17 dec. 2009

AGU 2009: Forskare tar till orda mot smutskastning

Vi skrev tidigare om ett av världens största möten för forskare och nu har något intressant inträffat. Innan sitt föredrag sa Benjamin D. Santer något jag gärna sprider.

OBS: Dessa kommentarer speglar personliga åsikter från B D Santer. De utgör inte officiella ståndpunkter från Lawrence Livermore National Laboratory eller US Department of Energy.

Vi lever i extraordinära vetenskapliga och politiska tider.

Under mindre än ett dussin generationer, har mänskligheten gått från en passiv åskådare till aktiv agent när det kommer till förändringar i klimatsystemet. Vi är nu medvetna om denna fundamentala förändring av vår roll i världen. Vi kan inte längre åberopa okunskap.

Som klimatforskare, vet vi detta med stor säkerhet:

* Vi vet att mänskliga aktiviteter har förändrat halterna av växthusgaser i atmosfären.

* Vi vet att dessa förändringar av sammansättningen av atmosfären har haft långtgående effekter på jordens klimat.

* Vi vet att det mänskliga ”fingeravtrycket” på klimatet kommer att bli allt mer synligt under de närmaste decennierna, och kommer att forma många aspekter av våra liv.

* Vi vet att vi står vid ett vägskäl i mänsklighetens historia. De beslut som våra politiska ledare når i Köpenhamn – eller inte når – kommer att forma världen som ska ärvas av kommande generationer.

Våra politiska ledare måste ha tillgång till den bästa tillgängliga vetenskapliga informationen. Utan denna information kommer de inte att kunna fatta kloka beslut om hur vi bäst ska bemöta problemet med den av människan skapade klimatförändringen.

Den tydligaste mest kompletta utvärdering av vetenskapen finns, i rapporterna från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), i Synthesis and Assessment Products of the U.S. Climate Change Science Program, och i vetenskapliga bedömningar från U.S. National Academy och Vetenskapliga akademier i andra länder. Dessa bedömningar understryker alla en urskiljningsbar mänsklig påverkan på det globala klimatet.

Som forskare måste vi vara fria att bidra till sådana bedömningar. Vi måste vara fria att följa vetenskapen var än den leder oss, utan rädsla för förhindran när vi ”talar sanning till makten”

Tråkigt nog, ser och känner nu klimatforskare inblandning från politiska och ekonomiska intressen. Denna störning är genomgripande. Starka krafter använder ett brott – stöld av över tusen e-postmeddelanden från Storbritanniens Climatic Research Unit – för att främja sina egna agendor.

Dessa ”krafter av oresonlighet” strävar efter att begränsa vår förmåga att tala sanning till makten. De försöker förvrida och förvränga vad vi vet om natur och orsakerna till klimatförändringarna. Efter att ha misslyckats med att underminera klimatvetenskapen, försöker de förstöra ryktet hos individuella klimatforskare. De försöker förstöra män som Phil Jones och Mike Mann, som ägnat hela sin karriär till att uppnå vetenskaplig kunskap och förståelse.

Vi får inte låta detta fortsätta.

Vi har inte längre lyxen att tiga om dessa frågor. Vi har alla röster. Vi behöver använda dem.

Benjamin D. Santer


Starka applåder följde, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att flera av klimatforskarna som fått sin e-post stulen har fått dödshot och mängder av hatpost. Dessutom skedde nyligen försök till åtkomst av data från klimatforskare vid University of Victoria, Canada.

Uppdatering 18/12:
Även Michael Mann tog upp metoderna som forskare blir utsatta för:
There is no level to which the climate denial movement won't stoop," he added. "This is a new level of dishonesty. They are not even attempting to engage in legitimate debate - it's a new low in the climate change denial effort.

Foto: PCMDI, Lawrence Livermore National Laboratory

14 kommentarer:

 1. De 2 första punkterna går alltså att utläsa:

  * Vi vet att mänskliga aktiviteter har förändrat halterna av växthusgaser i atmosfären [och] att dessa förändringar [...] har haft långtgående effekter på jordens klimat.

  Vilka är dessa långtgående förändringar som redan har skett?!

  Dvs efter att man HELT uteslutit andra faktorer som skogsavverkning, nedsmutsning av isar, bruna moln etc etc.

  SvaraRadera
 2. Temperaturförändring och isavsmältning för att bara nämna två...

  Jag har och kommer att avvisa alla kommentarer som inte håller sig till våran policy. (till exempel släpper jag inte igenom öknamnskallande och liknande.

  SvaraRadera
 3. På AGU 2009 så rönte Roy Spencer viss framgång:
  http://www.drroyspencer.com/2009/12/little-feedback-on-climate-feedbacks-in-the-city-by-the-bay/

  Bl.a. fick han visst medhåll av en viss Dessler ang. osäkerheterna då det gäller återkopplingsmekanismer.

  För övrigt håller jag med om att alla former av hot och medveten smutskastning bör fördömmas.
  Att man upplever att man blir smutskastad behöver i och för sig inte betyda att man blir det. Det kan faktiskt vara berättigad kritik som man helt enkelt tar på fel sätt.
  Faktiskt.

  SvaraRadera
 4. Tycker man kan ifrågasätta om en temp.höjning på c:a 0,5 grader och den del av isavsmältningen som varit hittills pga temp-höjningen kan klassas som "långtgående förändringar"...

  SvaraRadera
 5. (Ben Santer ser på fotot ut som en ängel, men i CRU-mejlen skrev han om Pat Michaels att han ville "beat the crap out of him".)


  Santers 1:a punkt: " * Vi vet att mänskliga aktiviteter har förändrat halterna av växthusgaser i atmosfären".

  Jaha, dags att gå tillbaka till ruta ett i propagandan och dra punkt ett i "beviskedjan"?

  Detta faktum förnekar mig veterligen ingen -- men de flesta klimatforskare tror inte på stor AGW eller ragnarök.


  Santers 2:a punkt: " * Vi vet att dessa förändringar av sammansättningen av atmosfären har haft långtgående effekter på jordens klimat".

  Inte ens enligt IPCC kommer temperaturökning de talar om att få långtgående konsekvenser för jordens befolkning före mitten av detta sekel.

  Men det ska ju satsas 100-tals miljarder av politiker nu. Lite lär skvimpa över till Santer i IPCC- och Climategate-gänget, som likt skräddarna i Kejsarens nya kläder är central i detta.


  Santers 3:e punkt: " * Vi vet att det mänskliga ”fingeravtrycket” på klimatet kommer att bli allt mer synligt under de närmaste decennierna, och kommer att forma många aspekter av våra liv".

  Andra delen av denna mening demagogi, men den första har ett påstående, att fingeravtrycken stämmer. Tvärtom stämmer de inte det minsta. Här en bra genomgång inkluderande IPCC:s svar. (Även Lucia Liljegren (länkad där), som inte är skeptiker utan s k lukewarmer, tar upp det.)


  Santers 4:e punkt: " * Vi vet att vi står vid ett vägskäl i mänsklighetens historia. De beslut som våra politiska ledare når i Köpenhamn – eller inte når – kommer att forma världen som ska ärvas av kommande generationer".

  Demagogi utifrån något påstått som IPCC inte alls visat är riktigt - tvärtom.

  SvaraRadera
 6. Inbrottet på Andrew Weavers kontor då en gammal dator försvann ägde rum förra året. Den senaste tiden har ytterligare inbrott ägt rum på universitet på olika institutioner, inte bara Andrew Weavers arbetsplats.

  Jag tycker det låter som "vanliga" inbrott där tjuvarna föröker komma åt datorer och kontanter. Svårt att se vad "Big oil-maffian" skulle vinna på att bryta sig in på Psykologi-institutionen på University of Victoria.

  Faktakoll någon?

  SvaraRadera
 7. conny

  Naturligtvis är temperaturförändringar och avsmältning långtgående konsekvenser.

  SvaraRadera
 8. Roy Spencer blandar friskt i sitt inlägg... har dock inte sett några publikationer från hans sida som motsäger den allmänna bilden hos våra vetenskapliga akademier.

  SvaraRadera
 9. Magnus,

  Jag släppte igenom din kommentar denna gången men du länkar saker vi redan diskuterat och uttrycker dig allmänt svepande... jag överväger starkt att inte publicera fler liknande kommentarer... ang lucia har hon och du helt fel.

  http://www.realclimate.org/images/sherwood-sonde.jpg

  SvaraRadera
 10. Bengt,

  National post är inte en tidning som jag ser som seriös... bara för info. För övrigt är det relevanta att diskutera hurvida inbrottet kan tänkas falla inom ramen för vad olika personer anser är nyligen?

  SvaraRadera
 11. Hur kan temperaturförändringar (väldigt ringa) och avsmältning vara långtgående effekter?

  Temperaturen skiftar ständigt och isarna på jorden har smält och frusit till i cykler i miljoner år.

  Dessutom, hur kan vi med säkerhet härleda detta till mänskliga CO2-utsläpp?

  SvaraRadera
 12. Magnus

  Du är rolig. Man hade kunna tänka sig en kommentar av typen "Oj då! Vi hade visst fel angående Weaver." Jag har inga problem med att de blir fel ibland, speciellt i detta fall när denna "nyhet" kom från officiellt håll på Köpemhamnsmötet.

  Istället avfärdar du min rättelse med att National post inte är seriös? Mycket möjligt, men nu råkar det vara så att det som de skriver om inbrotten stämmer. Är inte det de viktigaste? Ni vidarebefordrar denna icke-nyhet och det verkar inte spela någon roll för dig om den är sann eller inte.

  SvaraRadera
 13. Bengt A,
  Korrigerat. Tack för påpekandet.

  SvaraRadera
 14. Bengt A, för mig var det inte en icke nyhet säkerligen inte för flertalet läsare heller. Jag avfärdar inte National post därför det var bara en upplysning.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet