28 nov. 2009

Recension: Global Warming - Understanding the forecast

Det finns många böcker kring global uppvärmning men få riktade till allmänheten som beskriver fysiken bakom fenomenet mer än översiktligt. David Archers Global Warming - Understanding the forecast är en bok som just fyller den luckan.

Boken är baserad på en kurs för icke-naturvetare vid University of Chicago som hålls av Archer och Ray Pierrehumert. Till boken finns också ett stort antal interaktiva modeller och annat extramaterial, inklusive videoinspelningar av föreläsningar. (Se boklänken ovan.)
Archer beskriver de fysikaliska grunderna för växthuseffekten från enkla lagermodeller till detaljerade spektrallinjeanalyser och realistisk atmosfär. Frågan om koldioxidens logaritmiska växthuseffekt får här ett ypperligt svar. Atmosfärens cirkulation samt de viktiga återkopplingarna: vattenånga, is och moln beskrivs och förklaras även de.

Ett kapitel handlar om kolcykeln, Archers eget forskningsområde. Här beskrivs bland annat koldioxidens roll för istiderna och dess koppling till temperaturförändringarna genom de så kallade Milankovitchcyklerna. De fossila bränslena och utsläppen från dessa får också ett eget kapitel liksom de förändringar i kolcykeln som vi ger upphov till.

Som förberedelse för de avslutande kapitlen kring förutsägelserna ges en genomgång av beläggen för den pågående temperaturökningen och de faktorer som styr denna. Följande kapitel tar upp de viktigaste förutsägelserna om framtida klimatförändringar och orsakssambanden bakom dem. Boken avslutas med ett resonemang kring möjligheter och begränsningar som inverkar på beslut i klimatfrågan.

Den är mer lärobok, inklusive repititionsfrågor i slutet av kapitlen, än den berättande populärvetenskap som vi möter hos författare som Richard Dawkins och Simon Singh.1 Även med tanke på den läroboksstil som Archer valt hade han gärna fått låta boken växa från sina förvånansvärt få sidor för att få plats med fler intressanta aspekter. Jag skulle gärna sett mer om klimatmodeller och observationer av de beskrivna fysikaliska fenomenen för att nämna ett par saker.

Sammantaget ger dock boken en mycket god introduktion till de grundläggande vetenskapliga sambanden kring global uppvärmning för den nyfikne med ett naturvetenskapligt intresse samtidigt som även den mer insatte läsaren alltid finner viktiga punkter belysta på ett givande sätt.

Förlag: Wiley-Blackwell
ISBN: 978-1405140393

1 För en historiskt baserad beskrivning av de klimatvetenskapliga frågorna kring global uppvärmning rekommenderas varmt
Spencer Wearts bok The Discovery of Global Warming

2 kommentarer:

  1. Kolla in David Archer "in action" här:http://geoflop.uchicago.edu/forecast/docs/lectures.html

    /Mats F

    SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet