22 okt. 2011

Öppen tråd 6

Dags för en öppen tråd igen.
Stängd för vidare kommentarer

89 kommentarer:

 1. Jag har nu läst igenom nästan hälften av Donna Laframboises IPCC-kritiska bok på Kindle. Jag är inte särskilt imponerad och vet inte om jag gitter fortsätta. Ärligt talat så var jag nära att lägga av efter kapitel 7 när hon skriver om klimatmodeller. Det är tydligt att hon inte har en aning om vad det handlar om. Hennes beskrivning är på serietidningsnivå (och det gäller också vid senare tillfällen när hon försöker ta upp vetenskapliga spörsmål, t ex återkopplingar). Hon avslutar kapitel 7 med att påstå att fem IPCC-författare i en artikel i Scientific American jämställer klimatmodellerna med en spådams kristall-kula. Men det gör de inte – de använder bara bildspråk. Suck.

  Man känner igen den amerikanska högerns retorik i Laframboises beskrivning av miljörörelsen. I kapitel 24 skriver hon:

  ”No matter what they said the problem of the moment was – over-population, ozone depletion, acid rain, global warming – environmentalists have long advocated the same basket of solutions.
  These solutions amount to humanity forsaking industrialized society and a good measure of individual freedom. Apparently the answer is a return to Eden – to a slower, greener, more, ‘natural’ pace of life that embraces traditional values rather than mindless consumerism.”

  Försakade vi det industrialiserade samhället och mycket av vår personliga frihet för att bekämpa ozonhålet och det sura regnet? Det här är rent och skärt nonsens, men det visar tydligt att Laframboise har politiska mål med sin bok. Det är ingen objektiv undersökning av IPCC utan politisk propaganda.

  Bland Laframboises långrandiga försök till misstänkliggöranden finns det ett par saker där det är möjligt att IPCC förtjänar kritik, t ex i Landsea-affären. Men den som vill ha en objektiv beskrivning av dessa saker får leta någon annastans än i Laframboises bok.

  Och visst behöver IPCCs organisation förbättras. Men för att göra det krävs något som Laframboise nog inte uppskattar att IPCC: mer resurser i termer av personal och pengar. IPCCs arbete görs nu mest av frivilliga.

  SvaraRadera
 2. Nej Lena K, jag har inte läst boken, vilket tämligen tydligt framgår av min kommentar. Du vinklar som vanligt en smula.
  Min kommentar riktar sig till PMA där jag bekräftar dennes synpunkter avseende var Donna L står i debatten och detta efter att ha läst inläggen på hennes blogg. Jag tänker inte läsa hennes bok, jag läser företrädesvis material jag känner trovärdighet för. Jag har emellertid läst Fosters recension. Dina slutsatser får stå för dig.

  Kan man inte ge sig ut i denna debatt med mindre än att man först måste avfärda IPCC och alla dem som är inblandade i IPCC:s arbete som korrupta eller inkompetenta och därmed inte trovärdiga samt att IPCC bör avvecklas och helst inte ersättas, då ägnar man sig åt propaganda och inte åt vetenskap. Och denna propaganda har ett syfte.

  Att noga granska och kritisera IPCC är däremot önskvärt och angeläget, tveklöst finns det grund för kritik, tveklöst kan det finnas behov av organisatorisk översyn. Men problemet är av global natur och det kräver en global organisation. Just nu är IPCC den vi har, föreslår gärna en annan, kanske skall den benämnas CCPI? Och se till att den kommer på plats. Jag delar vare sig Donna L, TCS:s eller SI:s värderingar men jag välkomnar den granskning och kritik de står för, finns där något av värde kommer det att utveckla övrigt hamnar där det hör hemma.

  I debatten ger IPCC uttryck för möjligheten av ett tämligen brett utfall från måttligt till allvarligt. De som förnekar menar att utfallet är försumbart eller? Kanske att inget bevisats och att det då inget blir (?!). Jag ger, med utgångspunkt från vad jag menar jag vet och från de resonemang jag ser i medier, utrymme för möjligheterna från försumbart till okontrollerbart där dessa två ytterligheter kan vara lika rimliga. Detta innebär att mitt sannolika utfallet ligger nära IPCC:s och eftersom händelseförloppet har en avsevärd inneboende tröghet (missar många det?) bör vi agera. Och forska.

  Hur förnekarna får ihop det begriper jag inte men börjar man med att utesluta allt som talar mot deras förväntningar kanske det blir enklare.

  För övrigt följer jag dramat i norr som utgör ett tydligt bevis för att något händer, 2011 blev inget rekordår avseende minskad isutbredning men 2011 tycks nu vara på väg att återta platsen genom låg istillväxt.

  SvaraRadera
 3. DL visar i sin bok på svagheterna i en politiskt styrd organisation med flera exempel på avvikelser mellan hur IPCC påstår sig handla och faktiska ageranden.
  Rekommendationer från oberoende underökningar har inte genomförts.
  Inflytandet från intresseorganisationer som Greenpeace och WWF är mycket stort - och den politiska agendan hos IPCCs ordförande är tydligt.
  Den påstådda öppenheten finns inte - hur deltagarna utses är en helt sluten process. Nomineringarna är en politisk process i de 193 regeringarna.
  Jag är överens med Lars K om att IPCC borde reformeras - men hur? Vem vill finansiera något sådant utan att ha ambitionen att styra slutresultatet?

  SvaraRadera
 4. Bengt,
  Pachauri har privata åsikter om att det krävs en förändring av vår ekonomi (oklart hur) för att lösa klimatproblemet och även andra problem relaterade till miljö och hållbarhet. Man kan i och för sig tycka att han borde vara mer återhållsam med sina privata åsikter.
  Men Laframboise försöker i kapitel 25 framställa det som att Pachauri istället använder klimatproblemet som en förevändning för att förändra det ekonomiska systemet. När man läser Laframboise behöver man hela tiden vara mycket vaksam om man inte vill bli lurad.

  Vilka kapitel handlar om att "inflytandet från intresseorganisationer som Greenpeace och WWF är mycket stort"?

  SvaraRadera
 5. LBt, jag hade hoppats att du skulle läsa boken. Alldeles särskilt som du reagerat mot att skeptiker inte sätter någon större tilltro till IPCC.

  Själv är jag helt ointresserad av någons värderingar. Jag har egentligen inte satt mig in i SI's värderingar vilka det nu skulle kunna vara, Donna L's eller Lars Karlssons för den delen.

  För mig handlar IPCC's vara eller icke vara om hur man far fram med sanningen och om man har en process som bekänner sig till de varderingar och ideal man har. Och om detta i förlängningen låter dem ta den auktoritet de själva gör anspråk på. Det kokar ner till en ja/nej fråga.

  Och vill man ge sig på ett försök att bilda sig en rättvis bild, och kunna svara på det kanske man bör läsa boken.

  //Hahn

  SvaraRadera
 6. Hahn,
  och för mig handlar det om att på ett rimligt sätt hantera ett globalt problem som kan finnas och som måste hanteras nu om det finns och vi vill hantera det.

  Jag vänder mig mot de skeptiker som menar att IPCC skall bort och gör det utan att ange en "bättre" alternativ lösning till hur denna globala frågeställning skall hanteras. De som på goda grunder kritiserar kan tom få kalla IPCC för korrumperad utan att jag har invändningar.

  Att jag inte tänker läsa Donna L:s bok beror på att jag knappast kommer att kunna sortera ut vad som är trovärdigt och vad som inte är det. För mig räcker hennes blogg och de recensioner som kommer, Fosters imponerade inte, tror inte han fullt ut kan skilja "agnarna från vetet". Bengts ovan innehåller säkert korn av sanning men skulle dessa räcka för att avfärda IPCC, dess forskarkår och alla oberoende forskare som stödjer IPCC-rapporterna? Löjligt, de som avfärdar på denna grund har en egen agenda.

  SvaraRadera
 7. Lars K, hela kapitel 6 innehåller exempel på miljöaktivister med med (stor) inblandning i IPCC.
  Som stöd för min uppfattning om IPCC vill jag anföra Judith Curry - ur minnet: WG 1 har viss användbarhet, WG2 och WG3 hör hemma i papperskorgen (dustbin)

  SvaraRadera
 8. Om det är meningsfullt att läsa boken för att få en grund för värdering av IPCC kräver att den någorlunda korrekt återger verklighetens IPCC
  Mycket tyder på att den inte gör det.
  Mörner beskrivs som "outsider" trots att han var expert reviewer i AR4 WGII tex. Se mer här.
  Å andra sidan beskrivs Richard Klein som Greenpeace-aktivist trots att han inte är medlem i Greenpeace.
  Det blir meningslöst att få en rättvis bild av en organisation från en bok med så vinklad framställning av olika personer. Man måste fråga sig varför de beskrivs så olika och vad som inte sägs.

  SvaraRadera
 9. Bengt, Lena, Hahn,
  Jag kan sammanfatta DB väldigt enkelt: smutskasta forskningen och IPCC så mycket det går, ta fram och överbetona alla dåliga detaljer som går att hitta. För det måste vara fel på forskningen och IPCC eftersom dom inte kommer fram till det hon tycker och vill höra!

  Kan inte någon förklara för mig hur två organisationer som drivs på gåvopengar har lyckats få ett så enormt inflytande på forskningen över hela världen? Hotar dom forskarnas barn? Har dom hemliga agenter som tar sig in i laboratorierna nattetid och ändrar på resultaten? Nej vänta, nu vet jag! Dom viskar i dom korrupta politikernas öron, och politikerna bestämmer sedan vad forskarna skall komma fram till! Det är en konspiration! Titta, en massa andra människor på Internet tycker som jag, jag har rätt!

  Det ovanstående stycket var alltså ironi. Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta. Men numera vet jag i alla fall lite mer om hur man tänker när man inte tänker. I länken nedan finns en intressant, gratis pdf-bok att ladda ner. Rekommenderad läsning:
  http://home.cc.umanitoba.ca/~altemey/


  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 10. Pachauri, Nature 2007


  We have been so drunk with this desire to produce and consume more and more whatever the cost to the environment that we're on a totally unsustainable path. I am not going to rest easy until I have articulated in every possible forum the need to bring about major structural changes in economic growth and development. That is the real issue -climate change is just a part of it.


  Just a part av vaddå??

  Notera: "in every possible forum" - det finns gränser för vilka privata åsikter en person i hans position får framföra offentligt och ändå behålla någon sorts trovärdighet.
  I min mening har Mr Pachauri klivit över den gränsen.

  SvaraRadera
 11. Bengt Abelsson, frågan var vilka kapitel som handlar om att "inflytandet från intresseorganisationer som Greenpeace och WWF är mycket stort".

  SvaraRadera
 12. Bengt Abelsson 11:13:

  Part of "a totally unsustainable path."

  SvaraRadera
 13. Bengt Ab,
  Pachauri är knappast unik i att konstatera att dagens situation med resursutnyttjande är ohållbar i längden. Min gissning på "vaddå??" är sådant som utfiskning av haven, peak-oil, erosion av jordbruksmark, ohållbar fosforanvändning mm.
  Är det fel att dra slutsatser och argumentera om den ekonomiska och sociala framtiden utifrån vetenskapliga rön?

  SvaraRadera
 14. Givetvis finns många allvarliga samhälls- och miljöproblem - men att hävda att CO2 är alla problems moder är kontraproduktivt.
  Vilken är kopplingen mellan utfiskning och CO2 ?
  Fosfor och CO2 ?
  Jordbävningar och CO2 ?
  Beträffande Altemeyer / PMA / kan jag instämma i mycket av hans analys av RWA - men är avsikten att etikettera alla som inte tror på CAGW som sådana?

  SvaraRadera
 15. Självklart tycker jag, att det hade varit önskvärt om politikerna i världen hade givit sina vetenskapsakademier i uppdrag att utse ledamöterna i IPCC. Jag tror att framförallt National Academy of Science i USA, gärna sett att politikerna håller sina fingrar borta.

  Stor humor att forskare som skrivit en artikel åt Greenpeace eller WWF skulle vara politiska aktivister. Donna även om hon är kanadensare bär vidare en stolt McArthy-tradition.

  SvaraRadera
 16. Lena K skrev i en annan tråd om The Delinquent Teenager:
  "Här finns en recension som motsäger det du skriver så mycket så att din sista mening skulle kunna stå för en helt annan grupp en den du avsåg:
  http://opinion.financialpost.com/2011/10/21/peter-foster-a-thoroughly-political-body/"

  Länken går till en recension av boken av Peter Foster. Jag kikade lite runt det. Financial Times är en kanadensisk tidning som främst skriver om ekonomi, och artikeln hör till ledare/opinion. Peter Foster har skrivit flera böcker om oljeindustrin, och bland annat fått 'Lifetime Achievement Award: Petroleum History Society, 1998' för dom.

  Om jag vill läsa om kanadensiska oljeindustrins utveckling så vet jag definitivt vems böcker jag skall läsa. Det inte Peter Foster kan om det är troligen inte värt att veta. Men om jag vill läsa om klimatförändringen så gäller det att komma ihåg att Peter Foster inte är en forskare, inte kan något om klimat, utan tvärtom är en politisk kolumnist som tycker att forskningen har fel.

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 17. Bengt,
  du är kritisk mot IPCC och absolut, det bör man vara. Du vill reformera dvs förbättra och utveckla och där är vi nog alla överens.

  Jag är emellertid förvånad över de ständigt återkommande påhoppen av Greenpeace och WWF. Om några intresseorganisationer kan tänkas bli överrepresenterade när man till kretsen runt IPCC söker personer med kvantitativ och kvalitativt kunskap inom det aktuella området bör det rimligtvis vara dessa. Skulle vi få ett bättre IPCC om sammansättningen kvoterades lika mellan dem som kan och dem som inte kan? Mellan forskare inom området och andra?
  Du nämner också "påstådd öppenhet". Hur ser påståendet ut?

  SvaraRadera
 18. Om påstådd öppenhet:

  In 2007 chairman Pachauri told a newspaper: "So you can't think of a more transparent process...than what we have in the IPCC." In 2009 he insisted in a magazine interview: "The IPCC is a totally transparent organization...Whatever we do is available for scrutiny at every stage."

  Från undersökningskommissionens rapport:

  As it turns out, such confusion is widespread among IPCC insiders. In answering this question these people used words such as mysterious, closed-door, and black box. They said things like:
  ␣ Selection of lead authors in my view is the most important decision in the IPCC process, and it is not transparent. (p. 185)
  ␣ After being [either a lead author or a coordinating lead author] several times, I still have no idea how I was selected. This is unacceptable. (p. 180)
  ␣ It has always been unclear how this has been undertaken... (p. 126)

  Sidorna 16 och 17 i "boken"

  SvaraRadera
 19. Greenpeace / WWF är stora organisationer med en agenda - mer problem ger mer klirr i bössorna. Att de kan ge input i processen må så vara, men lite liknar det att ha bocken till trädgårdsmästare.
  En bättre sammansättning ja. Men Quis custodiet ipsos custodes?

  SvaraRadera
 20. Bengt Abelsson 12:03:
  "Givetvis finns många allvarliga samhälls- och miljöproblem - men att hävda att CO2 är alla problems moder är kontraproduktivt."

  Pachauri hävdade inte det. Han sade "part of" - "del av".

  SvaraRadera
 21. Mr Pachauri är en man med en politisk agenda - han vill ha en helt annan wärldsordning. Hans ovan citerade uttalande gör att jag finner honom mindre lämplig så sin post som IPCC ordförande.
  Även undersökninskommisionen föreslog byte på ordförandeposten, om än lite inlindat. Men du har rätt i sak - "alla problems moder" var överdrivet.

  SvaraRadera
 22. Bengt A,
  tack, har du en länk till undersökningskommissionens rapport?
  Din generalisering beträffande vilken agenda som ligger till grund för det arbete Greenpeace respektive WWF gör förefaller präglad av en högst personlig värdering.

  SvaraRadera
 23. En lista på personer med "klimatskeptisk" hållning och associerade till industri-intressen som varit delaktiga i IPCC rapporterna finns här. Vet inte om DL tagit upp dem i sin bok. Vet du Bengt? Om dessa inte påverkat processen på ett skadligt sätt varför skulle då de med olika kopplingar till miljörörelser göra det?
  Kanske det är som det tycks vara med Muller och BEST. I grunden seriösa människor ändrar sin uppfattning i överenstämmelse med verkligheten när de konfronteras med data och välgjorda vetenskapliga analyser.

  SvaraRadera
 24. LBt

  http://reviewipcc.interacademycouncil.net/report/Climate%20Change%20Assessments,%20Review%20of%20the%20Processes%20&%20Procedures%20of%20the%20IPCC.pdf

  Ms Laframboise länkar till flertalet av sina källor - notapparaten omfattar ca 20 sidor.

  SvaraRadera
 25. Det ska bli intressant att studera Muller och BEST när (om) de passerat peer-reweiv processen. Under tiden noterar jag att de fått skarp kritik från Douglas J Keenan för bristande statistisk färdighet, även om han inte avfärdar hela resultatet.
  Man kan även notera att, som jag vill minnas, de säger att den mänskliga delen av uppvärmningen kan vara överskattad.

  BEST bekräftar Ivar Giaviers observation att medeltemperaturen sedan 150 år legat mellan 14-15 grader C och att detta är "anmärkningsvärt stabilt".

  SvaraRadera
 26. Bengt A,
  jag hittar inte nedanstående, eller delar av det, i den rapport du länkat till. Kanske du kan hjälp mig.

  "Från undersökningskommissionens rapport:

  As it turns out, such confusion is widespread among IPCC insiders. In answering this question these people used words such as mysterious, closed-door, and black box. They said things like:
  ␣ Selection of lead authors in my view is the most important decision in the IPCC process, and it is not transparent. (p. 185)
  ␣ After being [either a lead author or a coordinating lead author] several times, I still have no idea how I was selected. This is unacceptable. (p. 180)
  ␣ It has always been unclear how this has been undertaken... (p. 126)"

  SvaraRadera
 27. Tror Bengt Ab. och DL egentligen refererar till samlingen av svaren på frågeformuläret skickades ut. Denna finns här.
  Om valet av huvudförfattare:
  "in the past the result has been that the majority of lead authors consisted of excellent scientists who are respected in the community and were committed to their task. It is most important that this is not changed in the future." s. 1

  "A list of all potential lead authors (with CVs) is sent to the secretariat for selection by National IPCC Focal Points. The secretariat then selects candidates with the requisite qualifications. It is a good system under circumstances." s. 11

  "I am not certain that each lead authors are individually the best representatives of the discipline they represent, but they are good anyway, and I have been impressed by the quality of the discussions within the WG. It is evident, from my own experience, that individual biases, within the WG, are rapidly controlled by the joint group expertise and the review processes." s. 23

  "It is good to see the care taken to get a good geographic, gender and discipline balance. Perhaps some governments need to be encouraged more to consider who within their country should be nominated. The Bureau also needs the possibilities of nominating some lead authors where there are particular gaps" s. 28

  Det beror alltså på vilka svar man vill lyfta fram...

  Återigen är det tveksamt om DL ger en väl balanserad bild.

  SvaraRadera
 28. Kritiken DL framför i detta sammanhang är graden av öppenhet, eller frånvaron: Vilka blir nominerade och vilka är urvalskritererna.
  Kön och boendeland är inte övertygande.

  SvaraRadera
 29. jag ber att få tacka för en intressant diskussion - andra plikter kallar nu.

  SvaraRadera
 30. Bengt A,
  Du framför hela tiden frågor kring miljöorganisationers agenda. Jag har varit med i Naturskyddsföreningen i snart 40 år, och kan konstatera att så här ser agendan ut, i all enkelhet:
  Prio 1: Bevara arter, bevara biotoper, bevara människans möjligheter att överleva.
  Prio 2. Få ihop pengar till prio 1.

  Konstigt nog verkar WWF och Greenpeace ha samma prioritetsordning, och den hittar vi också hos alla miljöorganisationer värda namnet. Däremot finns det så kallade astroturf-organisationer, oftast skapade av ekonomiska intressen, som inte har den agendan.

  Du uttrycker i en stor del av kommentarerna samma åsikter och samma ifrågasättanden som till exempel Tea Party-rörelsen i USA, ett mycket gott exempel på en organisation skapad av lobbyföretag. En närmast paranoid uppfattning av vad miljöfrågor är, och hur miljöorganisationer fungerar. Lägg till lite konspirationshypoteser, så är bilden komplett. Se tillbaka på vad du skrivit bara i den här tråden.

  Jag håller _inte_ med i din riskanalys. Tvärtom tar den fokus från vad det stora problemet är: industriintressens finansiering av lobbying och politik med udden riktad mot klimatforskning.

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 31. Proceduren kring nominering och val av författare finns beskrivet här
  "4.2.2 Selection of Lead Authors
  Coordinating Lead Authors and Lead Authors are selected by the relevant Working Group/Task Force Bureau, under general guidance and review provided by the Session of the Working Group or, in case of reports prepared by the Task Force on National Greenhouse Gas Inventories, the Panel, from those experts cited in the lists provided by governments and participating organisations, and other experts as appropriate, known through their publications and works. The composition of the group of Coordinating Lead Authors and Lead Authors for a section or chapter of a Report shall reflect the need to aim for a range of views, expertise and geographical representation (ensuring appropriate representation of experts from developing and developed countries and countries with economies in transition). There should be at least one and normally two or more from developing countries. The Coordinating Lead Authors and Lead Authors selected by the Working Group/Task Force Bureau may enlist other experts as Contributing Authors to assist with the work.
  At the earliest opportunity, the IPCC Secretariat should inform all governments and participating organisations who the Coordinating Lead Authors and Lead Authors are for different chapters and indicate the general content area that the person will contribute to the chapter."

  SvaraRadera
 32. Anders M,
  och nedanstående kommer inte alls från rapporten utan är Donna L:s egen kommentar, eller?

  "As it turns out, such confusion is widespread among IPCC insiders. In answering this question these people used words such as mysterious, closed-door, and black box. They said things like:"

  SvaraRadera
 33. LBt,
  Så måste det vara. Slarvig referering av Bengt Ab. (eller DL). Det är inte med i rapporten.
  Se sidan 13-16 i rapporten för vad som verkligen står där.

  SvaraRadera
 34. Tack för alla kompletteringar.

  SvaraRadera
 35. Hej!
  Min kommentar 12.40 om öppenhet innehöll några rader som jag felaktigt påstod vara från IAC rapport - tack Anders M för påpekandet.
  Men följande är klippt direkt från länk i AM kommentar 18.04

  The absence of a transparent author-selection process or well-defined criteria for author selection can raise questions of bias and undermine the confidence of scientists and others in the credibility of the assessment.

  Så jag anser att andemeningen i min kommentar inte var allvarligt fel

  SvaraRadera
 36. Errata:
  Jag har skrivit fel i mitt inlägg 23 Oktober 2011 12:07: 'Financial Times' skall naturligtvis vara 'Financial Post'.

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 37. BEST-rapporten får i alla fall mig att undra över länge det ska dröja innan det blir en vetenskaplig granskning av Wegmanrapporten.

  Mansonuniversitetet där Wegman var/är verksam verkar ha fastnat i sirap, trots att rapporten bevisligen innehåller såväl plagiat som referenser till bloggaren McIntyre och den ökända tidskriften Energy & Environment.

  Borde inte NAS slå näven i bordet och faktiskt kräva, alternativt genomföra, att alsterna från de här riktiga politiska rötäggen granskas?

  SvaraRadera
 38. När Judith Curry skriver om Laframboises bok så tar hon också upp citatet som Bengt A återgav här ovan, och som Laframboise försökte misstolka:

  We have been so drunk with this desire to produce and consume more and more whatever the cost to the environment that we're on a totally unsustainable path. I am not going to rest easy until I have articulated in every possible forum the need to bring about major structural changes in economic growth and development. That is the real issue -climate change is just a part of it.

  Men Curry utelämnar den första meningen:

  A whole chapter of Pachauri gems, here is one: “I am not going to rest easy until I have articulated in every possible form the need to bring about major structural changes in economic growth and development. That’s the real issue. Climate change is just a part of it.”


  Hederligt?

  SvaraRadera
 39. Lars,
  Jag har gett upp om Curry. Hon kommer att fortsätta till det bittra slutet. Precis som dom som stödde tobaksindustrin tills lobbypengarna försvann och propagandan och debatten dog ut.

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 40. Lars>>

  Det där är obehagligt lågt. Utelämnandet av första meningen ändrar fullständigt uppfattningen av det återgivna citatet.

  Frågan är om någon "skeptiker" vågar erkänna att dylika knep är ohederliga?

  Jag gissar på att Abelsson, och andra skeptiska läsare här, inte kommer att medge att Curry på ett felaktigt sätt framställer vad Pachauri menade. Och jag gissar på att de inte kommer att fundera på varför Curry gör som hon gör. Och jag misstänker t o m att vissa av de mer namnkunniga svenska "skeptikerna" i framtiden kommer att låna Currys avklippta citat för att framföra sina åsikter om IPCC och Pachauri.

  Men för all del: prove me wrong!

  SvaraRadera
 41. Att söka sanningen eller att utforma den.....

  SvaraRadera
 42. Hej!
  För vad det är värt kan jag hålla med om att Currys urval av citerad text inge ger en rättvisande bild av Mr Pachauris uttalande.
  Kanske jag får be om motsvarande åsikt om Mr Gores experiment med CO2-fyllda glasburkar?

  SvaraRadera
 43. Bengt Abelsson>> Bra. Jag har missat Gores glasburkar, så dessa kan jag inte uttrycka mig om. Men jag är kritisk t ex till hur han använt hockeyklubben. Gore borde vara tydligare med vad det faktiskt är den visar.

  SvaraRadera
 44. Bengt A,
  Al Gore är en politiker som blivit föreläsare. Han hymlar inte med vad han är eller står för, och begår misstag.

  Judith Curry är en vetenskapare som står för en minoritetsåsikt inom vetenskapen, men som via sin blogg försöker undergräva förtroendet för vetenskapens huvudlinje. Hon försöker låtsas att hon är neutral i frågan, men publiceringen på bloggen visar relativt tydligt vart hon vill att vetenskapen skall luta.

  Gissa vilket sätt att arbeta jag tycker bäst om, om jag får välja mellan dom två?

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 45. Söker man på "Al Gore experiment" får man fram en del. Jag vill nog titta närmare på detta är innan jag har någon åsikt.

  SvaraRadera
 46. Bengt Ab.
  Det första man kan konstatera är att Al Gore inte deltagit i filmen. Dock är det en del Climate Reality som Gore är ordförande i. "Al Gores experiment" är rätt tramsig beskrivning uppenbart skapad för att förenkla retoriskt och underblåsa hetsen mot Al Gore.
  Jag är dock tveksam till att experimentet fungerar. Onödigt klantigt att ge förnekosfären en så enkel lobb att smasha på.
  Detta 150 år gamla experiment är bättre.

  SvaraRadera
 47. Tillägg: Som jag ser det är problemet glas-burkarna. De är ju inte genomskinliga för infrarött så glaset blir det som värmer luften/CO2 snarare än CO2-absorbtionen. Här är ett fungerande experiment med plast och kartong.. Torde gå att göra i vilket högstadium som helst (om de nu inte sparat in på fysikutrustningen...)

  SvaraRadera
 48. Ja, som Anders M påpekar är problemet glas-burkarna.

  Naturligtvis ett misslyckat inslag på en kampanjvideo eftersom man utgår från felaktig utrustning. Men det är inte ett medvetet försök att bedra någon.

  SvaraRadera
 49. Lars Karlsson, det utelämnade citatet du efterlyser är väl det enda Judith Curry har återgivit i din länk, och alla andra siter där hennes review publicerats?

  ehm, jag tror du är ute och cyklar. Jag är skeptisk och erbarmligt trött in i själen på friserade uttalanden, halvlögner och ut och invända slutsatser av allt möjligt. För att inte tala om alla krystade, låtsade missförstånd eller att haka upp sig på ett ord, eller ett grammatiskt tvärkast bara för att tro sig kunna tillgodoräkna sig en billig poäng. Och det gäller skeptikersidan såväl som AGW sidan.

  //Hahn

  SvaraRadera
 50. Hahn 23:29,
  Jag förstår inte riktigt din fråga.

  SvaraRadera
 51. Hahn,
  jag tror du är en skeptiker som är trött på alla som vinklar, vränger, klipper och klistrar etc dvs tullar på sanningen i eget intresse. Och detta vare sig de tillhör den ena eller andra sidan. Sen tror jag kanske att vi alla någon gång av misstag vinklar en text men där syftet inte varit att bedra utan snarare att förstärka.

  Jag vill falla tillbaka på frågan om IPCC och öppenhet. IPCC levererar rapporter. Kan öppenheten beträffande det vetenskapliga underlaget till dessa rapporter ifrågasättas?

  SvaraRadera
 52. Lars Karlsson, jag känner mig själv förvirrad. Jag upplevde att Bengt A återgav ett citat. Du skrev 23 Okt 21:39 att det citatet återgavs av Judith Curry, sedan skrev du att hon utelämnat den första meningen, varvid du klippte in den. (forum)

  Men jag kan alltså bara hitta citat nr: 2 (form) (den sk. första meningen) i Judiths review, och inte alls det första citatet, som Bengt A klippt in.

  Jag kanske missförstått vad du menade?
  //Hahn

  SvaraRadera
 53. Hahn,
  Jag inser att min kommentar var otydlig. Det första citatet är den fullständiga versionen, med den första meningen ("We have been so drunk...").

  Det andra citatet är versionen som Curry presenterade. Inledningen där - 'A whole chapter of Pachauri gems, here is one' - är Currys egna ord, och inte del av citatet.

  Så det som Curry tog bort var meningen som löd: "We have been so drunk with this desire to produce and consume more and more whatever the cost to the environment that we're on a totally unsustainable path."

  SvaraRadera
 54. Detta inlägg är långt - men intressant därför att citatet kommer från Met Office, knappast en "skeptikerhärd" samt att RB är "head of Climate Impact".
  Huruvida jag har blivit "trollad" ? Jag tror inte det, RB dyker upp på Met Office hemsida men (be)döm själva.

  Kort sammanfattning: 2 grader temperaturökning leder inte till farligheter.

  "Most climate scientists* do not subscribe to the 2 degrees "Dangerous Climate Change" meme (I know I don't). "Dangerous" is a value judgement, and the relationship between any particular level of global mean temperature rise and impacts on society are fraught with uncertainties, including the nature of regional climate responses and the vulnerability/resilience of society. The most solid evidence for something with serious global implications that might happen at 2 degrees is the possible passing of a key threshold for the Greenland ice sheet, but even then that's the lower limit and also would probably take centuries to take full effect. Other impacts like drought and crop failures are massively uncertain, and while severe negative impacts may occur in some regions, positive impacts may occur in others. While the major negative impacts can't be ruled out, their certainty is wildly over-stated.

  While really bad things may happen at 2 degrees, they may very well not happen either - especially in the short term (there may be a committment to longer-term consequences such as ongoing sea level rise that future generations have to deal with, but imminent catastrophe affecting the current generation is far less certain than people make out. We just don't know.

  The thing that worries me about the talking-up of doom at 2 degrees is that this could lead to some very bad and expensive decisions in terms of adaptation. It probably is correct that we have about 5 years to achieve a peak and decline of global emissions that give a reasonable probability of staying below 2 degrees, but what happens in 10 years' time when emissions are still rising and we are probably on course for 2 degrees? If the doom scenario is right then it would make sense to prepare to adapt to the massive impacts expected within a few decades, and hence we'd have to start spending billions on new flood defences, water infrastructure and storm shelters, and it would probably also make sense for conservationists to give up on areas of biodiversity that are apparently "committed to extinction" - however all these things do not make sense if the probability of the major impacts is actually quite small.

  So while I do agree that climate change is a serious issue and it makes sense to try to avoid committing the planet to long-term changes, creating a sense of urgency by over-stating imminent catastrophe at 2 degrees could paint us into a corner when 2 degrees does become inevitable.


  *I prefer to distinguish between "climate scientists" (who are mainly atmospheric physicists) and "climate change scientists" who seem to be just about anyone in science or social science that has decided to see what climate change means for their own particular field of expertise. While many of these folks do have a good grasp of climate science (atmospheric physics) and the uncertainties in attribution of past events and future projections, many sadly do not. "Climate change science" is unfortunately a rather disconnected set of disciplines with some not understanding the others - see the inconsistencies between WG1 and WG2 in IPCC AR4 for example. We are working hard to overcome these barriers but there is a long way to go."

  SvaraRadera
 55. Bengt A, din sammanfattning brister något. Här är en bättre:

  "2 grader temperaturökning leder kanske eller kanske inte till farligheter."

  2 grader är ingen magisk gräns. Vad som händer är att ju varmare det blir ju större blir riskerna.

  SvaraRadera
 56. Jag klev över maxteckenantalet i förra posten - en poäng var att författaren Richard Betts basar för avdelningen "Climat Impacts" på Met Office.
  Jag vill gärna tro att hans åsikter har mer trovärdighet här än många andras, inklusive min egen.
  Med isbergsanalogin från en tidigare post tolkar jag RB så att isberget ligger väl bortanför stoppsträcka eller girradie.

  SvaraRadera
 57. Sölvesborgs-initiativet11 november 2011 16:04

  Bengt Abelsson, 11 Nov 13:22: I takt med att bevisen pekar mot att forskningen haft rätt hela tiden, så gissar jag att detta kan att bli nästa stora trend inom förnekeriet. Det vill säga föjande attityd:

  Ok, vi har en uppvärmning, och den beror på människan, MEN det går inte att bevisa att den är farlig, och därför ska vi inte göra något för att stävja den.

  Vetenskapligt baserad politik är ju per definition farlig och kommunistisk, så bort med tassarna alla miljövänner!

  SvaraRadera
 58. Poängen är att Richard Betts inte platsar inom "förnekeriet".
  Så försök att visa var han har fel - det övertygar mig mer än slagord och smutskastning.

  SvaraRadera
 59. Bengt Ab
  Betts platsar inte i "förnekeriet" då han till skillnad från förnekarna gör sina bedömningar utifrån den seriösa vetenskapliga litteraturen. Till skillnad från dig och andra vetenskapsförnekare påstår han inte att fakta "mörkas" eller att koldioxidutsläppen inte har en avgörande effekt på klimatet.
  Så du försöker bygga upp en halmgubbe.
  Sedan kan personer göra olika bedömningar på grund av osäkerheten i framtida effekter och olika värderingar av risk och syn på samhället.

  Förnekare är de som förnekar vetenskpens slutsatser och/eller söker sprida misstro mot forskare för att främja sin personliga övertygelse.

  SvaraRadera
 60. "Avgörande" - din definition eller min?
  Jag kan i stort hålla med Betts att "however all these things do not make sense if the probability of the major impacts is actually quite small."
  Jag uttryckte det så att det är dumt att kasta pengar på fel saker.
  Jag vill vara i hans "team".
  Och, "förnekare" har en dålig klang i mångas öron.

  SvaraRadera
 61. Jag vill vara i hans "team"
  Bra!
  I hans "team" vet man att koldioxidutsläppen har en avgörande betydelse för klimatet, att klimatkänsligheten med största sannolikhet är mellan 2-4,5 grader vid en fördubbling av koldioxidhalten. Att IPCC och andra stora sammanställningar inte "mörkar" data. Att "hockeyklubban" och dess efterföljare är robusta rekonstruktioner av tidigare decenniers temperatur. mm.

  Här är några av Betts vetenskapliga skrifter:
  When could global warming reach 4°C?
  Implications of climate change for agricultural productivity in the early twenty-first century
  The future of the Amazon: new perspectives from climate, ecosystem and social sciences

  SvaraRadera
 62. Korr: "decenniers" ska vara århundradens ovan

  SvaraRadera
 63. Bengt Ab,
  jag kan känna för merparten av Betts resonemang, notera särskilt
  "if the probability of the major impacts is actually quite small." dvs "if"
  och tidigare säger han "We just don't know."

  Han säger också
  "there may be a committment to longer-term consequences such as ongoing sea level rise that future generations have to deal with"

  och jag kan omöjligt köpa inställningen att det är framtida generationers problem att ta konsekvenserna av vad vi gjort och gör om det nu är det han eller du menar.

  SvaraRadera
 64. Oj, Richard Betts inlägg citeras livligt i förnekossfären! Jag har tittat på några av hans svar i diskussionerna, men dom är fortfarande vaga, tycker jag. I ett av dom senare så skriver han att han accepterar IPCCs slutsatser, förutom viss kritik av AR4 WG2. Men han går inte in på detaljer om vad han inte gillar. Någon som hittar det någonstans?

  Det är inte kristallklart vad RB menar i det avsnitt som Bengt Abelsson citerar, RBs text är lite oklar, men det här är en nyckelfras:
  "...This could lead to some very bad and expensive decisions..."
  Om jag förstår det rätt, så uttrycker han en oro för att vi skall ägna oss åt för kostsamma åtgärder. Men det intressanta är att här uttalar han sig utanför sin expertis. Det är ekonomer som är insatta i problemet som kan avgöra om det är 'dåliga och dyra' åtgärder eller inte. Återigen, Stern-rapporten på svenska:
  http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5711-1.pdf

  Och med 'ekonomer som är insatta i problemet' så menar jag _inte_ alla som läst lite ekonomi och nu bloggar eller skriver ledarartiklar om att vi måste undvika att göra något. Stern-rapporten har gått på djupet med kostnaderna för de mest sannolika scenariorna.

  En annan nyckelfras är den här:
  "So while I do agree that climate change is a serious issue and it makes sense to try to avoid committing the planet to long-term changes, creating a sense of urgency by over-stating imminent catastrophe at 2 degrees could paint us into a corner when 2 degrees does become inevitable."
  Här påpekar han att det är förståndigt att försöka undvika uppvärming. Men han verkar mena också att planeringen också måste omfatta vad som händer om vi går över 2-gradersmålet. Där delar jag hans åsikter - ju mer vi skjuter över målet, desto besvärligare och kostsammare blir det. Och ju klarare uppfattning vi har av kostnadsbilden, desto bättre.

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 65. Bengt,

  din metod att använda klimatforskares uttalanden som proxy för hur allvarliga klimatförändringar är, är nog väldigt bra i princip. Problemet är att du tillämpar den genom att plocka ut enstaka uttalanden av enstaka forskare som du dessutom vrider lite på.

  Man kan jämföra med att använda trädringsproxies för att uppskatta historiska temperaturer. Din metod skulle innebära att man valde ut ett visst enstaka träd som passade ens (politiska?) åsikter om temperaturen och struntade i dom andra. Men här har du mycket att lära av Mann, Briffa och dom som använder alla serier utom möjligen några outliers som det finns bra explicita förklaringar till varför dom inte är bra proxies.

  SvaraRadera
 66. Hej

  Anders M; jag instämmer med Betts att om man matar in vissa indata i vissa klimatmodeller får man ut att det blir 4 grader tempökning tidigast ca 2060. Jag hittade inget hur bra prediktionsförmåga dessa modeller har, inte hur de är kalibrerade för molnbildning och hur de klarat det senaste decenniets "hiatus". Ingenting om kvalitetskontroll.
  Beträffande länk 2: Sista meningen i abstract: At present, the aggregate impacts of climate change on global-scale agricultural productivity cannot be reliably quantified.
  Helt OK för mig.
  Tredje länken kunde jag tyvärr inte öppna.

  LBt: Framtida generationer får även ta konsekvenserna om vi gör fel saker. Hypotetiskt kan man tänka sig att om Newcomen och Watt inte uppfunnit ångmaskinen hade den industriella revolutionen uteblivit, inga CO2-utsläpp alls och ett bättre samhälle?

  PMA: Sternrapporten har fått (berättigad?!) kritik för att de ansatt orealistiska diskontoräntor.

  Nisse, vi kanske ska ha majoritetsbeslut om vilken temperatur det är?
  Angående Briffa och trädringar: På Climate Audit finns en lång post om Yamal och hur Briffa slingrar sig.
  Det är lite märkligt hur vi läser samma saker men kommer till så olika slutsatser.

  SvaraRadera
 67. Bengt,
  men vi skall naturligtvis inte göra fel saker som att fortsätta vårt hämningslösa CO2-utnyttjande vars långsiktiga konsekvenser tex Betts erkänner och som forskarvärlden i övrigt är överens om.

  Vi skall ha ambitionen att göra rätt saker vilket kräver forskning, analys och sammanställning, dvs det som IPCC håller på med, och beslutsfattande, dvs det som regeringar står för.

  Kom gärna med bättre förslag till handläggning bara de inte går ut på att göra ingenting. Och att det inte enbart handlar om här och nu.

  SvaraRadera
 68. Bengt 12 November 2011 20:54 skrev:
  "PMA: Sternrapporten har fått (berättigad?!) kritik för att de ansatt orealistiska diskontoräntor.
  "
  All forskning kring klimatet får kritik eftersom det finns ett så starkt politiskt och ideologiskt motstånd mot verksamma åtgärder från vissa grupperingar. Så du kan inte avfärda allt med att forskning 'fått kritik' utan mer information. Men jag är intresserad av kritiken i det här fallet. Kan du ge mig en kort info om på vilket sätt man tycker att diskontoberäkningarna är fel, och en bra länk till validerad forskning som visar att Stern-rapporten har fel?

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 69. Bengt,
  Tyvärr, du spelar fortfarande i gärdsgårdsserien. Långt kvar till Betts "team".

  Att jag inte lär mig :(
  Ge inte referenser till personer som inte är intresserade av att förstå innehållet utan endast letar citeringar för att stödja sin retorik.

  SvaraRadera
 70. Det är, tycker jag, uppenbart att den polarisering som uppstått i klimatdebatten i grunden inte alls handlar om "troende" mot "förnekare" utan snarare om "troende" som vill göra något åt problemet och "icke-förnekare" som inte vill göra något, utan menar att "det som sker, det sker och det är bäst så". Verkliga förnekare finns knappast längre.

  Debatten skulle vinna på att föras från vad som är verkliga motiv.

  SvaraRadera
 71. Om man har en diskonteringsränta r så innebär det att det är värt att betala högst C/(1+r)^T idag för att slippa betala C kronor om T år. Det innebär att kostnader i framtiden räknas mindre än kostnader i nuet.
  Ekonomen Nordhaus kommer t ex fram till en diskonteringsränta för klimatkostnader på r = 5,5%. Det innebär att varje 100 kr kostnad år 2111 anses vara likvärdigt med en kostnad på 0,47 kr idag. Stern kommer fram till en diskonteringsränta på 1,4% vilket ger att en kostnad på 100 kr år 2111 är likvärdigt med en kostnad på 24 kr idag. Nordhaus val av diskonteringsränta innebär i praktiken att de skador som vårt handlande i dag orsakar om 100 år anses irrelevanta. Sterns diskonteringsränta verkar mer rimlig för den här typen av problem.

  SvaraRadera
 72. Symbolen ^ i min kommentar ovan ska läsas som "upphöjt till".

  SvaraRadera
 73. PMA: Svensk översättning av Stern, med kommentarer på slutet.

  www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5711-1.pdf

  Anders M: Ska jag inte läsa länkarna du skickar? Finns något fel i Abstract? Är mitt citat missvisande ?
  eller för att citera P Jones: "varför ska jag skicka mina data till NN, han vill ju bara hitta fel i det".

  LBt: Vem bestämmer "vad som är problemet"? Och vad som är "ädla" motiv?


  Angående temperaturtrender, jag har på Climate4you sett en trendsammanställning med data från CRU-Temp3.

  Temperature trends, Cyclic air temp change.

  med startpunkt dec 1899 bestämmer man trenden för den föregående 50x12-månadersperioden av månatliga anomalier.

  Punkten januari 1900 på samma sätt och så vidare till sept 2011.

  Jag blev förvånad när jag funderat en stund och vill gärna se kommentarer och diskussion.

  SvaraRadera
 74. Bengt Abelsson,

  Om Climate4you, Temperature trends, Cyclic air temp change: det är samma sak som Anders M gjorde med GISSTEMP för någon vecka sedan.

  Man bör vara försiktig med att tala om cykler om man bara har 1½ "cykel".

  SvaraRadera
 75. LBt m fl:
  Jag vill undvika att sätta etiketter på mina meddebattörer - vi kan hamna i en diskussion om det är rätt eller fel att äta jordgubbar på onsdagar.


  Med en viss inlåning från IPCC kunde man ha fyra kategorier av diskussionsämnen:
  Kat 1: Observationer, mätdata, osäkerheter. Tidsperioder. observerade trender.
  Kat 2: Förutsägelser om kommande utveckling. Ekvationer och mer komplicerade modeller.
  Kat 3: Vilka (fysiska) konsekvenser dessa olika utvecklingar kommer att medföra, i tid och rum.
  Kat 4: Den politiska frågan om det är bra eller dåligt, dyrt eller nödvändigt.
  Kat 1-2 borde gå att komma till en samsyn, oavsett politisk uppfattnning, men progressivt svårare för 3.

  Ta det som ett förslag till bloggägaren UI.

  SvaraRadera
 76. Bengt Abelsson 13 November 2011 18:58 skrev:
  "PMA: Svensk översättning av Stern..."
  Jo, jag vet. Det var ju jag som länkade till den först. Det var kommentaren från Bengt (är det också du?) om 'orealistiska diskontoräntor' som jag ville ha en länk till.

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 77. Bengt Ab,
  inte ädla, verkliga.
  Och jag efterfrågade förslag till alternativ handläggning men det enda jag tycker mig se är bludder.

  SvaraRadera
 78. PMA, på engelska Wikipedia finns (många) även kritiska länkar som jag inte läst.
  LBt: visst borde vi kunna titta på samma indata och diskutera, med hänsyn till våra respektive förutfattade meningar utan etikettering. Och vem bestämmer vilka mina verkliga motiv är?
  Lars K: ja är helt överens - men den sinusliknande kurvan inbjuder till spekulationer om hur den närmaste 10-årsperioden kan komma att se ut.
  Är sinusformen verklig eller kommer den av valet av just 50 år?

  SvaraRadera
 79. Lars Karlsson 13 November 2011 12:11,
  Tack för genomgången, håller på att läsa igenom Nordhaus! Kan för lite nationalekonomi för att förstå alla resonemang, dock.

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 80. PMA 14:31

  Om Nordhaus och andra nationalekonomer känns tunglästa kan jag (i all anspråkslöshet, naturligtvis) rekommendera min populärvetenskapliga genomgång av diskonteringsräntor i klimatekonomi, Ramseys ekvation och planetens framtid, publicerad i Nämnaren 4/2007. Nationalekonomen Martin Weitzman, som omtalas i artikeln, står ganska nära Nordhaus i sina klimatekonomiska ställningstaganden.

  SvaraRadera
 81. PMA,

  Min beskrivning bygger på ett kapitel från boken A Perfect Moral Storm av Stephen Gardiner.

  SvaraRadera
 82. Bengt Ab,
  jag försöker vara noggrann med vad jag skriver (lyckas säkert inte alltid), lägg därför märke till att jag när jag generaliserade ovan inte vände mig till dig utan uttalade mig allmänt.

  Vår diskussion förefaller emellertid meningslös så länge du håller din ståndpunkt otydlig. Min finns en etikett på och den stör mig inte, jag tror att vi människor förorsakat en global uppvärmning som kan få långtgående allvarliga konsekvenser för stora människomassor inom säg 200 år och att risken för detta är signifikant.

  Dy har sagt dig vilja tillhöra Betts krets men det tycks inskränka sig till meningen "however all these things do not make sense if the probability of the major impacts is actually quite small." och då bara med ett utlämnat "if". Tydliggör var du står, vad du har att försvara, vad dina verkliga motiv är, med eller utan etikett, då vet vi vad vi talar om och då kan en diskussion bli meningsfull.

  SvaraRadera
 83. Betts kommenterar sin kommentar
  "The current international policy judgment is that 2 degrees warming above preindustrial is defined as “dangerous.” It is perfectly fair enough for policymakers to make that their judgment having considered all the evidence and angles. The difficulty comes when scientists become expected to either support or denounce that judgment purely on the basis of science. If this happens, there is a risk that the science is retrofitted to support a political standpoint. This is extremely dangerous, because the same science also has to inform other policy areas, particular adaptation to climate change.

  Some further climate change is already in the pipeline which means we are going to have to consider adapting to it. However, if our adaptation is informed by science cherry-picked to support a particular standpoint on “dangerous climate change” then this risks leading to wrong decisions on adaptation. For example, sea level rise poses very real risks, but talking-up the certainty of rapid and catastrophic rises could lead to investment in flood defenses unnecessarily early, while down-playing the risks could lead to inappropriate delays. The same is true for drought and other impacts.

  Policy decisions on both mitigation and adaptation require the same scientific advice, but are influenced by other factors too. It is important to recognize that science is merely one aspect of the decision-making, and not try to make the science exceed its remit in support of one area as this may then misinform the other area. Science can help inform judgment calls on complex issues, but it can’t make them on behalf of society."

  SvaraRadera
 84. Finns det måhända någon UI-läsare därute som tycker att stämningen blir lite glåmig, när vi ständigt drar upp vilka allvarliga konsekvenser de fortsatt ökande växthusgasutsläppen kan få? I så fall kan jag rekommendera min personliga blogg Häggström hävdar, där jag nu gör ett försök att skapa bättre stämning i de här frågorna.

  Min främsta inspirationskälla i detta nytänkande är bloggen Optimism.nu som i sin programförklaring förkunnar: "Hur ofta får vi inte höra eller läsa att världen omöjligen kan försörja så många människor som vi är idag, att vi gör slut på jordens alla resurser, tär på planetens förmåga att upprätthålla liv? Att vi sakta men säkert är på väg att utrota oss själva? Jag vägrar att acceptera att världen är på väg att gå under på grund av oss, människor. Tvärtom, har världen hela tiden blivit bättre – tack vare människor." Tjohopp tjohej, så skall det låta!

  SvaraRadera
 85. Maggie har tydligen återuppstått i debatten och gjort ett inlägg på Newsmill där hon (åtminstone i rubriksättarens tolkning) hävdar att "klimatskeptikerna hade rätt"(!).

  Men detta torde väl vara närmast logiskt omöjligt, med tanke på alla motstridiga teorier som t.ex. framförs på hennes gamla blogg The Climate Scam.

  Någon hävdar att det är solen som har värmt upp, fast bara jordytan och inte stratosfären. Någon annan hävdar att det helt enkelt är dom mystiska så kallade "naturliga variationerna" vars hastighet och globala karaktär man inte hittat tidigare i proxydatat, och som därför borde vara orsaken. En tredje hävdar att växthuseffekten inte finns för CO2:n är ju kallare än jordytan och alstrar själv ingen energi och kan därmed precis som en tröja inte värma.

  Men det är ju PDO:s trettioåriga cykler förstås samtidigt som vi haft en lång uppvärmning ända sen lilla istiden. Den globala medeltemperaturen finns inte och det var egentligen varmare på trettio- eller fyrtiotalet, det finns det foton från Grönland på (nånstans), det är bara det att man fifflat med temperaturdatat, fast det har inte BEST gjort.

  Och att hotspoten som finns i klimatmodellerna inte hittats bevisar ju att AGW är fel fast modellerna kan man inte bevisa ett enda dugg med. Termalvindmätningarna kan man definitivt inte lita på för dom visar ju en hotspot. Men Lindzen kan man lita på även om han inte tror på klimatmodeller och vindmätningar och är tvärsäker på att hotspoten finns.

  Spencer kan man också lita på för han är med i både Cornwall Alliance, Heartland- och Marshall instituten och är därmed mycket mer vetenskaplig än IPCC som har använt slagrutemän och rymdvädersanalytiker som expert-reviewers.

  I varje fall är ju alla klimatåtgärder meningslösa för vi skall ju vara optimister och tro på människans kreativitet och förmåga att lösa problem. Och försöker vi ändå göra någonting måste 90% av alla människor elimineras, det blir med nödvändighet en slakt utan like så tro inte på alarmisterna och domedagsprofeterna. Vi behöver en genomtänkt klimatpolitik fast den skall inte tänkas ut av politiker och den skall inte finnas!

  Och går det hela åt h-e och en massa människor får lida så kan man väl som Maggie och hennes skeptiker bara mysa över det hela. Kan vi inte bara tro på pengarna och sedan låta Gud sköta resten, typ?

  (OBS: alla argument är tagna från verklighetens svenska ”klimatskeptiker”, tro’t eller ej även om jag inte orkade länka…)

  SvaraRadera
 86. Daniel Bengtsson22 december 2011 22:09

  Ny artikel, ny hockeyklubba. Östersjön denna gången!

  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.18626!Oceanography_111.pdf

  God jul och gott nytt år!

  SvaraRadera
 87. En intressant undersökning. Finns artikel här.

  God jul och gott nytt år

  SvaraRadera