4 dec. 2011

Mark Lynas om Nils-Axel Mörner

Mark Lynas och George Monbiot skriver om den internationellt sett förmodligen största svenska klimatförvillarcelibriteten, nämligen Nils-Axel Mörner. Mörner (i tecknad form) poserar på framsidan på magasinet The Spectator, där han har fått framföra sina idéer om att det är en bluff att havsnivån stiger. Personer som är känsliga för giftiga formuleringar varnas dock för Lynas och Monbiots pennor.
Mörner är bl a berömd för följande "avkorrigerade" graf över havsnivåns förändring:

24 kommentarer:

 1. Man kan notera att Mörner är den ende, mig veterligen, som lyckats få dubbla förvillarpris från VoF. År 1995 för sina slagrutor och 2010 i egenskap av Stockholmsinitiativets havsnivåexpert.

  Det är denne dubbelförvillare som Donna Laframboise lyfter fram som "Exakt den typ av personer som du förväntar dig finna i hjärtat av en organisation bestående av världsledande forskare som undersöker en av planetens viktigaste frågor"

  PS
  Monbiot tror jag missade Mörners Annanas-förkaring till Tuvalus problem.

  SvaraRadera
 2. Här är två till som tittat på verkliga peglar: Houston & Dean i Journal of Coastal Research:
  http://www.eike-klima-energie.eu/fileadmin/user_upload/Bilder_Dateien/Puls_Rahmstorf_Mann_Meerespiegel_2000/MSp.J.Coast.Res.2011May.pdf
  Med slutsatsen att havsnivån runt USAs kust inte accelererar. Stigningstrend ca 1,7 mm/år.

  SvaraRadera
 3. Bengt Ab,
  Inte accelererar och inte stiger är två olika saker.
  För övrigt är Huston och Dean ytterligare ett exempel på hur man kan fösöka trycka data dit man vill. Se Taminos analys här

  Vore trevligt om du istället för att försöka köra "titta en ekorre" skrev din syn på Mörners påståenden om havsnivåkonspirationer och eskapader bland currykryss och slagrutor.

  SvaraRadera
 4. Hej.
  Jo, skillnaden mellan fart och acceleration är bekant.

  Tamino kritiserar H&D för att bara använda US data, vilket är felaktigt då de uppdaterar Douglas data till 2010.

  Tamino verkar kombinera peglar och satelliter till en "combined" serie, och tar sedan acceleration från denna. Föga förvånande finner han att äpplen inte liknar apelsiner.

  Tamino kritiserar H&D för att välja startpunkt till 1930. Om man istället väljer för de 25 stationerna, startpunkt som längsta möjliga serie, som tidigast då 1854, kommer 15 av stationerna att visa en större acceleration, och 10 st en mindre. För att fortsätta fruktanalogin: Körsbärskorgen var ganska tom.

  Tamino menar helt korrekt att det är framtiden som är viktig.
  Their impact could be tremendous, it could be sudden, and it could be horrible.
  Helt rätt - men sannolikheten för "could" bör beaktas i ljuset av pågående och mätbar utveckling.

  Konspirationer, slagrutor, currykryss och för den delen små gröna tekannor tror jag inte så mycket på. Peglar däremot.

  SvaraRadera
 5. "Jo, skillnaden mellan fart och acceleration är bekant. "
  Ok. Hur hänger då din kommentar ihop med Mörners förvillning?
  Om du påpekat att H&D visar att Mörner har fel hade det ju varit begripligt men det gjorde du inte.

  För övrigt gör det ingen skillnad för slutsatsen om man väljer bara peglar. Se kommentarerna hos Tamino.

  SvaraRadera
 6. Hej!
  Tyvärr så finns inte mycket substans att kommentera i Lynas skarpt (väl)formulerade skrift. Både Woodsworth och Kench är bakom en betalvägg. Det går inte att utäsa om någon av dem gjort fältbesök på Maldiverna.
  Det hade varit intressant då Mörner hävdar att pegeln i Male är (var) behäftad med mekaniska fel.
  Vad gäller figur 10 menar Mörner att satellitdata från Topex/Poseidon avseende perioden 1993 till 1996 presenterats som en rak baslinje. Någon gång cirka 2003 ändras denna presentation, avseende samma satelliter och samma tid, till en lutande linje. Mörner menar att denna "vridning" skett med motiveringar han inte instämmer med.
  Rätt eller fel har jag inga synpunkter på - men Lynas skrivning är skarp.
  Mörners sällskap, tja - frågan är hur havsnivån ändras eller inte.
  Mörner skriver om NOAA peglar. I fig 4 kommer han fram till ett intervall 0 till 2 mm/år, väl i linje med H&D värde 1,7 mm/år.
  Sedan ska vi komma i håg att Lynas är rådgivare åt Maldivernas president. Inget fel i det, men en viss smak av "confirmation bias" kan anas.
  Mitt intryck av kvällens läsande är att global havsytenivå är svårmätt med en trolig jämn stigning understigande 2 mm/år

  SvaraRadera
 7. Finns det verkligen någon som seriöst ifrågasätter havsnivåns ökning med drygt tre mm per år? Uppgifter från University of Colorado och NASA. Om Mörner inte instämmer är det väl lämpligt att han faktiskt motiverar sitt ställningstagande i stället för att skriva debattartiklar i tidskrifter typ Energy & Environment. Det ligger också nära till hands att Mörner, om han haft någon auktoritet inom ämnet, faktiskt använt sig av denna i stället för att använda sig av en titel han inte äger.

  Vidgar vi perspektivet från de låglänta söderhavsöarna så hamnar vi i Bangladesh. Förmodligen det land som har störst problem med ett stigande hav. En centimeter vart tredje år (hitintills) är mycket, framförallt om det kombineras med ett tropiskt lågtryck.

  Om jag förstått problemen för söderhavsöarna rätt så är det inte den genomsnittliga ökningen på några cm som ställer till problem, utan tidvattenepisoder förstärkt med dessa centimeter.

  Utanför Australien finns också några låglänta öar, som man kallt räknar med måste utrymmas. Rapporterna om avsmältning från Grönland och västra Antarktis bådar sannerligen inte gott inför framtiden.

  SvaraRadera
 8. Ingressen till Taminos kommentar säger väl egentligen allt om hur Bengt et al resonerar: "Those who deny the reality of global warming are, once again, overly excited about a recent paper by Houston & Dean. Why is it that they think every paper which strengthens the case for global warming is some kind of fraud, but every paper which they think weakens the case, is some kind of “bombshell”?"
  För övrigt kan man ställa den enkla frågan att om temperaturen stiger, vilket leder till termisk expansion av haven, avsmältning på Grönland och i Antarkis ökar och nu senast glaciärerna i Himalaya minskar (http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iYxy7ueLXqcNX6HVSK4otuaG1VsQ?docId=CNG.46bd8c51853f3cf68ffd4a374c9a2033.3f1) vart förväntas detta vatten ta vägen om inte i havet med en stigande havsnivå som följd?

  SvaraRadera
 9. Intressanta beundrarkedjor inom dom där kretsarna.

  Ingemar Nordin brukar hylla och framhålla Donna Laframboise som han verkar lita mycket mer på än klimatvetenskapens huvudfåra. Och som Anders M refererar 5/12 13:13 ovan så verkar Donna Laframboise tycka att Mörner är en vetenskaplig förebild att lita på i allvarliga frågor till skillnad från alla dom vanliga forskarna inom IPCC:

  "Exakt den typ av personer som du förväntar dig finna i hjärtat av en organisation bestående av världsledande forskare som undersöker en av planetens viktigaste frågor"

  Mörner i sin tur hyllar
  Bob Linds arkeologiska forskning och har också inlett ett vetenskapligt samarbete med honom.

  Vad Bob Lind i sin tur har för vetenskapliga förebilder vill jag nog inte ens veta :-)

  SvaraRadera
 10. Bengt,
  "Mörner menar att denna "vridning" skett med motiveringar han inte instämmer med." Så kan man ju också uttrycka det...
  Mörner påstår att: "In 2003 the satellite altimetry record was mysteriously tilted upwards to imply a sudden sea level rise rate of 2.3mm per year...This is a scandal that should be called Sealevelgate. As with the Hockey Stick, there is little real-world data to support the upward tilt. It seems that the 2.3mm rise rate has been based on just one tide gauge in Hong Kong". Något helt annat än att han inte instämmer med "vridningen". Han påstår att det är en stor skandal och att allt skulle vara baserat på en pegel i Hong Kong. Grova och fullständigt bisarra anklagelser. Se tex. Skeptical Science artikeln refererad ovan. Se även detaljer om hur Mörner fick sin originaldata här: "Morner redrew data from a newsletter (rather than actually getting the data and replotting it), ignored the fact that the original caption and diagram explicitly showed a non-zero trend, ignored even the existence of a set of adjustments made to the data due to known issues with the instruments, rejected them as "subjective interpretation" when this was pointed out. Says the "calibrations" (quotes his) are "very strongly debated" without giving a reference to a paper questioning the calibration."


  Om man tittar på bara peglar får man samstämmiga värden med satelliterna och i överensstämmelse med energibudgeten Church et al 2011. Medel havsytehöjning 1972-2008: "1.8 ± 0.2 mm yr−1 from tide gauges alone and 2.1 ± 0.2 mm yr−1 from a combination of tide gauges and altimeter observations)".
  H&D som Bengt Ab anför ovan visar likartad trend.
  Men uppenbarligen sitter det hårt åt att erkänna att Mörner snackar goja.

  Angående H&D så har RealClimate en bra artikel som komplement till Tamino

  SvaraRadera
 11. "Snacka goja" är ett exempel på terminologi jag försöker undvika. Jag noterar Anders M´s text ovan.
  Bo J - abstract Church 2011 visar 2,1 mm/år. Jag ser inte någon diskussion om acceleration eller ändring av acceleration. Paywalls!!

  SvaraRadera
 12. Ursäkta Bengt. Jag har inte ens nämnt Church 2011. Jag bara konstaterar att Mörner säger att han inte instämmer med satellitmätningarna, utan att bry sig om, eller förmodligen inte kunna, att, redovisa varför.

  Mörner påstår alltså något som han inte ens försöker leda i bevis, och till på köpet i lånta fjädrar. En man som säger sig vara ordförande i INQUA utan att vara det, kan med fog sägas vara mytoman.

  SvaraRadera
 13. Bengt Ab,
  Beskriv gärna i egen vald terminologi hur du ser på Mörners påstående:
  "In 2003 the satellite altimetry record was mysteriously tilted upwards to imply a sudden sea level rise rate of 2.3mm per year...This is a scandal that should be called Sealevelgate. As with the Hockey Stick, there is little real-world data to support the upward tilt. It seems that the 2.3mm rise rate has been based on just one tide gauge in Hong Kong"

  SvaraRadera
 14. Ur Church 2011
  1972 → 2008
  Total s.l. (t.g. only) 1.83 ± 0.18 mm/yr
  Total s.l. (t.g. + sat) 2.10 ± 0.16 mm/yr

  1993 → 2008
  Total s.l. (t.g. only) 2.61 ± 0.55 mm/yr
  Total s.l. (t.g. + sat) 3.22 ± 0.41 mm/yr


  Se även Rahmstorf & Vermeer:
  "We find that global sea-level rise is accelerating in a way
  strongly correlated with global temperature. This correlation also explains the acceleration minimum for time periods
  starting around 1930; it is due to the mid-twentieth-century plateau in global temperature."

  SvaraRadera
 15. Jag skulle vilja se mer substans bakom Mörners påstående. Det borde finnas "före" och "efter" Topex / Poseidon data någonstans, annars kommer vi lätt i en diskussion "han sa.."
  Att det är så svårt att mäta också havsnivå!

  SvaraRadera
 16. Lars,

  Texten är så vitt jag förstår skriven av Mark Lynas och George Monbiot tillsammans. Bekräftas på den senares blogg: http://www.monbiot.com/2011/12/04/the-spectators-spectacular-blunder/

  SvaraRadera
 17. Simon,
  Ja, det verkar vara så. Tack för att du påpekade det!

  SvaraRadera
 18. Bengt: "Att det är så svårt att mäta också havsnivå!"
  Att Mörner lyckas hamna helt fel är inte ett tillräckligt kriterie för att det är svårt för de som vet vad de sysslar med. Fråga närmaste svenska arkeolog.

  Vilken del av Mörners påstående är det som gör det svårt för dig att uttala dig om dess riktighet?
  "In 2003 the satellite altimetry record was mysteriously tilted upwards to imply a sudden sea level rise rate of 2.3mm per year"? Du har själv hänvisat till H&D som motsäger detta fåniga påstående. Det är knappast "mysteriskt" att satellitobservationerna visar samstämmighet med peglar. Eller?
  Även om det känns lite som skedmatning så varsågod. Studera bild 3 i Michum et al 1999 eller läs artikeln i Skeptical Science som jag refererade till ovan.
  Så vad säger du?

  "As with the Hockey Stick, there is little real-world data to support the upward tilt"? Är du osäker på om det finns riktiga data som stödjer Manns och ca 20 andra forskargruppers slutsatser om temperaturen? Eller tror du att Houdston, Dean, Church, Rahmstorf, Vermeer, Tamino, Michum, Cazenave och många fler har helt fel om vad de avläser både från satelliter och peglar?

  "It seems that the 2.3mm rise rate has been based on just one tide gauge in Hong Kong"? Trodde du själv anfört data (H&D) som visar att detta är falskt.

  SvaraRadera
 19. Jag är inte ensam om att inse att det ar svårt att mäta havsnivå:

  Från Cazeneve and Nerum, 2004: SEA LEVEL CHANGE RG 3001
  avsnittet Conclusions, del av:

  "Nevertheless, these tools seem to have raised more questions than they have answered. For example, satellite altimetry has given, for the first time, information about sea level change in open oceans and shown that sea level trends are not geographically uniform. While the exact causes of the observed patterns are still to be understood, such a result is of high importance when considering coastal impacts of sea level rise, some regions being clearly much more vulnerable than others. Another question that has been raised is if the historical tide gauge measurements have a significant bias due to poor spatial sampling. Compelling cases can be made both for and against such a bias.

  Topex/Poseidon har på flera ställen visats med en precision på ca 2 cm. Havsnivån framställs med mätnoggrannhet på tiondels mm.
  Uppenbart finns många svårgheter innan man kan komma dit.
  Det finns många artiklar i ämnet (Google scholar) men de flesta bakom paywall.

  SvaraRadera
 20. Bengt, var har Topex/Poseidon visats med en precision på ca 2 cm?

  SvaraRadera
 21. Lars, första stället jag hittade det var på Wikipedia, sedan i ett flertal artiklar. Ming 1999 Journal of Climate som exempel.
  JGR Cheney år 1995 exempel 2.
  OBS: jag säger inte att mm-precision är fel. Men att det är ett exempel på betydande svårigheter. Michum visade på signaldrift 10-tal mm som kalibrerats mot peglar, som i sig ändras med landhöjningar.
  Egentligen samma som Mörner men uttryckt med andra ord och i ett annat tonläge.

  SvaraRadera
 22. Bengt,
  Så du undvek frågan om Mörners uttalande igen.

  Vilken del av Mörners påstående är det som gör det svårt för dig att uttala dig om dess riktighet?

  "In 2003 the satellite altimetry record was mysteriously tilted upwards to imply a sudden sea level rise rate of 2.3mm per year"? Har det mystiskt vinklats 2003 eller inte?

  "As with the Hockey Stick, there is little real-world data to support the upward tilt"? Är du osäker på om det finns riktiga data som stödjer Manns och ca 20 andra forskargruppers slutsatser om temperaturen? Eller finns det inte riktiga mätningar som stödjer att havsytan höjts?

  "It seems that the 2.3mm rise rate has been based on just one tide gauge in Hong Kong"? Är det baserat på en pegel i Honkong?

  SvaraRadera
 23. Jag tolkar det här som en bloggpost om Mörner. Ska vi diskutera havsnivån bör vi lämna den kvacksalvaren därhän. Förslagsvis en ny post.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet