31 aug. 2010

Granskare vill att IPCC växer

Igår kom rapporten från Inter Academy Council (IAC) som granskat IPCCs processer och procedurer på uppdrag av IPCCs ordförande och FNs generalsekreterare.

IAC finner att IPCC:s process i stort har varit framgångsrik men kommer också med förändringsförslag för att stärka IPCC med tanke på hur den ska klara av att med fortsatt högt förtroende genomföra den allt mer komplicerade uppgiften att sammanställa och utvärdera klimatforskningen samt värdera konsekvenser av klimatförändring.

Några viktiga saker som föreslås:
En genomgripande förändring av ledningsstrukturen bland annat genom bildandet av ett verkställande utskott för att ge kontinuitet mellan de olika rapporterna. Vidare vill man att IPCC skaffar sig en tydlig kommunikationsstrategi. Även att ledningen byts inför varje ny rapport för att underbygga vitalitet och varierande perspektiv.

IPCC:s regelverk kring jäv och icke vetenskapliga källor ska ytterligare utvecklas och tillämpas hårdare för att minska risken för fel och upprätthålla det höga förtroendet.

Förändringar för att rapportgranskningen både effektiviseras och organiseras så att man tillser att alla granskares kommentarer fångas upp.

För att minimera risken för "confirmation bias" ska ansvariga kapitelförfattare dokumentera att hela spektret av genomtänkta vetenskapliga synpunkter har behandlats.

Beskrivningen av sannoliketer och osäkerheter måste ses över. Här fick arbetsgrupp II (om effekter, anpassning och sårbarhet) hårdast kritik som i vissa fall rapporterat hög konfidens när lite bevis varit tillgängligt. Arbetsgrupp II har också varit för otydlig i sin sammanfattning.

Ökad transparens framförallt när det gäller hur man tillsätter deltagare.

Hela rapporten går att läsa här.

Läs mer:
Prof. Tjernström
IPCCs ordförande Pachauri
RealClimate
SvD
SR
DN
GP
Washington Post
Nature

16 kommentarer:

 1. När en organisation anses behöva genomgå fundamentala förändringar på bland annat de punkter som Magnus räknar upp så kan man ju fundera på om hur bra tidigare arbetsresultat varit.

  Som alla andra utredningar av Climategate och IPCC har man varit noga med att undanhålla den vetenskapliga delen från granskning. Trots detta andas denna rapport kritik hur man låtit icke-vetenskapliga rapporter få genomslag samt hur man ofta överdrivit sakernas tillstånd.

  Även om man nu försöker rädda det hela genom att säga WG1 har rätt så är det ju WG2 som är själva "skrämsel-bibeln" . Det är här WG1 oemotsagda rön tillåts få apocalyptiska proportioner.

  Gör om gör rätt.

  SvaraRadera
 2. Göteborgsposten har skrivit både på webben och i papperstidningen. I papperstidningen är artikeln relativt positiv, men rubriksättaren har uppenbart tyckt att det behövs något slagkraftigt att skriva. Samma sak på webben.
  http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.435138-ipcc-maste-reformeras-i-grunden-

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 3. Intressant nog var rubriken i dagens GP "Klimatpanelens ordförande vägrar gå" - trots att inget i artikeln antydde att någon krävde hans avgång. Dålig journalistik. Er rubrik speglar rapportens innehåll, något GP skulle kunna lära sig av.

  (ni har dock stavat fel på ordet Academy)

  SvaraRadera
 4. Péter, Stavningen korrigerad. Ja "vägrar avgå" är en sällsynt märklig rubrik på den artikeln. La till GP i listan på "Läs mer".

  J-O,
  Ditt påstående om att man "ofta överdriver" enligt granskarna har inget stöd i rapporten. I ett antal fall har WGII kritiserats för att de uttryckt sig för säkert på bristfälligt underlag. Detta är naturligtvis inte samma sak som att de överdrivit. Osäkerheter slår åt båda håll. (Tex. Om jag hävdar att det i år kommer att dö 320 människor i trafiken i Sverige kan du med rätta kritisera mig för att inte ha tillräckligt på fötter för det uttalandet. Men det betyder ju inte att jag överdrivit antalet som dör i trafiken.) Det är viktigt att osäkerheten tydligt framgår, och den processen får IPCC se över, men du drar fel slutsatser.

  Det vetenskapliga underlaget har granskats av flera stora vetenskapliga organisationer (Tex. AAAS,Royal Society) så sluta skriva strunt som du lätt kan kontrollera själv är fel.
  Denna granskning tillkom för att förbättra strukturen och arbetet. Att brister påpekas och förbättringar föreslås ingår i denna typ av granskning av uppenbara skäl och kan inte tas som intäkt för att "andas" att det finns mycket allvarligare fel. (Har du aldrig arbetat i en organisaton som granskats?)

  SvaraRadera
 5. Jag har idag haft tillgång till pappersversionen av både GP, DN och SvD. Det är intressant hur objektiv nyhetsförmedling kan förmedla så olika bilder av ett och samma ursprungsmaterial.

  Göteborgs-Postens artikel har rubriken "Klimatpanelens chef vägrar gå" och underrubriken "Granskning ger svidande kritik mot IPCC:s arbete". GP skriver därefter att "Arbetet i FN:s klimatpanel IPCC måste reformeras i grunden. Det anser en oberoende internationell expertgrupp som i går lade fram en lång rad förslag på förbättringar. Trots kritiken tänker ordföranden Rajndra Pachauri sitta kvar."

  Svenska Dagbladets artikel har rubriken "FN:s klimatpanel hyllas trots brister" och underrubriken "Granskningskommitté föreslår vd och nya rutiner". SvD skriver därefter att "Arbetssättet inom FN:s klimatpanel IPCC behöver reformeras på flera viktiga punkter. Men överlag har panelens klimatrapporter haft en viktig roll i samhället, 'en succé', säger en oberoende granskningskommitté."

  Dagens Nyheters artikel har rubriken "Klimatexperter kritiska mot FN" och skriver därefter att "FN:s klimatpanel är 'långsam och måste lyssna mera till kritik'. Det slås fast av den oberoende kommitté av experter som granskat IPCC:s arbete."

  SvaraRadera
 6. Även SVT:s rapportering har varit märklig: I rubriker och ingresser talar man om "skarp kritik", medan inslagen i sig inte har visat på någon sådan.

  SvaraRadera
 7. Med andra ord så ska IPCC processen uppgraderas och stärkas för att inte göra det lika lätt i fortsättningen för haverister och förnekare att kunna utnyttja onödiga missar och otydligheter.

  Tyvärr så kommer ingenting, någonsin, överhuvudtaget att övertyga bunkerskeptikerna eftersom det är en allt för politiskt laddad fråga och man kommer aldrig på en miljon år tillåta sig att låta "miljömuppar" ha rätt. Inte ens de mest otvetydiga vetenskapliga bevisen rubbar på detta.

  SvaraRadera
 8. Som "bunkerskeptiker" så kan jag bara konstatera att detta inte längre är en politisk laddad fråga.

  Efter Köpenhamn så har klimatfrågan i princip dött.

  Vi får se om den poppar upp igen om några år när (eller om) ekonomierna i västvärden har stabiliserat sig.

  SvaraRadera
 9. Anders : Kul att du ser de 2 uttalandena från AAAS och Royal Society/NERC/MetOffice som utredningar ... AAAS säger ju tydligt att inte är en utredande organisation men man skulle noggrant följa andras utredningar ( som inte tittade på vetenskapen).

  Wikisidan är lite ensidig men inte heller den innehåller några granskningar utan mest bara ett antal uttalanden från organisationer och "opinionundersökningar" bland forskare. En parad för konsensus anspråket.

  Vad gäller din liknelse om trafikdöd så är ju problemet inte att det är jag som drar fel slutsatser. Det är politikerna som luras att fatta fel beslut när WG2 och till sist executiva sammanfattningar fylls med tvärsäkra slutsatser trots att osäkerheten egentligen är ganska hög.

  SvaraRadera
 10. Anonym @ 31 AUGUSTI 2010 22:01 skrev:
  "Tyvärr så kommer ingenting, någonsin, överhuvudtaget att övertyga bunkerskeptikerna eftersom det är en allt för politiskt laddad fråga och man kommer aldrig på en miljon år tillåta sig att låta "miljömuppar" ha rätt."

  Jo, du har egentligen rätt. Det är rent konkret slöseri med min dyrbara tid att debattera med människor som anser att deras politiskt grundade åsikter står över naturvetenskap.

  Fast jag vill ändå inte lämna dom vind för våg, utelämnade åt pseudovetenskap och propagandasajter. Någon gång då och då lyckas jag övertyga en klimatförnekare. Dom läser ett tu tre någonting dom kan ta till sig och kommer till insikt om att dom är förda bakom ljuset.

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 11. J-O
  IPCC utför ingen forskning. Den sammanställer det aktuella forskningsläget.Alltså är det granskningen av IPCCs process ovan som är det viktiga när det gäller IPCC. Fungerar den, vilket den gör, så beskriver rapporterna det vetenskapliga forskningsläget.
  Du påstod att man noggrant undvikit att utreda de vetenskapliga aspekterna. Det stämmer inte. Tex. Royal Scociety beskriver hur beläggen ytterligare stärkts sedan rapporten 2007 - hur tänkte du att de kom till den slutsatsen?
  En direkt granskning av bedömningarna kring WGII finns här.
  National Research Council bland annat om de vetenskapliga beläggen.

  Sen ser jag hur målstolparna flyttas. Överdrifter liksom blev något annat...
  Och nej AR4 WGII-rapporten fylls inte av tvärsäkra uttalanden. Sluta ljug.
  Nästa gång är det du som ger belägg för dina påståenden och slutar bluffa om du ska vara med i debatten.

  Ja det är problematiskt om beslut tas på osäkra grunder. Det är därför det är så farligt med "klimatskeptiker" som inte ens gör minsta försök att verifiera sina påståenden och samtidigt menar att våra beslutsfattare ska lyssna på dem.

  SvaraRadera
 12. Anders : Antar att killar som Dick Lindzen tillhör de som är
  ..."klimatskeptiker" som inte ens gör minsta försök att verifiera sina påståenden...

  Det finns många "klimatskeptiker" som jobbar minst lika seriöst som de forskare ni håller högt.

  SvaraRadera
 13. Jan-Olof @ 1 SEPTEMBER 2010 22:24 skrev:
  "Det finns många "klimatskeptiker" som jobbar minst lika seriöst som de forskare ni håller högt."
  Jan-Olof,
  Svaret på det är ett enkelt 'nej'. Av dom få AGW-förnekare som är riktiga, arbetande vetenskapsmän, så agerar dom allra flesta utanför sin profession. Det är som om biologi- och ekonomiprofessorer helt plötsligt skulle börja kritisera och sprida tvivel kring forskningsresultaten i partikelfysik. Det vore helt enkelt okunnigt och oseriöst.

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 14. J-O,
  Det är meningslöst att föra diskussionen vidare med dig. Jag tänker inte leka whac-a-mole med dig medan du sprider den ena förvrängningen efter den andra utan att någon gång stå för dina påståenden. Välkommen åter när du har något vettigt att säga.

  SvaraRadera
 15. Varför kan inte en "lekman" få kritisera något som man inte tror verkar rimligt eller korrekt.

  Konsekvensen av ett sådant resonemang torde vara att 99.999% av jorden befolkning inte kan eller ska uttala sig om något då det inte ligger inom deras profession.

  SvaraRadera
 16. Anonym 09:30,
  Visst får man som lekman kritisera vad man vill. Men då får man finna sig i att det man själv säger kan bli kritiserat, och även att ens kompetens kan ifrågasättas.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet