11 mars 2011

Rear Amiral David Titley: Jag var en klimatskeptiker

Amerikanska flottans chefs-oceanograf David Titley berättar om klimatförändringar, flottan och om sin egen bakgrund i denna personligt hållna TEDx-föreläsning:

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet