31 mars 2011

Lobbyism för rymliga samveten

Några av oss i Uppsalainitiativet har bedrivit lite undersökande journalistik på vår fritid. Vi publicerar idag resultatet i en artikel på SVT Debatt. I vår artikel visar vi på kopplingar mellan tre av de forskare som arbetar medialt med att förneka de pågående klimatförändringarna och 80- och 90-talets tobakslobby. För en av professorerna finns även vissa kopplingar till oljeindustrin. Dessa tre professorer har smidigt gått från att förneka tobakens skadeverkningar till att nu förneka klimatförändringarna. Här på bloggen publicerar vi artikeln med länkar till alla källor så vem som helst kan kontrollera uppgifterna.


Lobbyism för rymliga samveten
När vetenskapliga fakta hopade sig kring rökningens farlighet förfinade tobakslobbyn konsten att sprida osäkerhet i vetenskapliga frågor. Nu används samma metoder för att sprida ogrundad osäkerhet i klimatfrågan. Men det är inte bara metoderna som är desamma. Till förvånande stor del är det även samma forskare som är inblandade, även i Sverige. Dessa forskares inflytande på den politiska debatten innebär uppenbara risker för människors liv och hälsa.

Rökning är inte enbart skadligt för den som röker, utan även för personer i rökarens omgivning som andas in tobaksröken. Detta visades först på 1980-talet av japanska forskare som undersökte förekomsten av lungcancer hos kvinnor gifta med rökare. En rapport från Amerikanska miljöskyddsmyndigheten (EPA) sammanfattade år 1992 forskningen: förutom lungcancer så orsakade passiv rökning även bronkit och lunginflammation hos småbarn, astma kunde förvärras, och det verkade även finnas ett svagt samband till plötslig spädbarnsdöd. EPA uppskattade att passiv rökning orsakade ungefär 3000 dödsfall i lungcancer årligen i USA. Den passiva rökningens hälsoeffekter har sedan dess bekräftats ytterligare, och bland annat hjärt- och kärlsjukdomar kan nu läggas till listan.

För tobaksindustrin var detta dåliga nyheter: rökning skadar inte bara rökaren själv, utan även dennes familj, vänner och kolleger. Därför gick man till motangrepp, precis som man hade gjort när rökningens hälsoeffekter på rökaren själv började uppmärksammas. Man fokuserade på osäkerheter, men nöjde sig inte med att attackera forskningen kring passiv rökning utan även EPA och de forskare som var verksamma där. Man försökte helt enkelt minska förtroendet för EPAs vetenskapliga sammanfattning om passiv rökning genom att undergräva EPAs trovärdighet.

Tre år efter amerikanska miljöskyddsmyndigheten sammanfattat det vetenskapliga kunskapsläget - den 28 september 1995 - publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter med titeln "Passiv rökning ger inte cancer" . Där kunde man läsa att "Visst finns det undersökningar som pekar på en viss, mycket liten, korrelation mellan passiv rökning och lungcancer. Men det finns också undersökningar som visar att det inte föreligger något sådant samband alls." Skribenten bortsåg dessutom från den passiva rökningens andra negativa effekter. I stället hävdade han att informationen om riskerna med passiv rökning handlade om att rökning ansågs vara "något ont" och att det pågick "en etnisk rensning av rökarna som kulturgrupp." Artikeln var skriven av Ingemar Nordin, numera professor vid tema Hälsa och samhälle med inriktning mot vetenskapsteori, Linköpings universitet.

Spola fram 15 år så finner vi samme Nordin återigen som aktiv debattör, men denna gång i ett helt annat ämne. Nu handlar det om klimatet. Även denna gång ligger människors liv och hälsa i potten och även denna gång argumenterar Nordin mot en samlad vetenskaplig bedömning. Ingemar Nordin är en av grundarna av den klimatskeptiska lobbygruppen Stockholmsinitiativet som säger sig vilja "medverka till en öppen och rationell diskussion i klimatfrågan".

Det finns fler medlemmar av Stockholminitiativet som var involverade i tobaksdebatten. Wibjörn Karlén, professor emeritus i naturgeografi och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, var till exempel en av de akademiska medlemmarna av ESEF (European Science and Environment Forum), en organisation med delfinansiering av RJ Reynolds Tobacco. ESEF ägnade sig, liksom Nordin, åt att förmedla bilden av osäkerhet kring hälsoriskerna med passiv rökning. Numera hittar man Karléns namn som en av medlemmarna av en grupp sammansatt av Science and Environmental Policy Project (SEPP) för att kritisera den tredje IPCC-rapporten, bland annat genom att påstå att människans förbränning av fossila bränslen inte haft nämnvärd inverkan på det globala klimatet. SEPP har blivit sponsrat av bland annat Exxon och Shell.

Det finns även utanför Stockholmsinitiativet individer som villigt hoppat från tobaksdebatten till klimatdebatten. Ett exempel är Robert Nilsson, gästprofessor i molekylär toxikologi och riskvärdering vid Stockholms universitet. Även Nilsson var akademisk medlem i ESEF och medverkade till att sprida osäkerhet kring det vetenskapliga kunskapsläget om tobak - även Nilsson sprider numera osäkerhet i klimatdebatten.

Den här kopplingen mellan tobakslobbyn och de som förmedlar bilden av osäkerhet kring de pågående klimatförändringarna har tidigare påvisats internationellt, men kopplingen finns även i Sverige. På en rad avgörande punkter i klimatfrågan råder emellertid inte någon vetenskaplig osäkerhet; människan håller genom sitt förbrännande av fossila bränslen på att förändra klimatet. Vetenskapssamhället har på grund av frågans stora potentiella effekter - både ekologiska och ekonomiska - på flera olika sätt försökt förmedla konsensusbilden av klimatförändringarna till resten av samhället.
Den här kompakta vetenskapliga enigheten kanske kommer som en överraskning för den som mest följer klimatdebatten i media och på internet, för det är där klimatförvillarlobbyn arbetar. Samma desinformatörer som förut försökte förmedla osäkerhet i frågan om tobakens hälsorisker sår nu osäkerhet kring den vetenskapliga kunskapen om klimatet, ofta med hjälp av samma metoder som tobakslobbyn förfinade.

Det är tyvärr skickliga desinformatörer vi har att göra med. Man kan till exempel i debattartikel efter debattartikel påstå att det finns en stor vetenskaplig debatt kring den nuvarande förståelsen av klimatförändringarna, när diskussionen i verkligheten inte rör grundläggande fakta som att koldioxid är en växthusgas, att jorden värms, och att den nuvarande värmeökningen till stor del beror på mänskliga aktiviteter. Man ägnar sig åt att smutskasta forskare genom falska beskyllningar och obekräftade rykten. De stulna mail som utgör den så kallade "Climategateaffären" är ett bra exempel på det. Trots att de angripna forskarna blivit rentvådda i oberoende utredningar fortsätter lobbyisterna påstå att det förekommit forskningsfusk. Man framför obskyra alternativteorier för att ge sken av att grunderna i klimatvetenskapen är tveksamma. Man översvämmar systematiskt kommentarsfält och debattsidor med inlägg för att ge bilden av en stor skeptisk opinion.

En central fråga i sammanhanget är hur många människoliv som hann gå åt under den tid myndigheterna trodde att det förelåg en osäkerhet om tobaksrökningens skaderisker. Amerikanska miljöskyddsmyndighetens uppskattning av antalet dödsfall orsakade av passiv rökning var bara dödsfall på grund av lungcancer. Till det ska läggas skadeverkningar och dödsfall på grund av bronkit, lunginflammation, astma, hjärt- och kärlsjukdomar och mängder av andra rökningsrelaterade sjukdomar. WHO uppskattade förra året antalet dödsfall till följd av passiv rökning till 600 000 om året, inklusive 165 000 barn. Det går inte att veta hur länge desinformationen fördröjde införandet av lagar och regleringar, men kostnaden bör i alla fall inte mätas i tid, utan i liv.

Precis som i fallet med tobakens skadeverkningar handlar klimatdebatten i slutändan om människors liv och hälsa. Vetenskapen står enig i sin beskrivning av grunderna runt klimatförändringarna, men ett litet antal forskare med rymliga samveten - både i Sverige och internationellt - fortsätter trots detta att sätta sina namn under debattartiklar som hävdar något annat. Vad blir kostnaden i liv och hälsa den här gången? Är svensk media bättre rustad än till exempel den amerikanska att möta de här lobbyisterna och se igenom deras egentliga agenda?

Patrik Lindenfors - docent i zoologisk ekologi
Magnus Westerstrand - doktorand i geokemi
Anders Emretsson - journalist
Per Edman - Apple-tekniker
Anders Martinsson - gymnasielärare i fysik
Lars Karlsson - docent i datavetenskap

28 kommentarer:

 1. Maggie Thauersköld-Crusell viftar med den moraliska pekpinnen: Författarna till debattartikeln tycks ha lagt ner en hel del möda på att hitta detaljer i de tre professorernas tidigare liv som kan användas till att svärta ner och minska förtroendet för dem. Det är lågt. Det är pinsamt. Och det säger det mesta om Uppsalainitiativet.

  Däremot har hon problem med att själv diskutera en klimatforskares egagemang i WWF i syfte att svärta ner personen i fråga.

  SvaraRadera
 2. Tack UI för en mycket väl genomarbetad artikel! Mycket bra och viktig journalistik.

  SvaraRadera
 3. Daniel Bengtsson31 mars 2011 kl. 14:30

  Bra att även folk som inte aktivt deltar i "klimatdebatten" får reda på det här.

  Undrar när det som står i artikeln börjar förnekas?

  SvaraRadera
 4. Oh Boy,

  snälla, finns det nån utskrift av hans artikel?
  Den är ju bara så läcker! Om man tar den i småbitar är helt perfektatt lägga ut som följetong....bara slutet...
  gode gud....att steget inte är långt till "barbari"...
  jag njuter....tack som faaan UI!

  ThC

  SvaraRadera
 5. ThC,

  Det finns en länk i inlägget här ovan.

  SvaraRadera
 6. Daniel Bengtsson31 mars 2011 kl. 15:11

  Jag kan inte släppa det här. Är det inte otäckt att man aktivt jobbar FÖR saker som dödar folk?

  SvaraRadera
 7. Daniel,
  Jovisst, även om man ska komma ihåg att passiv rökning inte alls är lika farligt som "direkt" rökning.

  En amerikansk domstol dömde 2006 ett antal stora tobaksbolag för svinderi, eftersom de unter årtionden hade försökt dölja de skadliga effekterna av rökning (inkl passiv).

  SvaraRadera
 8. Olyckligt om Ingemar Nordin kommer in på SVT debatt med sin insändare imorgon. Detta är tyvärr en debatt ni inte kan vinna eftersom klimathaveristerna är duktiga i förvillarteknik och många till antalet. Man kan ha förståelse för era goda avsikter men metoderna kanske är lite tveksamma. Nästa steg blir väl att Stockholmsinitiativet gör gemensam sak och skickar in fler debattartiklar eftersom de i offentlighetens namn måste få bemöta era påståenden. Tråkigt att man sänker denna debatt till public service och SVT. Detta ger signaler till Stockholmsinitiativet om att bytet är skadat och ska fällas. De vittrar med andra ord blod.
  http://www.theclimatescam.se/2011/03/31/uppsalainitiativet-om-klimatfornekare/#comment-209406

  SvaraRadera
 9. ErikS: "Däremot har hon [Maggie] inget problem med att själv diskutera en klimatforskares egagemang i WWF i syfte att svärta ner personen i fråga."

  Jo, men det är för att till skillnad från tobaksbolagen så är WWF en stor, mäktig och ond organisation. Enligt vissa källor eftersträvar de världsherravälde.

  SvaraRadera
 10. (Detta även publicerat på TCS)

  Kära UI-läsare (och ni som nu läst Margaretas Skam)

  Ingemar Nordin vill ha hjälp(se nedan).Om det finns nån
  människokärlek, hjälpsamhet och allmän hygglighet hos er... hjälp killen. Jag försökte i kommentarsfältet men det var så jävla oförskämt så jag vet inte om det kom in.
  Jag skulle inte ta in grymheterna. Snälla hjälp killen...


  Ingemars bön här: { 31.03.11 at 13:45 } "UI måste verkligen hata vetenskap; delade meningar, ständiga diskussioner, kritiskt tänkande – allt sådan som inte borde få lov att finnas i deras värld. Jag skulle tycka lite synd om dem om det inte vore så att de så villigt lånat sig till att föra maktens talan.

  Nåväl, ikväll skall jag formulera ett svar till dem. På inbjudan från svtdebatt. Nu måste jag rusa iväg och ha lite undervisning igen. Men kom gärna med lite tips på bra argument."

  Thomas Claesson

  SvaraRadera
 11. OK Thomas, här är mitt tips till Ingemar:

  Ta inte upp sakfrågor, utan utmåla dig som ett oskyldigt offer för illasinnade personangrepp. Lägg sedan in några egna illasinnade personangrepp.

  SvaraRadera
 12. Mycket bra artikel! Blir dock mörkrädd när man läser kommentarerna på SVT's sida. Verkar som att hela förnekarligan genast snappat upp artikeln och börjat dra sina ramsor igen. Tyvärr kan man heller inte bemöta dem sakligt, utan de späder på med "hur lågt UI sänker sig", "hur korrupt allt är" och liknande.

  Än en gång, bra jobbat!

  SvaraRadera
 13. Thomas Claesson31 mars 2011 kl. 19:18

  Tack Lars!

  Så här vill jag vidarebefordra ditt råd till professor IN
  ---------------------------
  Ingemar, här får du ett råd stulet av mig från en UI-kommentator:

  "Ta inte upp sakfrågor, utan utmåla dig som ett oskyldigt offer för illasinnade personangrepp. Lägg sedan in några egna illasinnade personangrepp."

  Det låter som ett råd i min smak.Hör av dig om du vill ha hjälp med formuleringarna. Men jag tror du fixar det. Spännade. ALLA väntar.

  Thomas Claesson

  SvaraRadera
 14. @ErikS 12:44

  Förstår inte riktigt. Menar du att det är rätt när UI gör det medan det är fel när Maggie gör samma sak?!
  Typ: "Vi kanske är dumma, men hon är ännu dummare"

  Själv tycker jag både det du länkar till och UI:s SvD artikel är rätt pinsamma...

  SvaraRadera
 15. En sak till som stör mig.
  Ni skriver:
  "Dessa tre professorer har smidigt gått från att förneka tobakens skadeverkningar till att nu förneka klimatförändringarna"

  Är inte detta en solklar osanning?!

  Dom har väl varken förnekat att tobak är farligt eller att det sker en klimatförändring!?

  SvaraRadera
 16. Jag skulle tro att vi kan räkna med nya villerier på Newsvill efter detta.

  Förlåt... Villmill ska det visst vara.

  SvaraRadera
 17. connyt,

  Beträffande "Dessa tre professorer har smidigt gått från att förneka tobakens skadeverkningar till att nu förneka klimatförändringarna".
  Om man läser hela inlägget så framgår det tydligt vad vi menar (passiv rökning, mänskligt orsakade klimatförändirngar).

  SvaraRadera
 18. @Lars Karlsson

  OK, men jag kan inte se att det gör meningen mer sann!?

  Dessutom har jag heller inte sett att dom förnekar "mänskligt orsakade klimatförändirngar" som du nu skriver. Är det verkligen sant? Det är omfattningarna av dessa förändringarna dom ifrågasätter - eller hur?!

  Ni brukar vara väldigt snabba med att kritisera andra som formulerar sig osant på motsvarande sätt. Ni brukar ofta framhålla att ni alltid håller er till fakta och att det är "de andra" som far med osanning och inte håller sig till ämnet för att förvilla etc.

  Svårt att ta er på allvar när ni själva gör samma sak som ni kritiserar andra för...

  SvaraRadera
 19. Conny, jag menar att Maggie hycklar när hon fördömer artikeln.

  SvaraRadera
 20. @ErikS
  Och det jag menar är att då hycklar väl du/ni också?!
  Eller menar du att det hon skriver i sak är fel (i det du citerar)?

  SvaraRadera
 21. Tack för inlägget och det jobb ni gör.

  Tycker att de amerikanska inslagen är slående. Som jag nämnde förut finns det ett klassiskt arbete av historikern Richard Hofstadter "The Paranoid Style in American Politics" som kanske iallafall förklarar en del av var det märkliga intellektuella förhållningssättet kommer ifrån: http://www.harpers.org/archive/1964/11/0014706. Glenn Beck som bloggades här nyligen om har framhållits som ett typexempel. Jämförelse av tankesätt: http://karws.gso.uri.edu/jfk/conspiracy_theory/the_paranoid_mentality/Rational_thinker_versus_paranoid.html

  Som tur är verkar det som om vårt samhälle har större motståndskraft mot irrationalitet än USA. Inga partier har hakat på och det är väldigt svårt att se att något skulle börja driva Stockholmsinitiativets agenda.

  SvaraRadera
 22. Connyt

  Här hittar du stödet för vår ståndpunkt:
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/search/label/stockholmsinitiativet

  SvaraRadera
 23. Thomas Claesson,

  Det här är hur jag verkligen skulle råda Nordin att skriva om jag hade varit på hans sida:

  "Jag medger att jag hade fel om den passiva rökningens risker, men det var den bedömning jag gjorde vid den tidpunkten. Jag kan mycket väl ha fel om klimatförändringarna också. Men det är ändå viktigt att dessa frågor diskuteras, och att båda sidor får komma till tals."

  SvaraRadera
 24. Lars K:

  "Ta inte upp sakfrågor, utan utmåla dig som ett oskyldigt offer för illasinnade personangrepp. Lägg sedan in några egna illasinnade personangrepp."

  Menar du att han ska plagiera Olle H?

  SvaraRadera
 25. Nej Anonym 11:33,

  Då skulle han behöva ta upp sakfrågor och ha en bra grund för sin kritik. Ingemar bör nog söka inspiration på närmare håll. På TCSs kommentarstrådar finns det tonvis med material.

  SvaraRadera
 26. Thomas Claesson1 april 2011 kl. 16:01

  Som avslutning veckan på dessa två härliga dagar måste jag få tacka ....än en gång....er på UI. Det är förmodligen en belastning för detta kommentarsfält men jag tänker ju bara på mig själv
  och min egen trevnad. You´ve made my days.

  Tobaksakademiker....hälsolära....toxikologi...klimat oh boy...ha ha....förlåt.
  Phu. Skärpning. Jag kan kanske hålla mig till bilen... men sen släpper jag på tårflödet igen...mffmggh (undertryckt skratt)Hrrm.
  Mors...ho ho...åhh...oj oj oj....

  SvaraRadera
 27. Ett stort tack till Uppsalainitiativet för ni orkar argumentera mot dessa människor som gör sitt yttersta för att fördumma befolkningen.

  MVH Thomas

  SvaraRadera
 28. Nordin har skrivit ett svar:
  http://svtdebatt.se/2011/04/jag-hade-ratt-om-tobaken-da-och-jag-har-idag-ratt-om-klimatet-idag/
  (Obs: Nordin har inte själv satt rubriken och kritiserar rubriken i kommentarsfältet)

  Det är beklagligt att Nordin så ofta använder filosofiskt djupt ohederlig retorik istället för tydlig argumentation.

  Här är en passage från Nordins text 1995 som är representativ för Nordins sätt att skriva:

  "Drivkraften bakom förföljelserna av rökare handlar inte om bekymmer för landets ekonomi. Enligt de undersökningar jag har sett tyder allt på att rökarna ger ett nettobidrag: de betalar höga tobaksskatter och de dör i genomsnitt tidigare än ickerökarna, vilket i sin tur betyder färre pensionsutbetalningar och mindre vårdkostnader. Nej, drivkraften är snarast av moralisk art: rökning är något fult, onaturligt, illaluktande, smutsigt. Ja, det är något ont. Därför måste samhället renas från smutsen. Det handlar om en etnisk rensning av rökarna som kulturgrupp."

  Notera retoriken: "förföljelse", "etnisk rensning".

  Nordins texter handlar ofta om spekulationer om agenters motivation ("drivkraften") snarare än utredning av det empiriska forskningsläget eller tydliga moraliska argument.

  Nordin ignorerar helt vid tiden mycket väl kända fakta:
  - Väldigt många rökare börjar tidigt i livet.
  - Att börja röka är inte ett helt fritt val utifrån fullständig information om riskerna.

  En viktig punkt ignoreras av Nordin i svaret på SVT debatt: kände han 1995 till den forskningsammanfattning av EPA från 1992 som UI beskriver? Hur ser han på bevisläget i den rapporten idag?

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet