6 feb. 2010

Ett is-yxjobb

Några kommentarer om ännu en "skandal" kring IPCC. Nu handlar det om bergsklättring. Men först lite IPCC-kunskap som är bra som bakgrund.
  • WGI: Utvärderar den naturvetenskapliga forskningen kring klimatet och klimatförändringar. Alltså till exempel klimatforskning, klimatmodeller och bedömningar av orsaker till klimatförändringar.
  • WGII: Utvärderar känsligheten för olika system, socio-ekonomiska och naturliga, vid klimatförändring och hur systemen påverkas av klimatförändringar. Speciellt med inriktning mot samhällen och välfärd.
  • WGIII: Utvärderar möjligheter att minska klimatförändringar genom åtgärder mot utsläpp av växthusgaser och möjligheter att ta bort dem ur atmosfären.
Var och en av dessa arbetsgrupper sammanfattar sitt arbete i en egen huvudrapport, kompletterad med eventuella specialrapporter. Det är alltså arbetsgrupp I som har till uppgift att utvärdera sambanden mellan mänsklig aktivitet och klimatförändring samt värdera beläggen för pågående förändringar.

Så till "skandalen" som snabbt plockats upp av det vanliga gänget. Under den braskande rubriken "UN climate change panel based claims on student dissertation and magazine article" skriver Richard Gray1 och Rebecca Lefort i The Telegraph:
In its most recent report, it stated that observed reductions in mountain ice in the Andes, Alps and Africa was being caused by global warming, citing two papers as the source of the information. However, it can be revealed that one of the sources quoted was a feature article published in a popular magazine for climbers which was based on anecdotal evidence from mountaineers about the changes they were witnessing on the mountainsides around them.

The other was a dissertation written by a geography student, studying for the equivalent of a master’s degree, at the University of Berne in Switzerland that quoted interviews with mountain guides in the Alps.
Om man bryr sig om att ta reda på vad som ligger bakom dessa ord finner man att vad de verkligen skriver om är en tabell i rapporten från arbetsgrupp II. Just det, arbetsgrupp II som arbetar med utvärdering av effekter av klimatförändringar inte beläggen för dem eller orsakerna till dem. Så redan där är artikelförfattarna helt fel ute. De är i fel rapport om de ska finna de vetenskapliga observationerna kring kryosfärens reaktion på klimatförändringarna och kopplingen mellan dem. De resonemangen återfinns i AR4 WGI kap. 4.

Men det är bara början. Tabellen ifråga har rubriken "Ett urval av observerade effekter av förändringar i kryosfären på grund av uppvärmning". Så vi ska alltså förvänta oss ett urval av observationer av förändringar och det är precis det som finns i de refererade artiklarna. Bergsbestigarna och bergsguiderna beskriver vad de sett av förändringar och hur de påverkar deras hobby respektive arbete.2

Vad mer är så underlåter Gray och Lefort att nämna den paragraf som står precis ovanför tabellen och som anknyter till de resonemang som förs i rapporten från arbetsgrupp I angående kryosfären och global uppvärmning:
Effects of changes in mountain glaciers and ice caps have been documented in runoff, changing hazard conditions (Haeberli and Burn, 2002) and ocean freshening (Bindoff et al., 2007). There is also emerging evidence of present crustal uplift in response to recent glacier melting in Alaska (Larsen et al., 2005). The enhanced melting of glaciers leads at first to increased river runoff and discharge peaks and an increased melt season (Boon et al., 2003; Hock, 2005; Hock et al., 2005; Juen et al., 2007), while in the longer time-frame (decadal to century scale), glacier wasting should be amplified by positive feedback mechanisms and glacier runoff is expected to decrease (Jansson et al., 2003). Evidence for increased runoff in recent decades due to enhanced glacier melt has already been detected in the tropical Andes and in the Alps.
Denna välrefererade paragraf platsade uppenbarligen inte i den bild man ville ge läsaren.

Slutligen. Nivån på rapporteringen i artikeln belyses väl av dessa visdomsord:

Experts claim that loss of ice climbs are a poor indicator of a reduction in mountain ice as climbers can knock ice down and damage ice falls with their axes and crampons.
__________
1 Gray beskrivs märkligt nog som vetenskapskorrespondent. Uppenbarligen är kraven för den titeln låga på tidningen.

2 Referenserna som anges i tabell 1.2:

Bowen, N., 2002: Canary in a coalmine. Climbing News, 208, 90-97, 138-139

Schwörer, D.A., 1997: Bergführer und Klimaänderung: eine Untersuchung im Berninagebiet über mögliche Auswirkungen einer Klimaänderung auf den Bergführerberuf (Mountain guides and climate change: an inquiry into possible effects of climatic change on the mountain guide trade in the Bernina region, Switzerland). Diplomarbeit der philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern.

Bild: Wikipedia

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet