15 mars 2019

Skolstrejken och de 270 klimatforskarna i dagens DN

Få läsare har nog missat den skolstrejk för klimatet som pågår idag på olika håll. Så här såg det t.ex. ut i Stockholm för ett par timmar sedan:

Olika siffror cirkulerar, men SVT uppger att manifestationer pågår i minst 114 svenska städer, och att det internationellt rör sig om "nästan 1 700 platser i över 100 länder". Viktigare än den exakta siffran är emmellertid bakgrunden till strejken. Vi som idag är vuxna har, trots att situationens allvar varit välkänd i 40 år, visat oacceptabel såsighet i att ta tillräckliga krafttag mot växthusgasutsläppen. Detta anser många unga idag, med Greta Thunberg i spetsen, och deras reaktion är förståelig. För varje år som går utan att vi lyckas hejda utsläppen, desto större problem ställer vi till för Thunbergs generation, och de som kommer därefter.

Även många vuxna instämmer i de strejkande skolungdomarnas problembeskrivning och maning till handling, inklusive de 270 forskare som under rubriken Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna tar till orda på DN Debatt idag. Ur debattartikeln:
  Världsomspännande demonstrationer, initierade av ungdomar, ställer krav på samhälle och beslutsfattare att minska klimatpåverkan och skador på ekosystem. Det finns vetenskapligt stöd för deras oro. Kraven på snabb, robust och rättvis omställning är berättigad. De nuvarande åtgärderna är otillräckliga.

  Långt innan dagens skolungdomar var födda var vetenskapen tydlig rörande människans påverkan på klimatet. Men nu handlar det inte längre om risker i en avlägsen framtid på avlägsna platser. Vi ser förändringar redan i dag och vi upplever dem på nära håll.

  Framtiden kommer att präglas alltmer av naturens återkopplingar på förändringar som vi initierat. Dessa återkopplingar ligger i stor utsträckning utom vår kontroll. Det är möjligt att vi redan har passerat vissa trösklar som gör att det i praktiken inte längre går att förhindra till exempel mycket stor avsmältning av landisar på Grönland och Västantarktis eller förstörelsen av merparten av korallreven.

  [...]

  Greta Thunbergs skolstrejk, varje fredag sedan september, har inspirerat tiotusentals ungdomar och äldre att organisera sig för att uttrycka oro och krav på att samhället ska göra vad som är nödvändigt enligt vetenskapen för att begränsa klimatförändringarna. [...]

  Ungdomarna har fått kritik för att de inte följer skolplikten. Deras metoder må vara kontroversiella i vissas ögon, men de gör uppoffringen för att undvika betydligt större uppoffringar i framtiden. Ungdomarna strejkar för det som alla generationer förväntar sig, rätten till en framtid och att beslutsfattare ska ta ansvar utifrån vetenskapliga insikter.

Den som skärskådar den alfabetiska listan över de 270 undertecknarna skall under bokstaven H finna att bland de många prominenta namnen är även Uppsalainitiativet representerat.

28 kommentarer:

 1. KU och Ingemar N, som ju inte vågar möta mig, lyfter i ett inlägg fram ett för dem kärt gammalt diagram för att ge sken av att från 2000 och framåt har den globala temperaturen upphört att stiga.

  http://www.klimatupplysningen.se/2019/03/15/den-varldsomspannande-klimatstrejken/

  Vilket medvetet falskt propagandabudskap Ingemar N för fram kan alla KU-läsare själva se genom att jämföra med nedanstående KU-inlägg avseende verkliga observationer av sent datum.

  http://www.klimatupplysningen.se/2019/03/02/uah-februari-2019/

  20 år och 0,4 C, 0,2 C per decennium.
  1,5-gradersgränsen inom 20 år och 2-graders redan runt 2060!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt

   Du sliter med KU og Ingemar Nordin.

   Jeg trodde knapt mine egne øyne da jeg fant:

   Centre for Studies of Climate Change Denialism
   forkortet
   CEFORCED
   at Chalmers.se.

   Chalmers er et seriøst sted, er det ikke det, da?

   Radera
  2. Heidrun,

   Detta står på CEFORCED hemsida.
   "Different forms of climate change denial.
   Party Political:
   Parties such as the Sweden Democrats, who work against different forms of climate policy."
   https://www.chalmers.se/en/departments/tme/centres/ceforced/Pages/default.aspx

   På SD's hemsida kan man läsa om deras politik t.ex. Klimat och växthusgaser. "Sverige bör i enlighet med internationella överenskommelser sträva efter att minska oljeberoendet och utsläppen av växthusgaser. De viktigaste åtgärderna är att bevara och utveckla kärnkraften, satsa mer på forskning och utveckling samt bidra mer till internationella åtgärder. Vad gäller transportsektorn vill vi utveckla eldrift och vätgasdrift. Sverigedemokraterna motsätter sig inte Paris-avtalet."

   Radera
  3. Bjeke
   Dette var jo betryggende, men så var det dette igjen med teori og praksis

   Jeg har faktisk sans for Åkesson, men hva med hans samtlige fulle støtter og klakkører og klassekamerater?

   Vi er så heldige i Norge å ha en Siv Jensen, for tiden Finansmenister. Hun har overrasket meget ved å kunne spille på mange strenger man ikke skulle ha trodd.

   Jeg kan ikke nevne alt for det ville gå for langt, men hun sklei i båten og brakk syggen men brakk ikke skravla. De var det var mannskapene i FRp som sviktet, som ikke kunne bære henne omkring på Carl Johan i silkeseng med baldakiner. Partiet kunne ikke stille så mye som 8 sterke menn.

   Så har hun videre vist seg som Teflon- kvinne i nederlagets stund, og som Kjerringa mot strømmen internt på scenen i samme stund. Ekte trass! Og er det noe jeg blir bløt for så er det trassige kvinnfolk.

   Og så scoret på nivå med Liz Taylor og Oprah Winfrey på scenen, i adekvat kostyme, den berømte "Morna Jens.." scenen da de endelig vant valget. Det var Amatørteater og show på amatørnivå av ypperste klasse. Koreografi og stemmebruk,..nesten helt perfekt og ikke noe å trekke, for da ville det ikke vært Siv Jensen.

   Nå har hun gått ut og kraftig innskjerpet sømmeligheten og sedeligheten i Partiet.

   Hun vil ikke ha voldtekter i bakgrunnen og på toilettet og sminkerommet under Partiets kongresser, og det kan man lett forstå.


   Jeg må personlig ønske Åkesson alt vel. Jeg så ham på TV efter "et nervøst sammenbrudd" matchende Fredrik Skavland meget vel på Svensk riks-TV..


   Vi har just en skandale av internasjonalt format på gang her i Norge.

   Justisminister Thor Mikkel Wara er sykmeldt da hans "kjei" eller "samboer" som det heter, er tatt av PST Politiets overvåkningstjeneste med Camera for å ha tent på / ikke ha tent på bilen hans, og gitt muslimene skyllaaaaa.

   Wara er en Hedersmann, likesom Åkesson på sitt beste, men der er åpenbart mye smuss downstairs i Partiet, som tross alle tiltak ikke alltid er under politisk kontroll.

   "Bedre de gifter seg enn de brenner av brunst" skrev apostelen Paulus.

   Radera
 2. LBt,

  För UAH´s satellitmätserie förefaller 0,5 C på 40 år d.v.s. 1,3 C per decennium vara än bättre uppskattning. 20-årsserien ger väl stora variationer beroende på El Nino 1997-1999.
  http://www.woodfortrees.org/plot/uah6

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utan att spekulera i vilken UAH-serie som bäst beskriver framtiden noterar jag att El Nino 1997-1999 inte ens finns inom 20-årsintervallet.

   Radera
  2. Lars-Eric,
   Att hänvisa till UAH v6 TLT är extrem körsbärplockning. Det finns ingen temperaturserie för yt- eller troposfärstemperatur som har lägre trend, i synnerhet inte de senaste 20 åren.

   Man kan ju undra hur och mot vilka data Spencer och Christy validerade/verifierade sin senaste produkt. Rätt svar är att de inte gjorde det. UAH v6 är en subjektiv analys av satellitdata, ett tendentiöst hopplock från "det stora smörgåsbordet av strukturella osäkerheter" som erbjuds.

   LBt,
   Vi kan ju använda oss av den senaste reanalysen från ECMWF, ERA5, oöverträffad vad gäller detalj och assimilering av olika typer av data.
   Enligt den är den globala trenden i yttemperatur 0,25 C/ decennium under de senaste 20 åren, 1999-2018.

   Vi kan ju också roa oss med att emulera satelliternas TLT-skikt med ERA5-data och jämföra de senaste 20 årens trend. ERA5 TLT har trenden 0,273 C/decennium medan UAH v6 har 0,136 C/ decennium.
   ERA5 sticker inte ut på något vis, den visar ungefär samma som andra reanalys-och radiosondsdataset.

   Radera
  3. Olof R

   Jag hade och har ingen ambition att föredra eller visa någon speciell temperaturserie bara att ge och gärna få så korrekt information som möjligt. I min kommentar påpekade jag för LBt att UAH 6.0 inte har 20-årstrenden 0,2 C per decennium.
   LBt´s ursprungliga kommentar gäller en jämförelse mellan klimatmodeller och temperaturserier där Klimatupplysningen visar ett gammalt diagram, som många bland andra RealClimate visat vara missvisande.
   http://www.realclimate.org/index.php/climate-model-projections-compared-to-observations/

   Då jag inte själv har någon speciell kunskap om temperaturmätningar föredrar jag att lita på IPCC. I AR5 wg5 sid 187 och framåt anges följande:
   Landtempertur 1979-2012 0,26 C/decennium
   Hav 1979-2012 0,12 C/decennium
   Satellitmätningar 1979-2012 0,10 C/decennium
   Land och hav 1979-2012 0,15 C/decennium

   Radera
  4. Bjerke

   Dette her bør også interessere flere.

   Ser vi på dine temperaturmålinger C/decennium, land og hav bakkemålt jevnført med satelittmålinger, så lar forskjellen seg enkelt forklare ved at lapse- rate er relativt rett, at tropopausen eller isotermskiktet hvor temperaturen er aller mest stabil ligger ca 12 km oppe i snitt worldwide, og at satelittmålt midlere troposfære måler i 4-5 km høyde.   Dette følger av enkel trigonometri på en skrå linje som går fra bakke og hav med høyest remperatur og høyest temperaturstigning pr decennium helt nederst, og opp til et nivå eller "skikt" der temperaturen er ekstremt stabil.

   Og har intet med fixing og trixing av bakkemålinger, flytting av stasjoner, juxtering og urban heat islands å gjøre, som klimaforskerne må ha skjult eller glemt.

   Slik vi ofte ser det forklart fra surrealisthold.

   Videre ser vi at store ElNino- events slår relativt klart mye høyere opp i forhold til resten, på satelittmålt, sml. med bakkemålt

   Hvilket er lett å forklare ved vesentlig mer cumulonimbus i tropiske og subtropiske egne under El Nino- events, og at moist lapse- rate er brattere enn dry lapse rate.

   Der ser vi også "the hot spot" som skal komme i midlere troposfære på lave breddegrader, og som ifølge mange surrealisten mangler, og ifølge de samme "falsifiserer IPCC-modellene".


   "Så korrekt informasjon som mulig", ja, helt enig. Og just derfor så lønner det seg ofte også å forsøke å gi tingene en rimelig elementær fysikalsk forklaring, og ikke bare stole på expertene.

   Jeg kan anbefale Ole Humlums "Climate4you" hvor han fører langtidsgrafene og snø og isforholdene. På de ting virker Humlum vederheftig. Men er ellers ikke så troverdig på forklaringene og på det teoretiske.

   Radera
  5. Heidrun,

   Även de angivna satellitmätningarna är vid marken eller ytan (SST). Du kan läsa det noggrannare i den angivna IPCC referensen.

   Radera
  6. Bjerke

   Jeg finner ikke frem i slike kodereferanser, derfor sier jeg det heller med presumtivt konvensjonelle tall og ord.

   Det gir visse ulemper, men også den fordel at jeg er ikke så lett å villede og føre bak lyset, og havner ikke i 1.stemaitoget eller andre, store folkemønstringer.


   Men tro bare ikke at RSS Remote sensing system måler på bakken.Det har de ikke metoder for. Det er et mikrobølge ekkosystem som måler temperaturen indirekte ved en oxygen temperatureffekt i 4-5 tusen meters høyde "Midlere troposfære"

   Ole Humlums "Climate4you" viser RSS, som er satelittmålt, fra to ulike institutter, NOAA og Yniversity of Alabama, det siste ved Spencer og Christie.

   Og jeg skal si deg en ting til Bjerke, hvis man kan unngå å tryne i Virtual reality, så ser man bedre snøen og vasspyttene og krokusene og skjærene. Pica pica pica L. og lærer litt mer LATIN.

   Odin hadde 2 ravner Hugin og Munin. Hugin er tanken og Munin er det som monner og veier. De holdt ham informert.

   Pica pica pica L. er av samme slekt og like bra. Astri Lindgren har opplyst om det i Mästetektiven Blomqvist.

   De mangler skjære borte i New England, derfor har de og vansker med å følge med. Men ved Domkyrkan i Uppsala er hele taket og trærne rundt fullt av Corvidæ.

   Radera
  7. Heidrun,

   Här kommer adressen till IPCC AR5 rapport (sidan 191).
   https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2017/09/WG1AR5_Chapter02_FINAL.pdf

   Jag bifogar också början på IPCC´s text.

   2.4.2.1.2 Satellite SST data records Satellite SST data sets are based on measuring electromagnetic radiation that left the ocean surface and got transmitted through the atmosphere. Because of the complexity of processes involved, the majority of such data has to be calibrated on the basis of in situ observations. The resulting data sets, however, provide a description of global SST fields with a level of spatial detail unachievable by in situ data only. The principal IR sensor is the Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR). Since AR4, the AVHRR time series has been reprocessed consistently back to March 1981 (Casey et al., 2010) to create the AVHRR Pathfinder v5.2 data set. Passive microwave data sets of SST are available since 1997 equatorward of 40° and near-globally since 2002 (Wentz et al., 2000; Gentemann et al., 2004). They are generally less accurate than IR-based SST data sets, but their superior coverage in areas of persistent cloudiness provides SST estimates where the IR record has none (Reynolds et al., 2010).

   Radera
  8. Bjerke

   metoden var ny for meg, det er raffinert IR- pyrometri for satelittbruk. Men om den avviker så lite som 0.01 forskjellig fra 0.012 pr decade fra argus- målt, så sjokkerer den meg ikke i det hele tatt. For det er fra før velkjent at oppvarmingen av havet pr hundreår er adskillig lavere enn oppvarmingen av land og luft. Så dette sier ikke meg noe nytt, annet enn at jeg blir fortalt om en metode jeg ikke kjente.

   Stort sett så er jeg heller ikke så interessert i dataene i detalj og på håret, som i å vite hvordan det er gjort og med hvilke prinsipielle vansker og usikkerheter, så jeg kan bedømme om det er fusk eller ei.

   Og nok en ting, dette at om man påstår noe, så skal det være vist ved minst 3 systematisk ulike metoder hvis resultater skal stemme noenlunde overens, for å vite om forsøkene er gjort og man har med realiteter å gjøre.

   Og for å si det sånn, de få milligrader worldwide uroer meg ikke her vi har meget høyere lokale svingninger i vanlig vær og vind. Det er mest som indicator og symptom på det som mulig verre er, at det kan interessere.

   Og der så jeg så sent som i går på TV en berømt biolog Nils Christian Stenseth (Merk dere ham!) som har skrevet kapitlet om økologi, fattigdom, rikdom, sykdom, og pestilens for IPCC.

   Eksempelvis vil ved 1 grad varmere på prærien bestanden av ørkenrotter øke 40%, med de følger det har for tettheten av pestlopper og basiller. Og var videre dypt engstelig for vann og matproduksjon. Og sa rett ut at om følgene av CO2 betinget AGW forstår vi lite, og han var dypt pessimistisk. Men hadde en glede i livet, å omgås unge og dyktige og ivrige studenter, som kan virke på en bedre måte for fremtiden.

   Og for øvrig er det samme også min mening og en av mine dype bekymringer, og gleder.

   Jeg frykter 2 ting, atomkrig og svartedauen. Hvor begge har samme rot, for høy slitasje på biosfæren /overbefolkning.


   For høy slitasje på biosfæren er den direkte årsak til fueling med fossilt carbon foruten sygdom og pestilens. Den enkle årsak er fattigdom og svekket befolkning nød og elendighet. Og industrialiserer man substratet ved monokultur, så industrialiserer man også farsottene.

   CO2 og alt det der er også kun et vagt symptom, men er erkjent som en viktigste indicator som slår kraftig ut og kanskje varsler i tide.

   Her er det at jeg interesserer meg mest og trevler og leter, og finner at i det geofysiske grunnlaget for klimaforskningen så er man allerede meget godt i gang og har funnet og levert mye verdifullt og brukbart, så der sjekker jeg bare opp etpar tre institutter av og til og lar meg betjene.


   Så en del av Syndromet Dette at folk ikke går i skogen og plukker bær, men driver mer og krangler og troller..... er likeså en farlig og truende del av helheten, mer innen området Humaniora.

   Det er et eventyrlig torskefiske på Finnmarkskysten og i Lofoten for tiden, Ikke rekordstore volumer, men rekordstor fortjeneste, for man vet å preparere og omsette det bedre. Fiskeriene som skal avlaste landbruket og være verdensbefolkningens medisin, (mot surhet og trollskap, av sill blir man snill..) har alltid vært meget viktig. Og der er den nevnte N.Chr. Stenseth spesialist, marinbiologi og økologi.

   Radera
 3. Really nice and informative blog, keep it up buddy…

  SvaraRadera
 4. Kul att du gillade DN-artikeln. Det var ett helsikes slit att få till den, men så här efteråt känns det enastående bra! /Douglas Nilsson, ACES, SU

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, jag fick ju lite inblick i processen med artikeln (och bidrog på ett pyttelitet hörn) och såg att det var ett gigantiskt arbete att få alla nöjda. Jag höll på att skriva "Ju fler kockar...", men talesättet passar inte riktigt här eftersom slutresultat ju blev riktigt bra. Snyggt jobbbat!

   Radera
 5. Lars-Eric,
  Det är säkert många som vill stoppa klockan vid år 2012, likt strutsen stoppa huvudet i sanden, och ignorera den temperaturförändring och vetenskapliga kunskapsutveckling som skett under de sex senaste åren.

  De fem senaste åren har varit de fem varmaste nere på markytan där vi bor.
  Man har insett att ytserierna har haft en kall bias pga bristfällig Arktisk täckning, att SST haft en kall bias pga skifte från fartygsmätta till bojmätta temperaturer.
  Vad gäller satelliter har RSS rättat till felaktigheter i sin driftskorrigering för AMSU-satelliter. Den gamla korrigeringen var fel eftersom den gav en trend som var lägre än den hos ickedrivande "referens"-satelliter.
  Samtidigt har UAH lyckats med konststycket att justera åt andra hållet, att skapa en ny driftskorrigering för AMSU-satelliter som ger signifikant lägre trend än den hos ickedrivande referenssatelliter.
  (Dessa referensserier är AMSU-delen av UAH 5.6, samt de liknande experimentella serierna MIN_DRIFT och REF_SAT som RSS använde sig av vid utvecklingen och verifieringen av sin version 4.)

  Det mesta tyder på att den globala uppvärmningen accelererar. De senaste 20 åren har en högre trend än de 20 åren dessförinnan. Detta gäller yttemperaturserier, reanalyser, radiosonddataset, men inte vissa satellitdataset. Det senare kan nog förklaras av att dess kreatörer inte hållit sig till god objektiv vetenskaplig praxis..

  SvaraRadera
 6. I min kommentar 16 mars 2019 11:29 valde jag UAH som källa enbart därför att KU regelmässigt redovisar dessa observationer och jag ville visa att tom mot dessa framstår Ingemar N:s diagram som grovt falsk propaganda. Jag gjorde det dessutom enkelt för mig och ställde 1999 mot 2019 och fick temperaturuppgången 0,4 C sett över hela 20-årsintervallet. 0,4 inte 0,40 och inte genom trendanalys.

  När nu UAH fått oberättigat utrymme vill jag ge GISS berättigat. Nedan följer en tabell som för olika perioder bakåt i tiden anger periodens trend i grader C per decennium samt vid vilka är denna trend bryter 1,5-gradersgränsen respektive 2-graders.

  (senaste 10 åren 0,35 C, åren 2028 och 2042)
  senaste 20 åren 0,22 C, åren 2033 och 2055
  senaste 40 åren 0,17 C, åren 2037 och 2066
  senaste 80 åren 0,11 C, åren 2046 och 2092
  senaste 160 åren 0,05 C, åren 2079 och 2179

  (rätta gärna om ni finner signifikanta fel)

  Förändringen mellan 10 och 20 år är anmärkningsvärt stor men 10 år är väl kort tid så låt oss bortse från 10 år. I övrigt accelererar utvecklingen med ca 0,o5 C per decennium för varje tidshalvering. Intressant men kan naturligtvis vara en tillfällighet.
  1,5-gradersgränsen före 2040 och
  2-gradersgränsen runt 2060 står sig alltså väl.

  Hur skall vi kunna undvika dessa gränser med energikällor som bara levererar delar av dygnet och kanske inte ens då samtidigt som vi tänker oss att denna energiproduktion också skall täcka transportsektorns behov.

  Hans Rosling hann med hjälp av närstående fullfölja sin bok, Factfullness, innan han gick bott. I denna listar han utan inbördes ordning 5 faror för mänskligheten:

  influensapandemi
  ekonomisk kolapps
  världskrig
  klimatet
  extrem fattigdom

  Vad som verkligen skrämmer mig är att av dessa kan just klimatet leda till alla övriga förutom influensa. Och detta då i förtid.

  Rosling lyfter fram ytterligare ett allvarligt problem, den skrämmande brist på kunskap om världen som tycks typisk för makthavare, beslutsfattare och andra i vuxenvärlden. Bekräftas dessutom i mindre skala av vårt eget ”Smartare än en 5-teklassare”.

  Att barn och ungdomar väljer skolstrejk för att få oss att vakna är naturligtvis ett hälsotecken men hur långt räcker det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt
   Her er det mye å sette fingeren på, men jeg begrenser meg til ditt siste avsnitt. Salig Max Planc har antydet det samme. "Die Wissenschaft schreitet mit den Bestattungen fort!"

   Radera
 7. Parisavtalet är bra, målsättningarna är bra. Men vi kan bara närma oss dem med hjälp av ny teknik. Ny billig och säker kärnkraft, effektiv energilagring och CO2-återvinning krävs. Detta understryker i sin tur vikten av fortsatt tillväxt som håller utvecklingen igång. Vi får inte handla i panik och riskera samhällsekonomin.

  Bara kärnkraft och delvis vattenkraft kan ersätta fossil kraft. Sol och vind minskar utsläppen men drömmen om 0-utsläpp 2050 går helt enkelt inte att uppnå utan ny teknik och troligen inte ens med sådan.

  Men det finns hopp. LENR eller ”kall fusion” kan vara på väg mot sitt genombrott. Teknologin som skapade stora rubriker i sluter av 1980-talet dog då efter anklagelser om forskningsfusk men växtes till nytt liv 2011 av Andreas Rossi, en italiensk entreprenör, och även om också Rossi har ifrågasatts så tyder det mesta på att här kan finnas en källa till enkel ren värmeenergi.

  SvaraRadera
 8. Ge Greta och Parisavtalet ditt stöd. Visa dig på Mynttorget varje fredag. Ta vägen förbi och stanna en stund. Visa Greta och makthavarna däromkring att du bryr dig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det er bare ikke min stil å stille opp i massemønstringer og drive politisk aktivisme.
   Jeg prøver å få barn og ungdom heller med på konkrete ting og tar dem med i arbeidet for eksempel, og man må i tide lære både seg selv og barna å leke sammen og gjøre noe felles så man forstår hverandre og lærer å samarbeide. For eksempel, du tegner strekene og jeg fargelegger eller omvendt, i samme tegning.

   Da kan man også snakke om det, og komme til med teori og vise hvor effektivt og viktig det er også å ha med seg det prinsipielle og det teoretiske.Det synes for meg åpenbart at organisert klimasurrealisme har sin rot i upraktiskhet og et forstyrret og forkvaklet forhold mellom teori og praksis, så man vet ikke å bedømme selv hva de allehånde teorier og "modeller" innebærer i praksis og hvordan man selv kan titte expertene i kortene.

   Men er den forståelsen etablert allerede i arbeid og lek og i det daglige hvor vi lærer å efterprøve og kontrollere hva vi tenker og tror og gjør og ikke gjør,...

   ….. så kan vi drøfte hva det er for dypere og mer generelle årsaker det er som bestemmer både vær og klima, og hvordan vi selv kan være med og se og bedømme også dette i praksis.

   Da vil vi også bedre kunne evaluere hvem det er som er dumme og hvem som er kloke i klimadisputten.

   Nå er det våren og vi driver innendørs med tomatplanter. Det er mye vitenskap der også. Begge mine barn er voksne og begge driver med tomater, og vi klarer å samarbeide og lære av hverandre.

   Tomater er Solaneaceae, som spirer meget villig av frø, og viser seg like lette å klone som poteter og petunia, og jeg tror det er hva de gjør for å få et helt drivhus fullt av ensartede tomater.

   En del av klimadisputten og en viktig del av det vi må holde øye med er arsmangfoldet, tap av arter og skader på floraen, invasive arter, sykdom og pestilens, og vi kan også følge med på det i sjøen.

   Samtidig kan man da også veilede dem og hjelpe dem i kunstene og i skoleleksene.

   Jeg tror at hvis man ikke på det vis bygger ens egen identitet og selvrespekt, så blir man altfor lett bytte for paver og falske profeter, hexer og trollmenn, tillitskvinner og spinndoktorer.

   Radera
 9. När jag var i Gretas ålder togs Nordens första datamaskin i drift. Den tidens vuxenvärld förutspådde att maskinen skulle bli arbetslös efter en månad. Det blev inte så.

  Hade min generation haft en Greta kanske dagens plastelände kunnat undvikas, kunskapen fanns tillgänglig i massmedia för var och en på den tiden, vuxenvärlden borde agerat. Hade mina barns generation varit tillräckligt högljudda, framfusiga, påstridiga eller fräcka, så kanske vi i tid insett att begränsa utsläppen, kunskapen fanns, vuxenvärlden borde agerat.

  Nu har vi en Greta och det är glädjande att det faktiskt finns en vuxenvärld som vågar ta henne och hennes ord på allvar. Att det även finns andra som tycker hon skall stanna i sin skolbänk veckan ut är inget att förvånas över. Värt att notera är att några av dessa sitter pyrt till i sitt maktutövande helt oförmögna att hantera de problem de själva är en bekymmersam del av.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nils Dahlbäck skrev en artikel om koleldningens problem i Chalmers studenters tidning Tofsen redan i mitten på 60-talet, så vi har haft god tid att reagera.

   Radera
 10. @Uppsala

  Det er vel meget tidlig vår i år også borte hos dere. Jeg bor på samme breddegrad 150 moh og var i dag nede ved fjorden.

  Bjørka står med rakler og blomstrer pr datum. jeg har aldri sett det så tidlig.

  Så var det lønn, Acer platanoides i full blomst. Den pleier komme i botanisk have 10 mai.

  Og jeg hører ryker fra to steder om at hegg, Prunus Padus står i knopp.

  Dere kjenner vel reglene, at når bjørka står med museører så kan man så erter. Og når heggen blomstrer kan man så bønner. Dessuten, ved heggeblomstring er man garantert frostfritt fram til høsten, og kan sette ut tomater og dahlier og gladioler og blomkarser og pellargonier.


  Og dette er viktig å vite så man slipper å følge Maria Thuns "Aussattage", som forutsetter at jorden er flat og ikke skiller Unterammergau og Oberammegau, og heller ikke Østby Vestby Nordby og Sørby i kun få skritts avstand.


  LBt må vite at slike forhold er vær og ikke klima, men nå må også jeg si at det kan minne om klimaendring når det begynner å flytte på bjørk og lønn og hegg. Og tro det eller ei, Epletrærne skyter knopper datum, slå den!


  En annen ting LBt, er at det har spiret i alle fall 5-7 epletrær vilt utenfor porten vår og jeg trodde da vi kom hit at her er det umulig med epler. Nå er tre stykker av dem voksne og bærer rikt. Samtidig har det kommet opp enn ek av seg selv under fuglebrettet.

  Jeg leste at eplene skal vekk fordi det er Malus x-domesticus som truer relikt- bestandene av Malus sylvestris, og at det er noen gener som har mutert for 70 år siden til det verre.

  Tenk da tror jeg mer på Global Warming siden den gang.

  Hva som heller skiller både for epler og ek er at de må være særlig heldig med vinteren for at frøene skal overleve vilt uten menneskelig hjelp. Men er de først kommet så kan de stå i 100 år før de atter får sjansen til å frø seg videre til skogs.

  Slik er det nok med mange vekster og trær på grensen av det mulige.

  Johnny Appleseed, dere kjenner vel ham? var Swedenborgianer, og gikk omkring på ciderpresseriene i New England og flotterte "mask" efter pressingen, så han fikk lommene full av frø som han gikk og spredte langs veiene.


  Det har jeg sett tydelige spor efter på Ciderpresseriet, Folkemuseet i Connecticut. Der lå det fra- sortert frukt som fremdeles var spiselig. Og jeg kjente klart igjen våre egne tradisjonelle sorter, men i andre krysningskombinasjoner enn hva jeg var vant til, akkurat som det som er spiret opp her hos meg i senere år.

  Og han sa det så klart, Bryggerimestern at: "You can`t press anything!".

  Så sant som det er sagt, det må være choisest.


  Til og med Malus sylvestris tror jeg er ypperlig, og hva jeg har funnet er slett ikke alltid bare surt med for mye garvesyre. Varianter kan, som visse import- epler fra Alten Land og Süd- tirol, også være altfor søte og flaue uten karakter og spenst.

  Så jeg tror at om de ellers har kvalitet, så de skal henge så lenge som mulig, så skal de skjæres igjennom og tørkes. Og så utpå vinteren kan de males til mel til å drøye barkebrødet med.


  Dessuten er det kjent i England at "Crab-apples" kan anvendes til candy apples og caramel- apples..

  Det ser ut til å bli slik her efterhvert som i England at man kan dra til skogs med korg for å finne epler.

  Det var litt dendrologi.

  Epler og ek er berømte gamle indicatorer efter Köppens klima-kategoriseringer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. heidruns h,
   givande kommentar.

   Varje dag och år har sitt väder, visst är det så. Men allt detta väder har samtidigt sin uppkomst i aktuellt globalt energitillstånd som är vad vi genom påverkan byggt de senaste 150 åren.

   Detta vårt verk innebär att vi på blott ca 100 år höjt jordens globala medeltemperatur till vad den tidigare var för ca 4000 år sen och vi kan utgå från att detta ensamt skulle leda till långtgående konsekvenser innan klimatsystemet som helhet funnit ett nytt balanserat tillstånd. Tex avseende jet-strömmarnas styrka eller landisarnas avsmältning. Gårdagens TV om älgvandringen i norr berättade om hur älgstammen för just 4000 år sen dramatiskt minskade. Tillfällighet? Högst troligt men att jet-strömmarnas styrka påverkar högtrycksförhållandet över Skandinavien är tämligen självklart.

   Nu är denna vår påverkan högst pågående, aktuell global trend kan vara ca 2 C eller mer per århundrade. När Bondepraktikan var meningsfull som rättesnöre i tex John C:s värld var förändringstakten ca 0,03 C och fallande.

   Radera
  2. LBt

   Jeg fraråder å sette dramatisk nedgang i elgbestanden for 4000 år siden i forbindelse med klimaendringer. For en annen forklaring er mer plausibel, Det er overgangen fra eldre til yngre stenalder, og danskene som invaderte med en ny livsstil og nye husdyr så folk ble mer bønder.

   Elgen er ikke særlig sosial unntagen under trekket og den hopper over alle gjerder. Og den gang som nå spiste den korn i åkeren så den kan ha blitt upopulær, da man allikevel hadde kjøtt på annen måte.

   For beitedyr har man drevet omfattende svedjebruk i stor stil. Husk man utvandret fra norden i form av gotere og vandaler, senere og vikinger og varangere og ble røvernomader, fordi det efterhvert blev overbefolket i forhold til næringsgrunnlaget som var fedrift. Man eksporterte til og med slaver i bytte mot gull bronse og glass. Men jern var man desto mer dyktig med.

   Sjekk opp stikkordene Fangstgrav Fångstgrav Trapping pit på Wikipedia.

   På engelsk står hele historien om et veldig anlegg i Norge for fangst av elg under trekk. Metoden var så effektiv at den blev forbudt av Kongemagten i helt nyere tid og dessuten mindre nødvendig på grunn av ildvåpen.

   Men Homo Sapiens har hatt tamhunder og kunnet gå manngard, arrangere det hele industrialt og politisk, og dessuten synge og joike i kor. Og kunnet drive viltet sammen ifra store arealer og gjennom en trang passasje med feller og bakhold eller utfor et stup.

   Man har kunnet brenne skogen og viddene til beste for beitedyr og for å få vekk både elg og bjørn og ulv.

   Så det er nok heller Danskene som har skylla og Nordmennene som har gjort det.

   Elgen var like vanlig i Tyskland og Polen og Danmark og England med, men er der jaktet ned og utryddet tidlig til beste for tamdyrene.

   Radera
  3. heidruns h,
   mycket tacksam över ditt svar, lär mig både norska och annat. Skall begrunda det noga.

   Radera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet