senast. Du har även rätt om att klimatförändringarna var av annan dignitet än de vi ser idag. Men kan vi vara överrens om att klimatförändringar kan orsaka utdöenden? Det är det som är det första steget i argumentationen. Om du blåvägrar redan på det här stadiet är det inte så stor idé att fortsätta.

  SvaraRadera
 26. Patrik L

  I isolerade habitat som öar, halvöar, isolerade dalar etc. kan djurarter dö ut vid snabba klimatförändringar då de varken kan migrera eller hinner anpassa sig. Självklart!

  Efter senaste istiden dog många stora djurarter, den s.k. megafaunan, ut. Häribland finner vi exempelvis mamut och sabeltandad tiger. Det har funnits olika hypoteser kring varför megafaunan dog ut, en är överjakt och en annan klimatförändringar. Jag menar, kanske inte helt oväntat, att det nu finns klara vetenskapliga belägg för att det är överjaktshypotesen som är riktig. Här är en intervju med Paul Martin som forskat kring detta i flera decennier och som även skrivit denna bok.

  SvaraRadera
 27. Smilodon har jag svårt för att förstå hur den ens har kunnat existera - med de där hörntänderna.
  Hur kunde den få i sig kött?

  Kanske ska sadla om till smilodon-skeptiker istället för AGW-skeptiker... ;)

  SvaraRadera
 28. Jag förstår vad du menar, men det är irrelevant för diskussionen.
  När ett äpple faller från sitt träd ramlar det understundom i huvudet på vetenskapsmän, som ibland bildar snygga teorier om varför det faller...

  Sedan kan man göra modelleringar av hur mycket äpplets sidavdrift kommer att bli med olika atmosfäriska tryck och olika vindriktningar. Men likafullt faller äpplet i huvudet på den som står under...

  Uppsalainitiativet är en bra sajt och ni ska ha en eloge för att ni orkar denna lönlösa kamp med detta lilla fåtal som vägrar att se äpplets väg genom luften, trots att det uppenbarligen studsar i huvudet på dem.

  Själv ska jag inte mer kommentera på er sajt, då jag finner det vara fullständigt slöseri med tiden.
  Nej, nu stundar nya uppgifter, att påverka politiker och andra, från kommunalnivå till regeringsnivå och över det. Plus det viktigaste, att engagera en gräsrotsrörelse som kan ge politikerna mod nog att ta de enda beslut som kan ändra riktningen...

  Patrik, vad säger du om Oil peak då? :-)
  Det är väl också påhitt av några som vill störta vårt nuvarande politiskt-ekonomiska paradigm...

  Innan du eventuellt svarar, goggla på IEA chief economist, så kan du läsa hans senaste rapport om oljeläget...

  Så varför inte tjuren vid hornen och göra något nu när det fortfarande kan spela roll.
  Ha ett bra liv,
  C

  SvaraRadera
 29. Bengt A,

  I dag så blir allt fler habitat isolerade, i och med att människan bygger städer, vägar, anlägger åkrar, hugger ner skogar osv. Vilket gör djurpopulationerna i dessa kvarvarande habitat mer känsliga för klimatförändringar. Lägg till detta habitatförstörelse, föroreningar, jakt mm, så ser det inte särskilt ljust utför många djurarter.

  SvaraRadera
 30. Bengt A
  Att det finns exempel på arter som inte klarat av en klimatförändring är lika självklart som att isbjörnen är vit. Exemelvis Megalodon, en gigantisk vithaj som dog ut p.g.a. ett ändrat klimat.

  SvaraRadera
 31. Lars K

  Sant! Frågan är då vilka åtgärder som är mest effektiva?

  Om den globala uppvärminingen fortsätter och om koldioxiden ger något väsentligt bidrag till denna kan vi försöka få världens alla länder att enas om en minskning av koldioxidutsläppen.

  Om koldioxiden inte är boven i dramat så finns det andra mer traditionella metoder för att skydda djurarter och habitat. Utöver att skapa naturreservat och liknande är det kanske lika viktigt att motverka exploatering och korruption i de länder där det finns känsliga djurarter.

  Det finns mycket annat än koldioxid att prata om på Köpenhamnsmötet. I alla fall om det är hotade djurarter man bekymrar sig för.

  SvaraRadera
 32. Jag vill påminna blogginnehavarna om programförklaringen:
  ”Bloggen är ett svar på "klimatskeptikernas" spridande av missuppfattningar, desinformation och rena lögner kring global uppvärmning och forskning.”

  Ni skriver:
  ”Istället har isbjörnen klassats som sårbar eftersom antalet isbjörnar har minskat med >30% de senaste 45 åren.”

  Men snälla, ni måste här ha missuppfattat tingens ordning å det gruvligaste. Isbjörnarna var på god väg att utrotas p g a av att vi människor sköt av för många per år, för många jaktlicenser utfärdades. De var nere i ca 5000 i antal 1967 då man begränsade licenserna till att bara utfärdas till inuiterna. Sedan dess har de ökat till nuvarande ca 25000.

  Jag tror att ni blandar ihop det med det som WWF skriver om en eventuell framtid (som vi inte vet något om än).
  ”Amerikanska forskare har beräknat att 2/3 av väldens isbjörnar kan vara borta vid år 2050 på grund av att havsisarna sommartid kommer att smälta bort i stora områden i Arktis (Svalbard, Sibirien och Alaska).”

  Tycker ni själva att det här känns seriöst?

  SvaraRadera
 33. Lena:
  Pga den smältning som sker och som kommer att ske, oavsett om vi minskar våra utsläpp eller inte, har en stor del av de som kan frågan gått över till att:"Det är kört för isbjörnen och gissningsvis valrossen också, om tio, trettio eller hundra år egalt, kört är det, eftersom deras habitat med mycket stor sannolikhet försvinner. Att vi dessutom ser ut att å det gruvligaste misslyckas med ens delar av klimatöverenskommelserna gör inte den framtiden mindre trolig.

  Och då finns det folk som istället för att se allvaret i situationen, lägger ned tid på att försöka hitta småsmulor av detaljer som inte hundra procent följer den stora trenden och konsensus...

  Är det ansvarsfullt med tanke på konsekvenser OM vetenskapens majoritet skulle ha rätt?

  Ska vi lita på de verkligt få som tror sig veta annat, oftast utan att ha tagit reda på hela bilden?

  Skärpning!
  C

  SvaraRadera
 34. Lena,
  Du har alldeles rätt, jag har läst fel. Vi är dock inte sämre på den här bloggen att vi rättar de fel vi gör, så bloggposten är nu uppdaterad. Tack för att du hjälpte oss göra hemsidan bättre!

  SvaraRadera
 35. Anonym/C>> Om du ska bygga ett hus och en viss del av plankorna, spikarna etc. är av för låg kvalitet - är det då ett lika bra hus som ett som byggs av fullgott material?

  SvaraRadera
 36. Patrik,
  Du menar att om man hittar en några dåliga spikar och plankor så finns inte huset?

  SvaraRadera
 37. Patrik L>> Nej.

  Tänker du vaccinera dig mot svininfluensan, Patrik L?
  Jag utgår ifrån att alla som är övertygade om AGW kommer att göra det, såvida man inte har särskilda medicinska skäl att inte göra det..?

  SvaraRadera
 38. ...nu får du nog förklara hur du tänker...

  SvaraRadera
 39. Den som anser att alla som ifrågasätter AGW, utan vetenskapliga belägg, bör rimligen ha samma inställning till vaccination mot svininfluensan.
  Vetenskapen har nämligen talat angående den och rekommenderar alla att vaccinera sig.
  Så - jag antar att du (och alla andra som tycker att AGW-skepticism är orimlig) kommer att följa även det rådet från vetenskapen?

  SvaraRadera
 40. Patrik Lindenfors

  Jag blev lite upprörd som du kanske förstod.
  ;o)

  Men rena felaktigheter är ju aldrig bra och här har vi ett bra exempel på när en reglering är absolut nödvändig. Själv kan jag egentligen inte förstå att stammen tilläts bli så låg som 5000 men är glad åt återväxten.

  Sedan är det också så att om den miljön som isbjörnen är anpassad till att existera i minskar så får de självklart problem, där håller jag såklart med.

  Fast man kan ju ha olika syn på varför miljön förändras.

  Nåja, gott så att ni rättade.

  Ha en skön fredagskväll!

  SvaraRadera
 41. Gunnar Strandell2 oktober 2009 kl. 18:46

  Jag är övertygad om att vilda djur har mycket mera akuta problem med oss människor än att vi påverkar klimatet.
  Vi jagar dem.
  Vi kör på dem med bilar, tåg och flygplan.
  Vattenkraftsdammar dränker dem när de fylls första gången. Dammen vid LaGrande-4 i Canada: ca 2 milj caribous (vildrenar).
  Vindkraftverk träffar en och annan som flyger.
  Skogs- och åkerbruk ändrar förutsättningarna.
  Inte ens soptipparna är säkra försörjningsställen när återvinningen ökar och matavfall rötas till biogas.
  Sett ur detta perspektiv är nog isbjörnarna ett av de mest priviligerade djuren.

  Men jag tror att det största hotet mot dem ligger i oljeutvinning i arktis och den ökade mänskliga närvaron det leder till.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet