7 jan. 2010

"Kylan har stigit klimatskeptikerna åt huvudet"

Uppsalainitiativsmedlemmen Patrik Lindenfors skriver på Newsmill som svar på en av de artiklar från Stockholmsinitiativet som dykt upp i pressen för att vi haft några kalla dagar:

Väder och klimat är förstås besläktade. Klimat är medelvärden och trender beräknade utifrån enskilda dagars och platsers väder. Men väder och klimat är inte samma sak. Att hävda det är att tro att ens egen längd är samma sak som medellängden.

Det här är förmodligen bekant för de flesta. Det borde förstås vara extra bekant för människor som debatterar klimatet. För nog är det lite väl magstarkt att begära att bli tagen på allvar som klimatdebattör om man sedan börjar diskutera vädret? Men det är just vad Jonny Fagerström gör: "I Sverige varnas det i dagens DN för att det kommer att bli tio grader kallare än normalt med ner till minus 44 grader i Särna." Jaha? Och?
...

Fagerströms artikel hade gått att skratta lite generat åt om det inte hade varit för två saker. Dels är klimathotet en allvarlig fråga - det är mycket pengar och många liv som står på spel. Dels är Fagerström medlem i Stockholmsinitiativet (SI) - en sammanslutning mestadels äldre herrar som tror att de kan klimatet bättre än klimatforskarna.
...

Det komiska (tragiska?) med SI är att ingen medlem egentligen är överrens med någon annan, utom förstås i frågan om att forskarna har fel. En person som Fagerström kan få vara med - fast han inte ens verkar kunna skilja en datapunkt från ett medelvärde - bara för att han håller med i kritiken av forskarsamhället.
Läs hela artikeln här

36 kommentarer:

 1. Bara att hålla med om kritiken.

  Den enda poängen i det hela kan vara att det har varit mycket vanligt med det omvända i (gammel)media, dvs att varje värmerekord har kopplats ihop med den globala uppvärmningen, för att inte tala om varje översvämning, torka, storm etc etc

  SvaraRadera
 2. Såklart larvigt att debattera temperaturer som uppmätts en enskild dag. Kan inte tänka mig annat än att skribenten blivit irriterad över att det skränats högt i andra lägret när temperaturen var hög någon sommardag.

  Men vad klimatforskarna säger är väl detta "We cannot account for the recent lack of warming, and it's a travesty that we can't." Kevin Tranbearth

  kan inte heller se något komiskt i att SI är en inhomogen grupp, det är väl ett tecken på att demokratin fungerar att det råder mångfald inom en grupp? Och snälla, det hjälper inte AGW-tesen att beskriva SI som en grupp "mestadels äldre herrar". Bemöt argumenten istället, det där skapar bara fler SI anhängare.

  SvaraRadera
 3. Satellitmätningar (Nasas hemsida) visar att den övre atmosfären över 8 km höjd blivit klart kallare sedan början av 1990-talet. Om man vill tala om någon temperaturtrend är den klart sjunkande. Ingen uppvärmning av det nedre atmosfärskiktet går att se i satellitmätningarna som startade 1979. Om någon gemensam trend går att se är det en långsamt sjunkande temperatur sedan 1930-talet.
  De snabba ökningarna i den landbaserade beräknade globala temperaturen har kritiserats för att antalet mätstationer starkt minskat sedan 1960-talet. Eftersom främst avsidesbelägna stationer stängts och stationer nära befolkningscentra har hållits kvar finns det en stor risk för att mätningarna påverkats av värme från den omkringliggande bebyggelsen. Om ett större antal stationer i kalla trakter stängs kan detta leda till en skenbar temperaturstegring i medeltemperaturen. Någon klar trend i mätningarna finns inte och alarmerande global temperaturstegring inte finns.

  SvaraRadera
 4. Anonym,

  Här finns grafer över temperaturändringarna på olika höjder i troposfären och nedre stratosfären. Man ser en tydlig uppvärmning i lägre troposfären, och mindre högre upp. I stratosfären har vi en avkylning, vilket både är en effekt av ökade växthusgaser och minskad ozon.

  Anonym, kan du förklara hur uppvärmning från bebyggelse skulle kunna får satellitmätningar av lägre troposfären att visa en uppåtgående trend (0.153 K/decennium)?

  SvaraRadera
 5. Gustav,
  En klimatforskare har skrivit det du citerar och det är taget ur sitt sammanhang som vanligt och handlar om för osäkra observationer.

  Vi har svarat på mängder av argument från SI. Sök på bloggen.

  SvaraRadera
 6. Jag Googlade på ordet "rekordvärme" för att se vad svenska medier skriver om saken. Klimatförändringarna kom inte upp särskilt ofta: på de 18 artiklar jag läste fanns de omnämnda 3 gånger. En gång sades det explicit att värmen inte berodde på AGW, en gång (om NY) gjores en AGW-koppling, och en gång handlade det om hela det senaste decenniumet.

  SvaraRadera
 7. Jag får ett liknande resultat för ordet "värmerekord", dvs man blandar inte ihop väder och klimat.

  Så varifrån kommer uppfattningen att media skyller varje värmerekord på AGW?

  SvaraRadera
 8. Lars skrev:

  Så varifrån kommer uppfattningen att media skyller varje värmerekord på AGW?

  Kanske från kungens tal för några år sedan där han påminde om att oktober hade varit väldigt varm och varnade för klimatförändring pga det.

  (andra liknande tillfällen har jag hittills inte sett i media)

  SvaraRadera
 9. Lars & Z>> Skojar ni nu eller?

  En enkel sökning på "värmerekord" på google ger mängder träffar på nyhetssajter och t.o.m. nyheter från SMHI där ordet sammankopplas med klimatförändringar:
  SMHI
  Aftonbladet
  klimataktion.se
  SvD
  etc. etc.

  Exemplen från radio och TV är också oräkneliga, men av naturliga skäl svårare att söka upp.

  SvaraRadera
 10. Och apropos globala mätserier...

  Hur många mätserier från Arktis havsområde och Antarktis enorma havs- och landområden finns före 1979?

  SvaraRadera
 11. Patrik,

  Dina artiklar handlar om väderstatistik och längre tidsperioder, inte enskilda väderhändelser. Jag hittade också några sådana artiklar (jag nämner en i min första kommentar).

  Men det mesta jag hittade var om enskilda väderhändelser som inte kopplades till klimatförändringarna.

  SvaraRadera
 12. Lars>> Är inte ett värmerekord en typ av enskild väderhändelse så vet jag inte vad som är det.

  Är det verkligen så svårt att erkänna att media i åratal har gjort samma sak som Jonny F nu har dristat sig till?

  Du kan haffa vem som helst på gatan och fråga:
  "Varför hör vi talas om så många värmerekord?"
  Nio av tio kommer att svara: "Öööhh... Global uppvärmning?"
  Och: denna uppfattning kommer någonstans ifrån. Personen på gatan har inte hittat på det själv.

  Nåväl... Vi får hoppas att Jasper Kirkby & Co på CERN får slut på denna eländiga debatt när de är klara med CLOUD 2013.

  SvaraRadera
 13. Patrik,

  Här är ingressen till SMHI-artikeln du länkade till:

  "00-talet var varmare än normalperioden med 50 värmerekord men bara 16 köldrekord. Detta visar SMHIs analys av klimatet sedan 1880-talet till i dag. Under samma period har Sveriges medeltemperatur ökat med 2 grader."

  Klimatförändringarna omnämns i en sidoruta:

  "Temperatur som klimatindikator
  Temperaturvariationerna i Sverige från år 1860 liknar de globala förändringarna. Det är i linje med följden av en ökad växhuseffekt."

  Som du ser handlar artikeln om statistik för väderhändelser över längre perioder, dvs klimat, och inte om någon enskild händelse.

  Den globala uppvärmningen leder till fler värmerekord. Så "personen på gatan" är inte ute och cyklar.

  SvaraRadera
 14. Om december och även förra (nåja, 30/12-5/1) veckan hade vari kallare än medianen hade jag till viss del förstått de inläggen som förpestar Newsmill. Nu blir det bara löjligt.

  http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/climate/synop.html
  (ändra till Anomaly)

  Det är nästan så jag misstänker att skeptikerkåren ser vad som håller på att hända i Antarktis, och därför tar en rövare för att ändra focus.

  SvaraRadera
 15. @Lars & Z

  Ni kan inte mena allvar? Ser ni inte alls på nyheter på TV eller läser kvällstidningar?! Det har ju fullständigt kryllat av sammankopplingar mellan extrem-VÄDER och global-uppvärmning senaste åren.

  SvaraRadera
 16. Lars>> Hur ska du ha det - är det ok att koppla ihop köldrekord från enskilda platser med det "globala klimatet" eller ej?
  För det är precis vad som görs i artikel efter artikel.
  Om inte explicit så implicit. Man använder inte alltid exakt samma formuleringar och man är ibland mer vag och ibland mer rättfram.
  Hävdar du något annat så hävdar du något som garanterat strider mot den allmäna uppfattningen - åtminstone bland de som antingen tvivlar eller är "agnostiker" då det gäller AGW.
  Faktum är att jag inte ens tror att ni själva tror på det ni skriver angående dessa journalistiska vinklingar. Jag tror att ni är väl medvetna om alla tokigheter som skrivs "pro AGW", men ni vill inte erkänna det offentligt, för det riskerar att skada saken.

  SvaraRadera
 17. Patrik,

  Jag försöker förklara igen: de länkar du gav var fina exempel på en korrekt koppling mellan väderhändelser (värmerekord) och global uppvärmning, dvs en statistik koppling. Varmare klimat = fler värmerekord.

  Jag tittade också på artiklar som enbart behandlar enskilda värmerekord, t ex varmaste dagen i Stockholm, och där hittade jag (bland 20+ artiklar) ingen som påstod att det beror på global uppvärmning. Sådana artiklar kanske finns, men de är i så fall undantag. Däremot hittade jag en artikel där en meterolog sa att man inte kan koppla ett enskilt värmerekord till global uppvärmning.

  Om detta strider mot den allmänna uppfattningen bland "skeptiker" så kan jag leva med det - jag är mer intresserad av att det stämmer överrens med verkligheten.

  SvaraRadera
 18. Se hur nyanserad Erland Källén är när han talar om El Nino i SvD-artikeln (2007) som Patrik länkade till:


  - Det är ett storskaligt fenomen som innebär en rejäl uppvärmning av havsytan som sträcker sig från Sydamerika, vid ekvatorn, och västerut, säger Erland Källén.
  Men det behöver inte ha någon koppling till den globala uppvärmningen utan är ett naturligt fenomen. Erland Källén säger dock att det finns en underliggande temperaturhöjning.
  - Då blir ett El Niño-år extra varmt om man jämför med för 50 år sedan, säger han.

  SvaraRadera
 19. Tranberth skriver: "This energy imbalance was very small 40 years ago but has steadily increased to around 0.9 W/m2 over the 2000 to 2005 period, as observed by satellites." Först en fråga från en oinvigd: Hur observerar man något sådant från satteliter?

  Det betraktas väl som allvarigt att "energi budgeten" inte kan balanseras? Ponera att djuphavstemperaturen mäts och det inte skett någon uppvärmning där, finns det då andra alternativ än att ändra grundläggande antaganden (ifall temp fortsätter sjunka samtidigt som CO2 stiger)?

  SvaraRadera
 20. Lars>> Aha, nu förstår jag varför ni inte hajar.
  Ni utfår ifrån att gemene man kan tolka dessa artiklar på samma sätt som akademiker gör. Kan upplysa dig om att det finns olika formspråk och att det som står i dessa artiklar inte betyder samma sak för en icke-akademiker som det gör för er.
  Journalister är väl medvetna om detta. Det är därför obskyra rapporter om akrylamid m m kan användas för att sälja lösnummer.
  Tror faktiskt också att detta är en stor orsak till många av de debatter vi ser kring AGW - icke-akademiker tolkar vetenskapliga slutsatser på ett sätt och akademiker kan (eller vill) inte se att man har helt olika sätt att hantera budskapet.
  Men, journalisterna är 100% medvetna om denna språkförbistring och utnyttjar den för att skapa nyhetsvärde.

  SvaraRadera
 21. Funderar ni på vad klimatskeptiker tycker är viktigt?

  Svar: "This data shows why the focus needs to be on the regional scale and that a global average is not of much use in describing weather that all of us experience."

  WUWT:s analys av 'December 2009 and year 2009 University of Alabama at Huntsville lower tropospheric MSU temperature data'.

  http://wattsupwiththat.com/2010/01/09/global-lower-tropospheric-temperature-report-december-2009-and-for-the-year-2009/

  I klartext: visar det sig vara ett högt globalt medelvärde, prata i stället om snöstorm i USA...

  SvaraRadera
 22. Gustav: Ponera att djuphavstemperaturen mäts och det inte skett någon uppvärmning där, finns det då andra alternativ än att ändra grundläggande antaganden (ifall temp fortsätter sjunka samtidigt som CO2 stiger)?

  Enligt artikeln
  Global hydrographic variability patterns during
  2003-2008
  så har faktiskt energimängden i havet (ner till 2000 meter) ökat. Se den översta grafen på näst sista sidan.

  SvaraRadera
 23. Patrik,

  Kan du förklara för oss hur SvD-artikeln med Källén tolkas av en icke-akademiker?

  SvaraRadera
 24. Lars,
  Apropå El Nino så är det väl så att vi är mitt inne i en El Nino för närvarande?

  SvaraRadera
 25. Tydligen inte bara Jonny F m fl som tror på kallare tider:
  30 years of cooling?

  SvaraRadera
 26. Patrik. Återvinning? Så här skrev jag den 9 oktober om Latif, vad han sagt - och vad det påstods att han sagt ...

  http://alpinechar.blogspot.com/2009/10/mojib-latif-och-den-globala-avkylningen.html

  SvaraRadera
 27. Bo,

  Det var nog Fox som återvann det där:

  http://www.foxnews.com/scitech/2010/01/11/years-global-cooling-coming-say-leading-scientists/#

  SvaraRadera
 28. Bo>> Det tål att återanvändas, som i min länk till Daily Mail, så att de oinsatta blir påminda om att IPCC-forskare menar att ca hälften av den moderna uppvärmningen kan bero på naturliga faktorer.
  Efter den svagt ökade solaktiviteten och minskade vulkaniska (samt ev. ännu "okända" faktorer, se CERNs CLOUD-experiment) efter ~1900 så blir det kanske inte mkt mer än en tummetott kvar till CO2...
  Som sagt, tål att påminnas om.

  SvaraRadera
 29. Patrik,

  Din senaste kommentar här avvisades. Biten om TV-inslaget från Haiti kan dock anses relevant på sätt och vis, om du kan formulera dig på ett koncist och sakligt sätt.

  SvaraRadera
 30. Lars K>> Ok...
  Apropos hur media hanterar frågan kring klimatförändringar i sin dagliga rapportering:

  Efter det fruktansvärda som hände på Haiti så hade man ett inslag på Aktuellt där man ville beskriva hur svårt prövat det haitiska folket var redan innan jordbävningen.
  Man berättade om de diktatorer de utsatts för genom åren, att orkaner ofta slår hårt där och att jordbävningar är vanliga etc. Sedan kom en märklig mening där man berättade att:
  Klimatförändringarna har också drabbat folket där, skog har avverkats, vilket har lett till erosion och att landytor har översvämningar.
  Alltså, man väljer att nämna ordet "klimatförändring" i en mening där man även skjuter in ordet "översvämning".
  Berättelsen förtäljer inte ifall översvämningarna beror på klimatförändringarna eller på erosion till följd av skogsavverkning.
  Sanningen är antagligen att orsakssambandet är enormt komplicerat och inte lämpar sig för ett inslag av denna typ. Dessutom så definierar man väl klimat så pass brett idag (exosfär-atmosfär-landmassor-oceaner-kryosfär) så att ingenting som förändras kan sägas vara frikopplat från klimatet (inte jordbävningar heller).
  Men, min poäng är att den slötittande medelsvensson sannolikt tänker:
  "Ojdå, man kanske borde börja äta klimatsmart och ta bussen ändå."
  Och visst kan det finnas saker vi kan göra här för att hjälpa folket på Haiti, men är det relaterat till CO2-molekylens radiativa egenskaper?
  Inte för att det verkar spela någon roll längre, "klimatförändring" har slutat handla om CO2 och är nu snarare ett kodord för att väcka vår vilja till bistånd och solidaritet i största allmänhet. Inget fel med det kanske.
  Frågan är bara vad vi då ska kalla den gamla hederliga CO2-frågan och om den ens spelar någon roll längre?
  Frågan är också ifall ordet "klimatförändring" håller på att bli lika urvattnat och svårtolkat som "rättvisa", "solidaritet", "fördelning" m fl ord som alla numera "äger" och kan använda utan att någon höjer på ögonbrynen.
  Jag förutsäger att ordet helt kommer att tappa sin tidigare innebörd och reduceras till en floskel.

  SvaraRadera
 31. Patrik,

  Det där var inte mycket bättre. Du kunde lätt ha skippat andra halvan. Men låt gå för den här gången.

  Nu diskuterade vi sammanblandning mellan klimat och väder i media, t ex att blanda ihop AGW med ett enskilt värmerekord. Aktuellt-inslaget du skriver om har inget med det att göra.

  På vilket sätt Haiti skulle vara drabbat av klimatförändringarna vet jag inte (orkaner?), men om så är fallet så ser jag inget större fel med att detta omnämns tillsammans med andra problem i samma mening. Och är så inte fallet så vore det knappast första gången som en journalist misstar sig. Mer än så behöver inte tolkas in i det hela.

  Om du vill komma med något intressant, så varför inte undersöka hur ofta och på vilket sätt klimatförändringarna omnämns i rapporteringen från Haiti? Och även hur ofta de inte omnämns. Först då kan man börja diskutera mönster.

  SvaraRadera
 32. Kanske man kan säga att klimatförändringarna har stigit media åt huvudet så att man bara ser faran där men glömmer bort faran från vädret som är mycket större.

  Det kalla vädret får folk att frysa ihjäl, hetta dödar också, orkanerna leder till många döda och skadade, störtregn leder till erosion och översvämningar.

  SvaraRadera
 33. Lars K>> Aha, för kvalitativt för din smak, jag är humanist och ser även värde i enstaka observationer.
  Men ok, jag får väl ta mig en funderare på ifall jag har tid att göra den kvantitativa sammanställning du efterfrågar.

  Har för mig att vi hade en debatt här för etttag sedan då jag hävdade att ni på UI begär referens till vetenskaplig artikel för minsta lilla uttalande. Då fick jag mothugg från samtliga.
  Är det då något som nyss har börjat gälla, kanske t o m på mitt förslag? ;)

  SvaraRadera
 34. Temperaturmätningar i det lägre atmosfärskitet 0 ... 8 km visar egentligen ingen trend. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket data för att man skulle kunna tala om någon trend. Någon stigande temperaturtrend går inte att se. Satellitmätningarna överenstämmer ytterst väl med mätningar med hjälp av väderballong (där temperaturen mäts på annat sätt). Satellitmätningar visar ingen förändring på de flesta områden där markmätningar har indikerat en snabb uppvärmning.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet