24 maj 2011

Oneliners

Vi har ofta här på UI diskuterat olika typiska retoriska grepp som tenderar att återkomma i klimatförnekarretorik. Se t.ex. Lars Karlssons sammanfattning av de metoder som Oreskes och Conway tar upp i sin bok, eller de båda analyser av typiska bloggkommentarstrick vi mer nyligen lagt fram.

Jag vill idag diskutera ett specifikt och ofta använt grepp, nämligen en särskilt förrädisk sorts oneliner. Tricket är att komma med ett påpekande som i och för sig är sant (så att man slipper stå till svars för att ha ljugit), men som är noggrant utvalt för att leda åhörarnas eller läsarnas associationer i någon specifik riktning som går alldeles på tvärs mot det vetenskapliga kunskapsläget. Ett typexempel på sådan oneliner är "Klimatet har alltid förändrats, även långt före människans tid!". Baktanken är att åhöraren själv skall fylla i den outtalade fortsättningen: att det därför inte finns någon anledning att tro att dagens klimatförändringar skulle ha annat än helt naturliga orsaker. Ett annat typexempel är ”Koldioxid är livets gas!”, denna gång med den underförstådda konklusionen att fortsatt ohämmade koldioxidutsläpp därför inte kan ha några farliga konsekvenser.1

Jag har svårt att tänka mig att någon skulle ställa sig upp och explicit försvara den här sortens försåtlig argumentationsteknik – eller hade, ty i söndags hände det faktiskt! I ett föredrag om klimatförnekarretorik som jag höll på ett möte i Stockholm arrangerat av Miljöjournalisternas förening och Bert Bolincentret nämnde jag tekniken ifråga. I publiken fanns bland andra Stockholmsinitiativets generalsekreterare Göran Ahlgren2, som i den efterföljande diskussionen begärde ordet och förklarade att han ville kommentera just tekniken med oneliners. Jag minns att jag tänkte att nu kommer väl något kålsuparargument om att även företrädare för det läger Ahlgren och hans gelikar kallar "klimatalarmism" har kunnat beslås med samma teknik. Döm om min förvåning när hans ärende istället var att ta tekniken i försvar. Han hävdade att väl valda oneliners är ett bra sätt att få folk att börja tänka. Just så!

Ahlgren levererade också ett exempel på vad han menade var en förträfflig oneliner: "Vet ni hur många Vasalopp som ställts in genom tiderna? Tre, varav ett på 80-talet och två på 30-talet." Ingen i lokalen kände sig föranledd att vidare kommentera detta exempel, eftersom onelinerns funktion var så uppenbar. Tanken är naturligtvis att åhöraren skall bortse från sådana subtiliteter som distinktionen mellan lokal vädervariation och global klimattrend, eller de betydligt större tekniska och ekonomiska resurser Vasaloppesarrangörerna har idag jämfört med på 30-talet när det gäller att skapa åkbara förhållanden även snöfattiga år, och istället snabbt konkludera att den omtalade uppvärmning som skulle ha ägt rum under 1900-talet verkar det inte vara mycket bevänt med.

Till saken hör att bara några minuter tidigare hade någon i publiken ställt en fråga om huruvida det var rätt uppfattat att ingen längre ifrågasätter att det sedan 1900-talets början skulle ha ägt rum en uppgång i globalt temperaturmedelvärde om 0,7-0,8 grader. Ingen protesterade mot denna beskrivning,3 och Ahlgren (eller om det möjligen kan ha varit Lars Bern) förklarade att det minsann inte är uppvärmningen i sig som ifrågasätts, utan de bakomliggande orsakerna.

Det flagranta självmål som Ahlgren strax därpå gjorde genom att leverera en billig oneliner i avsikt att ifrågasätta just denna temperaturuppgång undgick nog ingen i lokalen utom honom själv.

Fotnoter

1) Förutom den förhöjda växthuseffekten med tillhörande globala uppvärmning, finns även andra konsekvenser som ger anledning till oro, kanske främst försurningen av våra världshav.

2) Även Lars Bern, en annan av de mer högljudda svenska klimatförnekarna, var närvarande. Efteråt skrev han ett referat av mötet på The Climate Scam, där han (som väntat) inte har mycket till övers för min föreläsarinsats, och dessutom passar på att leverera en del anmärkningsvärda påståenden om Uppsalainitiativet. Fullt så långt som Stockholmsinitiativets Ingemar Nordin går han inte i sin negativa karaktärisering av oss, men han kallar oss "vänsterradikal lobbygrupp" och spekulerar över om vi möjligen i lönndom är "finansierade av EU". Den diskussionstråd som följde på Berns referat är för övrigt en förträfflig illustration till den moraliska avgrund som The Climate Scam utgör. Bland mycket annat kan nämnas hur den kommentator som kallar sig Labbibia häver ur sig ett påstående om att jag "skrek 'kreationist, kreationist' åt Dr Roy Spencer vid det famösa riksdagsseminariet för något eller ett par år sedan". Att denne Labbibia i skydd av sin anonymitet tillåter sig att redovisa dylika fantasier4 är måhända inte något att förvånas över. Vad jag däremot finner anmärkningsvärt i sammanhanget är att ingen av det kanske halvdussinet personer som dagligen frekventerar The Climate Scam och som faktiskt var närvarande på mötet i Riksdagshuset (inklusive såväl bloggägarinnan Thauersköld som bloggpostförfattaren Bern) såg sig föranledd att korrigera denne Labbibias påstående. Det verkar faktiskt som om etiketten på The Climate Scam tillåter vad för slags påståenden som helst, halt oavsett sanningshalt, så länge inte någon i klimatförnekarlägret hamnar i skottlinjen. Fördragsamheten med Labbibias utbrott kan kontrasteras mot deras gränslösa upprördhet över den "smutskastningskampanj" i vilken vi på Uppsalainitiativet sanneingsenligt återger vad Ingemar Nordin haft att säga om hälsoeffekter av passiv rökning - en upprördhet som fortsatt eka i den nu aktuella diskussionstråden.

3) Inte heller jag valde att invända, trots frestelsen att beslå såväl Ahlgren som Bern med att upprepade gånger de senaste åren ha försökt sprida rökridåer kring huruvida 1900-talets globala medeltemperaturuppgång faktiskt ägt rum.

4) Den som är nyfiken på vad jag verkligen sade i Riksdagshuset den 13 maj 2009 kan förslagsvis läsa de noteringar jag gjorde några dagar senare, och kanske för säkerhets skulle jämföra med Maggie Thauersköld Crusells videoinspelning.

22 kommentarer:

 1. Det kan oxå vara värt att notera att Vasaloppet 1934 ställdes in på grund av deltagarbrist.

  http://www6.idrottonline.se/IFKMorasOK-Orientering/test/IFKMoraIdrottsallians/OmIFKMora/Vasaloppet/

  SvaraRadera
 2. Denna one liner hörde jag nyligen:

  "Naturen släpper ut tusentals ggr mer koldioxid än vad människan gör, det räcker för mig"

  SvaraRadera
 3. En annan populär variant är att dra upp den låga absoluta koncentrationen av CO2, underförstått att om det är så liten del av atmosfären som är CO2 kan gasen inte ha någon större betydelse. Detta kan kombineras med Anonyms exempel genom att man på ett missvisande sätt jämför naturliga och antropogena utsläpp för att nå riktigt absurt låga siffror.

  SvaraRadera
 4. Min favorit är att ALLA klimatforskare förutspådde en istid på 80-talet. Vem vågar säga emot ALLA klimatforskare?

  SvaraRadera
 5. Erik, kan du belägga detta?

  Vilka klimatforskare på 70-talet motsade teorin att vi var på väg mot en ny istid?

  SvaraRadera
 6. Vad är det för fel på det kombinerade argumentet med den låga totala co2 koncentrationen och andelen naturlig co2 vs andelen antropogen co2. Om de var för sig är sanna påståenden så är det inte ett dåligt argument.

  Det finns värre oneliners från er sida eller vad sägs om "the science i setled" "LOL"

  Lee Bertin

  SvaraRadera
 7. Kul exempel som samtidigt lyckades var ett exempel på:
  * Cherry picking
  * Oförmåga att skilja väder från klimat
  * Oförmåga att skilja lokalt från globalt
  * Risken med att konstruera statistiska samband ur en datamängd utan att sortera bort felkällor
  * Hur man konstruerar en dålig historisk temperaturproxy för en global temperatur trend

  Det verkar som en AGW alarmist kan designa en kul föreläsning baserad på förnekarnas "sanna" one-liners och verkligen få åhöraren att börja reflektera.

  Månne kan Alhgren också bli den förste i SI som får ett papper publicerat där han ur historiska källor om inställda idrottsevenemang rekonstruerar en historisk temperatur kurva som rätar ut hockey klubban en gång för alla, 900+.

  SvaraRadera
 8. Anonym,

  Du kan även se Peter Hadfields film om det:

  http://www.youtube.com/watch?v=EU_AtHkB4Ms

  Michael Crichton skrev i sin bok "State of Fear":

  "In the 1970's, all of the climate scientists believed an ice age was coming".

  SvaraRadera
 9. Lee,
  Jo, de är båda dåliga argument. CO2 har en påverkan även om dess andel i atmosfären är liten (detta kan man t ex se på den utgående strålningen från jorden). De mänskliga utsläppen må vara små men de balanseras inte fullt ut av naturliga upptag och skapar därför ett överskott som ackumuleras över tiden.

  Lägg också märket till att det kräver mer arbete och kunskap att bemöta felaktiga one-liners än att säga dem. Detta ger one-liners-sägarna ett viss övertag, trots att de har fel.

  SvaraRadera
 10. Lars, ok låt oss säga att det blir en(marginell)co2 akumulering, är det just denna extra dos som avgör om klimatet skenar eller fortsätter bete sig normalt/stabilt

  vad är normalt klimat
  är stabilt klimat normalt

  /Lee

  SvaraRadera
 11. Lee, CO2 har gått upp från 280 till 390 ppm. Det är inte marginellt.

  Fint exempel på oneliner här förresten:
  "vad är normalt klimat
  är stabilt klimat normalt"
  (Fast rent tekniskt är det två rader).

  SvaraRadera
 12. Lars
  Tråkigt att du avfärdar mina frågor som oneliners, det var absolut inte min avsikt.

  Om man förespråkar minskning av co2 halten i atmosfären måste man rimligtvis ha ett mål med minskningen som t.ex. normalare klimat eller stabilare klimat, sänkta havsnivåer ökande glaciärer. Alltså en återgång till det som ni anser vara mer normalt/stabilt än dagens klimat.

  Jag är ärligt intresserad av era svar på mina frågor, syftet med UI är väll att sprida kunskap om hotet från klimatet inte att häckla den som frågar.(en som inte vet bäst själv)

  Är 280ppm den optimala co2 nivån för klimatet?

  /Lee

  SvaraRadera
 13. Lee,
  En viss variation är normalt, men en ökning i storleksordningen 3 till 6 grader på 100 år är det inte.

  SvaraRadera
 14. ..och det är det som vi vill undvika genom att begränsa CO2-utsläppen. 280 ppm lär vi inte komma tillbaka till det här årtusendet, men om vi i alla fall kunde stanna på runt 400-450 ppm.

  SvaraRadera
 15. När det gäller begreppet optimalitet (Lee 23:03) bör vi ha klart för oss att det knappast är meningsfullt att precisera nivåer på t.ex. koldioxidhalt eller medeltemperatur som skulle vara optimala för att härbärgera liv i största allmänhet. Däremot är det så att de växt- och djurarter som ingår i våra olika ekosystem tenderar att i hög grad vara anpassade till rådande klimat (detsamma kan också sägas om våra mänskliga samhällen). Klimatförändringar innebär därför som regel påfrestningar på ekosystemen (oavsett om det handlar om uppvärmning, nedkylning eller förändrade nederbördsförhållanden). Sådana påfrestningar har såklart alltid förekommit, men vad vi nu genom våra växthusgasutsläpp har satt igång är en ovanligt snabb förändringstakt. Ju snabbare klimatförändring desto svårare påfrestning på ekosystemen, och desto större risk att de kollapsar.

  SvaraRadera
 16. Olle!
  "Sådana påfrestningar har såklart alltid förekommit, men vad vi nu genom våra växthusgasutsläpp har satt igång är en ovanligt snabb förändringstakt."

  Hur vet du att klimatförändringarna nu sker ovanligt snabbt? Jag trodde att det argumentet varit dött i drygt ett decennium. (Källa: Trenberth)

  Jag tycker att ditt påstående är en "oneliner" som inte ens bygger på en sanning.

  SvaraRadera
 17. Strandell 21:36, nu fattar jag inte vad du yrar om.

  SvaraRadera
 18. Här är en oneliner av Lars Bern: "den vänsterradikala lobbygruppen Uppsalainitiativet".

  Nu är jag lite konfunderad: vore det OK att kalla Bern för en lögnare, eller skulle det bara vara ett smutsigt personangrepp?

  Skulle det vara bättre att i stället bara hitta på något elakt om Bern? Om det inte är sant så är det väl inget riktigt personangrepp, eller hur? Då riktar det ju sig egentligen mot en fiktiv person.

  Eller är det så att allt vi skriver om Bern per definition är personangrepp, medans Bern är en lysande tänkare oavsett vad han skriver?

  Jag är förvirrad. Har vi någon specialist på förvillaretik som kan reda ut begreppen?

  SvaraRadera
 19. Herr Lars Bern har i Newsmill gjort ett generalangrepp på meteorologin i bästa Hetzpropaganda-stil. Meteorologerna är inte bara tvivelaktiga genom sitt engagement i klimatforskningen utan även okunniga och inkompetenta i största allmänhet. Prognoserna över den isländska vulkanaskans utbredning i atmosfären är ett nytt exempel på deras brist på kompetens. Bern appellerar till den traditionella naturvetenskapen för hjälp och support och professor Peter Stilbs rusar omedelbart till för att klargöra vattenångans roll i klimatet anticiperande att detta har ju meteorologerna som vanligt fått om bakfoten.

  Det faktum att framstående fysiker och kemister inklusive Nobelpristagare arbetar gemensamt med ledande meteorologer tycks inte betyda något för de svenska förvillarmästarna i Stockholmsinitiativet. Antingen känner man inte till detta men det troliga är att man inte bryr sig det ringaste.

  Det är svårt att gå i svaromål mot Lars Bern. Att avrätta en hel yrkeskår av hederligt arbetande experter och forskare är något alldeles nytt i svensk kultur där lögn och förtal förefaller ha ersatt sanning och fräckheten anständigheten. Bloggen ”Climate Scam” som vidaresänder detta tycks ju vara på god väg att skapa en bild av vetenskapen där man vid läsningen tror sig försatt till de totalitära staternas påhittade och förvridna verklighet.

  Lennart Bengtsson
  Uppsala

  SvaraRadera
 20. Daniel Bengtsson8 juni 2011 kl. 15:52

  Jag hörde en igår. Efter det vanliga (ingen temperaturökning, Grönland, naturlig temperaturökning och slutligen allt är uppgjort) fick jag denna oneliner:

  - Men kan du inte bara låta folk få vara skeptiker?

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet