17 jan. 2011

John Pohlmans blogg: Om tvivel

Vi på Uppsalainitiativet skulle gärna vilja göra läsarna uppmärksamma på ett intressant blogginlägg av meteorologen Martin Hedberg, på John Pohlmans blogg, skrivet i höstas. Det behandlar begreppet 'tvivel', på ett så träffande sätt, mer to-the-point än vad en annan någonsin hade kunnat plocka fram. Och han bemöter kommentatorerna på ett trevligt sätt.

* Pohlman.klart.se: Tvivel - ett farligt verktyg om det missbrukas - av Martin Hedberg
Tvivel är både essentiellt viktigt som redskap inom den vetenskapliga skepticismen, och samtidigt väldigt utnyttjat inom politik och lobbying. Exempel: Att forskarna "ändå inte är överens sinsemellan" betyder inte automatiskt att det föreligger två eller flera lika stora läger om en viss fråga. Även ett 98/2-förhållande kan, rent språklogiskt, beskrivas som att forskarna "ändå inte är överens". Detta gäller inom klimatvetenskap liksom inom andra fält. Osäkerheter har väldigt olika grad.

(Hedberg tar upp exemplet gammal tobakslobbying, om att blåsa upp osäkerhet kring sambandet mellan rökning och lungcancer)

/Cecilia

Bild: wikimedia commons: Unbalanced Scales

I samma ämne: Kommentar hos Emretsson

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet