8 feb. 2010

"TT-gate" - fel om vattenångan i media

I ett meddelande från TT, Tidningarnas Telegrambyrå, som bl a har publicerats i DN och AB, talas om två nyligen publicerade vetenskapliga artiklar som sägs visa att klimathotet kan vara överdrivet. En av dessa artiklar är Contributions of Stratospheric Water Vapor to Decadal Changes in the Rate of Global Warming av Susan Solomon, Karen Rosenlof, Robert Portmann, John Daniel, Sean Davis, Todd Sanford och Gian-Kasper Plattner. Så här beskrivs artikeln av TT:

Även den andra studien, nyligen publicerad i Science, ger visst fog för optimism. Den rör ett av de största problemen inom klimatforskningen — vattenavdunstningen på jorden.

Vattenånga är en mycket kraftfull växthusgas med extremt stor förmåga att binda värme i atmosfären.

Problemet är att ingen riktigt vet hur avdunstningen ska beräknas i klimatmodellerna. Många tror dock att en varmare värld kommer att ge ökad nederbörd vilket i sin tur kommer att medföra mer vattenånga, som höjer temperaturerna ännu mer.

Nu visar forskarna bakom studien att mängden vattenånga i atmosfären märkligt nog minskade med cirka tio procent mellan 2000 och 2009. Detta trots att årtiondet var det varmaste i modern tid.

Å andra sidan har temperaturerna på jorden legat stilla sedan 1998, efter att ha ökat stadigt i två decennier. Forskarna tror nu att orsaken är den minskade mängden vattenånga.


Nu är problemet att artikeln handlar om vattenånga i stratosfären, vilket tydligt framgår av dess titel. Det rör sig med andra ord om vattenånga högt upp, och inte i hela atmosfären.1 En minskning på 10% av vattenångan i hela atmosfären (då främst troposfären) vore ju väldigt dramatisk och skulle ha en betydande inverkan på nederbörd och temperatur. Det skulle också innebära att forskarna finge grundligt revidera sina teorier om hur vattenångan fungerar som återkoppling, och detta skulle ha stora effekter på klimatprojektionerna. Men nu var det ju stratosfären det handlar om. Dessutom finns det tecken på att vattenångan där ökat de två föregående årtiondena. Dessa förändringar i den stratosfäriska vattenångan har en viss påverkan på temperaturen, men det verkar röra sig om några hundradelars eller kanske högst en tiondels grad. Vi kommer kanske att ta upp mer om detta i ett framtida inlägg.

Vi skulle nu kunna påstå att media går i "klimatskeptikernas" ledband, att artikeln är en avsiktlig bluff, att TTs chef måste avgå och att detta bevisar att vattenångan ger en förfärligt stark återkoppling. Och naturligtvis skulle vi kalla hela affären för "TT-gate". Men UI är en seriös blogg, och vi nöjer oss med att förmoda att det var ett misstag från den ansvarige journalistens sida, pga tidsbrist, dåliga kunskaper eller dylikt. Tyvärr kommer nog missuppfattningen om den 10%-iga minskningen av vattenångan i hela atmosfären att leva vidare bland bloggar och på andra internet-sidor.

Uppdatering: Den som vill läsa mer om Solomon et als studie kan göra det på Skeptical Science.

1) Mer än 90% av vattenångan finns i atmosfärens lägsta 2 km. Mindre än 5-6% är ovanför 5 km höjd och mindre än 1% i stratosfären. En minskning med 10% i stratosfärens vattenånga är alltså en minskning med mindre än 0,1% av atmosfärens totala mängd vattenånga. Dock har förändringar i mängden vattenånga på hög höjd en starkare effekt på växthuseffekten än förändringar på låg höjd vilket måste tas hänsyn till när man ska beräkna fluktuationernas effekt på jordens temperatur.
.

5 kommentarer:

 1. Nu blir jag lite förvirrad, trots att ni gör ert bästa för att även "lekmän" som jag skall kunna förstå.

  Ni skriver "Dessa förändringar i den stratosfäriska vattenångan har en viss påverkan på temperaturen, men det verkar röra sig om några hundradelars eller kanske högst en tiondels grad."

  Men i abstraktet till artikeln står det "These findings show that stratospheric water vapor represents an important driver of decadal global surface climate change".

  Ni syftar inte på riktigt samma sak antar jag, men jag förstår inte vari skillnad finns.

  SvaraRadera
 2. Nicklas,

  Trenden för de senaste 30 år ligger på runt 0.15 grader/decennium, så några hundradels grader är ett betydande bidrag på t ex ett tioårsperspektiv.

  SvaraRadera
 3. Nicklas E,
  Om du ser på variationerna mellan årtionden så handlar det om avvikelser på upp till ca 0.1 grader från den långsiktigare trenden.
  Se även denna artikel som behandlar frågan.

  SvaraRadera
 4. Tack för detta klargörande!

  Något som även en person utan några som helst kunskaper i ämnet borde reagera på är hur påståendet "Å andra sidan har temperaturerna på jorden legat stilla sedan 1998" kan vara sant samtidigt den direkt föregående meningen "Detta trots att årtiondet [2000-2009, min anm.] var det varmaste i modern tid" är sann.

  Oj, här har vi två motstridiga uppgifter, vilket är mest sant? Äh, vi tar med båda och slänger in ett "å andra sidan".

  Skriver ni någon insändare till AB/DN?

  SvaraRadera
 5. Det är intressant att läsa hur forskarna motiverar att de har tagit upp detta problem, nämligen just detta att temperaturen har legat stilla sedan slutet av 1990-talet trots att växthusgashalten ökat hela tiden. Detta leder naturligtvis till frågor om vår förståelse av klimatförändringar och hur bra eller dåligt dessa representeras i dagens klimatmodeller:

  “However, the trend in global surface temperatures has been nearly flat since the late 1990s despite continuing increases in the forcing due to the sum of the well-mixed greenhouse gases (CO2, CH4, halocarbons, and N2O), raising questions regarding the understanding of forced climate change, its drivers, the parameters that define natural internal variability (2), and how fully these terms are represented in climate models. Here we use a combination of data and models to show that stratospheric water vapor very likely made substantial contributions to the flattening of the global warming trend since about 2000.”

  Med detta besked från Susan Solomon, en av de mest namnkunniga inom forskningen på AGW, bör man väl kunna se det som allmänt accepterat bland klimatforskarna att temperaturen åtminstone legat still sedan slutet av 1990-talet. Antydningar om att det skulle kunna förhålla sig på det sättet har ju i klimatdebatten här i Sverige inte sällan bemötts med rätt så nedlåtande attityder.

  Tanken med artikeln verkar vara att inverkan av vattenångan i stratosfären skulle kunna vara en förklaring till att klimatmodellerna inte stämmer, så uppfattar i varje fall jag vad forskarna skriver här. Det skall bli intressant att få se hur den kommer att bemötas.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet