6 jan. 2010

Hans Bergström sprider myter i DN

I en artikel på Second Opinon har Magnus Westerstrand gått igenom de grövsta felen, nedan försöker vi oss på att reda ut fler tveksamheter i Bergströms artikel i DN.

Under rubriken "Efter FN-fiaskot" är Hans Bergström ute och cyklar om klimatvetenskapen i DN. Förutom att poängtera det självklara att det alltid är viktigt att ha ett öppet sinne och kunna tänka nytt hinner Bergström med att påstå att de hundratals på sina områden ledande forskarna inom IPCC sysslar med forskningsfusk. Om man vill göra en snällare tolkning av Bergströms text hävdar han bara att närmare hundra forskare pysslat med forskningsfusk alternativt att bara några personer pysslat med forskningsfusk och de resterande närmare hundra forskarna inte förstår sitt eget forskningsområde. Tillåt oss att anlägga en alternativ hypotes, Bergström har tittat för mycket på FOX-News.

Låt oss först konstatera att efter stölden av mejlen från Climatic Research Unit vid East Anglia-universitetet har de hundratals ledande forskarna i IPCC:s första arbetsgrupp (den om den vetenskapliga grunden) gjort ett skriftligt uttalande där man säger att man fortfarande står fast bakom slutsatserna i IPCC:s fjärde rapport. Låt oss också konstatera att det inte framkommit något från de stulna mejlen som antyder forskningsfusk från någon av dessa hundratals ledande forskare.

Fel 1:
Det gäng som har bildat kärnan i FN:s klimatpanel, IPCC, har agerat på ett sätt som är vetenskapligt fullständigt oacceptabelt. Forskarna i fråga har manipulerat data för att få dem att stämma med deras aktivistiska övertygelse, "to hide the decline" (i temperatur) som det heter i ett av de beryktade mejlen.

Bemötande 1:
Det finns ingen temperaturnedgång att dölja: både termometrar och satelliter visar på en tydlig temperaturuppgång. Vad det handlar om är rekonstruktioner av historiska temperaturer med hjälp av olika så kallade proxies, som trädringar. Vissa proxy-serier baserade på
trädringar från nordliga latituder visar en nedgång de senaste decennierna på 1900-talet, medan den faktiskt uppmätta temperaturen
har stigit. Detta fenomen, som kallas divergensproblemet, finns diskuterat i den vetenskapliga temperaturen minst sedan 1998. (För en översikt, se d' Arigo et al 2008.) Det är alltså ingenting som man har försökt gömma undan.

I det "beryktade mejlet" berättas om hur forskarna vid ett tillfälle har lagt in den uppmätta globala temperaturen (som ju faktiskt har stigit) för de senaste decennierna i en graf med en historisk temperaturrekonstruktion. Det är hela historien.

Fel 2:
De har hellre förstört grunddata än överlämnat dem till det övriga forskarsamhället.

Bemötande 2:
Bergström påstår även att forskargruppen som fått sina mejl stulna ertappats med att förstöra rådata för att förhindra att andra forskare får tillgång till dem, men något stöd för detta finns inte heller. De berörda forskarna har kvar rådata för ca 95 % av stationerna. De stationer vars rådata saknas har bland annat tagits bort eller korrigerats för att de varit placerade i städer och därför visat på en felaktig temperaturförändring. Alla grunddata finns dock kvar vid National Climatic Data Center. Det hela inträffade på 1980-talet.

Fel 3:
FN-gänget har systematiskt sökt hindra att vetenskapliga tidskrifter publicerar manus från forskare med andra data eller slutsatser.

Bemötande 3:
Vi antar att Bergström även här refererar till "Climate-gate"-mejlen. Även om en del hårda ord yttrades om några artiklar så finns det inget som tyder på att någon artikel faktiskt stoppades. Däremot skrev forskarna i några fall egna artiklar som påtalar felaktigheter i de omdiskuterade artiklarna. I ett fall så avgick halva redaktionella ledningen för tidskriften Climate Research i protest eftersom de tyckte att den artikel av de "skeptiska" forskarna Soon och Baliunas (2002) som publicerades där var så undermålig. Se där: en riktigt "peer-review"-skandal, men med "skeptiker" i huvudrollen!

Fel 4:
En forskare i nätverket tog på sig uppgiften att rensa Wikipedia från allt som kunde störa beskrivningen av en unik och katastrofal uppvärmning av jorden. Bland annat utraderade han medeltidens värmeperiod från historien.


Bemötande 4:
Det här handlar förmodligen om fd klimatforskaren William Connolley, ni kan läsa mer om hela historien på hans blogg. Artikeln Medieval Warming Period har aldrig varit borta från Wikipedia.

Fel 5+6:
IPCC-kretsen har brutit mot fundamentala regler för vetenskaplig prövning och diskussion och bör ha förverkat allt förtroende i forskarsamhället. Med sitt nit att låta aktivismen gå före vetenskapen har den gjort stor skada även för FN. En sak är klar: de klimatmodeller som har presenterats av aktivisterna i FN stämmer inte.

Bemötande 5+6:
Att påstå att de hundratals ledande forskarna som ingår i IPCC-kretsen bör ha förbrukat allt förtroende i forskarsamhället så som Bergström gör faller därmed platt och är lika tomt som Bergströms påstående ”de klimatmodeller som har presenterats av aktivisterna i FN stämmer inte”. Att modellerna inte är 100 % riktiga är det ingen som bestrider, ifall så var fallet skulle de inte fortsätta att utvecklas. De utgjorde dock vid publiceringen det bästa vi hade att gå efter när vi försöker anpassa oss till framtiden och de största avvikelserna har hittills varit underskattningar av smälthastigheten hos Arktis is och höjningen av havsytans nivå. Knappast den typ av fel som Bergström menar skadar trovärdigheten. Ny forskning kommer så klart att ge oss bättre modeller.
De färgade linjerna är två kända temperaturserier. Det grå området är där temperaturkurvorna för 95% av de modeller som används i AR4 hamnar. Den svarta linjen medlet för modellerna. Som synes finns ingen signifikant avvikelse. Samtidigt är felmarginalerna av naturliga skäl stora jämfört med förändringen på en så kort tid.
Hmm 7:
Utan Kyotoprotokoll har USA de senaste tio åren gjort lika mycket som Europa med Kyotoprotokoll. Varför? Därför att USA har haft innovationskraften från teknologisk utveckling och motivet att göra sig mindre beroende av importerad olja från skurkstater.

Bemötande 7:
Enligt den här rapporten från UNFCC så har visserligen både USAs och EUs utsläpp av växthusgaser legat förhållandevis stilla under åren 2000-2009. Men då ska man komma ihåg att under det föregående årtiondet, perioden 1990-1999, så ökade USAs växthusgasutsläpp väldigt mycket, med mellan 15-20% beroende på vad man räknar in. EU-länderna som helhet minskade sina utsläpp något under samma period. Dessutom är USAs utsläpp per capita mer än dubbelt så stora som de för EU-länderna. Sedan är ju inte USA unikt när det gäller innovation och teknologisk utveckling på energiområdet. Tyskland är exempelvis världsledande inom vindkraftsutbyggnad och Portugal har den största solkraftstationen i världen. Man kan enkelt konstatera att Koyotoprotokollet knappast hämmar innovationskraft och teknologisk utveckling om det är det som Bergström oroar sig för.

33 kommentarer:

 1. Endast tomten är vaken ...6 januari 2010 kl. 21:19

  usch vad mycket ni kommer få bemöta under 2010 ...

  SvaraRadera
 2. Det här borde ni skicka till Hans Bergström. Han gör skriver säkerligen detta av okunskap och inte ovilja. Precis som alltför många andra dilettanter som ger sig in i debatten.

  SvaraRadera
 3. Jag tror ni kommer ha fullt upp med att bemöta många debatt artiklar i ca 25 år framöver, ni kanske kommer till insikt någon gång framöver att man inte kan basera en total omställning av världen och avdemokratisering i många demokratiska länder baserat på en datamodell?

  Ett kul inlägg tycker jag gunnar Littmark har på sin blogg,
  http://gunnarlittmarck.blogspot.com/2009/11/jag-tror-att-ipcc-klarat-hedern-om-de.html
  den kan ni läsa och begrunda och sedan bemöta, jag ser fram emot ett till bemötande...

  SvaraRadera
 4. Anonym II
  Det förefaller vara ganska utbrett missförstånd i skeptikerkåren att AGW helt och hållet är baserat på datamodeller. Läs gärna dessa inlägg (för att ta två exempel) som är några pusselbiter i AGW pusslet.
  Mvh
  Calle P

  SvaraRadera
 5. Anonym II
  Mot bättre vetande följde jag din länk. Anser du verkligen att det finns något att bemöta i din länk? En figur utan värden eller beskriving på Y-axeln (som påstås stämma med kurvor från hela världen) samt ingen som helst ref. till varifrån den kommer. Resten av din länk är mest en radda osammanhängande bludder.
  Mvh
  Calle P

  SvaraRadera
 6. Bra bemötande av alla punkter utom 5 & 6. Ärligt talat, att visa upp en simulering som råkar stämma väl med verkligheten från en (av miljontals?) körningar av en modell, är väl inte speciellt mycket att hänga i granen? Tror i almänhet att folk har en övertro till modeller. En modell levererar det svar som jag programmerat den att göra, svårare än så är det inte. En är en modell inte alls samma sak som ett experiment, i det ena fallet dikterar jag villkoren, i det andra fallet observerar jag utfallet. Här är en av pusselbitarna som saknas för IPCC (utöver rimliga utsläppsscenarier).

  SvaraRadera
 7. Calle,

  Grafen är en tidig temperaturrekonstruktion för centrala England, av Hubert Lamb (förresten CRUs grundare).
  Jag hoppas att Anonym klarar av att dra rätt slutsatser utifrån det.

  SvaraRadera
 8. 1. Ja, det stämmer att de eftersom proxydata sjönk kombinerade proxydata med direktmätt data, där proxydatan raderades. Men att kombinera två olika mätmetoder så i en och samma graf är inte okej. Det är nästan värre än cherry picking då det ger sken av att två dataserier som genom att ha helt olika förutsättningar att representera verklig temperatur har diskontinuitet. det kan alltså ha varit lika varmt eller varmare än nu någon gång (om man kunnat direkt mäta) för den tid man använder proxydata.

  Sättet är verkligen förledande, och därför passar orden "hide the decline".

  Att ni sedan legitimerar det med att det fanns ett syfte att visa att temperatur stigit senare decennier förbättrar inte det ovetenskapliga i detta.

  2. Phil Jones sa efter en FOI att han hellre förstörde data än överlämnade den. Förfrågan gällde vilka stationer som användes, vilket är väl dokumenterat av såväl Eschenbach som McIntyre. Därför är det inte relevant att hänvisa till de databaser där rådata ligger. All rådata, som alltså även har redundant data, säger inget om vilken data CRU har använt, och det är information om den som behövs för att göra en rekonstruktion. Att hänvisa till alla stationers databaser är som om en pokerspelare som haft en viss hand menar att han visar den genom att istället för att ge information om korten överlämnar hela kortleken.

  3. Phil Jones ställde ju ultimatum till en redaktör att avbryta allt samarbete om en studie publicerades. Vad är det om inte att söka påverka? Genom att ägna er år Soon och Baliunas sysslar ni ju med en halmgubbe, eftersom det inte är det bästa exemplet på exakt det Bergström nämnde (det visade väl snarast på ett otillbörligt planerande av redaktörs-avsättning).

  4. Detta stämmer, eftersom medeltida värmeperioden tills för några veckor sedan hade denna spagettigraf från CRU-gänget (med direktmätt temperatur på slutet och trunkerad/utsuddad proxydata), men att Wikipedia stoppade rätten att editera för en person som tog bort denna felaktiga graf som oegentligt låg under i Wikipediaposten för MWP samt lade tillbaka grafen.

  Bland annat. Mycket mer finns och en person (William Connolley) vet vi ju nu jobbade för Real Climates räkning med att editera klimat på Wikipedia; >5000 artiklar på några år va?

  -
  Struntar nu i resten (som jag inte läst än) för att jag är trött, ska äta pizza samt lägga mig tidigt. Ni kan ju "mobba" mig för att jag drar mig ur. Det kan alltid gå att användas i såna här fall! :-/

  Jag är förresten inte så insatt i mejlen, men de jag nämner är ju mycket kända fall! På återhörande.

  SvaraRadera
 9. Gustav,

  Det handlar inte om att få en körning som stämmer precis överrens med observationerna (t ex uppmätta temperaturer).
  När du kör en modell ett antal gånger kommer du att få en viss spridning på resultaten på körningarna. Ju mindre den spridningen är, ju mer exakt (mindre osäker) är din modell. För många system så är det dock i princip inte möjligt att få en modell 100% exakt. Samtidigt vill du att de faktiska observationerna ska ligga så mycket som möjligt inom spridningen. Om de avviker för mycjet så är din modell helt enkelt fel. Se bilden under Bemötande 5+6.

  SvaraRadera
 10. Magnus,

  Om punkt 1: Bergström skriver att det handlar om att dölja nedgången i temperatur. Han säger ingenting om trädringsdata. Och han är inte ensam: man ser ofta folk som påstår att det här visar att vi inte kan lita på CRUs (egentligen HadCRUT) och andras temperaturserier längre. Vad man än tycker om den omdiskuterade grafen (som fanns med i en broschyr som WMO gav ut 1999) så är Bergströms påstående en ojämförligt värre felaktighet än grafen i fråga. Hur tror du att det kommer sig att sådana grova förvrängningar sprids så glatt bland "skeptiker"-kretsar?

  SvaraRadera
 11. Gustav,
  Kanske ett förtydligande behövs kring bilden. De två färgade linjerna är två kända temperaturserier. Det grå området är där kurvan för 95% av de modeller som används i AR4 hamnar. Den svarta linjen medlet för modellerna. Det finns alltså ingen linje för någon enstaka modell i diagrammet.

  Som synes finns ingen signifikant avvikelse. Samtidigt är fel-marginalerna av naturliga skäl stora jämfört med förändringen på en så kort tid.

  SvaraRadera
 12. 3
  Läs vad Bergström skrev igen:
  "FN-gänget har systematiskt sökt hindra att vetenskapliga tidskrifter publicerar manus från forskare med andra data eller slutsatser."
  Vilka är "FN-gänget"? HadCRUT, Jones? Det finns inga som helst belägg för ett systematiskt försök att hindra artiklar med andra slutsatser eller data. (Endast enstaka upprörda forskare som reagerar på vad de finner vara undermåliga arbeten.) Återigen tänjer Bergström å det grövsta på sanningen för att misskreditera FN, IPCC och klimatforskningen.

  SvaraRadera
 13. Extremt pinsamt av docent Bergström, och av DN som tog in texten. Inget nytt, bara upprepning av redan vederlagda teser men nu från en mun med pondus på DN.

  SvaraRadera
 14. Anders,

  Angående Climategate så har Douglass och Christy skrivit en artikel i tidskriften American Thinker som stöder Bergströms utsaga. De visar med dessa e-mail hur de själva med tvivelaktiga metoder har motarbetats bakom kulisserna av klimatforskare som stöder IPCC.
  http://www.americanthinker.com/2009/12/a_climatology_conspiracy.html

  De skriver bland annat:

  “We will let the reader judge whether this team effort, revealed in dozens of e-mails and taking nearly a year, involves inappropriate behavior, including (a) unusual cooperation between authors and editor, (b) misstatement of known facts, (c) character assassination, (d) avoidance of traditional scientific give-and-take, (e) using confidential information, (f) misrepresentation (or misunderstanding) of the scientific question posed by DCPS, (g) withholding data, and more.”

  Den artikel som DCPS (Douglass, Christy, Pearson, Singer) har publicerat i International Journal of Climatology 2008 har ju tidigare diskuterats utförligt här på UI. Ett viktigt tillägg till artikeln blev däremot inte publicerat efter att en medlem i “this team” (Santer) ombetts att reviewa det av redaktören.

  Fallet visar alltså enligt Douglass och Christy på otillbörlig påverkan på publiceringsprocessen inklusive ett otillbörligt sätt att stoppa ett viktigt tillägg till publikationen (tillägget var klart besvärande för Santer et al:s resonemang).

  SvaraRadera
 15. Jag anser att Bergström har i huvudsak rätt att klimatmodellerna inte stämmer, även om dessa kan sägas stämma i bokstavlig betydelse. Här följer mina argument.

  Figuren som visar klimatmodellernas resultat för 1980 – 2010 jämförda med observationerna för 1980 – 2008 är inte övertygande.
  http://www.realclimate.org/images/model09.jpg

  1. Modellerna beräknar att den globala medeltemperaturen år 2010 skall ligga mellan + 0,8 och – 0,05 grader relativt medelvärdet 1980 -1999. År 2008 låg på omkring + 0,3 grader. Den information som modellerna tillför är därför nästan helt intetsägande. Visst faller observationerna inom det gråa området, formellt stämmer alltså modellerna, men vad är det för mening med detta när man har så enormt vida felgränser?

  2. Formen på de modellerade kurvorna verkar inte stämma med de upp- och nedgångar som finns i observationerna, utom i fråga om nedgången mellan 1990 och 1995 (vulkanutbrottet?).

  3. Varje körning av en modell ger en viss kurva inom det gråa området. Motsvarigheten till en sådan kurva i verkligheten är de två kurvorna med observationer. Den kurva som visar medelvärdet av modellernas resultat motsvarar däremot inget verkligt fysikaliskt förlopp. Man kan nämligen inte backa klimatet och köra om det gång på gång. Medelvärdeskurvan kan alltså inte ge något mått på hur bra eller dåligt modellerna stämmer med observationerna. Medelvärdeskurvan är alltså inte jämförbar med de observerade kurvorna eftersom de senare inte representerar medelvärden utan engångsförlopp.

  SvaraRadera
 16. Bra genomgång. Stämmer precis med min förståelse av "Climategate" och turerna kring det.

  SvaraRadera
 17. Eftersom Magnus punkter 1 och 3 är bemötta så...

  2. det finns inga belägg för att data förstörts. Sen kan man diskutera vilka som är övriga forskarsamhället... för en titt på CRU data gå till denna tråden:

  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2009/12/nyfiken-pa-cru-data.html

  4. Vad är det för konstigt med att en person gör sitt bästa för att föra ut information på wiki?

  SvaraRadera
 18. Magnus,

  Om punkt 4: jag har till och med sett "skeptiker" påstå att Connolley redigerade 5000 artiklar för att ta bort bevis för MWP. Finns det ingen gräns för vilka absurditeter "skeptikerna" kan inbilla sig? Connolley har, som Wikipediaredaktör, haft att göra med artiklar onom ett stort antal områden - inte bara klimat. Så de som svänger sig med siffran 5000 har tydligen ingen susning om vilka sorters ändringar Connolley har gjort. Den enda som uppenbarligen har försökt dölja bevis relaterade till MWP är personen som försökte ta bort "spagetti"-grafen som vi återger här ovan (där man förresten ser tydligt vad som är termometerdata, och "the decline" verkar finnas kvar).

  SvaraRadera
 19. Pehr,

  En del av storleken på osäkerheten beror på att den måste fånga de kortsiktiga variationerna (vilkas exakta timing och storlekar är svåra att beräkna). T ex har vi en ökning på runt 0.4 gader mellan -96 och -98. Så visst är det möjligt att få -0.05 under 2010 (ja kanske inte med El Nino), men det handlar då om ett enskilt år. Kör man modellerna över längre perioder spelar detta naturligtvis mindre roll.

  Du har rätt i att medelvärdeskurvan inte motsvarar någon enskild körning. Man ser också att den varierar betydligt mindre än den observerade temperaturen.

  SvaraRadera
 20. Pehr, för att förtydliga lite på Lars inlägg... Modellerna fyller alltså sitt syfte... är inte felaktiga.

  SvaraRadera
 21. Pehr,
  Douglass et al. är artikeln där de inte kunde räkna rätt på standardavvikelse och struntade i att observationer har felmarginaler. Alltså ett lysande exempel på undermålig artikel som borde återförts till författarna för korrigering före publicering. Att de vill flytta fokus från pinsamheten är bara mänskligt. Se även här.

  SvaraRadera
 22. Lars och Magnus,

  Ja visst är det som du säger, Lars, att det är möjligt att på grund av kortsiktiga variationer få -0,05 grader år 2010. Men det ser man från observationerna. Det behövs ingen modell för att på basis av erfarenheten från observationerna säga att 2010 kommer att ligga mellan + 0,8 0ch – 0,05 grader. Modellerna tillför alltså ingen information i detta fall.

  Som jag förstått det kan man genom att ta medelvärdet av många olika körningar utjämna effekten av kortsiktiga variationer av slumpmässig typ och man får då en bättre bild av den underliggande trenden som inte är slumpmässig utan beror på systematiska variationer i modellen av klimatsystemet. Medelvärdeskurvan visar exempelvis den systematiska nedgången (på grund av vulkanutbrott tror jag) mellan 1990 och 1995 som beskrivs av modellerna. Men El Nino 1998 kan modellerna inte beskriva och inte heller den variation nedåt i observationerna relativt medelvärdeskurvan som syns efter 2005. Denna senare avvikelse har ju diskuterats klimatvetenskapligt och vissa klimatforskare anser att den beror på ett klimatskifte. En forskare har talat om att vi kan tänkas få en nedåtgående trend som kan bli trettio år lång.

  Så visst kan man som Bergström ifrågasätta att modellerna stämmer.

  SvaraRadera
 23. Pehr,

  Bergström ifrågasätter inte om modellerna stämmer, han påstår att de inte gör det. Såvida inte Bergström har tillgång till en tidsmaskin och har kollat upp temperaturutvecklingen de närmsta årtiondena, så kan det bara tolkas som att modellerna inte stämmer nu.

  SvaraRadera
 24. Anders,

  Douglass och Christy har förklarat tankegången bakom deras sätt att beräkna standardavvikelsen bland annat här:
  http://www.americanthinker.com/2009/12/climate_conspiracy_appendix_a.html

  Deras förklaring verkar för mig helt adekvat och därmed skulle påståendet om att de gjort fel falla.

  SvaraRadera
 25. Är det fuskare vi behöver?

  Har läst era kommentarer om Hans Bergströms artikel i DN. Det verkar som om er inställning är att det är helt okay att som ”klimatforskare” bete sig hur som helst så länge man stöder tesen om att en hemsk uppvärmning väntar runt hörnet. Är det verkligen er inställning?

  Låt oss tänka att vi har en klimatforskare som gjort studier och beräkningar baserade på noggranna observationer och kommit fram till något nytt och unikt. Hur bör denna forskare förfara för att vi ska få förtroende för hans forskning? Två alternativ.

  Alternativ A
  Skriva en vetenskaplig artikel, redovisa alla beräkningar i detalj och öppet redovisa de data som han baserar sin studie på så att andra forskare kan, om de så önskar, verifiera att det som han påstår är korrekt.

  Alternativ B
  Skriva en vetenskaplig artikel, redovisa sina resultat, aktivt förhindra att andra forskare får tillgång till de data som han använt sig av, aktivt arbeta för att försvåra att andra artiklar publiceras, engagera sig i ett nätverk med likasinnade med avsikt att försvåra för annan forskning att publiceras i ”vetenskapliga sammanställningar” som IPCCs rapporter, utsätta vetenskapliga tidskrifter för påtryckningar om de publicerar annan forskning, undanhålla information som pekar i en annan riktning etc.

  Jag påstår inte att ett stort antal forskare (Michael Mann, Ray Bradbury, Malcolm Hughes, Phil Jones, Kevin Trenberth, m.fl) fuskar. Det är ännu inte klarlagt om så är fallet. Vad som däremot är uppenbart är att de beter sig som fuskare genom att förhindra och försvåra för andra forskare att få tillgång till de data de baserar sina studier på. Genom detta förhindras det absolut viktigaste i vetenskapligt arbete. Att det går att verifiera att det som påstås är korrekt.

  Det verkar också som om man systematiskt satt ”peer-review processen” ur spel genom att kompisar i nätverket” reviewar” varandras arbeten och försvårar för annan forskning att publiceras.

  Om jag har förstått Uppsala Initiativets skrivningar i frågan verkar det som om ni tycker att en forskare bör förfara enligt B. Är det verkligen er åsikt i frågan?

  SvaraRadera
 26. Hans bergström skriver i sin artikel följande:
  "Forskarna i fråga har manipulerat data för att få dem att stämma med deras aktivistiska övertygelse, "to hide the decline" (i temperatur) som det heter i ett av de beryktade mejlen."

  Det är väl skillnad på att manipulera information och att undanhålla information...

  SvaraRadera
 27. Pehr,
  Vi har debatterat Douglass et al tidigare och jag tar inte det ett varv till. För övrigt kan vi lämna bedömningen av artiklar till forskarna inom fältet. Ingen av oss kan göra det bättre.

  SvaraRadera
 28. Rudling,
  Vi hävdar inte att man bör förfara enligt B. Det är en halmgubbe från din sida.
  Poängen är att:
  * Bergströms beskrivning inte styrks av fakta.
  * Inget av det som framkommit ger någon anledning att ifrågasätta de vetenskapliga resultaten.

  SvaraRadera
 29. Anders Martinsson

  Om vi för ett ögonblick lämnar det vetenskapliga och Bergströms artikel utan håller oss vid min frågeställning.

  Ni anser inte att man bör förfara som Phil Jones, Michael Mann m.fl. ledande forskare som stöder AGW teorin. Att vägra lämna ut data som deras forskning baserar sig på. Hur kan det komma sig att ni inte på något ställe på era sidor skriver att ni är kritiska till detta.

  Inte heller har jag sett att ni är kritiska till förfarandet att arbeta för att hindra andra forskare att publicera sig. Varför skriver ni inte ut att ni fördömer Jones, Manns m.fls metoder?

  Som det ser ut för mig försvarar ni i själva verket att man som forskare vägrar utlämna data så att andra kan granska. Varför gör ni det?

  SvaraRadera
 30. Rudling,
  Till skillnad från dig så väljer vi att vänta på de utredningar som pågår på de aktuella Universiteten innan vi drar slutsatser om agerande baserade på stulen e-post.

  SvaraRadera
 31. Rudlings kommentarer tillhör i alla fall de mer sansade om "ClimateGate" som jag har hört från "skeptiker", lustigt nog.
  Men i hans kommentarer skulle man kunna skriva "bloggare och bloggläsare" i stället för "andra forskare", och "forskning som innehåller grova felaktigheter" i stället för "annan forskning".

  SvaraRadera
 32. En senkommen kommentar. På 1970-talet hände intressanta saker i USA, som beskrivits av New York-Times-jornalisten Edith Efron i en märklig bok i början av 1980-talet: Apocalypse - Cancer and the big lie. En liten grupp vetenskapsmän, med tvivelaktig kompetens, lyckades övertyga det politiska etablissemanget om att världen var på väg att gå under, på grund av kemikalieförgiftning, inom 20-30 år. Efter ett tag tystnade den seriösa vetenskapliga debatten, eftersom de som hade en annan åsikt inte vågade yttra sig - det var för farligt, man kunde bli av med sina anslag etc. Parallellen med dagens situation inom klimatdebatten är slående - trots att vi vet att det är många forskare som ifrågasätter den rådande apokalyptiska synen på det framtida klimatet är det få som vågar yttra sig. Det är för farligt, man kan bli av med sina anslag, och bli mobbad av de forskare som sitter närmare maktens köttgrytor.

  P.S. Världen gick inte under på grund av kemikalieförgiftning. D.S.

  SvaraRadera
 33. BengtS,

  Edith Efron: Ayn Rand-lärjunge och ej specialist på cancer. Ja visst känns mönstret igen.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet