25 sep. 2011

Arktiskt havsisminimum

Det ser ut som om årets minimum för den Arktiska havsisens utbredning (dvs havsyta med minst 15% is)  nåddes den 9 september. Så här ser det ut enligt National Snow and Ice Data Center vid University of Colorado. Här visas för månaderna juni till oktober isens utbredning under 2007 (grönt streckat), 2011 (blått) samt medlet för 1979-2000 (mörkgrått) med två standardavvikelser (ljusgrått)
Årets minimum är det näst lägsta sedan satellitmätningarna började 1979. Man påpekar dock att rekordåret 2007 hade väder som främjade avsmältningen (klar himmel, gynnsamma vindar och höga temperaturer). I år har vädret varit mer normalt.
Universitetet i Bremen använder data från andra instrument och något annorlunda beräkningsmetoder. De ger följande bild. Den röda linjen är för 2011, och den lila är för 2007. Den här grafen visar hela året.
Enligt Bremen så var minimumet i år det minsta som uppmätts - det slår till och med 2007.

Polar Science Center vid University of Washington gör uppskattningar av den Arktiska havsisens volym, dvs man tittar både på isens area och tjocklek. Volymen i år är den minsta sedan man började med dessa uppskattningar. Här ser vi 2011 (trianglar), 2007 (kors) och medlet för 1979-2010 (fyllda cirklar) med en (mörkgrått) och två (ljusgrått) standardavvikelser.


 De senaste åren har minskningen av volymen varit dramatisk, vilket framgår av den här figuren för anomalin (avvikelsen) relativt medlet för 1979-2010 (grå linje, och det blå strecket är den linjära trenden):


Minskningen är oroande med tanke på att många djur och även alger är beroende av havsisen för sin överlevnad. Globalt set är minskningen av havsisen även oroande eftersom den utgör en positiv återkoppling i klimatsystemet. Havsisen är ljusare (dvs har högre albedo) än havsvattnet och reflekterar mer solljus som försvinner ut i rymden igen i stället för att värma upp jorden. När havsisen minskar så leder det alltså till en ytterligare temperaturökning ovanpå den som orsakas av ökade halter av växthusgaser.

12 kommentarer:

 1. Betänkliga diagram. Särskilt volymuppskattningarna talar ett tydligt språk.

  SvaraRadera
 2. För att göra en bra artikel bättre kunde man berätta lite om isläget i Arktis 1932... 2000-talets arktiska isläge kan sammanfattas - been there , done that , got the t-shirt !

  Skillnaden är kanske inte så stor men det är spännande att se hur ni "plockat" just NSIDC och Bremen. DMI och Nansen ger inte en fullt så dramatisk bild som era körsbär.

  SvaraRadera
 3. Här är DMI. Det verkar vara näst lägst där också.

  SvaraRadera
 4. Anonym,
  jag noterade särskilt diagrammet avseende isvolym från Polar Science Center, jag tycker volym säger mer än utbredning. Du kanske har ett eget körsbärsträd avseende även detta ?

  SvaraRadera
 5. Och här är Nansen http://arctic-roos.org/observations/satellite-data/sea-ice/observation_images/ssmi1_ice_ext.png

  Har ni inget om 1932 ???? Eller 1950 talet - ni vet då när "Warming Island" var en ö och inte en halvö som den senare blev under 60 och 70 tales kyla. MWP ?

  Dagens isläge säger egentligen inte mer än att det är nära det lägsta på 30år. Att dra "klimatslutsatser" från 30år är som att titta ut genomfönstret och översätta dagens väder till dagen klimat.

  SvaraRadera
 6. Jag hittade den här rekonstruktionen av den Arktiska havsiskoncentrationen av Brönnimann et al. Kolla särskilt sista sidan: från 1970 går det rejält nedåt.

  SvaraRadera
 7. Anonym,
  det förefaller uppenbart att diagrammen berör dig och det är bra. Kanske stör de din klimatuppfattning. Någon egen referens till volymförändringar tycks du inte ha och din referens och de ovan tycks lika som "körsbär".
  Vad mina slutsatser beträffar inskränker de sig till att konstatera att volymdiagrammet är betänkligt och artikel ovan att utvecklingen är oroande.

  SvaraRadera
 8. PIOMAS grafen "figuren för anomalin" säger ju ensam inte mycket.
  Minskningarna måste ju visas i sitt sammanhang, dvs det hela, annars kan det ju bli som att titta med mikroskop på vad man tror är en plan yta och se att den ser ut som ett bergsmassiv.

  SvaraRadera
 9. Björn E,
  vad graferna säger dig och vad de säger mig kan ju förvisso skilja.
  Mig säger PIOMAS graf att septembervolymen minskat med 40% sen 2007 och jag upplever detta betänkligt.

  SvaraRadera
 10. Lars : Dom säger ju själva "Results show that differences in the model climatology, the length of the control run, and inconsistent historical data strongly limit the quality of the product"

  Som du mycket riktigt påstår så finns en nedgång av havsisen från 70 talet men hur de senaste 30-40 åren står sig relativt ett längre historiskt perspektiv är osäkert och det finns inga skäl att se det som oroande.

  Tvärtom vet vi att det varit isfritt för ca 8000år sedan utan att ekosystemet e.dy kollapsade. Tvärtom så kan man se att området blommade upp avseende djur- och växtliv.

  det är närmast löjligt att när dagens klimat används som referens för vad som är normalt. Så det finns ingen anledning att oroa sig över en minskning av isen vid arktis utan istället fokusera på vilka anpassningar som bör göras för att kunna leva med den minskningen.

  SvaraRadera
 11. Anonym 28 september 2011 11:34 skrev:
  "Så det finns ingen anledning att oroa sig över en minskning av isen vid arktis utan istället fokusera på vilka anpassningar som bör göras för att kunna leva med den minskningen."

  För att det viktiga är att det inte införs en avgift på CO2 i USA?

  Har du några länkar till en vetenskapligt korrekt beskrivning på att det gick lika fort för 8 000 år sedan som det gör idag? Hastigheten i förändringen är ju vårt största bekymmer om det gäller att undvika ekosystemkollaps.

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 12. Anonym 11:34,
  jag antar att du är samma anonyma aktör som i tråden häröver i samma ämne fick efterfrågat underlag avseende tidigare isutbredningar. Som du avvisar genom att ifrågasätta.
  För mig har de från iskärnor hämtade 800-tusenåriga sambanden mellan temperatur och koldioxidhalt spelat en avgörande roll för mitt ställningstagande. Man leker inte med naturens fysikaliska samband utan att de får konsekvenser och den dramatiskt förhöjda koldioxidhalt vi noterat de senaste 200 åren jämfört med tidigare 800-tusen får konsekvenser, det är bara en fråga om vilka.
  Lägger man då till detta hockeyklubban, som fått berättigad kritik men ändå i allt väsentligt speglar en verklighet, och den i dessa trådar redovisade extremt snabba bortsmältningen av is i arktisk blir det svårt att värja sig mot tanken att detta är konsekvenser och inget annat. Särskilt som man kan lägga utfallen över varandra och se tidssambandet. Konsekvenser som inte berör mig eller dig eller de dina men som redan berör människor i andra delar av världen och som kommer att sträcka sig framåt 100-tals år och globalt beröra stora människomassor.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet