8 dec. 2009

USAs miljömyndighet konstaterar att landets utsläpp av växthusgaser är ett hot mot hälsa och välfärd.

I pressmeddelandet skriver miljömyndigheten EPA att man efter att ha gjort en noggrann genomgång av de vetenskapliga resultaten samt en ordentlig granskning av allmänhetens kommentarer kommit fram till att utsläpp av växthusgaser är ett hot mot människors hälsa och välfärd.

Uttalandet är ett svar på Högsta Domstolens dom från 2007 om att växthusgaser borde falla under "Clean Air Act", ett domslut där myndigheten fälldes då de inte reglerat utsläppen av växthusgaser. Den amerikanska miljömyndigheten ålades då av Högsta Domstolen att utreda om det fanns tillräckligt vetenskapligt stöd för påståendet att "utsläpp av växthusgaser från nya motorfordon orsakar eller bidrar till luftföroreningar som sannolikt kan förväntas utgöra ett hot mot människors hälsa eller välfärd". Svaret kan läsas i sin helhet här.

I princip innebär det här uttalandet att USA redan har en lagstiftning på plats som gör att de kan reglera utsläppen av växthusgaser utan att vänta in ett beslut från senaten, där ett förslag för en sådan lagstiftning fastnat. President Obama lät dock samtidigt meddela att han vill att kongressen går vidare med omfattande miljölagar.

Läs mer om nyheten i till exempel SvD, DN, eller Aftonbladet. Och glöm inte att följa Anders Emretssons blogg om klimatmötet.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet