7 feb. 2011

Två Hansen-citat

I samband med att Stockholmsinitiativet utsågs till Årets förvillare 2010 av föreningen Vetenskap och Folkbildning skrev Germund Hesslow en artikel på Newsmill där han kritiserade utmärkelsen. Vi har tidigare kommenterat artikeln1 men då det i artikeln förekom två uttalanden av James Hansen och det knappast är vare sig första eller sista gången de dyker upp i klimatdebatten följer här lite om dessa. Uttalandena är från 1986 och lyder:
A) Within 15 years, global temperatures will rise to a level which hasn’t existed on earth for 100,000 years.
B) Hansen said the average U.S. temperature had risen from one to two degrees since 1958 and is predicted to increase an additional 3 or 4 degrees sometime between 2010 and 2020.
Söker man efter källan finner man att det kommer från ett kort artikel 11 juni 1986 i The Oxnard Press Courier med anledning av ett utskottsförhör i senaten där bland annat Hansen vittnat dagen innan. Lyckligtvis finns de skriftliga vittnesmålen från förhöret tillgängliga så det går att se vad Hansen berättade och i vilket sammanhang.

Förhöret har titeln Ozone depletion, the greenhouse effect, and climate change och behandlar både verkan av freoner på atmosfären och växthusgaser. Detta var före Montreal-protokollet med dess internationella överenskommelse om utfasning av freoner. Hansen vittnade den 10 juni och de delar av Hansens vittnesmål som ligger till grund för de refererade uttalandena ovan återfinns på sida 88 (B) och 92 (A) i förhörsprotokollet:
A) On the other hand, it is also apparent from Fig. 8. that the predicted greenhouse warming for Scenario A rises above the level of natural variability by the 1990's. Indeed, the model predicts a temperature level in the next 15 years which has not existed on earth in the past 100,000 years, as illustrated below. In view of the significance of such conclusions, we stress here the principal caveats which must accompany the result:
1) The model sensitivity is 4.2°C for doubled C02- Emergence of the warming signal will be delayed if the true sensitivity is less than that.
2) The projection is based on Scenario A. If Scenario B is more realistic, emergence of the warming signal will be delayed. We estimate that Scenario B would delay the emergence by a few years, but a more quantitative statement requires extention of the Scenario B simulation.
3) Other major climate forcings which tend to counteract the greenhouse warming may occur during the next several years ....
4) There may be crucial climate mechanisms which are omitted or poorly simulated in current climate models...

B) The detailed geographical patterns of these changes are not to be taken seriously in view of the limitations of current GCM's mentioned above and the gross assumption about ocean heat transports. However, certain semi-quantitative conclusions are expected to be meaningful. The warming in Scenario A at most midlatitude Northern Hemisphere land areas such as the United States is typically 0.5-1.0°C (1-2°F) for the decade 1990-2000 and 1-2°C (2-4°F) for the decade 2010-2020. Even in the latter decade the warming is much less than the equilibrium response to doubled CO2, Fig. 7c, which has a warming at about 5°C in the United States. In all of these cases the largest temperature changes are in regions of sea ice and the smallest are at low and middle latitude ocean areas.
Efter dessa beskrivningar följer även ett avsnitt om rekonstruktioner av temperaturen senaste 150 000 åren. Vi kan utifrån originaltexten konstatera att:
 • Temperaturangivelserna i tidningstexten som Hesslow citerar är i Farenheit och, i alla fall i det skriftliga vittnesmålet, anger Hansen 2-4°F högre inte 3-4°F ytterligare som anges i tidningsartikeln för 2010-2020. Temperaturen var inte specifikt USA utan mellanbreddernas land-temperatur.
 • Uttalandena kommer ur en omfattande beskrivning av gjorda modellberäkningar inkluderande resonemang om felkällor. Dessa har inkluderat två scenarier. Scenarie A med fortsatt ökning av alla växthusgaser, inklusive freoner, utifrån situationen under början av 80-talet; och scenarie B med en snabb minskning av växthusgasutsläppen.
 • Det är ur beskrivningen av högutsläppsscenariot A som uttalandena är plockade.
Hansen har alltså gjort det man kan förvänta sig av en vetenskapsman, byggt sitt vittnesmål på den forskning han och andra utfört samt visat data och diskuterat resultatens säkerhet. Men lösryckt ur sitt sammanhang, missuppfattade av journalisten, och speciellt för en Svensk publik som utgår från temperaturer i Celsius kan dock uttalandena ge en annan bild.

Då Hesslow beskriver Hansens uttalanden i sambandet "våldsamt överdrivna prognoser" kan det vara intressant att jämföra dem med vad vi i dag vet, även om som det framgår ovan inte egentligen var prognoser i meningen att Hansen bedömde det som den mest troliga utvecklingen utan ett av två scenarier.

A) Det är naturligtvis osäkerheter i rekonstruktioner av temperaturer för flera tusen år sedan men det mesta pekar på att globala temperaturen vid sekelskiftet 2000 var lika eller högre än någon gång sedan senaste istiden vilket även innebär sedan minst 100 000 år. (Se tex IPCC AR4, Wikipedia, Hansen & Sato )

B) Vi kan för enkelhetens skull använda NCDCs temperaturserie över globala landtemperaturen som jämförelse med Hansens uttalande om förväntade landtemperaturen på norra halvklotets mellanbreddgrader. Globala temperaturen har både med den stora temperaturökningen kring nordpolen men också den betydligt lägre temperaturökningen kring ekvatorn och på södra halvklotet så medlet bör inte vara allt för långt från temperaturökningen på mellanbreddgraderna.

Temperaturen i slutet av 50-talet som Hansens har som referens i den presenterade modellen är nära medlet för förra århundradet medan nu är temperaturen uppe och snuddar vid en grad högre (2005 +0,97°C, 2007 +0,99°C, och 2010 +0,96°C,). Så vi hamnar troligen inom Hansens 1-2°C temperaturökning under detta decennium om än i den lägre halvan.
Hansens uttalanden, baserat på scenario A, visade sig tyvärr vara långt i från "väldigt överdrivna prognoser". Snarare en påminnelse om att forskarna redan på 80-talet sa det vi fortfarande inte riktigt har tagit till oss om konsekvenserna av våra växthusgasutsläpp.

Uppdatering: Daniel Bengtsson, se kommentarer nedan, har varit vänlig och bidragit med en graf över mellan-bredgradernas landtemperaturutveckling baserad på GISS-data. Som synes bekräftar den ovanstående resonemang:
Uppdatering 2: grafen är tyvärr ej längre tillgänglig.


1) Vetenskap och Folkbildning har svarat på Hesslows öppna brev. Svaret finns här.

8 kommentarer:

 1. Bra research!

  Jag försökte själv googla upp Hansencitaten när jag läste Hesslows text. Man får massor av träffar – men alla från klimatskeptiker. Jag gav upp innan jag hittat källan.

  Det är i efterhand lätt att formulera hypotesen att Hesslow själv inte har läst originalkällan, utan snarare skjuter från höften och kastar in ett argument som fastnat på honom i någon skeptikerblogg. Men jag har inte frågat.

  SvaraRadera
 2. Hesslow har i andra sammanhang dragit upp ”citatet” ”We have to get rid of the medieval warm period” som någon så kallad ”skeptiker” tycker sig minnas ha fått i ett mail från någon klimatforskare, men som (naturligtvis) inte har gått att få styrkt.

  När man ser hur Hesslow, Nordin, Stilbs och andra professorer flaxar vilt i såna här sammanhang undrar man hur det egentligen är beställt med deras forskning. Men jag antar att de tillämpar andra krav på verifikation där. Väl?

  SvaraRadera
 3. Gnirre,
  Tack!
  Vi kan konstatera att Schneider inte sa vad Hesslow vill få det till, att Hansens uttalanden missbrukas i texten så kvar är ett uttalande av en person som säger att en annan person sagt en sak. Inte speciellt imponerande.
  Visst verkar det som din gissning om arbetsmetoden är korrekt, vilket inte är speciellt smickrande för Hesslow. Ska man använda anekdotisk bevisföring kan man ju ändå förvänta sig att man kontrollerar att anektoderna stämmer till att börja med.

  SvaraRadera
 4. Anders E: När man ser hur Hesslow, Nordin, Stilbs och andra professorer flaxar vilt i såna här sammanhang undrar man hur det egentligen är beställt med deras forskning. Men jag antar att de tillämpar andra krav på verifikation där. Väl?

  Oavsett hur det står till med den saken är det alldeles klart att herrarna Hesslow, Nordin och Stilbs har en uppfattning som radikalt skiljer sig från min vad gäller professorers skyldighet att idka källkritik och argumentera hederligt i vetenskapliga frågor. Jag tror och hoppas att det är jag och inte dom som står för professorskårens majoritetsuppfattning vad gäller sådana skyldigheter.

  SvaraRadera
 5. Jag kanske ska understryka att jag med formuleringen ”andra professorer” inkluderade ett underförstått ”vissa” framför.

  SvaraRadera
 6. Daniel Bengtsson8 februari 2011 12:38

  Här är landtemperaturen för mellanbreddgraderna på norra halvklotet plottade:
  http://tinyurl.com/5spr6ev

  Mycket lik NOAA NCDC (om inte än mer övertygande).

  SvaraRadera
 7. Daniel B,
  Bra graf! Den bekräftar antagandet jag gjorde också.

  SvaraRadera
 8. Inget nytt från Hesslow, förmodar jag? Ingen rättelse för Schneider-citatsförvanskningen heller. Jag tycker mig se ett tydligt mönster här.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet