8 mars 2010

Stockholmsinitiativet riktar falska anklagelser mot Phil Jones

I ett pressmeddelande underskrivet av Göran Ahlgren för Stockholmsinitativet påstås Phil Jones ha ljugit vid parlaments-utfrågningen den 1 mars där han blev hörd kring anklagelserna mot CRU (Climate Research Unit vid East Anglia-universitetet). Stockholmsinitativet skriver:

Climate scientist delivers false statement in parliament enquiry
...
Dr. Jones asserted that the weather services of several countries, including Sweden, Canada and Poland, had refused to allow their data to be released, to explain his reluctance to comply with Freedom of Information requests.

This statement is false and misleading in regards to the Swedish data.

All Swedish climate data are available in the public domain. As is demonstrated in the attached correspondence between SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute), the UK Met Office and Dr. Jones (the last correspondence dated yesterday March 4), this has been clearly explained to Dr. Jones. What is also clear is that SMHI is reluctant to be connected to data that has undergone “processing” by the East Anglia research unit.

STOCKHOLM INITIATIVE
Göran Ahlgren, secretary general

Riksdagsledamoten Max Andersson (MP) har uppmärksammat meddelandet och kontrollerat fakta bakom.

Anklagelsen är helt grundlös och bygger på faktafel. För det första är dataserierna inte i "public domain" utan tillgången är reglerad med tydliga licensavtal så som krav på att inte sprida data vidare:

4.1 Licenstagaren äger inte rätt att offentliggöra, meddela, länka till eller på annat sätt sprida innehållet i de data och/eller produkter som erhållits i enlighet med detta avtal till tredje part.

Men mest avslöjande för Stockholmsinitiativets ointresse för sanningen är att de anklagar Phil Jones för att ljuga den 1 mars baserat på ett brev som sändes från SMHI den 4 mars.

Den 30 november 2009 frågade Jones via MetOffice om möjligheten att få släppa de SMHI-data de hade som ett led i CRUs arbete för så stor öppenhet som möjligt kring sina temperaturserier. Detta är något som varit ett ständigt krav bland "klimatskeptiker". SMHI förhöll sig avvaktande negativt i sitt svar den 21 december med hänvisning till att de inte ville ha olika versioner av sina data ute och att de höll på att bygga upp sin egen hemsida för ändamålet. Detta var vad Jones och University of East Anglia visste vid utfrågningen. Den 4 mars skickade SMHI ett brev där de ändrat sig på grund av insikten om kontroverserna kring CRU och klimatdata. Alltså, de uttalanden som gjordes under utfrågningen baserades på den information som fanns till hands det 1 mars. Uttalandena är också helt förenliga med den informationen vilket kan konstateras genom att läsa protokollet från utfrågningen. Där står:

Professor Acton: Unfortunately, several of these countries impose conditions and say you are not allowed to pass it on, so there has just been an attempt to get these answers. Seven countries have said "No, you cannot", half the countries have not yet answered, Canada and Poland are amongst those who have said, "No you cannot publish it" and also Sweden. Russia is very hesitant. We are under a commercial promise, as it were, not to; we are longing to publish it because what science needs is the most openness.

Ja, just det. Det är inte Phil Jones som berättar om Sveriges (SMHIs) hållning utan professor Edward Acton, rektor för East Anglia-universitet, men vad bryr sig Stockolmsinitiativet om det?

Stockolmsinitiativet nämner inte med ett ord det arbete som Phil Jones och andra på UEA lagt ner för att få SMHI och andra institutioner att öppna sina arkiv, något som de själva varit med om att efterfråga. I stället väljer de att ge största möjliga spridning av sina falska anklagelser och insinuationer1 mot Jones, som redan är under hård press inklusive mordhot, för något han inte ens sagt. Det är inte bara ogeneröst och ohederligt. Det är ren mobbingmentalitet.

1 Se sista stycket i pressmeddelandet. Jämför med originaltexten:

We see no problem with publication of the data set together with a reference stating that the data included in the dataset is based on observations made by SMHI but it has undergone processing made by your research unit. We would also prefer a link to SMHI or to our web site where the original data can be obtained.

15 kommentarer:

 1. Är det här en ny paragraf i användarvillkoret? Annars var det inte alls avtalsbrott att lämna vidare informationen om han informerat om villkoren.

  "4.2 För det fall data rekvireras av statlig eller kommunal myndighet eller motsvarande och som sådana underkastad offentlighetsprincipen, är parterna medvetna om att denna part under vissa förhållanden kan åläggas att utlämna information som inryms i allmän handling som annars skulle vara konfidentiell enligt punkt 4.1, ovan, till tredje part. Sådant utlämnande skall icke utgöra kontraktsbrott enligt detta avtal. Licenstagaren åtar sig att vid utlämnande av data enligt denna bestämmelse att upplysa mottagaren om att dessa omfattas av katalogsskydd enligt 49§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk."

  SvaraRadera
 2. Anonym, om du läser avtalsvillkoren som du själv refererar så står "och som sådan underkastad offentlighetsprincipen", vilket jag, och sannolikt inte heller du, vet om det skulle gälla i Storbritannien. Det räcker sålunda *inte* med att vara en "statlig eller kommunal myndighet" utan denna måste "som sådan vara underkastad offentlighetsprincipen".
  Vidare står "statlig eller kommunal myndiget" vilket uppenbart åsyftar svenska förhållanden, och jag tror inte att du har en aning om hur University of East Anglia betraktas som en myndighet eller kan översättas till sådan i ett svenskt avtal. Att svenska förhållanden åsyftas är ännu tydligare från det faktum att licenstagaren ska upplysa mottagaren om att uppgifterna omfattas av svensk lag, vilket de säkert *inte* gör i Storbritannien.

  Sammantaget kan du *inte alls* dra slutsatsen att det avtalet tillåter vidarelämnade av uppgifterna.

  Det är dock *helt* ointressant, därför att SMHI tillfrågats och angav att de inte ansåg att informationen skulle spridas vidare. Uppenbarligen hade CRU att förhålla sig till just *detta*, och inte till en avtalsdel med högst tveksam relevans för dem, i varje fall så länge de önskade mer data från SMHI och att inte riskera en domstolsprocess.

  SvaraRadera
 3. Jag är nyfiken på varifrån SI-tokarna har fått: "What is also clear is that SMHI is reluctant to be connected to data that has undergone “processing” by the East Anglia research unit."

  Finns det någon som helst sanning i detta påstående eller är det ännu ett lögn från SI?

  SvaraRadera
 4. Anonym,
  Jag misstänker att påståendet att SMHI inte vill förknippas med East Anglias processade data kommer från denna formulering i brevet:

  "It has never been our intention to withhold any data but we feel that it is paramount that data that has undergone, for instance, homogenisation by anyone other than SMHI is not presented as SMHI data."

  Jag läser det som att SMHI inte tar avstånd från CRU:s dataprocessning i sig, utan bara vill vara noga med att det skall tillskrivas rätt institution.
  Själv tycker jag det verkar vara ett rimligt ställningstagande (man slipper svara på frågor om andras resultat), men det är klart, med tillräcklig illvilja går det nog att läsa som ett avståndstagande.

  Källan är: http://scienceblogs.com/stoat/2010/03/weird_stuff_from_the_swedes.php
  (Tipsades av kommentatorn "Micke" i en annan tråd.)

  PS. Jag är bara glad amatör i sammanhanget och sitter inte på insiderkunskap om vad som sker på respektive institutioner, så ta kommentaren för vad den är värd.

  SvaraRadera
 5. Anonym, som sagt, det framgår inte om utländsk offentlighetsprincip räknas in under "eller som motsvarande ...." men det exkluderas inte heller. Vad säger SMHI?

  SvaraRadera
 6. Kim Bergström9 mars 2010 kl. 15:46

  @Anonym 1414:

  Men "... och som sådana underkastad offentlighetsprincipen ..." verkar ganska klart. Man pratar om offentlighetsprincipEN, inte en offentlighetsprincip. Alltså måste man rimligen mena den svenska, och att utländsk därmed ÄR exkluderad. Jag har svårt att se att du skulle få en jurist att hävda annat (jag har några professorer i bekantskapskretsen, så jag kan fråga om du vill).

  SvaraRadera
 7. Anonym,
  Länkarna i inlägget går till de brev som SMHI och MetOffice skickat. Där kan du läsa exakt vad SMHI säger.

  SvaraRadera
 8. Stefan, jo, jag har också läst SMHI:s formulering och tolkar den precis som du, dvs att SMHI inte alls nödvändigvis ifrågasätter resultatet av CRU:s databearbetning (utan möjligen önskar att enbart stå tillsvars för egen databearbetning).

  SI:s har därmed ett tämligen insinuativt uttalande i sitt brev, vilket förvisso inte är oväntat med tanke på SI:s tidigare förhållningssätt till verkligheten.

  Min fråga rörde egentligen om det finns någon annan grund till SI:s insinuativa påstående?

  SvaraRadera
 9. Offentlighetsprincipen gäller svenska myndigheter jämtemot svenska medborgare. Alltså har inget att göra med en utlänskt universitets rättigheter att sprida vidare svenska myndigheters handlingar till resten av världen.
  Vore tacksam om de som kommenterar googlar lite kring svenska lagar först. (Vi förväntas faktiskt kunna dem.)

  Sedan är det ju märkligt att det finns de som försöker skrapa SIs kastanjer ur elden med offentlighetsprincipen när det är uppenbart att SI både anger ett brev som inte var skickat den 1 mars som källa i sitt eget pressmeddelande samt tilldelar uttalandet de påstår vara lögnaktigt fel person.

  Är detta någon omvänd form av han sa något inte helt men nästan helt olikt "citatet" så han menade nog det vill att han menar?

  SvaraRadera
 10. För ovanlighetens skull vill jag ge er på UI rätt här... Med reservation för att jag inte ens kan förstå vad det är SI menar att Dr Jones skulle ha ljugit om i sammanhanget. Blir snurrig i huvudet av att läsa pressreleasen faktiskt. :)
  Tror att den blog-publicitet som denna release fick på t.ex. WUWT och CA beror på att de faktiskt initialt trott att SI är ngt sorts officiellt organ i Sverige och att det därför har mer tyngd än vad det kanske har...

  Däremot är formuleringen där SMHI redogör för att de vill hålla isär vad som är att betrakta som deras data och som CRU:s data lite intressant tycker jag.
  Inget konstigt kanske, men väl värt eftertanke. ;)

  SvaraRadera
 11. @Patrik

  Är inte det samma sak som om jag som bloggare ger tillåtelse för någon annan att använda sig av en text jag skrivit, men om de gör något med den får de sätta ut sitt eget namn? Ska man ha ett faktiskt ansvar för korrektheten i ett material kan man inte gärna låta någon annan bearbeta det. Tycker i alla fall jag är eminent rimligt. Eller har jag missat nåt?

  SvaraRadera
 12. Bra och saklig blogpost UI! Här framgår (för mig) tydligt att SI har missförstått situationen. Ni klarar dessutom att formulera artikeln utan så värst mycket sarkasm eller generaliseringar vilket gör att jag hinner igenom texten utan att bli magsjuk. Snyggt och sjysst sätt att klä av SI! Keep up the good work alltså!

  SvaraRadera
 13. Kim B> Jo, det är väl ungefär samma sak.
  Vilken är din poäng?

  SvaraRadera
 14. Patrik:
  Frågan är vad som är _din_ poäng?
  På vilket sätt är en sådan självklarhet att någon enbart vill ansvara för sitt eget originaldata intressant och väl värt eftertanke?

  SvaraRadera
 15. @Patrik:

  Att det inte är särskilt intressant att SMHI redogör för att de vill hålla isär vad som är att betrakta som deras data och som CRU:s data.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet