1 sep. 2010

Gästinlägg inför valet: Kristdemokraterna

Vi på Uppsalainitiativet har inför valet bett representanter från alla riksdagspartier att skriva ett inlägg om respektive partis klimatpolitik. Vi har lottat publiceringsordningen. Inlägg nummer fem är från Kristdemokraterna som representeras av riksdagsledamoten Liza-Maria Norlin.

______________________________________________

Så vill Kristdemokraterna arbeta för att klimatförändringarna inte ska bli så allvarliga

Den senaste forskningen pekar på att även om vi når 2-gradersmålet så är sannolikheten stor att vi kommer se stora negativa effekter av de klimatförändringar som mänskligheten har påverkat. Det är viktigt att vi lyckas med ett globalt klimatavtal. För att få med de stora utvecklingsländerna och alla i-länder behöver EU ta en aktiv medlarroll. För Kristdemokraterna är det viktigt att ha de allra fattigaste länderna i fokus, det är de som drabbas hårdast av klimatförändringen faständen har orsakats av andra nationer. Vi har ett ansvar för att ta kostnaderna för den omställning som krävs för att mänsklighetens påverkan på klimatet ska minska drastiskt. Det internationella perspektivet är avgörande för att motverka allt för allvarliga konsekvenser för länder och människor runt om i vår värld.

För att få trovärdighet i förhandlingar,och för att vi har ett ansvar att göra vad vi kan, ska vi också bedriva ett offensivt klimatarbete på hemmaplan. Detta måste ske både nationellt, regionalt och lokalt. Politiker ska inte komma med pekpinnar men sätta upp tydliga målsättningar, vilket regeringen har gjort i klimat- och energipropositionen, och skapa förutsättningar för människor att göra bra val i vardagen.Vi behöver ställa om flera olika sektorer i vårt samhälle men detta betyder inte sämre levnadsstandard eller att allt blir dyrare. Det finns mycket vi fortfarande kan göra vad gäller energieffektivisering både i stora industrier och i våra bostäder. Våra val av livsmedel och konsumtion har stor betydelse. En klassiker som att äta vegetariskt en gång i veckan gör skillnad.

Transport- och energisektorn är i fokus för arbetet med att komma till rätta med Sveriges CO2-utsläpp. Vi behöver lämna oljeberoendet. Det finns inte en enda lösning för framtidens transporter eller energiförsörjning, vi behöver inse att en mångfald av lösningar är rätt väg att gå. Här behöver politiken ge långsiktiga spelregler och i så stor mån det är möjligt stimulera förnyelsebara och CO2-fria lösningar på ett teknikneutralt sätt.

Ett konkret mål för kristdemokraterna är att börja prissätta ekosystemtjänster.

Så vill Kristdemokraterna handskas med de klimatförändringar som vi redan vet kommer att inträffa

Vi vet att vi kommer se alltfler effekter av den ökande globala medeltemperaturen. Inom europasamarbetet jobbar man aktivt med dessa frågor och så även i Sverige.

Det är viktigt att de olika myndigheterna tar ansvar inom sina respektive områden. Det kan handla om att klimatsäkra vägar och järnvägar, förebygga jordskred och sätta upp normer för bebyggelse. Politikerna på lokal och regional nivå behöver ta ansvar för beredskapen för bl a översvämningar och i den fysiska planeringen.

På den internationella arenan bör vi vara beredda på katastrofinsatser både av civilt och militärt slag. Konflikterna kring exempelvis vattenresurser riskerar att bli mer akuta. Utvecklingsbiståndet behöver också klimatsäkras långsiktigt så att de projekt som genomförs klarar de väntade klimatförändringarna.

För mer information läs gärna Kristdemokraternas Faktablad om klimatfrågan.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet