8 aug. 2010

"Global Warming" 35-år

The fact that the mean global temper-ature has been falling over the past several decades has led observers to discount the warming effect of the CO2 produced by the burning of chemical fuels. In this report I present an argument to show that this complacency may not be warranted.
Så inleds Wallace Broeckers artikel i Science den 8 augusti 1975. Artikeln har titeln Climatic Change: Are We on the Brink of a Pronounced Global Warming? och är troligen den första vetenskapliga artikeln där uttrycket global uppvärmning används. I artikeln kvantifierar Broecker hur koldioxidutsläppen och den där med ökande mängden koldioxid i atmosfären ger en ökande uppvärmning under kommande decennier. RealClimate publicerade nyligen en genomgång av Broeckers artikel.

Som vi skrivit tidigare om var 70-talet det decennium då insikten om global uppvärmning slog igenom inom klimatvetenskapen. Se även nedanstående intervju med den nu nyligen bortgångne Stephen Schneider från 19790 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet