15 apr. 2010

Solen och temperaturer i Europa

Som följare av klimatdebatten vet ni att Solens inverkan på klimatet är en het potatis. En fråga som fascinerat många är den tidsmässiga överensstämmelsen mellan solfläckscykeln och historiska temperaturer i det kontinentala Europa och England. Få solfläckar verkar ha hängt ihop med kalla vintertemperaturer. Detta har många tolkat som att solfläckscykeln styr klimatet även globalt, medan andra menat att sammstämmigheten enbart varit en naturens nyck. Nu har en forskargrupp ledd av Mike Lockwood undersökt detta och funnit klara belägg för att det finns ett samband i dessa regioner. Som ni har märkt var den gångna vintern relativt sett kall i våra trakter, även om den globalt var väldigt varm.Forskarna jämförde solaktiviteten med temperaturer, både för Europa och hela norra halvklotet. Den långsiktiga uppåtgående trenden i temperaturdata filtrerades ut för att man tydligare skulle kunna påvisa variationerna. Lockwood och hans medarbetare föreslår att jetströmmarna en bit upp i atmosfären påverkas av solaktiviteten och på så sätt ändrar lågtrycken över östra Atlanten.

Det har länge förts en diskussion bland klimatforskare huruvida den 'lilla istiden' som konventionellt sägs ha ägt rum i Europa mellan ungefär år 1400 och år 1800 var ett regionalt eller ett globalt fenomen. Den här artikelns resultat ger stöd åt uppfattningen att solaktiviteten mycket väl kan ha relativt stora regionala effekter utan att nämnvärt påverka det globala klimatet.

13 kommentarer:

 1. "Den här artikelns resultat ger stöd åt uppfattningen att solaktiviteten mycket väl kan ha relativt stora regionala effekter utan att nämnvärt påverka det globala klimatet."

  Allt som påverkar klimatet regionalt på jorden gör det väl också globalt på jorden?
  Om det däremot bara påverkar "vädret" så påverkar det inte klimatet varken globalt eller lokalt.

  Så: antingen påverkar solen klimatet eller inte. Regionalt är lika med globalt, medelvärdet förändras oavsett. Ja?

  SvaraRadera
 2. Patrik, nämnvärt är ordet du missar. Även om vi räknar generöst på hur stor yta vi diskuterar kommer vi inte upp i mer än runt 1% av jordens yta. Inte ens rätt dramatiska klimatförändringar gör någon jätteskillnad globalt. Eftersom förändringen verkar bero på luftströmmar kan man också tänka sig att dom åtminstone delvis kompenseras någon annanstans.

  Naturligtvis påverkar solen klimatet, något annat vore direkt dumt att påstå. Men det är inte förändringar i solaktiviteten som orsakar de nu pågående klimatförändringarna.

  SvaraRadera
 3. Läs även den här populära artikeln från 2002:
  http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/shindell_06/

  SvaraRadera
 4. Har man nån idé om hur denna mekanism fungerar i praktiken?

  /student

  SvaraRadera
 5. Mycket intressant artikel från Lockwood et al!

  Är dock tveksam till att de är så noga med att påpeka att effekten bara gäller Europa. Denna vinter har varit ovanligt kall i stora delar av USA och (den asiatiska delen av) Ryssland. Lockwood et al har inte undersökt dessa områden så hur kan de vara så säkra på att sambandet inte gäller där?

  SvaraRadera
 6. Bara för att tydliggöra att det inte är ett unikt Europeiskt fenomen att solaktivitet korrelerar med regionalt klimat - det finns studier som visar på liknande effekter i Indien, Afrika och Sydamerika.

  SvaraRadera
 7. Bengt A, kolla istället på figuren i artikeln jag länkade till. Deras simulering (från 2002!) med låg solaktivitet tycker jag stämmer hyfsat väl med senaste vintern.

  SvaraRadera
 8. Bengt A, ett litet påpekande angående årets kalla vinter i Ryssland och norra Europa. Enligt GISS var det en tydligen "hot spot" över Finland i mars.

  Enligt finska motsvarigheten till SMHI var det dock köldrekord i Mars.

  Vem skall man tro på?

  /Oskar

  SvaraRadera
 9. Oskar, det troligaste är väl att finnarna har rätt. Du vet, misstag sker ibland, även hos GISS. Det man kan fråga sig är varför det inte blir några Climate Audit-poster när Roy Spencer gör misstag eller justerar sina dataserier.

  För att vara tydlig visar data från Remote Sensing Systems, University of Alabama och GISS alla att mars 2010 var den varmaste marsmånaden i respektive dataset.

  SvaraRadera
 10. Bengt, Lockwood har undersökt centrala Europa och hela den norra hemisfären. I data över norra halvklotet hittade dom inget samband, vilket inte nödvändigvis betyder att det inte finns alls. Vi kan bara utesluta kraftiga effekter. Om det skulle vara så att det finns samband på fler ställen måste detta kompenseras med motsatt samband på andra ställen.

  Och, som sagt, mars 2010 var en onormalt varm månad både globalt och på norra halvklotet.

  SvaraRadera
 11. Oskar, från GISS hemsida:
  "2010-04-15: The data shown between 4/13 and 4/15 were based on data downloaded on 4/12 and included some station reports from Finland in which the minus sign may have been dropped. NOAA updated GHCN on 4/13 by removing those data and we updated our displays today. The March 2010 global mean temperature was affected by about 2/100 of a degree Celsius, well below the margin of error (about 15/100 of a degree for monthly global means)."

  Man kan inte annat än berömma AGW-förnekarna för hur snabba de är att hitta sådana här fel innan de hinner korrigeras.

  SvaraRadera
 12. Erik S

  Jo jag ser att Lockwood et al har visat att temperaturen för hela norra halvklotet inte korrelerar med solaktivitet. Vad jag menar är att det kan finnas en regional effekt även i USA och för att se detta borde man ta regionala temperaturer därifrån och jämföra med solaktiviteten. På samma sätt kan man jämföra regionala temperaturer i Sibirien med solaktivitet. Eftersom Lockwood et al inte gjort detta förstår jag inte hur man kan utesluta att det finns en korrelation även i dessa regioner.

  SvaraRadera
 13. Jag kan inte se att Lockwood avfärdar att samband skulle finnas även på andra ställen.

  Däremot har jag full förståelse för att forskarna är noggranna med att poängtera vad deras arbete inte säger. Se det som något slags Lex Solomon.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet