24 maj 2011

Refusering är inte censur

Då ett flertal av våra kommentatörer inte tycks vara informerade om skillnaden mellan att få en text refuserad och censur vill vi uppmärksamma detta:

censur
censu´r, förhandsgranskning av innehållet i kommunikationskanaler som t.ex. tidningar, böcker, filmer, radio- och TV-program. Censur har normalt utövats av statliga myndigheter för att hindra spridning av sakuppgifter och synpunkter som enligt de styrande inte bör komma till allmän kännedom. I Europa fick censuren sitt genombrott på 1500-talet, för att i Sverige inskränkas betydligt i samband med 1766 års tryckfrihetsförordning. ( Källa NE)

refusering
När en utgivare väljer att inte ge ut en författares, konstnärs eller musikers verk kallas det refusering. Det kan till exempel handla om att en tidning eller ett förlag avböjer publiceringen av en artikel eller ett manus eller om att ett skivbolag avböjer att ge ut en musikers musik.

Refusering misstas ibland för att vara censur, men termen är missvisande eftersom censur handlar om statlig förhandsgranskning av material som omfattas av yttrandefriheten. Eftersom det inte är en rättighet att publicera sig i en viss tidning eller på visst förlag är inte en refusering liktydigt med censur. En refusering kan bero på skilda orsaker, allt från en tidnings politiska inriktning eller ämnesområde, eller ett förlags eller skivbolags antagande om ett manus eller en skivas säljbarhet till ett museums åsikter om en tavlas omoraliska budskap kan spela in. (Källa Wikipedia)

I enlighet med vår moderieringspolicy kommer kommentarer som ropar censur att alltså att refuseras.

7 kommentarer:

 1. Om jag klagar på refusering, blir jag censurerad då?

  SvaraRadera
 2. Nej, dock kan din kommentar bli refuserad om inte klagan innehåller sådant vi bedömer vara av allmänt intresse. För frågor kring refuseringar bör mejl användas.

  SvaraRadera
 3. Daniel Bengtsson24 maj 2011 kl. 16:49

  Bra att ni fortsätter hålla en så hög nivå som möjligt bland kommentarerna! Det gynnas alla (nåja...) av.

  SvaraRadera
 4. Mattias Engdegård25 maj 2011 kl. 21:53

  Får jag föreslå att ni refuserar alla anonyma och pseudonyma inlägg? Det skulle höja kvaliteten ordentligt om man kan utesluta dem som inte vill stå för vad de skriver. Dessutom skulle det göra det mycket lättare att förstå vem som skrivit vad.

  SvaraRadera
 5. Det kan vara värt att notera att för den som äger upphovsrätten till ett publicerat verk så råder också en rätt att att tidsbegränsat inskränka yttrandefriheten hos andra fria individer. Förenklat copyright.

  Lustigt nog så pekar den amerikanska konstitutionen ut vetenskap som en delmotivering för att ursäkta en så allvarlig inskränkning i en fundamental frihet i syfte att skydda samhällets förmåga till framsteg:

  Article I, Section 8, Clause 8 of the United States Constitution, known as the Copyright Clause, the Copyright and Patent Clause (or Patent and Copyright Clause), the Intellectual Property Clause and the Progress Clause, empowers the United States Congress:
  "To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries."

  Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Clause

  Kan vara värt att tänka på när man förnekar och förvillar.

  SvaraRadera
 6. Jag håller med om att refusering inte är samma sak som censur, men det finns inget i den definitionen som postades att censur nödvändigtvis måste vara förhandsgranskning av just en stat.

  Statlig censur anges förvisso som ett exempel, men till och med där är det tydligt att det inte handlar om att censur intrinsikalt är något som endast kan utföras av en stat ("Censur har normalt utövats av statliga myndigheter[...]"). Formuleringen gör det klart att det finns fall av icke-statlig censur. Annars hade det givetvis stått att "Censur är något som definitionsmässigt utövas av statliga myndigheter" eller något sådant.

  För att göra saken ännu värre så finns det inga källor i Wikipedia-artikeln och med tanke på att de flesta de som bidragit till artikeln är anonyma kan det inte uteslutas den osannolika möjligheten att skribenter från Uppsalainitiativet själva bidragit till artikeln. Det inses lätt att det inte skulle vara särskilt trovärdigt att hänvisa till en extern uppgift för att oberoende stödja sitt påstående om det skulle, mot förmodan, visa sig att man själv eller några av ens medarbetare skrivit det. Då är uppgiften givetvis inte oberoende.

  Men argumentet går att rädda: en bättre formulering är att påpeka att möjligheten att kommentera är ett privilegium, inte en rättighet och att det inte finns några problem med att vägra publicera vissa kommentarer, särskilt när det finns rationella anledningar att göra det (även fast detta strikt talat inte är ett krav, bloggadministratörer har rätt att blockera kommentarer oavsett innehåll), lite på samma sätt man har rätt att avvisa en person som står på ens privata tomt och skriker glåpord (eller hyllningssånger). Det är givetvis inget problem med att avvisa denna personen och en sådan invasion av privat egendom är inget man kan försvara med utbrott i stil med "men yttrandefriheten då!?".

  Kanske en lite för Rothbardisk inställning, men men.

  SvaraRadera
 7. Jag har ett tips till klimatförnekarna: Registrera er som ett trossamfund och sen kan ni hävda att er grundlagsskyddade rätt till religionsutövning kränks när ni blir refuserade på Uppsalainitiativet.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet