3 juni 2017

Om ett stort ansvar och en mycket liten man

Klimatfrågan handlar i grunden om att ta ansvar: ett ansvar för vilken värld vi lämnar över till våra barn och generationerna som följer efter dem. Någon* sade en gång att vi bör försöka lämna världen i ett något bättre skick än vad vi fann den i. Det är kanske inte alltid vi kan göra det, men vi bör åtminstone försöka undvika att göra världen betydlig sämre. Hur vi förhåller oss till detta ansvar är en av de saker som definierar oss som människor.


CREDIT: NETTE WILLIS/AFP/GETTY IMAGES
Den globala temperaturen (mark- och havsytan) fortsätter att stiga. 2014, 2015, 2016 var alla rekordår enligt NASA.

Också haven blir allt varmare.
Havsisen vid Arktis krymper allt mer.
Atmosfärens koldioxidhalt fortsätter att stiga. I mitten av maj gick den rent av över 410 ppm. Det är sannolikt första gången i mänsklighetens historia som detta har hänt.
Tyvärr är ansvar ingenting som USAs 45:e president förstår sig på, och än mindre något som han förmår ta. Donald Trump har alltid levt ett helt igenom själviskt liv. Som affärsman har han utnyttjat och svindlat människor, alltifrån hantverkare som lurats på sin betalning till studenterna på Trump University. Han har skrutit om hur han har använt konkurslagarna för att dumpa över kostnaderna för sina egna misslyckanden på andra.  Han började sin politiska karriär som frontfigur för den rasistiska birther-rörelsen, och när han slutligen erkände att Obama faktiskt var född i Amerika så skyllde han det hela på Hillary Clinton. Han är en "bullshitter" som ofta inte ens verkar bry sig om huruvida det han säger är sant eller falskt. Han blev president genom att vädja till människors sämsta sidor, och vann valet (om än med nästan 3 miljoner färre röster än motståndaren) mycket tack vare rösterna från rasister, kvinnohatare, homofober, vapentokar och religiösa fanatiker. Mentalt verkar han ha slutat utvecklas någon gång i tidig barndom - han är självcentrerad, impulsiv, ytlig, snarstucken, hämndgirig och obildbar, och i grunden väldigt osäker och med ett outsläckligt behov av självhävdelse på andras bekostnad.

Det var därför ingen större överraskning när Trump för ett par dagar sedan tog det fullständigt ansvarslösa beslutet att USA ska lämna Paris-överenskommelsen. Under sitt tal i Vita Husets rosenträdgård när han tillkännagav detta radade Trump upp lögn efter lögn. Det är dock tveksamt om han själv visste att det var lögner, eftersom Trump sannolikt är lika okunnig om vad Paris-överenskommelsen går ut på som han är om t ex klimatvetenskapen eller den amerikanska författningen.

Så vad innebär det här för klimatet? För USA innebär det att klimatarbetet kommer att försinkas på federal nivå tills en mer ansvarsfull och vuxen president tillträder, förhoppningsvis år 2021. Å andra sidan har flera delstater som Kalifornien och New York och fler än 150 amerikanska städer redan uttalat att de tänker fortsätta att arbeta på att uppfylla överenskommelsen.  Många stora företag som General Electric, Microsoft och Apple uttalar också sitt stöd för överenskommelsen (bland de som är glada över Trumps beslut hittar vi å andra sidan Peabody Energy). Och världens andra stora ekonomier som EU, Kina, Japan och Indien tänker fortsätta göra sitt enligt överenskommelsen. Indiens premiärminister säger att det vore en "moraliskt kriminell handling" att svika i klimatfrågan. Förhoppningsvis kommer världens övriga länder också att stanna kvar.

För USA betyder utträdet kanske framför allt att landet ytterligare ökar avståndet till långvariga allierade, och att det alltmer kommer att ses som opålitligt och själviskt. Carl Bildt skriver i WP idag att "Amerika först" skall i praktiken ersättas med "Amerika för sig självt."  "Slutledningen var tydlig", skriver Bildt om Trumps tal, "länder som tidigare beskrevs som allierade med USA ses nu som ett mörkt hot. Paris-klimatöverenskommelsen beskrevs som bara ännu en del av en bredare konspiration mot USA, bedriven främst av länder som traditionellt har setts som allierade". 

Det är inte så vi löser framtidens globala utmaningar. Trumps förvridna psykopatologi (och hans republikanska medlöpares) är ett allvarligt hot mot världen, vare sig det gäller klimatet eller andra miljöfrågor, handel, fred, hälsofrågor, flyktingar eller terrorism.

* "Try and leave this world a little better than you found it, and when your turn comes to die, you can die happy in feeling that at any rate, you have not wasted your time but have done your best."
Robert Baden-Powell

30 kommentarer:

 1. Tack Lars K för denna utmärkta sammanfattning.

  Tilläggas kan dagens osmakliga bedrift där han i sin första kommentar till det fasansfulla terrordådet i London inte kunde avhålla sig från att försöka vinkla händelsen till förmån för egna misslyckanden på hemmaplan.

  Men det är denne man som SI/KU hyllar och gjort till sin president, Per W återger tex som kommentar till Trumps tal bla:

  “I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris.”

  Alla som följer debatten vet vad Pittsburghs företrädare svarade på detta. Även Frankrikes nyvalde president tyckte utfallet krävde åtgärder.

  Men Trump säger ju "gå ur" för att sen "gå in". Vi har att se hur denna handläggning skall genomföras, kongressen har ju redan visat honom att man helt enkelt kan gå honom emot trots republikanskt övertag, nu är det världens tur att tillsammans med starka företrädare i USA gå vidare som tänkt och isolera honom i sitt hus.

  Klimatarbetet kan faktiskt kanske tom få extra kraft ur Trumps sanslösa agerande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Naturligtvis beundrar de Trump. Han förkroppsligar ju allt som SI/KU står för: han är en lögnare och bedragare, han är okunnig, inskränkt, illvillig och självisk, och han sprider konspirationsteorier. Som grädde på moset är han rasist och ser ner på kvinnor.

   Radera
 2. Kina tar nu över som drivande i klimatfrågan.
  De har stor förbättringspotential!
  http://aqicn.org/map/world/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Luftföroreningar är ett enormt problem i Kina. De uppskattas kosta den genomsnittlige kinesen 2 års livslängd.

   Radera
  2. Miljöfrågor är lokal och regionala problem som enskilda länder har att hantera efter bästa förmåga. Vår klimatpåverkan är emellertid global och det kräver globala insatser, det är vad Paris-avtalet handlar om.

   Trump har valt en väg som redan inneburit att USA övergett det politiska ledarskapet och lämnat arenan åt EU, Kina och Indien. Men Trump-administrationen skall handlägga frågan, man kan förmoda att den politiska eliten i USA, Trump tillhör ju inte denna, har synpunkter på detta, vad stater, städer och betydelsefulla andra aktörer tycker är ju uppenbart.

   Så fortsättningen blir intressant, ett hårt Clexit kan vi nog glömma och då har Trump troligen redan lämnat arenan innan uttåget kan verkställas.

   Radera
 3. Här är en bra artikel i Der Spiegel.

  "Still, it is likely that none of the G-7 heads of state and government expected the primitive brutality Trump would stoop to when announcing his withdrawal from the international community. Surrounded by sycophants in the Rose Garden at the White House, he didn't just proclaim his withdrawal from the climate agreement, he sowed the seeds of international conflict. His speech was a break from centuries of Enlightenment and rationality. The president presented his political statement as a nationalist manifesto of the most imbecilic variety. It couldn't have been any worse."

  SvaraRadera
 4. @ Uppsala

  Henvisningen til "bullshit" er svært vesentlig. Med videre henvisninger til Vaclav Havel og til Harry Frankfurths theory of bullshit.

  Vi må vite hva vi snakker om, og vi kaller vel det samme for Troll eller Trolling, gjør vi ikke det?

  Jeg har et videre og svært viktig tips. Arthus Shopenhauers "Eristische Dialektik" som er klar og kortfattet. Det handler nemlig om kunsten å trolle eller krangle eller kunsten å få rett når man har urett.

  Det kalles eristik.

  Jeg bedømmer det nå som at man i USA er gått trøtt av staten, imperiet, og sitt presidentstyre efter over 200 år og i stedet har valgt seg alternativet, en klassisk og karakteristisk og dynastisk enevoldskonge, King Donald den en-vise eller grusomme.

  Ivan Grozny blir ikke helt korrekt oversatt med den grusomme. Det betyr mer den ganske formidable, enerådende fryktinngytende og uforutsigelige. På norsk heter det Harald Hardråde.

  Men det er King Donald den en-vise ikke sant? Så mye er sikkert.

  De er gått trøtt av politikerne og sine presidenter og har falt tilbake på klassisk monarkiske og dynastiske former, hvor han også virker svært ukjent med det parlamentarisk konstitusjonelle monarki. Forholdet til konstitusjonen og parlamentet er ikke hans sterkeste side.

  Og samtidig må vi jo vite at dette har betydd stor suksess for ham privat. Man tåler det og man har beundret og svermet for det i det private allerede lenge.

  Men nå har international agreements og respekten for samme i lang tid vært USAs kanskje største styrke og internasjonale hersketeknikk. Det har vært Imperiets sivile former. Både FN og NATO er jo prakket på verden fra det hold. Så når han begynner å tukkle med det og trekke det under tvil, (IPCC er jo likeså et FN- organ,) da skjer det noe nytt, som faktisk ligner et systemskifte på toppnivå.

  Samtidig ser vi at mindre generaler og gouvernører begynner å samle tropper og tenne varder og proklamere sine stater i staten, som skal styre som de er vant med om disse ting og frakoblet og uavhengig av "FED"

  Det er sprik, og det betyr at Imperiet er iferd med å gå opp i liminga.

  Når sånt som ExxonMobil og Walt Disney og Elon Musk og Ford og Bloomberg og Schwarzenegger og brødrene Koch ikke vil være med lenger, da mener de alvor.

  SvaraRadera
 5. Alla diagram i texten stämmer men en beslutsfattare kan få en avvikande uppfattning om klimatlarmen om han presenteras för andra diagram till exempel diagrammet i IPCCs senaste "Assement report AR5" på sidan 1011, speciellt om man vet att scenariot RCP 8.5, som anger en ökning av kolproduktionen med 490 % till 2100 inte stöds av någon geaovetare, vad jag känner till.
  http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter11_FINAL.pdf

  Diagrammet visar en sammanställning av beräkningar fram till 2050 och verkligt utfall fram till 2013. Nu har ju de senaste åren varit rejält varmare med det beror nog antagligen mer på El Nino än på klimatet.


  SvaraRadera
  Svar
  1. @ LEB

   Det er for meg vanskelig å finne frem på nettet for hva du hevder, og det kan også skyldes at jeg ikke har så høy trening.

   Men din siste sats "Nu har det ju de senaste åren..." virker dårlig gjenomtenkt og lite presis.

   Vi forholder oss vanligvis til slike grafer som på Fig 2, "Global mean estimate based on land and Ocean data" og kontrollerer ved flere institutter og kilder, og det berømte bildet der begynner å bli triviell rutine nå, i alle fall i sine hovedtrekk.

   Da bør vi beflitte oss på at vi også kan lese og forstå koordinataksene og scalaene. Det er rutine når vi skal tyde og drøfte grafer. "de senaste åren.." hva mener du?

   Som jeg leser kurven så kan man hevde dette om de siste 2-3 år, og ha 1998- toppen til sammenligning og kontroll. Men ser vi det mer over en lang, så er situasjonen en annen og det svært entydig, og dertil slå fast at El Nino er vær og ikke klima.

   Hva man mer vanligvis troller og krangler på er bakkedata contra satelittdata, der vi ser en reell og karakteristisk ulikhet. På satelittdata fra "midlere troposfære" er "støyen" fra korttids værfenomener adskillig svakere bortsett fra ved de største el Nino- fenomener, som slår relativt sett meget høyere ut i midlere troposfære enn på bakken,.... samtidig som hoved-langtidstrenden er karakteristisk lavere for satelittmålinger.

   Men det der som er en klart reell ulikhet gir jeg en enkel fysikalsk forklaring ved lapse- rate og forskjellen på dry adiabatic og moist adiabatic lapse- rate. Mer mystisk er det neppe.

   Og hadde man målt i isotermskiktet tropopausen så ville man være garantert ikke å finne noen global warming i det hele tatt.

   Og vil man drøfte CO2 betinget AGW og global warming eller ei, så må man presisere tidsaksen og tidshorisonten og vite også å se opp for mulige systematiske feil og bias for hva man drøfter og foreslår.

   Så kan man dessuten prøve seg som Richard Linzen: "1 grad,...Hmmm Ha-Ha ..det er da ikke noe å bekymre seg for. Smil smil.."

   Men det må jo også begrunnes., Og så må man presisere nærmere, drøfter man Nordpolen og Svalbard eller drøfter man California og Florida eller drøfter man Syria og Kuwait eller Timbuktu ,... eller drøfter man Sørpolen?

   For det slår også karakteristisk ulikt ut Rundtom på kloden.

   Noe av det mest dramatiske som kan skje regionalt og lokalt er at hovedsakelige havstrømmer og værmønstere slår om i annen modul og faktisk endre klimaet varig lokalt. Og i sånne fenomener er det ofte bare små endringer av randbetingelser og styringskregfter som kan gjøre de store utslagene. Der er det saklig grunn til vaktsomhet og alarmisme.


   Moral:
   det er altså viktig å vite hva man kan neglisjere og ikke behøver å tro på, og hva man til gjengjeld må vite å se bedre opp for.

   Radera
  2. Lars-Eric,
   Det är rejält varmare även om man jämför med tidigare El Ninon.

   Angående den framtida tillgången på fossila bränslen. Om vi antar att den inte räcker till för t ex RCP 8.5, vad anser du det betyder för Paris-överenskommelsen?

   Radera
  3. Heidruns Hönseri,

   Om du lägger in länken från mitt inlägg d.v.s. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter11_FINAL.pdf i din webbläsare får du direkt upp IPCCs AR5, WG1 Chapter 11. Där skrollar du ner till sidan 1011 och hittar diagrammen jag talade om.

   Som framgår av mitt inlägg polemiserar jag inte mot Lars Karlsson diagram. Jag ville bara påpeka att andra diagram såsom det IPCC diagram jag refererade till kan ge ett annat intryck av klimathotet för de som inte är så insatta som du och Lars Kalsson, t.ex. D. Trump. I diagrammet ligger uppmätta temperaturhöjningar mellan 2006 och 2013 lägre än ett 30-tal modellberäkningar för var och ett av de fyra RCP-scenarierna.

   Radera
  4. Lars,

   Av det jag läst av IPCCs Assement Reports tror jag med min begränsade kunskap att man gjort ett gediget arbete med att sammanställa klimatforskningen. Dock är det lite förvånande att klimatforskarna inte har lyckats minska osäkerheten i jämviktsklimatkänsligheten, sedan den första rapporten skrevs 1990. Däremot gillar jag inte IPCCs val av scenarier. Jag tror inte många som följer klimatdebatten inklusive beslutsfattare förstår att RCP 8.5 är ett osannolikt maxscenario där kolförbränningen förutsätts öka med 490 % fram till år 2100. (T.ex. har ju t.o.m. Kina minskat sin kolanvändning mellan 2013 och 2015.) Det är inte heller så tydligt i IPCCs rapporter för beslutsfattare, och diskuteras inte i debatten, att det scenario som leder till 2-gradersmålet, och som också nämns i Parisöverenskommelsen, innebär att förbränningen av kol, olja och gas ökar med 20 % till 2100. Det mesta av den producerade koldioxiden, också den från bioeldningen, förutsätts samlas upp d.v.s. CCS tillämpas. De analyser jag har sett visar att förvaring av så stora mängder koldioxid inte är realistiskt, dessutom verkar ju inget land planera att göra så. Jag tycker att 2.6 scenariot mer borde ha liknat J. Rockströms m.fl. från Science i år (http://science.sciencemag.org/content/355/6331/1269.full). Det har mer rimliga mängder CCS. Då skulle det verkligen framgå för beslutsfattarna vilka krafttags som krävs för att nå tvågradersmålet.

   Sammanfattningsvis tror jag att IPCCs val av scenarier har misslett både debatten och beslutsfattarna. (Jfr SMHIs och SDs diskussion i TV om hur RCP 8.5 skulle beskrivas och placeras på SMHIs hemsida i våras.). Jag gissar dock att Parisöverenskommelsen, d.v.s. att varje land reducerar sina utsläpp så mycket man själv önskar och ger så mycket pengar till U-länderna man själv vill, var det bästa som kunde åstadkommas alldeles oberoende av IPCCs scenarier. Det hade nog krävts en rejäl minskning av osäkerheten i klimatkänsligheten för att nå ett starkare avtal. Man behöver nog mycket av den ökning av ambitionerna, som också ingår i avtalet, för att nå målet. För övrigt tycker jag att alldeles oberoende av klimatproblemen bör vi inte elda upp nästan all olja, kol och gas detta århundrade.


   Radera
  5. Tack, Lars-Eric. Jag ska titta på Rockström et al. Jag håller med om att scenarier som förutsätter massiv CCS för att dra CO2 ur atmosfären inte verkar så realistiska.

   Radera
  6. Hr.L.E Bjerke

   Før kunne jeg markere feltet og høyreklikke, og så kom det med en gang. Men efter at jeg fikk nytt apparat så virker ikke det lenger, så jeg må ha hjelp av ungdommen.

   Vis hensyn og tålmodighet inntil jeg får det.

   Mitt gode råd er videre at man må se opp for modelleringer basert på og ment for bruk på bakkedata, og så griper man til og bruker satellitt- data fra "midlere troposfære" for å diskvalifisere dette med "målinger" eller "empirien", og forkynner at som dere ser skjener det jo konsekvent ut bare den ene veien, og "Modellerna" tilsammen feiler totalt.

   Akkurat den fremstillingen har jeg sett gjentatte ganger hos klima-surrealistene.

   Den kombinasjons og fremstillings-metoden der er nemlig et klassisk bløff- eller bedrageri-nummer, om det ikke bare skyldes ren stur- het og dum- het.

   Se på mitt argument knyttet til Isotermskiktet-> Tropopausen og lapse- rate og bakken. Da oppklares og av- sløres fusket eller misforståelsen ved en enkel fysikalsk proporsjonalitets eller trigonometri- betraktning.

   Mens den gjengs reklamistiske forklaring som følger dette magiske kunstgrep er at det på bakken er urban heat islands som klimaforskerne har glemt eller skjult, og dertil at det er trixet og fixet og juxtert med bakkedataene men ikke så med satellitt- dataene.....

   ....... Alt mens man også konsekvent glemmer eller legger skjul på tropopausen, dens realitet, dens naturlige årsaker og dens riktige fysikalske forklaring først, før man i det hele tatt gir seg ut på å drøfte klima.

   Det er virkelig mitt aller beste råd,

   for det ville også raskt kunne oppklare og avsløre det bedrageriet.   King Donald eller The Donald er av mange stemplet som scientifically illiterate, foruren narcissist og sociopat,..

   ...man tar ham ikke lenger som noe sannhetsvidne annet enn for sitt eget dybdepsykologiske,...

   .....så der later det til å være andre erkjennelsesevner og omstendigheter vi må ta hensyn til først.

   Radera
  7. Karlsson
   Husk også at det må pumpes ned mot geologisk trykk, og at E=PdV

   Jeg klarer ikke forstå at det der kan bli lønnsomt.

   Radera
  8. Heidruns hönseri,

   Efter att du markerat min länk kopierar du den enkelt genom att hålla nere ctrl-tangenten och trycka på c. Sedan sätter du markören på sökrutan och håller nere ctrl-tangenten och trycker på v.

   Det är ju inte så lätt för dig att kommentera ett diagram som du inte har sett. Det är inte ett "förvillardiagram" utan ett diagram från IPCCs senaste rapport AR5, som visar uppmätt markmedeltemperatur till 2013 och jämför den med ett stort antal simuleringar. Den som tittar på detta diagram ser att simuleringarna för denna tidsperiod har överskattat markmedeltemperaturen. Jag tog detta diagram som exempel på att man med urvalet av korrekt information, som visas en beslutsfattare, kan styra beslutet.

   Radera
  9. Yes I'll try!

   Det er ikke eneste eksempel. En viss Carl på NOAA fikk pepper for hastig å ha korrigert grafene og prinsippene rett innfor Parisermøtet. Og det er ikke det værste. En viss Direktør i FBI fikk pepper og vel så det for å ha publisert garderobeskuffen og toilettebordet til Hillary Clinten med sminkeutstyr 4 uker før valget.

   Dette kalles å smi mens jernet er varmt eller å vende sin kappe efter vinden, for å oppnå ønskede resultater.

   Men The Donald brukte Kanel i fjeset og i håret, så jeg.

   Radera
  10. Tack Lars,

   2014, 2015 och 2016 gör en avgörande skillnad. En del beror antagligen på El Nino.

   Radera
  11. Dr.U

   Moralen av dette er vel at man bør holde seg i skinnet og vise en viss tålmodighet.

   Jeg har selv talt på knappene og fingrene om jeg også skulle bedømme situasjonen efter tusenårsskiftet til å være "en viss utflating" eller "hiatus" eller som jeg selv er vant med "vi nærmer oss nå toppen og kanskje det begynner å falle igjen?"

   Men har kunnet beherske meg, først og fremst fordi jeg synes kurven har for mye "støy" til å kunne dømme sikkert om sånt.
   Og så kom i 2015 en viss Carl fra NOAA og forkynte at "glem den hiatusen, den er falsifisert."

   Det synes tvert imot å gå rett i mål som spådd av Roger Revelle ca 1960 og James Hansen ca 1982.

   Men la meg minne om to ting: Hvis virkningen av CO2 er logaritmisk efter Beers lov, og CO2 likesom befolkningsveksten og avskogingen er eksponensial,.... så vil produktet av dette være lineært.

   Hvilket faktisk også ser ut til å stemme med temperatur- langtidsgrafene når man glatter og renser dem for støy, Dvs. vær, og står igjen med rent klima.

   Slik tenderer jeg i dag til å bedømme det. Og da blir det avvik fra den hypotesen vi må se opp for. Om det krummer ned eller opp.

   Hva jeg venter på nå er tegn til at Keelingkurven skal begynne å flate ut, men det er vel bare ønsketenkning.

   Radera
  12. @ L.E Bjerke:
   jeg prøvde som du sa, NIX, det virker heller ikke på denne maskinen, så da må jeg nok ha hjelp fra det hold jeg vanligvis bruker.

   Men nå har vi jo grafene fra Lars Karlsson.

   Glem ikke rabalderet sommeren 2015 like før Parisermøtet, da Carl fra NOAA forkynte at Hiatusen var falsifisert. Og så vidt jeg husker så blev det begrunnet ved en oppdatering og retting av gamle beregninger og estimater på basis av nyere ARGUS- data fra havet.

   Og jeg tror heller ikke vi plikter så særlig her fra vårt ståsted å måtte tekkes og betjene og servere for The Donalds forstand eller forståelse.

   Det også å skulle tekkes lokale og forskansede klimasurrealister synes meg like håpløst.

   Personlig vil jeg jo også si at jeg synes disse syntetiske grafene virker så rotete (så høyt støynivå og høy usikkerhet) at jeg holder meg noe tilbake fra å uttale meg så altfor sikkert om detaljer, det blir jo som å spå i kaffegrut. Og jeg finner til gjengjeld andre og ikke så betente elementer i signalene, som det er tryggere å uttale seg om.

   Solflekkduvningene for eksempel, og ENSO, og The North Atlantic oscillation. Mens CO2- betinget AGW er noe som det ikke lenger er vettugt å bestride, og Hiatusen synes død og maktesløs.

   Som Ibsen sa: "Tar man livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske så hare det intet mer å leve for" bare se hvordan King Donald sliter og kjemper for tiden.

   By the way, var det ikke en gammel sang som het:

   Spred noen røde roser på den vei du vandrer
   så den ei blir så tung og hård.
   Hvorfor skal man alltid alltid alltid bare klandre
   dømme alle andre folk med hårde ord
   Et vennlig ord og sagt i rette tid
   er mer en trøst i livets hårde strid...

   Er ikke den også svensk forresten?

   Radera
 6. Världens beslutsfattare tycks inte ha några problem med att ta ställning. Att Trump ställer sig på tvären har knappast med kunskap eller intresse att göra och stödet för USA:s utträde ur Paris-avtalet förefaller ju minst sagt ljummet även på hemmaplan.

  Världen går naturligtvis vidare på inslaget spår, det är självklart. Vi vet att vi påverkar klimatet, vi vet inte vilka konsekvensere det kan få om 50-100-200 år och därefter. Inte ens skeptiker, äkta sådana, utesluter en katastrofal utveckling. Aktuella observationer är mycket oroande, accelererande temperaturutveckling, 0,1-0,15 C per decennium, en historiskt helt unik temperaturtillväxt som dessutom plötsligt avbryter det naturligt långsamma fall om 0,02-0,03 C per decennium som karaktäriserat klimatutvecklingen sen temperaturmaximum för ca6-8000 år sen. Stäng korrelation med tillväxt i koldioxidhalt. Stigande havstemperaturer.

  Vilka kolreserver som blir möjliga att i framtiden utvinna om vi ensidigt ger denna ambition fritt spelrum vet vi helt enkelt inte. Tilläggas kan emellertid att man kanske borde fundera över hur världens befolkning skall överleva om kolrelaterade reserver plötsligt tar slut om 50-60 år och man står där med byxorna nere.

  Att resa tvivel i en fråga är något av det enklaste man kan fördriva sin sysslolösa tid tid med. Det kräver vare sig begåvning, logiskt tänkande eller kunskap. Det kräver ingenting. Åtgärdsförnekarna kan inte ge någon annan väl underbyggd förklarung till känd temperaturutveckling, de kan inte referera till någon annan känd historisk klimatförändring som liknar den vi nu upplever, de kan ingenting annat än att bekymra sig över att deras egen glassiga tillvaro möjligen kan påverakas de närmaste ären om vi medvetet väljer att inom ramen för fortsatt tillväxt och utveckling göra vad vi kan för att begränsa våra utsläpp.

  Men de är få och ett utdöende släkte. Trump kommer väl att sitta där ensam i sitt Vita hus och elda sitt kol med den påverkan det nu kan ha på den globala temperaturutvecklingen. Resten av världen har valt väg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt,

   Det Trump hittills verkar ha uppnått med sitt tal om Parisöverenskommelsen är att uppfylla ett av sina vallöften nämligen att säga upp eller omförhandla Parisöverenskommelsen. Han har också fått resten av världen att vilja öka sina ambitioner om utsläppsbegränsningar, speciellt Kina och Indien, som han tyckte kom för lindrigt undan i överenskommelsen. Dessutom reducerar han USAs ekonomiska klimatbidrag till U-länderna. Effekten tycks också bli att världsmarknadspriset på olja fortsätter att vara lågt, vilket gynnar USA eftersom man importerar 10 Mfat/dag av konsumtionen på 20 Mfat/dag. Jag gissar också att han själv och hans rådgivare inte tror på någon stor ökning av kolproduktionen eftersom gasen är så billig i USA. Talet har dessutom gynnat hans popularitet bland sympatisörerna. Jag tror att Trump är rätt nöjd med omvärldens reaktioner på talet.

   Om han själv är klimathotsskeptiker eller bara taktiker, vet vi inte, eftersom varken han eller hans rådgivare svarar på den frågan. (http://edition.cnn.com/2017/06/02/politics/donald-trump-climate-change-belief/index.html)


   Radera
  2. Hr. Bjerke
   Ja, en ting skal han ha denne Donald. Han er ord- holden!

   Radera
  3. Trump har lyssnat till Bannon, och det här beslutet är säkert en present till Trumps nativistiska kärnväljare. Trumps tal genomsyras av attityden att resten av världen är våra fiender. Det är också något han är på väg att uppfylla: genom Trumps attityder till Paris-avtalet, NATO och EU har han skapat allvarliga sprickor i förhållandena till många viktiga allierade. Många amerikanska stater och städer går också emot Trump, liksom många amerikanska företag. Även inom hans egen administration fanns det ett motstånd.

   Men att förstöra och riva ner är Bannons filosofi.

   Radera
 7. Jag tror världens beslutsfattare inklusive IPCC inser att vi faktiskt inte vet hur klimatsystemet fullt ut kommer att reagera på våra utsläpp. Bara att inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas och att vi bara kan göra vad varje land förmår. Detta är vad Paris-avtalet handlar om och slår fast i ett mycket väl avvägt avtal. Vad som sedan händer per 5 år fram till 2100 kan vi bara fantisera om.

  Men visst ser vi redan att världen reagerat på den information IPCC och andra delgett oss och att åtgärder som energieffektivisering och naturgas fått återverkningar. Det är ju bra och säkert har det inneburit att många projekt om utvinning av ännu helt orörda fossila källor skjutits på framtiden, vi får bara hoppas att vi slipper självförverkligande varianter.

  Själv ser jag 3 skäl att begränsa våra utsläpp.
  1 för att undvika skadlig uppvärmning i ett långt perspektiv.
  2 för att genom hushållning förlänga möjligheten att utnyttja fossila tillgångar så länge att rimliga alternativ hinner växa fram under kontrollerbar utveckling.
  3 för att förlänga den tid vi kan hålla nästa istidsperiod borta genom just utsläpp och påverkan.

  Den grad vi så här långt uppnått har nog större fördelar än nackdelar men om fortsättningen möjligen även är ofarlig så är den i vilket fall som helst ett sanslöst slöseri, vi eldar verkligen för kråkorna.

  Men vår strävan mot utsläppsbegränsningar skall fortfarande handla om vad våra respektive ekonomier tillåter inom ramen för fortsatt tillväxt och utveckling. Naturgas och vindsnurror i det korta perspektivet, kärnkraft och sol i det långa, energieffektivisering och livsstilsanpassning generellt samt naturligtvis innovationer. Det är också så det kommer att bli.

  SvaraRadera
 8. Karlsson & al

  Jeg har tatt meg sammen og forsøkt å bli sivilisert og fredelig her, og komme mer inn på det fysiske og hvordan å lese grafer. Dette er et gammelt pedagogisk prinsipp, at vitenskapen og realfagene skal virke siviliserende og dannende på barna, allmuen, og velgerne, og ikke minst styrke sjelslivet til det etiske. For øvrig et gammelt sokratisk prinsipp.

  Jeg fant nettop, og behøver ikke henvise for det er vel kjent, at utslippene av CO2 har stagnert og flatet ut de siste 3-4 år.

  Men samtidig ser vi at Keelingkurven går upåvirket til himmels som før som om ingenting var skjedd, nå i full fart opp forbi 410 ppm.

  Dette er jo da svært entydig, da kan vi slå fast at CO2 nivået adderes ved de årlige utslipp og magasineres varig og lenge på et vis, mens avgangen carbon sink er en meget smalere og trangere prosess.

  Og dertil at det definitivt må være antropogent, for intet har endret seg hurtigere i senere tid enn menneskelig virksomhet og industri.

  Dette står det også strid om. Men vi kan jo lese det rett ut av kurvene og grafene om vi bare forstår dem og vet å kombinere dem. Når PPM øker kraftig og nær lineært ved konstante utslipp, så kan vi trygt slå fast at avgangen, carbon sink, er en meget trangere og tregere passasje, som synes å tilsvare og ha stått i balanse med situasjonen heller i førindustrial tid.

  Og således i dag må være adskillig på efterslep.

  Jeg håper Lars-Erik Bjeke også ser det, om hvordan å lese grafer, for det er slike ting vi heller bør vite og legge til grunn for tenkningen og prosedyren.

  Surrealistene underviser oss slett ikke bra om dette, kan vi også konkludere med.

  Og skal jeg komme med forslag om hvordan å drøfte videre, så vil jeg jo foreslå at carbon sink neppe heller er ganske konstant, for det er det de færreste ting som er. Men jeg forestiller meg at det er noe som først kan endres ved en meget treg evolusjonær prosess, hvor først og fremst økosystemene må følge efter og utvikle seg omstille seg, det må for eksempel grønnes adskillig mer,...... og det nødvendige carbon sink kan også forgiftes og ødelegges.

  Man kan dertil tillate seg å mene noe om hvorvidt det er adekvat med tiltak fra menneskelig side i form av CCS , kraftig reduksjon av CO2- utslippene, og ikke minst intens reklame for de grønne verdier og for værnet av samme.

  Se der fikk LBt et poeng også, om tiltakene.

  Revelle- indexen ser hermed også ut til å stemme.

  Så nevte jeg forleden Kalk- alger, Corallinales. De synes sannelig viktigere enn hva jeg var klar over.

  Mergelbunn synes karakteristisk særlig i kaldere hav og i ishavet.

  "Biokalk" synes å være dyp-bergarten Aragonit forskjellig fra Calcit, hvor biosfæren opp- konsentrerer og deponerer CO2 ved solkraft imot en meget høy osmotisk trykk- gradient.

  SvaraRadera
 9. @ Uppsala

  Nå kommer det fra NOAA ca 19 juli at

  Global Coral bleaching event likely ending.

  Jeg søkte NOAA Coral bleaching og fant hva jeg trengte.

  Man drøfter sjøtemperaturer og andre stressfaktorer slik vi også har gjort her, overfisking og feilfisking, altfor ivrig turisme og båttrafikk og avrenning av kloakk og toxiner fra land.

  Men blekingen synes nå å ha stagnert i alle tre store hav, Atlanteren det indiske og Stillehavet. Man håper på recowery, og det er viktig å følge
  videre med da, i hva det er som tar seg opp igjen.

  Og i dette hurlumhei så har jeg tatt opp og forklart dere om Lophelia pertusa L. som mer er vårt direkte ansvar og materiale, og ikke minst Corallinales som vi har rik tilgang til på grunt vann ved våre kyster.

  Der har jeg ikke fått opp prøver enda, og det er småjentene som må dykke for meg.

  Det er viktig å se på dem også fossilt, og det kan være hovedmengden av kalk og kritt som vi driver og bryter og brenner til cement blant annet. Her i Oslofeltet har vi store forekomster fra Silur som jeg tror tilsvarer Gotlandskalk.

  Corallinales forventer jeg meg meget av, for de er ignorert og dårlig studert. Og det kan vise seg å være en slik symbiotisk organisme som tropiske korallrev på grunt vann og allehånde vanlig lav på fjellet slik det også ser ut.

  Dere vet, lav på fjellet og på trærne er viktige indicatorer for de kan være svært ømfindtlige for miljøet.

  SO2 fra Kobberverket og Fluor- røk fra Aluminiumsverket har gjort svære historiske sviskader tillands. Man "svovler" som kjent vintønnene og frukthagene for å hindre uønsket vekst og bruker sulfitt som gjær- stopp.

  SvaraRadera
 10. Og dessuten
  fant jeg nyss på Nettet at Carbon sink, som allerede er smalt, synes å kunne være iferd med å clogge, jeg tror det kom fra NOAA, dere får lete selv.

  Men det er hva jeg foreslo for Lars Erik Bjerke om hvordan å lese og tyde grafer.

  Stagnerende Carbon sink sitter i området Keelingkurvens vekst, dens deriverte hvor vi må glatte selv, og utflatingen av verdens fossile CO2- utslipp i senere år.

  Jeg er ikke istand til å kunne kvantifisere det, men det synes å stå til diskusjon, og argumentet er saklig.

  Og det er flere mulig tenkbare årsaker til eventuell stagnerende carbon sink.

  Det er just et forhold som vi bør vite om og holde et øye med.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet