4 dec. 2011

Ännu en hockeyklubba: Arktis is under 1450 år

Nyligen publicerades en sammanställning från 69 proxies över Arktis havsis senaste 1 450 åren av Kinnard et al. Studien utvidgar gruppens tidigare analys längre bak i tiden och visar hur senaste decenniernas minskning av havsisen är unik även i detta längre perspektiv.
Is utbredning under sena sommaren (augusti). 40-års medlevärde.
Intressant är också att notera hur tidigare perioder med mindre is 1600-1800 och 600-800 sammanfaller med kalla perioder i Europa medan den varma medeltiden är en period med större isutbredning. Kinnard et al tolkar detta som att det tyder på en omfördelning av värme till Arktis från Europa under "lilla istiden" och slutet av järnåldern.  Denna tolkning är i överensstämmelse med bland annat de resultat av Svante Björck som vi presenterade tidigare här på Uppsalainitiativet. Dagens uppvärmning är inte bara unik i storlek under senaste årtusendena den är också unik då den är global.

2 kommentarer:

  1. Anders M,
    intressant information, tack.

    SvaraRadera
  2. Hur säker kan man vara på att rekonstruktionen verkligen visar högfrekventa förändringar (så som visas under senare hälften av 1900-talet)?

    "Modern observations" - sträcker de sig inte längre tillbaka än vad den blå grafen visar?

    SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet