23 juni 2010

Fokus på Sverige

Härmed flaggas för den nyutkomna antologin Sverige i nytt klimat - våtvarm utmaning, där ett fyrtiotal svenska forskare utifrån olika perspektiv resonerar kring Sveriges roll i klimatfrågan. Det handlar både om vad lilla Sverige kan och bör bidra med i arbetet med att minska de globala växthusgasutsläppen, och om vad klimatförändringarna kan komma att föra med sig i just Sverige och vad för slags anpassningsåtgärder vi kan behöva vidta. Ämnesmässigt spänner det hela från den klimatvetenskapliga bakgrunden presenterad av de tunga klimatforskarna Svante Björck, Anders Moberg och Markku Rummukainen, via mångsidiga diksussioner kring lokalt och regionalt arbete som Henriette Söderbergs analys av det populära begreppet "klimatneutral kommun" och vad det kan betyda i praktiken, till lite flummigare texter som Sven Ove Hanssons diskussion om klimat och genus. En rad texter behandlar hur de svenska energi- och transportsystemen kan utvecklas i framtiden. Andra fokuserar på klimatsmart hantering av våra svenska skogar.

Texterna är genomgående lättlästa och borde kunna fungera för en intresserad men oinvigd allmänhet, liksom exempelvis i gymnasieskolan. Boken ingår en serie vid namn Formas fokuserar av liknande antologier, som utges av Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Serien är enligt min mening ett värdefullt initiativ genom att den erbjuder lättillgänglig läsning om viktiga miljö- och naturresursfrågor. Ett extra plus tycker jag är att läsaren får en inblick i vilken mångfacetterad forskarkompetens som finns att tillgå i vårt land. Antologier riskerar alltid att bli lite spretiga, men för de här böckerna läggs i det redaktionella arbetet stor vikt vid persentationsteknisk homogenitet, vilket underlättar läsningen men möjligen till slut kan bli en smula långtråkigt. Jag har själv två gånger bidragit med texter till tidigare antologier i serien - först med texten Att tänka långsiktigt - om marshmallows, räntor och koldioxidutsläpp till boken Konsumera mera - dyrköpt lycka, och därefter med texten Vem kan man lita på till boken Osäkrat klimat - laddad utmaning.

3 kommentarer:

 1. Handlar något kapitel om klimatkänslighet och återkopplingar samt olika forskares olika bedömningar om deras storlek och i fallet återkopplingar även deras tecken?

  / Magnus Olert

  SvaraRadera
 2. I stort sett nej, Magnus. I den frågan finns mer att hämta i den tidigare antologin Osäkrat klimat. Och så finns det, som du säkert redan noterat, mycket i ämnet att hämta för den som botaniserar här på Uppsalainitiativet.

  SvaraRadera
 3. Som Formasit kan man inte annat än tacka för recensionen. Alla tre pocketar om klimatet (KliMATfrågan på bordet, Osäkrat klimat och Sverige i nytt klimat) finns nu att köpa som paket för mindre än hundralappen. Åtskilliga sidor sommarläsning.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet